Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Γιατί στὰ τούρκικα ἡ ποντιακὴ γενοκτονία;

 Χρονογραφίες
Κάτι τέτοια πανὼ ἀκόμη κι ἂν οἱ προθέσεις ὅσων τὰ σηκώνουν εἶναι καλές, προάγουν τὴν ἰδέα μιᾶς ξεχωριστῆς ποντιακῆς ἐθνότητας στὴν ὁποία μετέχουν καὶ ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς Τούρκους ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πόντιους Ἕλληνες. Δὲν ὑπάρχει ποντιακὴ ἐθνότητα. Οἱ ἐξισλαμισμένοι ποντιόφωνοι δὲν εἶναι Πόντιοι-ἀδέρφια μας, εἶναι Ἐρντογάνηδες, καὶ ὄχι ἀδέρφια τῶν μόνων ὑφιστάμενων Ποντίων, τῶν Ἑλλήνων Ποντίων (Ἑλλάδα, πρώην ΕΣΣΔ, λοιπὸς κόσμος). Ἡ ποντιακότητα δὲν εἶναι ἡ λύρα, ἡ διάλεκτος καὶ τὰ φαγητά. Ὅποιος Πόντιος ἐξισλαμίστηκε καὶ δὲν εἶναι σήμερα κρυπτοχριστιανός, αὐτὸς δὲν εἶναι Πόντιος, εἶναι σύμμαχος ἐκείνων ποὺ κατέσφαξαν τοὺς Πόντιους. Ὁμοίως (γιὰ νὰ μὴν ἀρχίσει κανένας τὰ περὶ ἀντιπροσφυγισμοῦ): Ὅποιος «Βαλαὰς» Τοῦρκος ὑπήκοος παριστάνει τὸν συγγενὴ τῶν Ἑλλήνων Δυτικομακεδόνων εἶναι ἀπατεώνας, κι αὐτὸς κι ὅσοι Ἕλληνες Δυτικομακεδόνες τὸν ἀποδέχονται ὡς ἡμιἕλληνα ἢ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀδερφό μας. Οἱ Βαλαάδες, ὅμοια μὲ τοὺς «ἐρντογανισμένους» πρώην Πόντιους, κατὰ τὸ 1912 χτυποῦσαν πισώπλατα τοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ ποὺ ἀπελευθέρωνε τὴ Δ. Μακεδονία. Ὁμοίως: Οἱ Τουρκοκρητικοὶ ἦταν ἐπίσης ἄνθρωποι ποὺ τούρκεψαν γιὰ νὰ καλοπερνᾶνε, καὶ πού, ὅταν οἱ Κρητικοί, δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες, ἐπαναστατοῦσαν, ἐκεῖνοι ἔπαιρναν τὸ μέρος τῶν Ὀθωμανῶν. Γιὰ ποια ποντιακότητα, μακεδονικότητα καὶ κρητικότητα τῶν τουρκεμένων κάνει λόγο ὁ κάθε ἀνιστόρητος; Οἱ ἰδιότητες αὐτὲς εἶναι ἀποκλειστικὰ ἑλληνικές.

Ὅσοι ἐξισλαμίστηκαν πῆραν ἔμπρακτα καὶ διαχρονικὰ τὸ μέρος τῶν Ὀθωμανῶν, τῶν Νεότουρκων καὶ τῶν Κεμαλικῶν, κι ἂς μάθουν ἱστορία κάποτε οἱ ἄθρησκοι ἐκεῖνοι Ἑλληναράδες ποὺ ὑποτιμοῦν τὴ θρησκεία γιὰ χάρη τῶν κλαπατσίμπανων κάθε τόπου. Σκασίλα μας καὶ ἡ ποντιακὴ λύρα καὶ τὰ βαλαάδικα ἑλληνικὰ καὶ οἱ κρητικὲς βράκες τῶν Τούρκων ποὺ ζοῦσαν στὸν Πόντο, τὴ Μακεδονία καὶ τὴν Κρήτη. Οἱ ἐξισλαμισμένοι εἶναι συνένοχοι τῶν γενοκτόνων καὶ τῆς ὀσμανικῆς τυραννίας, ὅσο παραμένουν ἐξισλαμισμένοι κι ὄχι κρυπτοχριστιανοί. Εἶναι πιὸ Τοῦρκοι κι ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν κεντρικὴ Ἀσία. Ἡ Ρωμανία κι ἂν πέρασεν ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο, τραγουδοῦσαν οἱ Πόντιοι. Ὄχι κάποιος «Πόντος» ποὺ συμπεριλαμβάνει ὅσους πρώην Πόντιους συντάχθηκαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ρωμανίας.

Οὔτε δικαιολογεῖται γιὰ χάρη λίγων τουρκόφωνων κρυποχριστιανῶν (ἢ ἄθεων;) ἡ ἀνάρτηση στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ στὴν γλώσσα-σύμβολο μιᾶς τυραννίας 10 αἰώνων, συνθημάτων γιὰ τὴ Γενοκτονία. Νὰ πείσουμε τοὺς Τούρκους (ποὺ θὰ διαβάσουν τὰ τουρκικά) εἶναι βλακῶδες καὶ ὡς σκέψη. Ὅσοι, πάλι, ἐγκλωβισμένοι στὴν Τουρκία τουρκόφωνοι νοιώθουν Πόντιοι, δηλαδὴ Ἕλληνες, ὀφείλουν ἀργὰ ἢ γρήγορα νὰ ξεριζώσουν τὴν πιὸ ἀξερίζωτη μορφὴ καταπίεσης τοῦ λαοῦ τους, τὴν τουρκικὴ γλώσσα -νὰ τὴ βλέπουν ἀποκλειστικὰ ὡς γλώσσα καταπίεσης, χάριν συνεννοήσεως στὴν Τουρκία, κι ὄχι μητρική. Ἢ τουλάχιστον νὰ μὴν μᾶς τὴν ἐπιβάλλουν σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ γίνονται στὴν Ἑλλάδα. Ἂς μιλᾶν κι ἂς μάθουν τὰ ποντιακὰ ἢ τὴν δημοτική, δὲ μὲ πειράζει. Δὲν ζοῦμε στὰ 1900 ὅπου ὑπῆρχαν τουρκόφωνοι μέν, Πόντιοι=Ἕλληνες δέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου