Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Νήψη

Γέροντας Ζαχαρίας του έσσεξ
Ἐρώτηση: Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε λίγα λόγια γιὰ τὴ θετικὴ καὶ τὴν ἀρνητικὴ νήψη;

Γέροντας Ζαχαρίας: Ἀρνητικὴ νήψη εἶναι, ὅταν ἀντιστεκόμαστε στοὺς κακοὺς λογισμοὺς πού μᾶς προσβάλλουν. Μόλις ἐμφανισθοῦν, ὑψώνουμε τὸ νοῦ μας στὸν Θεὸ καὶ Τοῦ λέμε: «Κύριε, ἦρθαν οἱ ἐχθροί μου, ὑπεράσπισέ με ἐναντίον τους» καὶ προσπαθοῦμε νὰ μὴν ἀφήσουμε τὸ νοῦ μας νὰ παραδωθεῖ σὲ αὐτοὺς τοὺς λογισμούς. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος εἶχε ἕνα λόγο: «Μὴν δώσεις τὸν νοῦ σου », δηλαδὴ στοὺς λογισμοὺς τοῦ ἐχθροῦ ποὺ σὲ προσβάλλουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρνητική νήψη, νὰ λέμε «μή» σὲ κάθε κακὸ λογισμὸ πού μᾶς προσεγγίζει. Ἔλεγε ὁ Γέροντας, ὅτι ὅλοι οἱ κακοὶ λογισμοὶ θὰ περάσουν ἀπὸ μέσα μας, γιὰ νὰ ποῦμε σὲ ὅλους «ὄχι» καὶ στὸ τέλος νὰ μείνει μόνο ὁ Θεός. Δὲν εἴμαστε ἀφελεῖς νὰ μὴν ξέρουμε τοὺς λογισμοὺς τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ ἴδιος ὁ ἄπ. Παῦλος λέει: «Οὐ γὰρ τὰ νοήματα αὐτοῦ ἁγνοοῦμεν» (Β΄ Κόρ. 2,11), τὰ γνωρίζουμε ἀλλὰ δὲν τὰ δεχόμαστε.

Θετικὴ νήψη εἶναι, ὅσα κάνουμε γιὰ νὰ ἐνδυθοῦμε μὲ δύναμη ἐξ ὕψους, ὥστε νὰ γίνουμε φοβεροὶ γιὰ τοὺς ὑπεναντίους, νὰ μὴν μποροῦν νὰ μᾶς προσεγγίσουν κάν. Ἐὰν ζοῦμε μὲ ζέουσα μετάνοια καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι ζεστὴ ἀπὸ τὴ μετάνοια, ἀπὸ τὰ δάκρυα, ἀπὸ τοὺς ὀδυρμούς, ἀπὸ τὴν ἐλεεινολογία τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἂν ἡ καρδιά μας εἶναι ζεστή, ὁ ἐχθρὸς δὲν προσεγγίζει κὰν καὶ χαιρόμαστε τὴν ἐλευθερία μας. Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος λέει, ὅτι, ὅταν ἔχουμε συντριβή, δὲν ἀνεβαίνει στὸ νοῦ ἢ στὸ στόμα μας λογισμὸς τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ λογισμὸς πνίγεται στὸ λαιμό. Θετικὴ νήψη σημαίνει νὰ οἰκοδομήσουμε «τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ» (Ψάλμ. 50,18), δηλαδὴ νὰ μένουμε μέσα σὲ αὐτὰ τὰ τείχη ἀσφαλείς• νὰ χτίσουμε πνευματικὴ κατάσταση, ποὺ νὰ μᾶς δίνει τὴ δύναμη νὰ ἀπωθοῦμε τὸν ἐχθρὸ καὶ «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ» νὰ μποροῦμε νὰ διώχνουμε τοὺς λογισμοὺς, πού μᾶς προσβάλλουν ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ κατάσταση γίνεται μία δύναμη ἐσωτερικὴ καὶ ἀποκτοῦμε τὴν δύναμη αὐτὴ μὲ τὴν μετάνοια.

Σὲ τέτοια κατάσταση, ἂν δεχθοῦμε ἐπίθεση ἀπὸ ἕνα κακὸ λογισμό, αἰσθανόμαστε τὴν προσέγγιση τοῦ λογισμοῦ, πρὶν ἀκόμη ἀποκρυσταλλωθεῖ ἡ μορφή του, πρὶν γνωρίσουμε ἀπὸ ποιὸ συγκεκριμένο πάθος προέρχεται. Αἰσθανόμαστε ὅτι πλησιάζει ξένη καὶ ἐχθρικὴ ἐνέργεια καί, ἂν κλείσουμε τὴ θύρα, δὲν βλέπουμε κὰν ἂν ἦταν λογισμὸς ὑπερηφάνιας ἢ ἀκαθαρσίας ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος λέει, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἔνδειξη, ὅτι ὁ νοῦς εἶναι ἑνωμένος μὲ τὴν καρδιά. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, οἱ μοναχοὶ πάντοτε αἰσθάνονται τὴν προσέγγιση τῶν λογισμῶν, πρὶν νὰ δοῦν τὴν καθαρή τους μορφή, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τέλεια νήψη.

Τὸν 4ο αἰῶνα, οἱ ἐρημίτες τῆς Αἰγύπτου προσεύχονταν συνεχῶς νὰ τοὺς δοθεῖ πνεῦμα μετανοίας, ἐπειδὴ γνώριζαν ὅτι, ἂν τὸ ἔχουν, εἶναι ἀσφαλεῖς καὶ φοβεροὶ γιὰ τοὺς ἐχθρούς τους. Στὶς ἀνατολίτικες θρησκεῖες, ὁ ἀγῶνας ἔγκειται στὸ νὰ ἀπεκδυθοῦν ἀπὸ κάθε λογισμὸ καὶ ἀπὸ κάθε σχετικὴ μορφὴ ὑπάρξεως. Σέ μᾶς αὐτὸ εἶναι μόνο τὸ πρῶτο καὶ λιγότερο σημαντικὸ μέρος: δὲν προσπαθοῦμε μόνο νὰ ἀπεκδυθοῦμε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο «σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γάλ. 5,24) ἀλλὰ, προπαντῶς, νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν νέο ἄνθρωπο ἐξ’ οὐρανοῦ, τὸν ἀναγεννημένο ἄνθρωπο, δηλαδὴ νὰ ἐνδυθοῦμε τὴν ἄφθαρτη χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ χτίζει γιὰ μᾶς κατοικητήριο στὸν οὐρανό. Οἰκοδομοῦμε τὴν κατάσταση αὐτὴ τῆς ἐσωτερικῆς δύναμης ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ στὴ σχέση μας μὲ τὸν προσωπικὸ Θεό, ποὺ εἶναι γιὰ μᾶς αἰωνιότητα, Παράδεισος. Ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος, ἡ ζωή μας κέκρυπται στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Κόλ. 3,3). Ἡ μεγαλύτερη ἀρετὴ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ταπείνωση ποὺ συντηρεῖ τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ σύνδεσμός μας μὲ τὸν προσωπικὸ Θεό.

Ἐρώτηση: Τί βοηθάει νὰ ἔχουμε νήψη, ὅταν κάτι μᾶς ταράσσει;

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Το 1990 η αξιολάτρευτη Pfizer είχε κατασκευάσει το εμφόλιo της πρωτεΐνης-ακίδας για τον κορωνοϊό!!!!

 

Κάθε ιατρική δημοσίευση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κορονοϊός ξεφεύγει από τα εμφoλio επειδή τροποποιείται και μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα για να αναπτυχθεί κάποιο εμφoλιo".🆘

Δρ David Martin (https://www.davidmartin.world/about/), ιδρυτής και πρόεδρος της M-CAM ®, μιας κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, σχεδιαστής ποσοτικών δεικτών, δημιουργός πολλών εταιρειών, εμπειρογνώμονας αναθεώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ερευνητής με δημοσιεύσεις στο δίκαιο, την ιατρική, τη μηχανική.

Γράμμα του π. Σεραφείμ Ρόουζ στους γονείς του όταν ήταν φοιτητής

 

Είναι μια καυτή μέρα – για το Σαν Φρανσίσκο μοιάζει πολύ με καλοκαίρι. Κατάφερα να τελειώσω την μεταπτυχιακή εργασία μου και την παρέδωσα τελικά την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά συνήθως για κάποιο λόγο δε στέλνουν τούς βαθμούς πριν από το Σεπτέμβριο. Ασχολούμαι ακόμα με τα κινεζικά, βοηθάω τον Κινέζο πρώην καθηγητή μου [Τζι Μινγκ Σιεν] να μεταφράσει ένα άρθρο (από τα κινεζικά) με θέμα την κινεζική φιλοσοφία, για ένα περιοδικό φιλοσοφίας. Η υποκρισία του ακαδημαϊκού κόσμου δεν υπήρξε ποτέ τόσο απροκάλυπτη όσο στην περίπτωση του. Ό καθηγητής μου γνωρίζει περισσότερα για την κινεζική φιλοσοφία, από οποιονδήποτε άλλο στην χώρα και έχει σπουδάσει δίπλα σε αληθινούς φιλοσόφους και σοφούς στην Κίνα.

Όμως δεν μπορεί να βρει δουλειά σε κανένα αμερικανικό πανεπιστήμιο, επειδή δεν είναι πτυχιούχος αμερικανικού πανεπιστημίου και επειδή δεν αναλώνεται σε δημόσιες σχέσεις – με δύο λόγια, επειδή παραείναι τίμιος άνθρωπος!

Είναι αλήθεια ότι στην αρχή επέλεξα την ακαδημαϊκή ζωή, διότι ό θεός μου έδωσε ένα μυαλό για να Τον υπηρετώ και ο ακαδημαϊκός κόσμος είναι ό κατεξοχήν χώρος στον όποιον υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται το ανθρώπινο μυαλό. Όμως πλέον, μετά από οκτώ ή εννέα χρόνια στα πανεπιστήμια, ξέρω καλά τί γίνεται εκεί. Λίγοι εκτιμούν και σέβονται το μυαλό και αυτοί είναι καθηγητές της «παλιάς σχολής», οι όποιοι σύντομα θα εκλείψουν.

Για τούς υπολοίπους είναι ζήτημα εξασφάλισης χρημάτων και μιας σταθερής θέσης στην ζωή – χρησιμοποιούν το μυαλό σαν ένα είδος παιχνιδιού, κάνουν έξυπνα τρικ με το μυαλό και πληρώνονται γι’ αυτό όπως οι κλόουν στον τσίρκο. Στις μέρες μας έχει εκλείψει από τούς ανθρώπους ή αγάπη για την αλήθεια και αυτοί πού διαθέτουν μυαλό, πρέπει να εκπορνεύουν αυτό το τάλαντο τους για να τα βγάζουν πέρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, διότι ή αγάπη μου για την αλήθεια είναι πολύ μεγάλη.

Για μένα ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι απλώς μια δουλειά δεν πρόκειται να γίνω δούλος σ’ αυτήν. Δεν υπηρετώ το Θεό στον ακαδημαϊκό κόσμο, απλώς κερδίζω τον επιούσιο. Αν πρόκειται να υπηρετήσω το Θεό σ’ αυτόν τον κόσμο και ν’ αποφύγω έτσι να κάνω τη ζωή μου μια πλήρη αποτυχία, θα πρέπει να το κάνω εκτός των ακαδημαϊκών κύκλων.

Έχω αποταμιεύσει ένα μικρό ποσόν και ελπίζω να κερδίσω λίγα χρήματα ακόμα με καμιά δουλίτσα. Πιστεύω ότι θα τα βγάλω πέρα οικονομικά για ένα χρόνο, κάνοντας αυτό πού υπαγορεύει ή συνείδησή μου: να γράψω ένα βιβλίο για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου σήμερα – θέμα για το όποιο, με τη χάρη του Θεού, γνωρίζω ορισμένα πράγματα. Το βιβλίο μάλλον δεν θα πουλήσει καθότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να θυμούνται τα πράγματα πού έχω να τούς πω προτιμούν να βγάζουν χρήματα, παρά να λατρεύουν το Θεό.

Είναι αλήθεια ότι αυτή ή γενιά είναι μπερδεμένη. Το μόνο πρόβλημα με μένα είναι ότι δεν είμαι μπερδεμένος και γνωρίζω πολύ καλά ποιό είναι το καθήκον του ανθρώπου: να λατρεύει το Θεό και τον Υιό Του και να προετοιμάζεται για τη ζωή στον επερχόμενο κόσμο όχι να ζει άνετα κι ευτυχισμένα σ’ αυτόν τον κόσμο εκμεταλλευόμενος τον συνάνθρωπο του και ξεχνώντας το Θεό και τη Βασιλεία Του.

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Ἡ εὐτυχία τῶν ἀστῶν

 Μπορεί να είναι εικαστικό 1 άτομο 

Ὅταν ὁ Κάιν ἔκανε τὴν ἀδελφοκτονία
κι ἑτοιμάστηκε νὰ δεχτεῖ τὴν ποινή του, τὸν θάνατο,
ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν βεβαίωση ὅτι δὲν θὰ πεθάνει,
ὅπως δὲν πέθαναν καὶ οἱ γονεῖς του
ἀμέσως μετὰ τὸ ἁμάρτημά τους.
Θεὸς ἔδωσε χρόνο στοὺς ἐπαναστάτες
τοῦ Παραδείσου γιὰ μετάνοια.
Αὐτὸ ὁ Κάιν δὲν τὸ δέχτηκε ἔτσι καὶ
καταπιάστηκε νὰ οἰκοδομήσει τὴν εὐτυχία του,
τὴν δική του καὶ τῶν ἀπογόνων του,
χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
«Κάιν δὲ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν».
Καταπιάστηκε δηλαδὴ νὰ χτίζει πόλη.
Ἡ πόλη ἀποτελοῦσε ἕνα καινούργιο Παράδεισο,
ὅ,τι ἔβλεπε γύρω του
ἦταν φτιαγμένο ἀπ’ τὸν ἄνθρωπο.
Καὶ αὐτὸν τὸν τεχνητὸ Παράδεισο
τὸν ἔκανε καὶ σὰν κατήχηση στὸν υἱό του
τὸν Ἐνὼχ καὶ στοὺς ἀπογόνους του.
Τοὺς κατηχοῦσε στὴν καινούργια θρησκεία,
στὴ λατρεία τοῦ ἀνθρώπου ὡς καινούργιου Θεοῦ.
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κάιν
ὀνομάστηκαν ἄνθρωποι.
(Τὴν πόλη ποὺ οἰκοδόμησε ὁ Κάιν
τὴν ὀνόμασε Ἐνώχ–τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ του).
Ὕστερα, ὅταν γεννήθηκε ὁ Σήθ,
ὁ συνεχιστὴς τῆς ἄλλης παράδοσης,
τῆς παράδοσης ποὺ εἶχε ξεκινήσει ὁ Ἄβελ,
δὲν ἤθελε οἱ ἀπόγονοί του
νὰ ὀνομάζονται ἄνθρωποι
κι ἔτσι ὀνομάστηκαν «υἱοὶ Θεοῦ».
Αὐτοὶ δὲν κατοικοῦσαν σὲ πόλη·
ἔβλεπαν γύρω τους τὰ θαυμάσια
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ
καὶ ζοῦσαν κοντὰ στοὺς γενάρχες τους,
ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ
«κατέναντι τοῦ Παραδείσου»
κι ἀπό ‘κεῖ τὸν ἔβλεπαν
καὶ στέναζαν καὶ θρηνοῦσαν
«οἵων ἀγαθῶν ἐστερήθησαν»
μὲ τὴν παρακοή τους.
Στὸ μεταξὺ ἡ πόλη τῶν ἀνθρώπων
ζοῦσε μέσα στὸ δημιουργικὸ ὀργασμὸ
τῆς «ἀνάπτυξης καὶ τῆς προόδου».
Μὲ τὰ ἐπινοημένα ἀγαθὰ ἀπώθησαν
κάθε ἀνάμνηση τοῦ Παραδείσου
καὶ ῥίχτηκαν στὸν ἀγῶνα τῆς
ἱκανοποίησης τῶν ἐπιθυμιῶν τους.
Ἔτσι ἔφτασαν νὰ γίνουν σκάνδαλο
γιὰ τοὺς «υἱοὺς τοῦ Θεοῦ»,
ποὺ ἔβρισκαν τὶς θυγατέρες
τῶν «ἀνθρώπων» ἑλκυστικότερες
καὶ ζευγάρωναν μαζί τους
καὶ τότε χάθηκε σχεδὸν
κάθε ἐλπίδα μετάνοιας
καὶ ὁ Θεὸς ἔφερε τὸν κατακλυσμό.
Δηλαδὴ ὅταν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἔγιναν ἀστοί·
καὶ οἱ ἀστοὶ μ’ ὅλη τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἀνάπτυξη
δὲν κατάφεραν νὰ βροῦν τὴν εὐτυχία τους.
Πάντως δὲν ἤθελαν
νὰ παραδεχτοῦν τὴν ἀποτυχία τους
καὶ πίστευαν ὅτι χρειάζονται
κάποιες βελτιώσεις καὶ θεραπεῖες
ποὺ θὰ καθιστοῦσαν τὴν ἁμαρτία τους αἰώνια·
γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἔφερε τὸν κατακλυσμό·
τὸ κακὸ εἶχε γίνει στὴν πράξη ἀθεράπευτο.
Αὐτὴ ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
ἀκούγεται σὰν παραμύθι,
γιατὶ ἐμεῖς οἱ ἀστοὶ ἀσκηθήκαμε
σὲ ἄλλη γλῶσσα καὶ σὲ ἄλλη λογική.
Ὁ Θεὸς ὅμως μᾶς μίλησε μέσῳ τοῦ Μωυσῆ
σ’ αὐτὴ τὴ γλῶσσα καὶ μ’ αὐτὴ τὴ λογική.
Ἐπειδὴ ὅμως ὅσα γράφει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
εἶναι καὶ γεγονότα ἱστορικὰ
ἀλλὰ καὶ σύμβολα τῆς Ἱστορίας,
αὐτὴ ἡ διήγηση τῆς Γένεσης
ἐφαρμόζεται συμβολικὰ στὴν παντοτινὴ
καὶ τὴ σύγχρονη Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
Τώρα ποὺ γίναμε σχεδὸν ὅλοι ἀστοί,
μοιάζουμε πολὺ μὲ τὸ «ἀνθρώπινο γένος»,
πρὶν ἀπ’ τὸν κατακλυσμό.
Φαίνεται ὅμως πὼς στὸν τότε κόσμο,
ποὺ ἦταν ὀλιγάριθμος,
ἐξαίρεση ἦταν μόνον ὁ Νῶε,
ποὺ ἄξιζε νὰ σωθεῖ μέσα στὴν Κιβωτό.
Ἀλλὰ ὕστερα ἀπὸ δυὸ χιλιετίες
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
θὰ πρέπει νὰ ἔχει πολλοὺς Νῶε ἡ οἰκουμένη
καὶ αὐτοὶ οἱ Νῶε συγκρατοῦν
τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ καθυστεροῦν τὴν
«δικαίαν αὐτοῦ ἀπειλήν».
+Κωνσταντίνου Γανωτῆ

Τεῦχος 359, Ἰούνιος 2023
Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία

Τρελογιάννης 

Αχ αυτά τα κοριτσάκια…!


Φωτογραφία ο τραγικός Λίβιος (π.Χαράλαμπος Παπαδόπουλος)


ΜΠΟΡΕΙ ο πρώιμος φεμινισμός να είχε κάτι να πει για τα βασικά δικαιώματα των γυναικών, σύντομα όμως εξελίχθηκε σε καρκίνωμα της κοινωνίας, σε τρωκτικό που ροκάνισε τον θεσμό της οικογένειας, μετέτρεψε την μητέρα σε φόνισσα και τον πατέρα σε κουδουνίστρα.

ΣΗΜΕΡΑ οι παλιές φεμινίστριες που είχανε κάποιες αρχές αναγνωρίζουν ότι το εγχείρημα απέτυχε· το όχημα του φεμινισμού αλώθηκε και στράφηκε εναντίον της ίδιας της γυναίκας που υποτίθεται ότι θα προστάτευε και το μόνο που απέμεινε είναι ένα στείρο, αποκρουστικό αφήγημα που προκαλεί εμετό και αηδία.

 

ΠΑΡΑ την αποτυχία του και τις βλαβερές συνέπειες στην κοινωνία, ο φεμινισμός σήμερα, για τον ίδιο καταστροφικό σκοπό, μεταπήδησε στο παρθένο έδαφος της Εκκλησίας με έναν βασικό ορατό στόχο την χειροτονία των γυναικών. Διαβάζουμε κατά καιρούς για «ενημερωτικά» σεμινάρια προς τους ιερείς που διοργανώνονται σε διάφορες Μητροπόλεις με θέμα τα δικαιώματα των γυναικών, την βία κατά των γυναικών και φρίττουμε. Λες και η Εκκλησία του Χριστού δεν ξέρει πως να χειριστεί αυτά τα θέματα και χρειάζεται τον φεμινισμό να Της ανοίξει τα μάτια. Θού Κύριε!

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ ΒΓΑΛΑΝΕ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΑΝΕ ΡΑΣΑ και έχουν αναλάβει (συνειδητά ή ασυνείδητα δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είναι θέμα του Θεού να κρίνει) την διάλυση της Ορθοδοξίας. Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση του π. Λίβυου, ο οποίος μετά το συμβάν με τα παπαδοκόριτσα στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά έσπευσε να αμνηστεύσει τον π. Αλέξανδρο Καριώτογλου επειδή όσοι διαμαρτυρήθηκαν είναι μισογύνηδες και το πρόβλημά τους είναι η γυναίκα!

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ να ακούσουμε πατερικό λόγο για τον θεσμό των διακονισσών, για το πότε εμφανίστηκε, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμοζότανε (σίγουρα όχι για να μην χαρακτηρισθούνε μισογύνηδες π. Λίβυε), και γιατί ατόνησε, ακούσαμε ένα συναισθηματικό αγαπουλήστικο παραλήρημα που ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία.

Ο Π. ΛΙΒΥΟΣ χαρακτήρισε όσους διαμαρτυρήθηκαν «αγέλες θρησκευτικών φονταμεταλιστών» ενώ τον νεοτεριστή αμνηστευτή των σοδομιτών π. Αλέξανδρο, «ιερέα άμισθο που έχει αφιερώσει ολάκερη την ζωή του στην εκκλησία και την θεολογία»! Από κει και πέρα τί να αναμένει κανείς; Και θεώρησε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν αυτοί οι παλιοφονταμενταλιστές «λοιδορούν» τον αφοσιωμένο ιερέα που «έδωσε σε δυο κοριτσάκια να κρατήσουν την λαμπάδα στην Θεία Λειτουργία»! Ο απόλυτος ανάποδος κόσμος. Και βέβαια δεν είδαμε απλά λαμπάδες, είδαμε παπαδοκόριτσα με όλον τον εξοπλισμό, τα οποία προφανώς εισήλθαν και μέσα στο Ιερό.

Naomi Wolf (πρώην επικεφαλής στις καμπάνιας Clinton και Gore)> O πορτοκαλί καπνός στη καρδιά του Manhattan. Ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη;

 


-Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα με στόχο να μπλοκάρουν τον ήλιο..., είπα μέσα μου κάτω από την ανάσα μου

      

Παγιδευμένη στον σουρεαλιστικό πορτοκαλί καπνό στη Νέα Υόρκη. Ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη;

Το είδος μας έχει εκπαιδευτεί τώρα ώστε να μην αντιδρά σε καταστροφικούς κινδύνους ή ακόμα και σε επιπλέον super παραξενιές;

Και ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη;

Την περασμένη Τετάρτη ήμουν στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, περίπου στις δέκα το πρωί. Είχα μείνει στη πόλη μια νύχτα, καθώς ετοιμαζόμουν να συναντήσω έναν δικηγόρο στο Manhattan.

Βy Naomi Wolf

(A Rhodes Scholar, former advisor to Clinton and Gore campaigns, and author of eight NYT nonfiction bestsellers, Dr. Naomi Wolf has been creating globally influential opinion for 28 years. She is CEO of DailyClout)

Η διαμονή μου είχε ήδη γίνει δυστοπική, καθώς είχα κλείσει ανόητα τον εαυτό μου στο μοντέρνο/εκπτωτικό ξενοδοχείο, Sonder the Industrialist. Αποδείχθηκε ότι η διοίκηση έχει μετατρέψει τα φυσικά ξενοδοχεία σε μια απανθρωποποιημένη επιχείρηση συλλογής δεδομένων- dehumanized data harvesting operation.

Έφτασα το βράδυ με ένα Uber για να βρεθώ μόνη σε μια βιομηχανοποιημένη περιοχή, με ένα τηλέφωνο που πεθαίνει και όλα τα εστιατόρια να κλείνουν, οπότε η εφαρμογή με ενημέρωσε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος να με δεχτεί στο lobby, έτσι έπρεπε να τηλεφωνήσω σε ένα τηλεφωνικό κέντρο στις Φιλιππίνες για να “ρυθμίσω τον λογαριασμό μου” και στη συνέχεια ότι πρέπει να παράσχω ένα μια σειρά από επεμβατικές ιδιωτικές πληροφορίες πριν μου δοθεί ο κωδικός για να μπω στο κτίριο.

Ακολούθησα άλλους εξοργισμένους τουρίστες στο lobby, ελπίζοντας να παρακάμψω τη συλλογή δεδομένων, αλλά ο γλυκός, λυπημένος «ατομικός υπάλληλος ασφαλείας» στη ρεσεψιόν μου είπε ότι δεν είχε καμία απολύτως εξουσία, ότι δεν υπήρχε κανένα κλειδί να μου δώσει και ότι έπρεπε να ολοκληρώσω την «ολοκλήρωση του λογαριασμού μου» και το «check in online» προτού μπορέσω να ελπίζω ότι θα φτάσω στο πολυπόθητο δωμάτιό μου.

Αυτή η διαδικασία περιλάμβανε μια βιομετρική σάρωση προσώπου με πλήρη λειτουργία, γυρίστε το κεφάλι σας δεξιά και αριστερά, την οποία στον Brave New World του ψηφιακού εξαναγκασμού, ήταν πολύ αργά για μένα να αρνηθώ, αν επρόκειτο να φτάσω κάπου ασφαλής για ύπνο. Το μοντέλο «lockdown» για τη βίαιη εξαγωγή ψηφιακών πληροφοριών και συμμόρφωσης συμπεριφοράς προτού επιτρέψει σε κανέναν οτιδήποτε αξιοπρεπώς ανθρώπινο είχε καταλάβει μια άλλη πρώην πολιτισμένη εμπειρία – το check in σε ξενοδοχείο μετά από ένα ταξίδι – σε έναν άλλο πρώην ανθρώπινο χώρο.

Δεν κατάφερα να «ενημερώσω τις ρυθμίσεις στην κάμερά μου» αποτελεσματικά για να επιτρέψω στην εφαρμογή να συλλέξει δεδομένα την άδεια οδήγησής μου, έτσι ένας ψηλός, εξίσου εξαντλημένος Σουηδός επιχειρηματίας εμφανίστηκε στον προσωπικό μου χώρο για να με βοηθήσει, βλέποντας έτσι άθελά μου όχι μόνο όλες τις βιομετρικές μου πληροφορίες- biometric information  και τον σκοπό του ταξιδιού μου, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης στο δωμάτιό μου και τον αριθμό του δωματίου μου. Έτσι, η εφαρμογή έθεσε σε κίνδυνο εντελώς την ασφάλειά μου, καθώς και έχοντας συγκεντρώσει σημαντικές προσωπικές πληροφορίες παρά τη θέλησή μου, έφυγα στο δωμάτιό μου επιτέλους, υπενθυμίζοντας στον εαυτό μου ανήσυχα να κλειδώσω την πόρτα.

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»

 


Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο 
 
 Γράφει ο  Dr  Νικόλαος Βρούσγος
Μια φορά κι έναν καιρό πριν από πολλά χρόνια, έτυχε να δουλέψω σε ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα ιδιωτικά γηροκομεία, κάτι σαν πεντάστερο Χίλτον.
Με προσέλαβαν ως «περιττή πολυτέλεια» όπως μου είπαν αργότερα, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιούν τον τίτλο μου για διαφημιστικούς λόγους και προσέλκυση «πελατείας».
Κι αυτό διότι δεν προβλέπεται δια νόμου η πρόσληψη Κλινικού Γεροντολόγου/Γηριάτρου στα γηροκομεία.
Μία μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη ενός ηλικιωμένου ενοίκου κλαίγοντας και μου είπε πως την πληροφόρησαν οι γιατροί ότι ο ογδοντάχρονος πατέρας της «σήμερα θα πεθάνει» και να φροντίσει τα διαδικαστικά.
Πήγα λοιπόν αμέσως και βρήκα τον γέροντα ο οποίος μου άπλωσε το χέρι και μου είπε κατά λέξη: «Σώσε με Νίκουμ σώσε με».
Συγκλονίστηκα…..υπ’ όψιν πως οι αρμοδιότητες που μου επέτρεπαν στο ευαγές αυτό ίδρυμα ήταν κάτι σαν…. ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, «παρηγορητή» και διάμεσου επικοινωνίας μεταξύ των ενοίκων και του λοιπού προσωπικού και των υπηρεσιών του γηροκομείου των 250 ενοίκων.
Φυσικά υπήρχε «ντουβάρι» απομόνωσης σε μένα από το ιατρικό σκέλος της περίθαλψης, κι ότι το κατά δύναμιν μπορούσα να βοηθήσω ήταν τελείως μυστικά με δική μου πρωτοβουλία.
Πήγα κατ’ ευθείαν και βρήκα την νεαρή γιατρό βάρδιας και την ρώτησα, κι αυτή πολύ ψυχρά μου απάντησε πως σήμερα πεθαίνει ο εν λόγω ηλικιωμένος και καλά θα κάνω να «σταθώ στη άκρη» και να μην προσπαθήσω να τον «βασανίσω» και να εμποδίσω την «μετάβασή του» στο άλλο κόσμο, για το «καλό του».
Φυσικά μόνο που δεν την έβρισα, αλλά της υπενθύμισα με όση αυτοσυγκράτηση και ευγένεια μπορούσα, πως δεν πρέπει να το παίζει «θεός» και να αποφασίζει αν θα πεθάνει ο γέροντας ειδικά σήμερα ή αύριο, και τον όρκο φυσικά του Ιπποκράτη.
Στην επόμενη βάρδια ευτυχώς ο άλλος νεαρός γιατρός έδειξε περισσότερη διάθεση συνεννόησης, αλλά μου είπε πως ο γέροντας παίρνει φάρμακα για τον καρκίνο που έχει στα κόκκαλα του; «λάθος διάγνωση-λάθος θεραπεία»; δεν γνωρίζω, και ότι είναι στα….τελευταία του.
Τότε του ζήτησα μια χάρη, αφού έτσι κι αλλιώς θα «πεθάνει σήμερα» ο ηλικιωμένος, να σταματήσουν κάθε φαρμακευτική αγωγή. Το βρήκε λογικό και το έκανε.
Πήγα και βρήκα τις νοσηλεύτριες και έμαθα πως το φαγητό που του αφήνανε δίπλα στο κομοδίνο του ούτε που το άγγιζε, νερό σταμάτησε να πίνει και με τα χίλια ζόρια και μεγάλη επιμονή έμαθα πως είχε πολλές μέχρι και δεκαπέντε ημέρες να ενεργηθεί. Φυσικά, δεν κρατούσαν τέτοια στοιχεία διότι τα θεωρούσαν μη απαραίτητα.
Με πολύ κόπο και με «μέσον» παρακάλεσα έναν ειδικευόμενο νεαρό νοσηλευτή να του κάνει υψηλό υποκλυσμό στα κρυφά, και εν συνεχεία άρχισα κρυφά να του δίνω νερό και «συνομωσιολογικά» με τον μάγειρα, χυμούς, σούπες και φαγητό σε υγρή μορφή από το στόμα με σύριγγα σίτισης των 60ml, όταν δεν με βλέπανε φυσικά.
Για να μην τα πολυλογώ, σε πολύ λίγες ημέρες σηκώθηκε και μπορούσε να πηγαίνει στην τραπεζαρία να σιτίζεται μόνος του χαρούμενος.
Τρείς μήνες λοιπόν μετά «την επίσημη απόφαση του θανάτου του που αναβλήθηκε» κι αφού δεν είχε κανένα εμφανές πρόβλημα υγείας, έφυγα με άδεια και πριν τελειώσει η άδειά μου, μου τηλεφώνησε μία συνάδελφος ψυχολόγος για να μου πει πως ο ηλικιωμένος φίλος μου δυστυχώς κατέληξε.

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Ο LGBT εκβιασμός του SOROS καί της BLACK ROCK σε δράση.

 από την Cristina Gauri

Παρουσιάζουμε στους αναγνώστες, σε μετάφραση και σχολιασμό του Roberto Pecchioli, ένα ανατρεπτικό άρθρο που εμφανίστηκε στο http://euro-synergies.hautetfort.com , την απόδειξη ότι ολόκληρο το δυτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο και ιδεολογικά χειραγωγημένο από τους μεγαλύτερους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς παράγοντες. , που έχουν γίνει πρωταθλητές της κουλτούρας της διαγραφής.

Δεν είσαι « ξύπνιος », δηλαδή δεν υποστηρίζεις την κουλτούρα τής ακύρωσης; Σας διαγράφουμε. Είναι το σύστημα ταξινόμησης IEC, που προωθείται από τον Τζορτζ Σόρος και το ταμείο Black Rock για εκβιασμούς εταιρειών. Αυτή η ατελείωτη παρέλαση των σημαιών του ουράνιου τόξου που στοιχειώνουν τά εταιρικά λογότυπα σε όλο τον δυτικό κόσμο κάθε Ιούνιο, αυτές οι απίθανες τρανς και μη δυαδικές μαρτυρίες που εμφανίζονται στις διαφημιστικές καμπάνιες των μεγαλύτερων πολυεθνικών του κόσμου δεν τοποθετούνται εκεί για να "υποστηρίξουν την υπόθεση LGBT", " συμπερίληψη», για να «δώσουμε ορατότητα στο καταπιεσμένο ουράνιο τόξο»: πρέπει να ερμηνευθούν ως ένα είδος ιδεολογικού φόρου που πρέπει να καταβληθεί σε πολιτικά λόμπι που χρηματοδοτούνται από τους «συνήθεις ύποπτους» για τη διατήρηση μιας βαθμολογίας «κοινωνικής πίστωσης»,

Η εν λόγω βαθμολογία είναι το CEI, Corporate Equality Index (Δείκτης Εταιρικής Ισότητας) που εποπτεύεται από την Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(HRC) Campaign for Human Rights, τήν μεγαλύτερη ομάδα πολιτικών λόμπι LGBT στον κόσμο. Το HRC, η οποία έχει λάβει εκατομμύρια δολάρια από το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας του Τζορτζ Σόρος και άλλους, καί δημοσιεύει κάρτες αποτελεσμάτων των «κοινωνικών αρετών» των μεγαλύτερων εταιρειών της Αμερικής μέσω του συστήματος CEI. Οπως και  εκχώρηση ή αφαίρεση μορίων ανάλογα με το βαθμό τήρησης των εταιρειών στα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από το HRC. Οι εταιρείες που σκοράρουν το μέγιστο σκορ εκατό κερδίζουν τον πολυπόθητο τίτλο του «Καλύτερου Χώρου Εργασίας για Ισότητα LGBT». Δεκαπέντε από τις 20 κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες στη λίστα του περιοδικού Fortune κέρδισαν κορυφαία βαθμολογία πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του HRC. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, περισσότερες από οκτακόσιες σαράντα εταιρείες των ΗΠΑ έχουν αξιολογηθεί θετικά από το HRC. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανικών εταιρειών ζει υπό τον εκβιασμό αυτού του λόμπι. Η HRG, που ιδρύθηκε το 1980, ξεκίνησε τη διαδικασία CEI το 2002. Από το 2022 διευθύνεται από την Kelley Robinson, μια από τις διοργανώτριες της προεδρικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα το 2008. Υπάρχουν πέντε κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται από το HRC, το καθένα με τα δικά του υποσύνολα. Οι κύριες κατηγορίες είναι: προστασία του εργατικού δυναμικού, παροχές «χωρίς αποκλεισμούς», υποστήριξη για μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Μια εταιρεία μπορεί εύκολα να χάσει πόντους CEI εάν δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση HRC για "ενσωμάτωση της διατομεακότητας 1 στην επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων ή άλλη» ή εάν δεν χρησιμοποιεί «πρόγραμμα διαφοροποίησης προμηθευτών με αποδεδειγμένη προσπάθεια να συμπεριλάβει «πιστοποιημένους προμηθευτές LGBTQ». Ένας πραγματικός εκβιασμός με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η διάχυτη και τριχοειδής δραστηριότητα του HRC μεταφράζεται στην αποστολή επιθεωρητών κάθε χρόνο για να καθορίσουν το είδος των βελτιώσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός της εταιρείας. Σε μεμονωμένες εταιρείες παρέχεται μια λίστα αιτημάτων τα οποία, εάν δεν ικανοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε μείωση της βαθμολογίας CEI. Το ίδιο το σύστημα CEI αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου κινήματος των «ηθικών επενδυτών», ESG  (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση) που πραγματοποιείται από τα τρία κύρια επενδυτικά ταμεία στη χώρα, το Black Rock, το Vanguard και το State Street Bank 2. Τα κεφάλαια ESG επενδύουν σε εταιρείες που αντιτίθενται στα ορυκτά καύσιμα και υποστηρίζουν φυλετικές και έμφυλες ποσοστώσεις αντί να αξίζουν ακόμη και στην πρόσληψη και επιλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι συνέπειες είναι προφανείς: Οι περισσότεροι Αμερικανοί CEO ενδιαφέρονται περισσότερο να ευχαριστήσουν τους μετόχους τους παρά να εκνευρίσουν τους συντηρητικούς.

Παραδειγματική είναι η συγκλονιστική περίπτωση του Dylan Mulvaney: αυτός ο εικοσιεξάχρονος νεαρός άνδρας έγινε «γυναίκα» τον Μάρτιο του 2021, κερδίζοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια για να υποστηρίξει επωνυμίες μόδας και να χρησιμοποιήσει προϊόντα ομορφιάς όπως η Ulta Beauty , Haus Labs και CeraVe, καθώς και Crest και InstaCart, και πιο πρόσφατα διαφημιστικές επωνυμίες όπως η Bud Lite (μπύρα) και η Nike.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται… (Ψαλμ. ΜΑ΄ [41], 7)
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 16//29.5.2023.

Τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας,

Ἡμέρα Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.


Κεραυνὸς, ὄχι ἐν αἰθρία, ἀφοῦ πλέον ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ ἀναμένονται στὴν νέα ἐωσφορίζουσα ἐποχή μας- ἡ πρόσφατη εἴδηση τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Ν.Δ. στὸ Ἅγιο Ὄρος (3-4 Ἰουνίου ν.ἡμ. ), καθόσον «κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας στὴν Ἀθήνα (σ.σ. ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεταφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας «Ἄξιόν Ἐστι» στὸ κλεινὸν ἄστυ στὶς 3-15 Μαϊου ν.ἡμ.) ἐξέφρασαν (σ.σ ἡ Ἱερά Κοινότης) τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος κι ἐκεῖνος δεσμεύτηκε ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει μεταξὺ τῶν δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων....» καί συνεχίζουν τά δημοσιεύματα : «Ὁ πρώην πρωθυπουργός (σ.σ. ἀφορισμένος μὲ δίκαιη αἰτία ἀφορισμοῦ στὶς 17-5-2020 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιο1 λόγῳ βλασφημίας κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὡς ἐκ τούτου κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή περί ἀμφισβήτησης τῆς θείας φύσης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ (!!!)- κατὰ τὴν χαλεπὴ περίοδο τοῦ κορώνα-ἰοῦ- «ἔχει ὡς στόχο νὰ τονίσει τὴν παρουσία του, ἐνῶ πληροφορίες λένε πὼς θὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕνα μεγάλο πρόγραμμα γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση»…

Ὑπενθυμίζουμε :

Ὁ ἀφορισμὸς εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιαστικὴ ποινὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ Ὀρθόδοξο Χριστιανό. Διαβάζοντας τὴν ἑρμηνεία ποὺ δίνουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, βλέπουμε ὅτι ἀποτελεῖ στὴν οὐσία τὴν ἀποκοπὴ κάθε σχέσης καὶ ἐπαφῆς τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἀφορισμένο καί τήν κατ' οὐσίαν παράδοση αὐτοῦ στὸν ἴδιο τὸν Σατανᾶ!!! Στὴν προκειμένη περίπτωση πρόκειται γιὰ ἔγκυρο -κατὰ τὴν ἐσωτερικὴ - Κανονικὴ ἔννομη τάξη τῆς Ἐκκλησίας- ἀφορισμὸ, σύμφωνα μὲ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, Καθηγητοῦ (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, θεολόγου2.

Εὔλογα λοιπὸν ἀναρωτιόμαστε :

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία δὲν γνώριζε ἢ συνειδητά ἐθελοτυφλεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν; Καὶ πῶς τολμᾷ νὰ προσκαλεῖ ἕναν ἀφορισμένο σὲ ἐπίσκεψη στὸ Ἀγιώνυμο Ὄρος καὶ μάλιστα λίγες μέρες πρὶν τὴν λήξη τῆς θητείας της ; Πότε ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, καί βάσει ποιᾶς ἀποφάσεως προβαίνει στὴν ἐν λόγῳ ἐνέργεια ;

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία δὲν γνωρίζει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀφορισμένος πολιτικὸς εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ Κλάους Σβάμπ, τοῦ Σόρος, κ.ἄ. τῆς γνωστῆς συνομοταξίας, ποὺ θέλουν νὰ καταργήσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ δὴ τὸν Ὀρθόδοξο, καὶ τίς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ., διότι κατὰ τὰ σκοτεινὰ μυαλά τους, στὴν διάρκεια τῶν ἑορτῶν αὐτῶν γίνεται ὑπερβολική κατανάλωση ἀγαθῶν ποὺ θέτει σὲ θανάσιμο κίνδυνο τὸν πλανήτη μας !! Ἐπίσης, ὁ ἴδιος πολιτικός, μετ’ ἐντάσεως καὶ ἐπιτάσεως προωθεῖ τὴν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ κάθε τί ἀντίχριστο καὶ ἀντιευαγγελικό, δηλαδὴ ἀνελεύθερο καὶ ἀνάλγητο. (Π.χ. ἐμβόλια covid-19, πρόστιμα, ἀναστολὲς ἐργασίας καὶ μισθοδοσίας, ὑποδούλωση τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, λογοκρισίες, τρομοκράτηση κ.λπ.).