Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Μόρφου μωρὲ καὶ πάλι Μόρφου...!
Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ὅπως ἤδη ἔχουμε γράψει, ὁ Μόρφου δὲν χρειάζεται τὴν ὑποστήριξη κανενός μας, καθὼς ἔχει τὴν προστασία τοῦ Κυρίου, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ποὺ ἀγωνίζεται νὰ διαδώσει τὸν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ βάλει στοὺς ἀνθρώπους τὴν καλὴ ἀνησυχία. Ἰδίως στὶς μέρες μας, ὅπου οἱ περισσότεροι κληρικοὶ -δὲν ἀναφέρομαι στοὺς αἱρετικούς, σχισματικοὺς καὶ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι οὕτως ἢ ἄλλως ἔχουν πουλήσει τὸν Χριστὸ- δὲν τολμοῦν νὰ ἐκφέρουν λόγο πνευματικὸ φοβούμενοι τὶς διώξεις καὶ ἔτσι συσχηματίζονται οἱ ταλαίπωροι μὲ τὸν κόσμο, ἡ χάρις τοῦ Κυρίου πέφτει μὲ τὸ καντάρι σὲ ὅσους δούλους του συνεχίζουν νὰ κηρύττουν τὴν Ἀλήθεια.
Αὐτό, ὅμως, ποὺ θὰ ἤθελα νὰ παρατηρήσω εἶναι ἡ πρωτοφανὴς παρέμβαση τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τύπου ζητᾶ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου νὰ...
ἀνασκευάσει τὰ λεχθέντα του, ἐνῶ καὶ ὁ ἁρμόδιος ἐπίτροπος ἔχει ἤδη ἐγκαλέσει τὸν Μητροπολίτη γιὰ ρατσισμό! Δηλαδὴ ὁ καμπαλιστικῆς προέλευσης νεοταξίτικος ὁλοκληρωτισμὸς πίσω ἀπὸ τὴν προβιὰ τοῦ ἀντιρατσισμοῦ ἀπαγορεύει τὴν πίστη! Καὶ ὄχι βέβαια τὴν πίστη γενικά, ἀλλὰ τὴν δική μας μόνο πίστη, τὴν ὀρθόδοξη, ἐπειδὴ γνωρίζουν καλὰ ποῦ βρίσκεται ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή!Ποιὸς θρησκευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰσλὰμ ἔχει διωχθεῖ ἢ σὲ ποιὸν ἔχει τολμήσει νὰ ζητήσει ὁ ἐκπρόσωπος τύπου μίας κυβέρνησης τῆς ΕΕ νὰ ἀνακαλέσει τὶς ἀπόψεις τῆς πίστης του περὶ ὁμοφυλοφιλίας; Οἱ ὁποῖες, μάλιστα, προβλέπουν καὶ συγκεκριμένες ποινὲς μὲ κυριότερη τὴν θανατικὴ γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους;

Πολυθεϊσμὸς καὶ μισαλλοδοξία
Ὁ πολυθεϊστικὸς ἑλληνορωμαϊκὸς κόσμος ἕως τὸν 4ο μ.Χ. αἰ. ἦταν ἕνας κόσμος πολιτισμένης ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων. Κανεὶς δὲν διωκόταν γιὰ τὶς μεταφυσικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις του, ἐνῶ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν ἦταν ὑψηλό. Αὐτὸ ἐπέτρεπε τὴ διαφωνία χωρὶς νὰ προκαλεῖται ἐπιθυμία ἐκμηδένισης τοῦ φιλοσοφικοῦ ἀντιπάλου. Ὅλοι οἱ δρόμοι ἦταν σεβαστοί. «Ὅλοι κυττᾶμε τὰ ἴδια ἄστρα, ὁ ἴδιος οὐρανὸς καλύπτει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους», ἔγραφε ἕνας ἀρχαιόθρησκος. Ὁ Χριστιανισμός, ὡστόσο ὑπονόμευσε τὴν ἀνεκτικότητα αὐτή, ἐπειδὴ ἡ ἐγγενὴς μισαλλοδοξία του δὲν ἐπέτρεπε παρὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Μίας Ἄποψης. Ἔκτοτε, ἡ ἤρεμη ἀντιπαράθεση μετατράπηκε σὲ μίσος, τὸ μίσος ἐκδηλώθηκε μὲ διώξεις, σφαγές, ἐξορίες καὶ κάψιμο τῶν γραπτῶν τῶν ἀντιφρονούντων. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση, τὶς δίκες καὶ τὸ κάψιμο μαγισσῶν, τὰ ἀπαγορευμένα βιβλία ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό. Ἡ ἐλευθερία νὰ σκέφτεσαι διαφορετικὰ ἀπαγορεύθηκε μὲ τὸ Χριστιανισμό, καὶ μόνο μετὰ τὸν 16ο αἰ., κατέστη ἐφικτὴ σταδιακά: Αὐτὰ λέει τὸ παραμύθι τῆς ἐγγενοῦς πολυθεϊστικῆς ἀνεκτικότητας.

Στὸ παραμύθι αὐτὸ ἀντιπαρατίθενται ἱστορικὰ γεγονότα καὶ διατυπωμένες γνῶμες «πολυθεϊστῶν» (χρησιμοποιῶ τὴ λέξη σὲ εἰσαγωγικὰ ἐπειδὴ ἔχω γνώση τῶν σχετικῶν προβλημάτων ποὺ ἐνέχει αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμός, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι, τῶν μὴ Χριστιανῶν καὶ μὴ Ἰουδαίων). Ξεκινᾶμε μὲ τὶς ἀπόψεις πολυθεϊστῶν γιὰ τοὺς ἀντιπάλους τους, προχωρᾶμε στὶς πράξεις πολυθεϊστῶν κατὰ τῶν ἀντιπάλων τους, ἔπειτα ἐρευνοῦμε τὰ πιθανὰ αἴτια, καὶ καταλήγουμε σὲ συμπεράσματα. Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ παρακάτω κατάλογοι δὲν εἶναι πλήρεις. Ἀλλὰ καὶ πάλι, ὅταν ἔχουμε τόσα περιστατικὰ ἀπὸ τόσο μακρινὲς ἐποχές, δὲν πειράζει νὰ μὴν εἶναι πλήρεις.

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Καθιέρωση ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἡμέρας ὑπέρ τῆς Ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ
Δελτίο Τύπου 
Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης ὑποδεχθήκαμε τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά καθιερωθεῖ ἡ πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ.
Το κίνημά μας, «Ἀφῆστε μέ νά ζήσω», πιστό στό Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, διακηρύττει τήν ἀλήθεια, ὅτι τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἄνθρωπος, εἰκόνα Θεοῦ, ἐξ ἄκρας συλλήψεως καί ἀγωνίζεται γιά τήν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ χωρίς ὅρους καί προϋποθέσεις.
Δοξάζουμε τόν Πανάγαθο Θεό καί εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού τήν ἀπαρτίζουν καί ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, γιά τήν ἱστορική αὐτή ἀπόφαση. Μέ τήν καθιέρωση τῆς Ἡμέρας ὑπέρ τῆς Ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ, ἀποδίδεται... τιμή στό παιδί ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή τῆς ὕπαρξής του, στιγμή κατά τήν ὁποία, ἐνῶ εἶναι μόνο ἕνα μονοκύτταρο ἔμβρυο, εἶναι ἤδη ἄνθρωπος μέ αἰώνια ἀξία καί προοπτική, καί τίθεται ὑπό τήν προστατευτική ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας.


Προτρέπουμε ὅλους ὅσους κατανοοῦν πώς κάθε ἀνθρώπινη ζωή δημιουργεῖται ἀπό τό Θεό, μέ τή συγκατάθεση καί τή συνέργεια τῶν γονέων του, νά τιμήσουν τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας μας, νά σταθοῦν συμπαραστάτες στό «Ἀφῆστε μέ νά Ζήσω!» καί στό ἀγέννητο παιδί, προστατεύοντας καί ἀγαπώντας τό ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ὡς δῶρο Θεοῦ καί πηγή εὐλογίας καί χαρᾶς.


Παρακάτω παραθέτουμε τή σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ἀπάντηση περὶ ὁμοφυλοφιλίας

Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σε ἐρώτημα γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία 
Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σε ἐρώτημα γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν
 E΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου
 μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Ἰουνίου, 2019 στὴν αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

«Να πέσει, μωρέ, η Πατρίδα, αλλά να πέσει μαχόμενη!»


Μέλια


Ο Τάσος Μάρκου, σε φωτογραφία του 1961

.

Πέτρος Παπαπολυβίου

Όσοι έχουν ζήσει ή μελετούν σήμερα, εκ των υστέρων, τις τραγικές ημέρες της τουρκικής εισβολής γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των απέλπιδων προσπαθειών απόκρουσής της: την έλλειψη οπλισμού και συντονισμού μετά την πρόχειρη και χαοτική επιστράτευση, τα τραγικά αποτελέσματα του προηγηθέντος πραξικοπήματος και τις επιπτώσεις τους στο ηθικό και την ψυχική ενότητα των μονάδων και του πληθυσμού, το αίσθημα εγκατάλειψης από την Ελλάδα, αυξανόμενο όσο περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Υπήρξαν και στις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής περιστατικά διάλυσης, δειλίας, πράξεις εσχάτης προδοσίας, σωρεία ακατανόητων και παράλογων διαταγών που οδηγούσαν σε εγκατάλειψη πατρώου εδάφους, την περικύκλωση από τον εχθρό προωθημένων μονάδων και μεμονωμένων στρατιωτών, και πολλαπλασίαζαν τα φαινόμενα λιποταξιών και μαζικής αποχώρησης από την πρώτη γραμμή.

Όμως δεν ήταν μόνο αυτά: Υπήρξαν και περιπτώσεις ηρωισμού και προσωπικής αυτοθυσίας αξιωματικών, Ελλαδιτών και Κυπρίων, υπαξιωματικών και νεαρών στρατιωτών, στην προσπάθειά τους να αποκρούσουν την τουρκική εισβολή, μεγαλειώδεις προσωπικές πράξεις αυταπάρνησης. Παρά τις αντιξοότητες και τα αρνητικά δεδομένα, υπήρξαν στρατιωτικές μονάδες, αξιωματικοί και οπλίτες που πολέμησαν υπεράνθρωπα, σώμα με σώμα, στη Λάπηθο και στην Κερύνεια, στον Πενταδάκτυλο, στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, στην ΕΛΔΥΚ, στη Μεσαορία.

Υπήρξαν δεκάδες, ίσως εκατοντάδες, περιπτώσεις δειλών, ανάξιων, επίορκων αξιωματικών, στρατιωτών και οπλοφορούντων ατάκτων «καπεταναίων». Υπήρξαν, όμως, και περιστατικά ανδρείας, που μπορεί να μην αποδείχθηκαν ικανά για να αποσοβήσουν την εθνική ήττα, όμως πρέπει να αναφέρονται κι αυτά, όταν μιλάμε για τον προδομένο πόλεμο του 1974. Και όπου αρμόζει να απονέμεται ο πρέπων έπαινος και η οφειλόμενη αναγνώριση, όπως το επιτάσσει και ο καβαφικός στίχος: «Και περισσότερη τιμή τους πρέπει …»

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ὁ Πατριωτισμός κατά τόν ἔγγαμο ἱερέα π. Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο, τόν ἐξ Οἰκονόμων.


Ο π. Κωνσταντίνος κήδευσε στήν Ὀδησσό τόν Γρηγόριο τόν Ε΄ 

«… Λέγω πρῶτον ὅτι χρεωστεῖς, χριστιανέ, καθό χριστιανός, νά ἀγαπᾶς καί νά εὐεργετῆς τήν Πατρίδα. Σέ προστάζει ὁ θεῖος νόμος «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλά ποῖος δύναται νά εἶναι πλησιέστερός σου παρά τούς συγγενεῖς καί ὁμοπίστους καί συμπολίτας σου; Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες συγκατοικούσι μετά σου εἰς μίαν καί τήν αὐτήν χώραν, ὡς ἐάν εἰς μίαν καί τήν αὐτήν οἰκίαν. Οὗτοι ἔχουσιν τόν αὐτόν καί σύ πατέρα, τόν Θεόν, τήν αὐτήν καί σύ μητέρα, τήν Ἐκκλησίαν, τό αὐτό γενέθλιον ἔδαφος, καί τάς αὐτᾶς τροφᾶς, τούς αὐτούς νόμους, τούς αὐτούς ἄρχοντας καί ποιιμένας καί διδασκάλους, τάς αὐτᾶς πρός τάς κοινᾶς πανηγύρεις καί ἀπολαύσεις καί λύπας καί χαρᾶς. Ὅσον, λοιπόν, εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τούς συμπατριώτας καί τήν Πατρίδα, τόσον βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τόν νόμον τοῦ Θεοῦ. Καί πάλιν ἐξ ἐναντίας ὅσον ἀμελεῖς καί προδίδεις πολλάκις τῆς... Πατρίδος τά συμφέροντα, τόσον ἐξελέγχεσαι παραβάτης τοῦ Θείου νόμου καί τοῦ πλησίον σου ἐχθρός χειρότερος ἀπίστου…. Τόσον ἱερόν καί θεῖον δῶρον εἶναι ἡ Πατρίς ὥστε ἐν ἐκ τῶν μεγίστων σημείων τῆς κατά τῶν ἀνθρώπων δικαίας ὀργῆς τοῦ Θεοῦ γίνεται πολλάκις ἡ στέρησις τῆς Πατρίδος»!

Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα 22 Ἰουλίου 2019

Ἀριθμ. Πρώτ. 47


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας
γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος κατά καιρούς ἔχει προβεῖ σέ διάφορες δηλώσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέ τίς ὁποῖες ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) διαφωνεῖ. Η ΠΕΘ ἀπέφυγε, ἕως σήμερα, νά σχολιάσει τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις. Ὁ Μητροπολίτης, ὅμως, συνεχίζει τίς δηλώσεις του γιά τό σοβαρό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Πρόσφατα, ἀπαντώντας σέ δημοσιογραφικό ἐρώτημα (ΣΚΑΪ, ἐκπομπή «Σήμερα», 17/7/2019) εἶπε ὅτι: «Γιά τό θέμα τῶν Θρησκευτικῶν δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει καμία μορφή συζήτησης, ἐάν πρῶτα δέν δημοσιευτοῦν καί δέν δοῦμε ποιές εἶναι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπέναντι στίς προσφυγές, οἱ ὁποῖες κατετέθησαν κατά τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων τοῦ κ. Γαβρόγλου»!
Ἡ συγκεκριμένη δήλωση ἐκτιμοῦμε ὅτι βρίσκεται στή γνωστή γραμμή στήριξης τῶν ἀκυρωμένων ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΈ) «Προγραμμάτων Φίλη – Γαβρόγλου», πού ἀκολουθεῖ συστηματικά ὁ Μητροπολίτης. Ἡ γραμμή αὐτή συνηγορεῖ στή μεθοδευμενη...
φθοροποιό ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιά τούς παρακάτω πολύ συγκεκριμένους λόγους:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀντιστέκεται εἰς τὰ νομοσχέδια περὶ φύλου

Τὸ ζήτημα τῆς «ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου» εὑρίσκεται εἰς τὴν θεματολογίαν τῶν συζητήσεων τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς. Τὸ ὅλον θέμα ἀναβάλλεται τὴν τελευταίαν διετίαν λόγῳ ἀκριβῶς τῶν ἐνστάσεων ποὺ ἤγειρεν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου. Ἂς λαμβάνη παράδειγμα πρὸς μίμησιν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Παραθέτομεν το ἔγγραφον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀπεκάλυψεν ἡ ἱστοσελὶς politis.com.cy τῆς 9ης Ἰουλίου 2019: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὸ φῦλο σὲ κάθε ἄνθρωπο εἶναι δῶρο δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς. Τὸ φῦλο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐπιλογῆς, αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἢ μεταβολῆς κατὰ βούληση.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι δύο φῦλα, «ἄρσεν καὶ θῆλυ» «ἐποίησεν» ὁ Θεός. Ἀπορρίπτει, ἑπομένως τὶς θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ φύλου, ἢ ρευστότητας φύλου, ἢ ὕπαρξης...
τρίτου, ἢ περισσότερων φύλων.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τήν Ἁγία Παρασκευή

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

«Νὰ εἰποῦμεν καὶ διὰ τὴν καλὴν γῆν. Ἡ ἁγία Παρασκευὴ ἦτο δώδεκα χρονῶν κόρη ἀπὸ γένος εὐγενικόν. Μείνασα ὀρφανὴ ἐμοίρασεν ὅλην της τὴν περιουσίαν εἰς τοὺς πτωχούς, καὶ μὲ αὐτὰ ἠγόρασεν τὸν παράδεισον. Καὶ μετεχειρίζετο ὡς φτιασίδια τὰ δάκρυα, ἐνθυμουμένη τὰς ἁμαρτίας της.
Ὡς σκουλαρίκια εἶχε τὰ ὦτα της ἀνοικτὰ διὰ ν᾿ ἀκούη τὰς Ἁγίας Γραφάς.
Ὡς κορδόνι εἶχε τὰς πολλὰς νηστείας, ὁποὺ ἔκαμνον τὸν λαιμόν της καὶ ἔλαμπεν ὡς ἥλιος.
Ὡς δακτυλίδια τοὺς κόμβους τῶν δακτύλων της ἀπὸ τὰς πολλὰς μετανοίας ὁποὺ ἔκαμνεν.
Ὡς χρυσοῦν ζωνάριον τὴν παρθενίαν ὁποὺ ἐφύλαξεν εἰς ὅλην της τὴν ζωήν.
Ὡς φόρεμα τὴν ἐντροπὴν ὁποὺ εἶχε εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ὁποὺ τὴν ἐσκέπαζεν.
Ἔτσι ἐστολίζετο ἡ Ἁγία. Ἀνίσως καὶ εἶναι κανένα κορίτσι καὶ θέλη νὰ στολίζεται, ἂς στοχασθῆ τί ἔκαμνεν ἡ Ἁγία, νὰ κάμνη καὶ ἐκείνη, ἂν θέλη νὰ σωθῆ. Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία...
Παρασκευὴ ἔμαθε γράμματα καὶ ἔγινε σοφώτατη. Καὶ διὰ τὴν καθαρότητά της τὴν ἠξίωσεν ὁ Θεὸς καὶ ἔκαμνε καὶ θαύματα. Ἰάτρευε τυφλούς, κωφούς· ἀνέστηνε νεκρούς.

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Περίεργη δήλωση του Πάιατ για τα δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο


Μείζον θέμα προκαλείται από την ωμή παρέμβαση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, όσον αφορά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
Ο Τζέφρι Πάιατ ούτε λίγο ούτε πολύ, διά της αφαιρετικής μεθόδου, θεωρεί πως το δικαίωμα της Ελλάδας για έρευνες στο Αιγαίο, νοτίως και ανατολικά της Κρήτης, είναι αμφισβητήσιμο.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη θάλασσα δυτικά της Κρήτης ή το Ιόνιο. Πρόκειται για γραφειοκρατικά και πολιτικά εμπόδια που πρέπει να υπερκερασθούν, ώστε να προχωρήσουν οι ενεργειακές ευκαιρίες στην Ελλάδα»ανέφερε στην «Καθημερινής της Κυριακής» ο κ. Πάιατ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ και την προκλητική στάση της Τουρκίας.

Και το ερώτημα είναι για τις άλλες περιοχές, όπως το Αιγαίο και νοτίως της Κρήτης, τι πιστεύει ο Αμερικανός πρεσβευτής; Υιοθετεί τις θέσεις της Τουρκίας;

Συνεχίζοντας στην απάντησή του, ο κ. Πάιατ κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη τη δήλωσή του.

«Καιρὸς» γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE γιὰ τὰ ΘρησκευτικὰἈπάντηση τοῦ ἰστολογίου «Θρήσκευτικά» στὸν καθηγητὴ Δημήτρη Μόσχο

Ὁ Δημήτρης Μόσχος, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ,
μὲ ἄρθρο του στὰ ΝΕΑ σχολιάζει τὴ νέα σελίδα στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολιτείας ποὺ ἐγκαινιάστηκε μετὰ τὶς ἐκλογές. Ἀναφέρεται καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσα ὅμως λέει ἀξίζουν ἑνὸς σχολιασμοῦ γιατί εἶναι πλέον ἀνυπόφορο αὐτοὶ ποὺ ὁδήγησαν τὸ μάθημα σὲ ὁδοὺς ἀντισυνταγματικότητας νὰ συνεχίζουν νὰ ἀποφαίνονται γι’ αὐτὸ ὡς εἰδήμονες κάνοντας μάλιστα νομικίστικες ἀκροβασίες καὶ προβαίνοντας σὲ χαρακτηρισμοὺς γιὰ ὅσους ἐργάστηκαν ὥστε τὸ μάθημα μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ ΣτΕ νὰ διατηρήσει τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα. Γράφει λοιπὸν ὁ Δημήτρης Μόσχος:
«Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑφίσταται μία ἐκτεταμένη ἀναμόρφωση ἐπὶ μία δεκαετία (καὶ ὄχι ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως γράφεται συχνὰ) μὲ στόχο νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους μαθητὲς καὶ νὰ ἀποτρέψει τὸν κατακερματισμὸ τῆς τάξης μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ μή. Συμπύκνωσε τὴν παιδαγωγικὴ ἀγωνία καὶ τὴν προεργασία πολλῶν κύκλων θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 2000. Παρὰ τὰ ὅσα διατυμπανίζονται (κυρίως ἀπὸ ἀκραίους ὀπαδοὺς τῆς θεολογίας ὡς θρησκόληπτης καταστολῆς), οἱ ἀποφάσεις (660/2018 καὶ 926/2018) τοῦ ΣτE γιὰ τὸ πῶς....πρέπει νὰ διδάσκεται, δὲν εἶναι ὁριστικές, καθὼς ἀναμένονται νέες ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ γιὰ τὶς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις Γαβρόγλου ἔπειτα ἀπὸ προσφυγὲς ἐναντίον τοὺς θεολόγων, τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἕνωσης Ἀθέων. Αὐτὲς παρουσιάσθηκαν στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018 καὶ ἡ ἐκδίκασή τους ἀκόμα ἐκκρεμεῖ. Ἡ νέα κυβέρνηση θὰ πρέπει λογικὰ νὰ περιμένει πρῶτα αὐτὴ τὴν ἀπόφαση».

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Μην συναναστρέφεστε με τους αιρετικούς


Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Λόγος εις την ημέραν της εορτής των Αγίων Πάντων
Να το ξέρετε, να το θυμάστε και να μην συναναστρέφεστε με τους αιρετικούς. Να μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία, μη σχίζετε το χιτώνα του Χριστού.
Να θυμάστε ότι ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή παρακαλούσε τον Πατέρα Του, λέγοντας: «ίνα πάντες έν ώσι, καθώς συ, πάτερ, εν εμοί καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν έν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύσει ότι συ με απέστειλας» (Ιω. 17, 21).
Ο Κύριος θέλει ενότητα της Εκκλησίας. Οι σχισματικοί, οι οποίοι βρίσκουν σφάλματα στη διδασκαλία της Εκκλησίας, απομακρύνονται απ’ αυτήν και πιστεύουν ότι θα βρούν τη σωτηρία στις αιρετικές τους οργανώσεις.
Ξέρετε όμως τι έλεγαν οι μεγάλοι άγιοι για τους ανθρώπους που σχίζουν το χίτώνα του Χριστού; Ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρθαγένης, είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία και δεν έχουν κοινωνία μαζί της και μάρτυρες να είναι, ακόμα και με το αίμα τους, δεν καθαρίζουν την αμαρτία τους διότι η βαριά αυτή αμαρτία της διαίρεσης της Εκκλησίας δεν καθαρίζεται ούτε με το αίμα. Και ο άγιος ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος είπε ότι αυτός που προκαλεί σχίσμα στην Εκκλησία δε θα κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού.

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Σε δυσχερή θέση ο Αρχιεπίσκοπος
Σε δυσχερή θέση ο Αρχιεπίσκοπος

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


Σε δυσχερή θέση βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος έναντι της Κυβερνήσεως και των μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει το πρόγραμμά της και υλοποιεί τις υποσχέσεις προς την Εκκλησία και ειδικότερα προς τους κληρικούς της και τον πιστό λαό. Ο Αρχιεπίσκοπος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί νέα κυβίστηση, ώστε να αποκαταστήσει, κατά το δυνατόν, τη σχέση του μαζί της. Παρά τις ικανότητές του στην επικοινωνία, φαίνεται πως η αποκατάσταση αυτή είναι δύσκολη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει πληροφορηθεί τα εκκλησιαστικά δρώμενα και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.
Η δυσκολία του κ. Ιερωνύμου φαίνεται και από το δελτίο Τύπου, που κυκλοφορήθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. Λιτό, δεν αναφέρει τίποτε για τα όσα είχε συμφωνήσει με τον Αλ. Τσίπρα και τώρα τα απαρνείται. Γράφεται σε αυτό:

«Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησε σήμερα (Σημ. 16/7/2019) το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο κ. Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο σημειώνοντας πως προσβλέπει σε μια ουσιαστική συνεργασία, ενώ συμπλήρωσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στα άρθρα 3 και 13 του Συντάγματος, που αφορούν στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό δύναμη και κουράγιο υπογραμμίζοντας πως η πατρίδα έχει πολλές ανάγκες, ενώ έκανε λόγο για στενή συνεργασία, ώστε να βρεθούν λύσεις». Δεν διευκρινίζεται σε ποια ζητήματα να βρεθούν λύσεις... Ούτε γράφει οτιδήποτε το ουσιαστικό. Αοριστίες και ευχές μόνο...
Αντίθετα το δελτίο Τύπου από το Πρωθυπουργικό Γραφείο αναφέρει πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα, που ετέθησαν κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών. Γράφει, μεταξύ άλλων:

Το μεγαλύτερο ψέμα της εποχής μας: Για μια ζωή με νόημα και στόχο


Άρθρο του Rod Dreher για το περιοδικό The American ConservativeΜετάφραση: Μάριος Νοβακόπουλος, διεθνολόγος

Σημείωμα του Μεταφραστή

Στο κείμενο αυτό, ο Αμερικανός Ορθόδοξος δημοσιογράφος Rod Dreher (γνωστός κυρίως για το ευπώλητο βιβλίο του The Benedict Option για την επιβίωση και το μέλλον του χριστιανισμού στη Δύση) απευθύνεται σε μία 35χρονη γυναίκα, η οποία έστειλε ένα ανώνυμο γράμμα στην στήλη συμβουλών του περιοδικού New York. H γυναίκα αναφέρεται στην πολύ έντονη ψυχολογική κρίση που βιώνει, έχοντας χάσει την έμπνευση της και τη θέληση για ζωή, ενώ δεν έχει φτιάξει οικογένεια και νιώθει όλο και πιο κενή και δυστυχισμένη, σαν φάντασμα. Ο Dreher προσπαθεί να δώσει την δική του οπτική στο θέμα, αποκαλύπτοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της εποχής μας: την εμμονή για μια «αυθεντική, περιπετειώδη ζωή» που εν τέλει αφήνει τον άνθρωπο συντετριμμένο και αιωνίως ανικανοποίητο. Παρά τις ειδικές περιστάσεις που διεκτραγωδεί η επιστολή, το μήνυμα μπορεί να φανεί χρήσιμο σε άνδρες και γυναίκες, ειδικά σε όσους είναι στην αρχή της ενήλικης ζωής τους και δεν έχουν κατασταλάξει ακόμη όσον αφορά την ταυτότητα τους, το μέλλον και τα όνειρα τους.

Μ.Ν.

* * *

Η επιστολή της γυναίκας
«Νιώθω σαν φάντασμα. Είμαι μία γυναίκα 35 ετών και δεν έχω τίποτε να επιδείξω από την ζωή μου. Στα 20 και 30 μου χρόνια αναλώθηκαν σε ένα μπερδεμένο πέρα-δώθε μετακομίσεων κατά μήκος της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, ένα δύο σύντομα περάσματα από το εξωτερικό, πολλές δουλειές σε μέτριες θέσεις χωρίς προοπτικές ανέλιξης. Ήμουν ακόμη το απόλυτο πρότυπο της κατά συρροήν μονογαμίας. Η πλέον ελπιδοφόροα και μακροχρόνια σχέση μου (τριάμισυ χρόνια) τελείωσε πριν δύο χρόνια. Μετακομίσαμε σε μία νέα πόλη (η 4η νέα πόλη για εμένα), φτιάξαμε το σπιτικό μας μαζί, και ύστερα καταρρεύσαμε σε έναν τραυματικό χωρισμό που πέταξε στην πέμπτη και τρέχουσα πόλη κατοικίας μου – όσον αφορά τις δουλειές, έχω χάσει το μέτρημα.

Ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια γρήγορων αλλαγών και παρορμητικών αποφάσεων, που κάποτε εξορθολόγιζα ως περιπέτειες, εξερευνήσεις μίας «αυθεντικής ζωής», δεν έχω τίποτα καλό να επιδείξω. Δεν έχω μαζέψει χρήματα, και τώρα είμαι φορτωμένη με αρκετά χρέη από όλες μου τις μετακομίσεις, κακές αποφάσεις και έλλειψη ενθουσιασμού για την καριέρα μου σε βαθμό που ίσως να μην μπορέσω ποτέ να βγω στην σύνταξη. Δεν έχω κάποια σημαντικά ορόσημα στην εργασιακή μου ζωή και δε με νοιάζει η καριέρα μου ιδιαίτερα έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα είναι το τελευταίο που με κρατά στην ζωή, αφού έχω αποταμιεύσεις που αρκούν μόνο για δύο βράδια σε ένα ξενοδοχείο. Δεν έχω συγγενείς εδώ κοντά, ούτε κάποια μακροπρόθεσμη σχέση που να έχει αναπτυχθεί μέσα από χρόνια αμοιβαίας ωρίμανσης και κοινών εμπειριών, ούτε παιδιά. Παρ’ ότι κάνω φίλους εύκολα, σε κάθε μετακόμιση από πόλη σε πόλη, οι φίλοι μένουν πίσω και αναπτύσσουν ρίζες: καριέρα, κοινότητα, οικογένεια, παιδιά. Έχω μερικές στενές φίλες, για τις οποίες είμαι ευγνωμονούσα, αλλά η ζωή γίνεται όλο και πιο επιβαρυμένη με υποχρεώσεις και πλέον περνάνε μήνες ανάμεσα σε κάθε συνομιλία μας. Τα περισσότερα βράδια είμαι μόνη με τη γάτα μου (έχω γίνει σκέτο κλισέ).

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: “οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία”.


Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἠρνήθη τὸ Εὐαγγέλιον!
Εἰς τὸ κανάλι τῆς Βουλῆς προβάλλεται ἡ ἀξιόλογος ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο». Ὅταν ὁ κ. Μυλωνᾶς ἐπεσκέφθη τὴν Ἀλεξανδρούπολιν ἔλαβε συν­έντευξιν καὶ ἀπὸ τὸν τοπικὸν Ποιμενάρχην.

Δυστυχῶς, ὁ Σεβασμιώτατος ἀρνεῖται τὸ Εὐαγγέλιον! Δὲν ἀνεμέναμεν τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἡ πρώτη εἰσήγησίς του εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας ἦτο ἡ κατάργησις τοῦ ράσου! Δὲν ἀνέγνωσε ποτὲ ὡς Ἐπίσκοπος τὴν πρὸς Γαλάτας (1.7): «εἰ μὴ τινὲς εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦ­λος οὐκ ἂν ἤμην»! Ἐπιτέλους, δὲν ὑπάρχει ἕνας Ἱεράρχης νὰ τοῦ ζητήση τὴν παραίτησιν; Μόνον διὰ τὰς καλάς σχέσεις ἐνδιαφέρονται; Τόσον πολύ ἐλέγχει ἡ μασονία Ἱεράρχας; Δὲν ἔμεινε κανείς; Παραθέτομεν τὴν ἀπομαγνητοφώνησιν τῶν λόγων του τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2019, ποὺ προσφάτως ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον diaforos:

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Τα Θρησκευτικά Γαβρόγλου και η νέα κυβέρνηση

Τα Θρησκευτικά Γαβρόγλου και η νέα κυβέρνηση
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Η κυβερνητική αλλαγή που ακολούθησε τις εθνικές εκλογές έφερε και το τέλος της θητείας του Κώστα Γαβρόγλου στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Παραμένουν όμως σε ισχύ πολλές προβληματικές αποφάσεις του απελθόντος Υπουργού. Η νέα Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήδη εξήγγειλαν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της παιδείας όπως την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια και την ακύρωση των σχεδίων ίδρυσης τέταρτης Νομικής Σχολής.
Κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του Υπουργείου Παιδείας η νέα Υπουργός έκανε μία δήλωση με νόημα, συνδέοντας τα θέματα του χαρτοφυλακίου «Θρησκευμάτων» με τις επιταγές του Συντάγματος. Είπε μεταξύ άλλων ότι «ο Συνταγματικός νομοθέτης προβλέπει, μεταξύ των βασικών αποστολών του Κράτους, την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης». Και πρόσθεσε με νόημα ότι «σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Τα... γύρισε ο Ιερώνυμος για το deal! Mεγάλα σφάλματα του μακαριότατου


Αναδίπλωση από τον Αρχιεπίσκοπο για τη συμφωνία με Τσίπρα στην εφ' όλης της ύλης συνάντησή του με τον Κυριάκο

Όπισθεν ολοταχώς έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό εξακολουθούσε να υπερασπίζεται με πάθος το «deal» στο οποίο είχε προχωρήσει με τον τέως πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, χθες, κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα... μάζεψε κακήν κακώς! 
Για τον κ. Ιερώνυμο η «πρόταση» συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα τον περασμένο Νοέμβριο -στο ίδιο, μάλιστα, μέρος, στο Μέγαρο Μαξίμου- θεωρείται μη γενόμενη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που ο Αρχιεπίσκοπος είχε υπερασπιστεί τη συμφωνία με τον κ. Τσίπρα -η οποία υπενθυμίζεται ότι είχε χαρακτηριστεί «ιστορική»- ήταν στα τέλη Ιουνίου, όταν είχε αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Μετά τη χθεσινή αναδίπλωση το γόητρό του έχει δεχτεί πρωτοφανές πλήγμα, στα όρια του διασυρμού, και το -έτσι κι αλλιώς τραυματισμένο από τις συνεχείς παλινωδίες- κύρος του θεωρείται πλέον ισοπεδωμένο.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Ο ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός


  π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Ὁ λόγος γιά τήν χρήση δυτικῶν πηγῶν ἀπό τόν ἃγιο Νικόδημο, παλαιότερα  τουλάχιστον, ἦταν εὐρύτατος. Συνεχίζεται δέ καί σήμερα ἀπό ἐκείνους, πού δέν παρακολουθοῦν τήν πορεία τῆς ἐπιστημονικῆς ἒρευνας καί ἀγνοοῦν τά νεώτερα πορίσματά της. Ὑπάρχουν ὃμως καί ἐκεῖνοι, πού παρασύρονται ἀπό τήν γλώσσα τοῦ Ἁγίου καί καταλήγουν σέ ἀνέρειστα συμπεράσματα. Δυτικές ἐπιδράσεις στόν ἃγιο Νικόδημο δέχθηκε καί ἓνας ἀπό τούς ἐγκυρότερους ἐρευνητές του, ὁ γερμανός ἰησουϊτης  Gerhard Podskalky1, ἀπό τόν ὁποῖο ἒχουν ἐπηρεαστεῖ  καί Ἓλληνες συγγραφεῖς.

   1.  Γίνεται λόγος γιά ἒμμεσες ἐπιδράσεις στόν ἃγιο Νικόδημο, μέ ἀναφορά στά ἒργα του «Ἐξομολογητάριον»(1794)  καί «Χρηστοήθεια» (1803)2. Στή διάρκεια τῆς δουλείας κυκλοφοροῦσαν διάφορα «Ἐξομολογητάρια» (Ὁδηγός Έξομολόγου καί Ἐξομολογουμένου), Ἑλληνικά καί Ξένα3. Στά δεύτερα ἀνῆκαν καί τά μεταφρασμένα ἀπό τά ἰταλικά ἒργα τοῦ Paolo Segneri «Ὁ Μετανοῶν διδασκόμενος»4 καί «Ὁ Πνευματικός διδασκόμενος»5, πού θεωρήθηκαν ὡς πηγή τοῦ Νικοδήμου. Ἀναδύεται ὃμως τό κρίσιμο ἐρώτημα: Τὀ «Ἐξομολογητάριον» συνετάχθη μετά τήν ἐνασχόληση τοῦ Νικοδήμου μέ τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου6, ἂρα σέ κλίμα καθαρά ἡσυχαστικό-φιλοκαλικό, στό ὁποῖο μόνιμα ἐκινεῖτο ὁ Ἃγιος. Γιατί, λοιπόν, νά  καταφύγει σέ παπικῆς προελεύσεως πηγές;

   2.  Γίνεται ὃμως λόγος καί γιά ἂμεσες ἐπιδρἀσεις, σχετικά με τά ἒργα τοῦ Νικοδήμου
«Ἀόρατος Πόλεμος»(1795)7 καί «Γυμνάσματα Πνευματικά»(1800)8, πού 

Το βλάσφημο «παπικό πρωτείο» του Βαρθολομαίου ακύρωσε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Εκτός ημερησίας διατάξεως τον Οκτώβριο το Ουκρανικό κακοκέφαλο, ο «Οικουμενικός» και ο Πάιατ αποφάσισαν!
Η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος είναι το πρώτο αξιοθρήνητο, αλλά και προβλεπόμενο, θύμα του εξουσιομανούς αμερικανοκίνητου «πάπα της Ανατολής» Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος έσπευσε πρόσφατα να δηλώσει στο Ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων TNT ότι «Η πρώτη Εκκλησία που θα αναγνωρίσει την Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας θα είναι η αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος»! (Σημειωτέον: η Εκκλησία της Ελλάδος που είναι τώρα του χεριού του Πατρ. Βαρθολομαίου αποκαλείται «αδελφή», αλλιώς θα ήταν μία «ανυπάκουη» και «αχάριστη θυγάτηρ».)

Η πρωτάκουστη και αλαζονική αυτή δήλωση σε συνδυασμό με τις

Ψήγματα σοφίας: Υπάρχει διαφορά μεταξύ Έρωτα και Αγάπης;

Ρωτήθηκε κάποτε ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1939–1989):

–Γέροντα, υπάρχει διαφορά μεταξύ έρωτα και αγάπης;
–Βεβαίως. Ο έρωτας απαιτεί αποκλειστικότητα· ενώ η αγάπη μπορεί να απευθύνεται σε πολλούς.
–Μα, και η αγάπη αυτή δεν θα εξαντληθεί κάποτε; Ή, καθώς θα κατανέμεται σε πολλούς, το κάθε μέρισμά της δεν θα ελαττώνεται;
–Όχι, παιδί μου. Ούτε το ένα συμβαίνει ούτε το άλλο. Η πραγματική αγάπη μοιάζει με τη φλόγα του κεριού. Όσα κεράκια κι αν ανάψεις, η αρχική φλόγα παραμένει ακέραιη. Δεν λιγοστεύει καθόλου. Και κάθε νέο κεράκι, έχει τόση φλόγα όση και τα άλλα…
Πηγή: «Υποθήκες Ζωής», σελ. 169. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου «Κεχαριτωμένη Θεοτόκος»
Αναδημοσίευση με ευγνωμοσύνη από: Ομοθυμαδόν

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Ἀπαιτεῖται ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἄνευ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία

Ἄμεση ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»

Σύμφωνα μὲ τό ΑΠΕ-ΜΠΕ στή σημερινὴ συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο στὸ Μέγαρο Μαξίμου «συμφωνήθηκε ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Πολιτείας - Ἐκκλησίας, μὲ στόχο τὴ διευθέτηση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν τοὺς δύο θεσμούς, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας». Γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μπορεῖ ὄντως νὰ γίνει ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος καὶ νὰ δρομολογηθεῖ ἡ ἀξιοποίησή της ἐπ’ ὠφελεία ὅλων. Γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ὅμως;
Εἶναι γνωστὴ πλέον σὲ ὅλους ἡ προσφιλὴς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τακτικὴ νὰ συγκροτεῖ ἐπιτροπὲς καὶ νὰ παραπέμπει σὲ διαλόγους ποὺ ἀρχίζουν - καὶ σήμερα γιὰ ἐπανέναρξη διαλόγου μίλησε - καὶ ποτὲ δὲν τελειώνουν, τὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἐπιθυμεῖ ὁ ἴδιος ἄμεση λύση. Τί ἀλήθεια...
μπορεῖ νὰ συζητηθεῖ σὲ μία ἐπιτροπὴ διαλόγου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας; Οἱ δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ (660/2018 και 926/2018) εἶναι δεσμευτικὲς τόσο γιὰ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν ἀκυρώνουν ἁπλῶς τὰ «νέα Θρησκευτικά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν νεο-θεολόγων τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ συχνὰ - πυκνὰ περιδιαβαίνουν τοὺς διαδρόμους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.


Οἱ δικαστικὲς αὐτὲς ἀποφάσεις περιέχουν μὲ πολλὲς λεπτομέρειες σαφεῖς κατευθύνσεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ὥστε νὰ ἀναπτύσσει τὴν χριστιανικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν σύμφωνα μὲ ὅσα ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, μάλιστα δὲ

Η Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτυς (17 Ιουλίου): μια 15χρονη κοπέλα που νίκησε το διάβολο!ο βίος της (και σε βίντεο για παιδιά)-θαύμα:”Είμαι η Μαρίνα από την Άνδρο”


marina6-2-e1279320560592Η καλλιπάρθενος αγία Μαρίνα θεωρείται προστάτης των παιδιών και μάλιστα ειδική για τη θεραπεία όσων απ’ αυτά είναι άρρωστα και καχεκτικά ή έχουν ειδικές ανάγκες.
 Γέννηση και ανατροφή
Η παρθενομάρτυς Μαρίνα γεννήθηκε στη πόλη Αντιόχεια της Πισιδίας, γύρω στο έτος 270, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός ή ο Κλαύδιος Καίσαρας. Οι γονείς της άνηκαν στην ανώτερη τάξη της περιοχής της Πισιδίας, ο πατέρας ήταν διακεκριμένος και σεβαστός από τους εθνικούς ιερέας των ειδώλων, λεγόταν δε Αιδέσιος.
Αμέσως μετά τη γέννηση της Μαρίνας, έφυγε από την παρούσα ζωή η μητέρα της. Έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε να αναθέσει την ανατροφή της θυγατέρας του σε μία άλλη γυναίκα, η οποία την ανέλαβε για να την θηλάσει (ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχαν βρεφικά γάλατα και εάν μια νέα μητέρα έφευγε από τη ζωή, το θηλασμό του βρέφους αναλάμβανε μια άλλη μητέρα).
Ασπάζεται την χριστιανική πίστη
Η γυναίκα στην οποία ο Αιδέσιος είχε εμπιστευτεί την ανατροφή της κόρης του ήταν χριστιανή. Έτσι και η μικρή Μαρίνα γαλουχήθηκε νωρίς στη νέα πίστη του Χριστού. Και σε ηλικία 12 ετών έλαβε το Βάπτισμα. Με αμείωτο ενδιαφέρον ποθούσε να μάθει καθετί πού είχε σχέση με τον Ιησού Χριστό.
O πατέρας της Αιδέσιος όταν πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανή, τυφλωμένος από το φανατισμό της ειδωλολατρικής θρησκείας του, μίσησε το ίδιο το σπλάχνο του και αποκλήρωσε τη μοναχοκόρη του.
Το άνομο σχέδιο του επάρχου

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Μνήμη του τρίχρονου αγίου Κηρύκου .

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται 
Δεῦτε καὶ θεάσασθε ἅπαντες
ξένον θέαμα καὶ παράδοξον·
Τὶς ἑώρακε νήπιον, τριετῆ ὄντα,
τύραννον αἰσχύναντα;
ὢ τοῦ θαύματος! 

Μητέρα ἐθήλαζε, καὶ τιθηνούμενος τῇ γαλουχῷ ἐβόα·
Μὴ πτοοῦ μῆτέρ μου,
τὰς ἀπειλὰς τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος·
Χριστὸς γὰρ ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῶν πιστευόντων εἰς αὐτόν.
Με υποψελλίζουσα φωνή-λέει το συναξάρι- επικαλείτο το όνομα του Ιησού, πριν κλωτσήσει τον ηγεμόνα και αφού ομολογήσει τον Χριστό, μαρτυρήσει ως τέλειος ενθεωμένος μάρτυρας.

Εδώ ξεκάθαρα υπονοείται πώς ο τρίχρονος Κήρυκος ψέλλιζε την μονολόγιστο ευχή του Ιησού.Ποιός του την δίδαξε;

Ας πούμε πώς μιμούνταν την μητέρα του Ιουλίττα. Ναί, αλλά η θέρμη της ευχής είχε τα αποτελέσματα ώστε ο τρίχρονος να φανεί δυνατότερος από τον αρχαίο εχθρό.

Τα παιδιά και όσοι είναι σαν κι αυτά, είναι διδακτά του Θεού και μέσα από την κοιλιά της μάνας τους.Τα παιδιά κατέχουν την ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Είναι οι ομιλούντες και οι συνομιλούντες με τον Θεό.

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης κι ἡ πνευματικὴ κληρονομιά του

σύνταξη: Theo, πηγή: Ἀντίφωνο

Οἱ συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἐμφανίζεται στὸ προσκήνιο σὲ μία ἐποχὴ δύσκολη: Μετὰ ἀπὸ αἰῶνες δουλείας (τρεῖς σὲ κάποιες περιοχές, τέσσερις σὲ ἄλλες), ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας βρίσκεται σὲ δυσχερῆ θέση.
Ἀπὸ τὴ μία, ἡ φτώχεια, ἡ καταπίεση καὶ ἡ ἀμάθεια ὁδηγοῦν πολλοὺς στὸν ἐξισλαμισμό, γιὰ λίγη οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ ἀξιοπρεπῆ διαβίωση. Περιοχὲς ὁλόκληρες κοντεύουν νὰ ξεχάσουν τὰ ἑλληνικὰ ἢ ἔχουν συντριπτικὸ ποσοστὸ ἀναλφαβητισμοῦ καὶ ἀδυνατοῦν ν᾿ ἀντιμετωπίσουν τοὺς ξένους μισιονάριους ποὺ ζητοῦν νὰ τοὺς προσηλυτίσουν σὲ ἄλλα δόγματα καὶ νὰ τοὺς ἀφελληνίσουν. (Εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ 1821 οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ κάτοικοι τῶν Κυκλάδων βοήθησαν τοὺς Τούρκους ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, τήρησαν εὐμενῆ πρὸς αὐτοὺς οὐδετερότητα.)
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔρχονται οἱ σπουδαγμένοι στὴν Ἑσπερία καί, στὰ σχολεῖα ποὺ ἱδρύουν στὶς διάφορες πόλεις, μαζὶ μὲ τὶς νέες ἀνακαλύψεις τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ τὶς προόδους τῶν μαθηματικῶν, προπαγανδίζουν τὸν ἀγνωστικισμὸ ἢ τὴν ἀθεΐα. Γιατὶ ἡ σχολαστικὴ θεολογία ποὺ γνώρισαν στὴ Δύση, δομημένη σὲ κάποιες ἀρχὲς καὶ ἀξιώματα ποὺ δῆθεν μποροῦσαν νὰ ἑρμηνεύσουν ὁτιδήποτε, μία θεολογία, ἀποτέλεσμα διανοητικῶν διεργασιῶν, ἄρα κτιστὴ καὶ ἀνεπαρκὴς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, κατέρρεε στὶς συνειδήσεις πολλῶν μορφωμένων καί, μαζί της, ἡ πίστη τους στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ἄλλη. Ἀλλὰ τὰ κείμενα ποὺ τὴ διασώζουν αὐθεντικὰ σπάνιζαν αὐτὰ τὰ χρόνια.
Ἂν δεῖ κανεὶς τὶς ἐκδόσεις τῆς Τουρκοκρατίας, θὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς τρεφόταν πνευματικὰ κυρίως ἀπὸ λειτουργικὰ κείμενα, βίους Ἁγίων, μὲ ἀρκετὰ μυθολογικὰ στοιχεῖα, ἠθικολογικὰ κηρύγματα καὶ εὐσεβεῖς διηγήσεις, μὲ κάποιες τους νὰ ἔχουν στοιχεῖα τρόμου. Ὅσο κι ἂν ἀρκετοὶ βίωναν τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ δέχονταν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ μετέδιδαν, ἐλάχιστοι καταλάβαιναν πλήρως τὰ κείμενα. Τὰ ἔργα τῶν μεγάλων Πατέρων ἦσαν ἄγνωστα, εἴτε γιατὶ οἱ σχετικὰ λίγες μέχρι τότε ἔντυπες ἐκδόσεις ἦσαν δυσεύρετες, εἴτε γιατὶ τὰ περισσότερα δὲν εἶχαν ἐκδοθεῖ καὶ βρίσκονταν σὲ δυσπρόσιτα χειρόγραφα. Ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο βασικὰ κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας παρέμεναν ἀνέκδοτα ἦταν ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Βενετία, οἱ ἄλλες ρωμαιοκαθολικὲς πόλεις, ὅπου κυρίως ἐκδίδονταν τὰ ἑλληνικὰ βιβλία, ὑπάκουαν στὶς παπικὲς ἐντολὲς ποὺ δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἔκδοση Ὀρθοδόξων κειμένων, οὔτε κἂν λειτουργικῶν.

Τὸ ἔργο του

Ὁ ἅγιος Νικόδημος πηγαίνει στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ 1775, σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν. Ἤδη ἔχει λαμπρὲς σπουδὲς καὶ Ὀρθόδοξη ἀγωγή. Ἀντιλαμβάνεται τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ Γένος καὶ μὲ ταπείνωση καὶ αἴσθημα εὐθύνης ἀναλαμβάνει νὰ βοηθήσει, τὸ κατὰ δύναμιν.

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Αυτή είναι η Συρία του Άσαντ! Εγκαίνια μεγαλοπρεπούς ναού του Αγίου Παϊσίου στη Δαμασκό


280217 PAIASIOSΣτην ιερή ελεύθερη Δαμασκό. έγιναν τα εγκαίνια του ναού του Αγίου γέροντος Παισίου του έλληνα.Ο μεγαλοπρεπής ναός που του αφιερώθηκε στη Δαμασκό στην πρωτεύουσα της αντίστασης κατά της νέας τάξης δεν έχει όμοιό του ούτε στην Ελλάδα για την οποία ακόμη αποτελεί σημείο αμφιλεγόμενο. Ανηγέρθηκε στην περιοχή της Jaramana.Παρόντες κατά τα εγκαίνια πλήθος κόσμου o πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης ο 10ος και σύσωμη σχεδόν η ιεραρχία των ελληνορθόδοξων μητροπόλεων της ιστορικής Συρίας τοποτηρητές άλλων εκκλησιών πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Ο Άγιος Γέροντας Παίσιος από τα Φάρασα της Καππαδοκίας με απήχηση και αποδοχή τεράστια από τη Ρωσία τα Βαλκάνια ως και τη Μέση Ανατολή Συρία Λίβανο τιμάται επί προεδρίας Bashar al Assad μ΄έναν ναό αντάξιο του έργου του της φήμης του και της απήχησής του.

δειτε βίντεο εδώ

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Τόν πολιτικό ρόλο τοῦ Μασονισμοῦ πραγματοποιεῖ ἡ Λέσχη Bilderberg, πού ἔχει αἰχμαλωτίσει τήν πλειονότητα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων»


Τοῦ πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Ὁ Τεκτονισμὸς/Μασονία εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ παρασιτεῖ στὸ σῶμα της, μὲ συνέπειες ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ ταυτότητά της. Τὸ σημαντικότερο: Ὁ Τεκτονισμὸς εἶναι τοκετὸς ξένων ὠδίνων, ξένος τελείως πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ Γένους/Ἔθνους μας, καὶ μάλιστα στὴν οὐσία του μὴ συμβατὸς μὲ αὐτήν. Ἔτσι, ἐνεργεῖ τὸν ἰδεολογικὸ διαμελισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, κυρίως στὰ «ὑψηλότερα» κοινωνικὰ στρώματά της, συμβάλλοντας στὴ διαιώνιση καὶ τὸ βάθεμα τοῦ ἰδεολογικοῦ μας διχασμοῦ. Ἡ δράση του (ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα) στὸν δικό μας γεωγραφικὸ χῶρο ἐθεμελίωσε τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ Μασονία ταυτίζεται μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴν σκοτεινότητα λειτουργίας καὶ ἐνέργειας, κάτι ποὺ ὑποστασιώνεται στὴ γνωστὴ στὰ Ἰόνια Νησιὰ καὶ ἀπαξιωτικὴ γιὰ κάποιον διατύπωση• «σὰν μασόνος»...
Ὁ Ἑλλαδικὸς Τεκτονισμὸς ἔχει προέλευση ἀγγλική. Τὸ βρετανικὸ στοιχεῖο, ὅποια καὶ ἂν ἦταν ἡ δραστηριότητά του ἐπιδόθηκε στὴν ἵδρυση (ἀγγλικῶν) τεκτονικῶν στοῶν. Ἡ «ἱεραποστολικὴ» αὐτὴ κινητικότητα ἐνίσχυε οὐσιαστικὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς βρετανικῆς πολιτικῆς. Τὰ ἀρχειακὰ στοιχεῖα διαψεύδουν τὸν περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμὸ τῶν δικῶν μας τεκτόνων, πρὸ πάντων τὰ ἀρχεῖα τοῦ Colonial Office (ὑπουργείου ἀποικιῶν) γιὰ τὰ Ἑπτάνησα (1814-1864). Ἡ πρώτη Στοὰ στὴν «καθʼ ἡμᾶς Ἀνατολὴν» ἱδρύθηκε στὴ Σμύρνη μὲ πρωτοστάτη σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση τὸν ἐπιφανή τέκτονα Ἀλέξανδρο Ντρυμόν.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Δεν υπάρχει καρριέρα στην πνευματική ζωή.Η εργασία, η κοινωνική θέση δεν έπρεπε να έχουν καμιά σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική: Όποιος αγαπά περισσότερο τον Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις Εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη ''καρριέρας''. Δεν υπάρχει καρριέρα στην πνευματική ζωή. 

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ († 11 Ιουλίου 1993)