Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Για τις φωνές της βλασφημίας μέσα σ’ αυτή τη μαζική παράκρουση...

  Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

Καθώς πολλαπλασιάζονται οι φωνές της βλασφημίας μέσα σ’ αυτή τη μαζική παράκρουση που έφερε στις ζωές μας η δήθεν πανδημία και καθώς όλο και περισσότεροι επίσκοποι και ιερείς μάς καλούν να υπακούσουμε στους «ειδικούς» και στα υγειονομικά μέτρα ως προς τον μη ασπασμό των ιερών εικόνων ή τη βέβηλη μασκοφορία, εμείς τους απαντάμε για μία ακόμη φορά ότι οι ειδικοί για όσα συμβαίνουν μέσα στις εκκλησίες δεν είναι οι καθεστωτικοί λοιμωξιολόγοι που εδώ και ένα χρόνο υποπίπτουν στη μία αντίφαση μετά την άλλη προκειμένου να στηρίξουν το ψευδαφήγημα, βιάζοντας κατάφωρα χιλιάδες (επίσημα κι ανεπίσημα) ιατρικά δεδομένα, πολύ δε περισσότερο την ίδια τη λογική.
 
 Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Επειδή όμως επίσης μάς λένε να υπακούσουμε και στους ίδιους (τους

"Αποκαλυπτικοί καιροί"
 Η εποχή μας είναι αβάσταχτη. Δεν είμαι αλάθητος, μπορεί να σφάλλω σε κάθε βήμα, και πράγματι σφάλλω. Ωστόσο, θα σας πω ότι μου έρχεται συχνά η σκέψη πως φτάσαμε σε «αποκαλυπτικούς καιρούς».

Θα ‘ρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων…
Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία…

 Άγιος Γέροντας Σωφρόνιος

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέγει, πὲς μόνον Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με καὶ ἂφησε τὸν Θεὸν νὰ κανονίζη τὴν πορεία σου!

 

 «Λόγοι ἀσκητικοὶ» - ἑρμηνεία στὸν Ἀββᾶ Ἠσαΐα, ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου

Ἐσὺ νὰ ταπεινώνης τὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ τηρῆς τὶς ἐντολές, ἤτοι τὴν ἐγκράτεια, τὴν νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν μακροθυμία, τὴν ἀγάπη, ὡς ὀφειλέτης. «Δοῦλοι ἀχρεῖοι ἐσμεν». Νὰ λές, τί νὰ πῆ σὲ μένα ὁ Θεός; σὲ μένα θὰ παρουσιασθῆ ὁ Θεός; ἀστεῖο πράγμα! Μπορεῖς νὰ ἀποκτήσης αὐτὴ τὴν ταπείνωσι; Ἀπόκτησέ την, καὶ ὅ,τι κάνεις, κᾶνε το ὡς δουλωθεῖς εἰς τὸν Θεόν. Τί δικαιώματα εἶχε ὁ δοῦλος στὸν ἀφέντη του; Ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴ μποροῦσε νὰ τοῦ πάρη ὁ κύριός του. Ἔτσι νὰ σκέπτεσαι καὶ ἐσύ.
Ἐφ΄ ὅσον νοιώθεις ἀκόμη ὅτι ἔχεις τὴν ἀνάγκη Του, μὴ ζητᾶς τὰ ὑψηλά. Ποιὸς ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ πῆ, Θεέ μου, τώρα δὲν σὲ ἔχω ἀνάγκη, γι΄ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ, ἐφ΄ ὅσον μπορῶ καὶ κάνω τὴν ζωή μου, τὸν ἀγώνα μου, δῶσε μου ἀποκαλύψεις, δῶσε μου θαυματουργίες, νὰ ἁπλώνω τὸ χέρι μου καὶ ἀμέσως νὰ ἀλλάζη ὁ καιρός, νὰ σταματᾶ ἡ θάλασσα, νὰ γίνεται βοριάς; Ἀφοῦ λοιπὸν ζητᾶς ἀκόμη τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ταπείνωνε τὸν ἑαυτό σου καὶ σώσῃ σε ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Τότε θὰ σὲ σώση ἀπὸ... τὴν ἁμαρτία ἡ ὁποία σὲ ἀπειλεῖ, ἀπὸ τὴν θανατηφόρο ἁμαρτία τῆς ὑπερηφανείας, τῆς φυσιούσης γνώσεως, καὶ ἀπὸ τὰ χαρίσματα τὰ ὁποῖα γιὰ σένα θὰ εἶναι ὁ τάφος σου, ἡ τελικὴ κατάπτωσις τῆς ζωῆς σου.

Ἐὰν ἡ καρδιά σου ἔχη ὅλη τὴν αἴσθησι τῆς ἁμαρτίας, ἐὰν δὲν τὴν βεβηλώνης μὲ τίς ἀπαιτήσεις σου, μὲ τὶς προσδοκίες σου, μὲ τοὺς πειρασμούς σου, τότε ὁ Θεὸς θὰ σοῦ τὰ δώση ὅλα μόνος του. Ὁ Θεὸς ἔθεσε μέσα μας τὴν τάσι, τὴν διάθεσι, τὸν πόθο τῆς γνώσεως καὶ τῶν χαρισμάτων, ἀλλὰ μόνον ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ ἱκανοποιήση. Ἄφησε τὸν Θεὸν νὰ κανονίζη τὴν πορεία σου. Αὐτὸς γνωρίζει προτοῦ ζητήσης ἐσὺ κάτι.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

ΞΥΠΝΑ Νεοέλληνα

 Μπορεί να είναι εικόνα 14 άτομα, γένι και τουρμπάνι
"....Γνωρίζεις σε λεπτομέρειες το μέγα γεγονός της επανάστασης του ’21;
Ειδικά σε εποχές που νεογνά έθνη προσπαθούν να οικειοποιηθούν την ιστορία σου; Και σύμμαχοί τους αυτοί που ψήφισες;
Άκου τον παλμό της γης.
Άκου τους τριγμούς. Τα λείψανα των ηρώων του ’21 τραντάζουν τη γη. Δεν σε ανέχονται πλέον.
Έχασες τα πάντα. Θα τους δώσεις και την ψυχή σου;
Το κατάλαβες αυτό νεο-Έλληνα;
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το φώναξε. ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Μέχρι τώρα σου έκλεψαν τον ιδρώτα σου, σου ροκάνισαν το μέλλον, σου άρπαξαν την πατρίδα. Δεν θα σταματήσουν. Δεν τους φτάνει αυτό.
Θέλουν την ψυχή σου. Και δεν μπορούν να την πάρουν με το έτσι θέλω. Θα σε αναγκάσουν να την προσφέρεις οικειοθελώς.
Μπορούν. Έχουν παντού τα όργανά τους.
Στις κυβερνήσεις, σε επιτροπές ειρήνης, βιοηθικής, επιστημονικές και μη, μες στην ίδια την ιεραρχία.
Έχουν καταστείλει κάθε άμυνα.
Σου «χάλασαν» τη γλώσσα, σου παράλλαξαν την ιστορία. Σου βρώμισαν την πίστη.
Σου απαγορεύουν να τιμήσεις, ήρωες, πατρίδα αγίους τον ίδιο το Χριστό.
Ο δρόμος είναι ανοιχτός γι’ αυτούς.
Τη μόνη και μεγάλη ελπίδα που είναι ο Χριστός στην αφαιρούν.
Ούτε Μυστήρια και Ιερές Ακολουθίες , ούτε Σώμα και Αίμα Χριστού, ούτε Αγιασμός. Ακόμα ακόμα δεν σε αφήνουν να θάψεις και τους νεκρούς σου καλά καλά.
Σύμμαχος η διοικούσα εκκλησία, η παραβαίνουσα πλήθος Πατερικών Κανόνων, σε μια διολίσθηση πνευματική , ψελίζουσα ασυναρτησίες περί κατ’όικον προσευχής, περί καλύπτρας σε ναούς, περί μολύνσεως Ιερών Σκευών κ.ο.κ
Κι εσύ κακόμοιρε νεοΈλληνα συγκαταβαίνεις σε όλα αυτά, πιστεύοντας τη δαιμονική ρητορική περί υπακοής, αγάπης , δημόσια υγείας, σεβασμού του συνανθρώπου.
Ξ Y Π Ν Α !
Σου πήραν την κατά κόσμον πατρίδα. Τώρα θέλουν και την αιώνια πατρίδα να σου αφαιρέσουν.
Θα το επιτρέψεις;
Θα δεχτείς απ΄ την πολιτική και την θρησκευτική ηγεσία πάλι το κλείσιμο των ναών; Δεύτερο Πάσχα;
Θα αφήσεις πάλι την Παναγιά μόνη με άδεια στασίδια να σε περιμένει ;
Πως θα έχεις πρόσωπο να ζητήσεις τις πρεσβείες της;
Προσκύνησε την Ελληνική σημαία που έχεις στο μπαλκόνι σου και ποτέ δεν κατέστειλες. Πάρε το κομποσκοίνι σου και γονάτισε με συντριβή, μπας και σε φωτίσει ο Θεός.
Τον τρόπο τον γνωρίζεις καλά αν ψάξεις βαθιά μέσα σου. Στο ψιθυρίζουν οι φωνές των νεκρών ζωντανών. Μην πτοηθείς. Μην λογιάσεις συνέπειες.
Όταν το έκανες είδες το αποτέλεσμα.
Κύπρος, Ίμια, Σκόπια.
Εγώ θα σου πω κάποια άλλα τοπωνύμια.
Θερμοπύλες, Γρανικός, Ναυαρίνο, Κιλκίς, Λαχανάς, Καλπάκι, Κρήτη, Δερβενάκια.
Η επιλογή δική σου…. «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς»
Αριστείδης Π. Δασκαλάκη

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Η μουσική της επανάστασης του 1821

Του Γιώργου Αγοραστάκη

Μια μουσική επισκόπηση της περιόδου του πρώτου μισού του 19ου αιώνα (πριν, κατά και μετά την επανάσταση του’21). Περιλαμβάνει τα τραγούδια και τα μουσικά έργα των Ελλήνων και των Φιλελλήνων εκείνης της περιόδου, που άντλησαν την έμπνευσή τους από τον αγώνα του Ελληνικού λαού για ελευθερία.

Πολεμάμε & Τραγουδάμε

Η επανάσταση του ’21 ήταν ποιητική και μουσική. Ο απελευθερωτικός αγώνας κερδήθηκε με το τραγούδι, το λόγο και το ντουφέκι.

Το δημοτικό τραγούδι με την ποίησή του αποτέλεσε για τους υπόδουλους  Έλληνες το μέσο μεταβίβασης των ιστορικών παραγγελμάτων, της διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας και για την περίοδο του αγώνα το μέσο της αφύπνισης και της εμψύχωσης πριν την μάχη.
Μέσα από τα τραγούδια της εποχής μπορεί να δει κανείς ό,τι οι Έλληνες επαναστάτες είδαν τον εαυτό τους και το πεπρωμένο τους, ως μια ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους, από την αρχαιότητα δια μέσου του Βυζαντίου. Οι εικόνες της επανάστασης που περιγράφονται στην ποίηση ή ζωγραφίζονται, αναμιγνύουν το ελληνικό παρελθόν με το παρόν. Ο χώρος της δράσης είναι ενιαίος, οι συγκρούσεις και οι μάχες διεξάγονται ανάμεσα στα ερείπια των αρχαίων ναών και των πόλεων. Το πνεύμα της αρχαιότητας και της ιστορικής συνέχειας διαπερνά το πνεύμα της ελληνικής επανάστασης.

Georg Perlberg, Η μάχη

Τα εγερτήρια τραγούδια

Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου

Peter von Hess, Ο Ρήγας Φεραίος τραγουδά το Θούριο

Βαρυσήμαντες ὁμολογίες κορυφαίων τῆς ἐποχῆς γιὰ τὸ 1821

«Πολεμοῦμε πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Κυρίου μας... Ὁ πόλεμός μας δὲν εἶναι ἐπιθετικός, εἶναι ἀμυντικός, εἶναι πόλεμος τῆς δικαιοσύνης κατὰ τῆς ἀδικίας, τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ τοῦ Κορανίου, τοῦ λογικοῦ ὄντος κατὰ τοῦ ἀλόγου καὶ θηριώδους τυράννου».
Γ´ Ἐθνικὴ Συνέλευση (Τροιζήνα 1827)

«Ἐλᾶτε μ᾿ ἕνα ζῆλο σ᾿ ἐτοῦτον τὸν καιρό, νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον ἐπάνω στὸν Σταυρόν».
Ῥήγας Βελεστινλῆς. Θούριος
«Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς τὴν πατρίδα καὶ πίστη στὴ θρησχεία τους ἔθνη... δὲν ὑπάρχουν».
Μακρυγιάννης


«Τὴν ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καὶ ἐνεψύχωσαν οἱ κληριχοί... ἄνευ τῶν ὁποίων ὁ λαὸς δὲν ἤθελε κινηθῆ...».
Ἐμμανουὴλ Ξάνθος


«Εἶναι καιρὸς... νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον καὶ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν πατρίδα καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν».
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης


«Θαῦμα ἀκόμα μοῦ φαίνεται, τὸν σταυρό μου κάμω, πῶς πάντα τόσον ὀλίγοι ἀπὸ μᾶς ἐσκωτόνοντο! Ὁ Θεός, βέβαια, μᾶς προστάτευεε. Εἴμαστε τόσον ὀλίγοι, ὅπου ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἔκαμνε ἔλεος, εἰς ὀλίγον καιρὸ οὔτε ἕνας ἀπὸ μᾶς θὰ ἔμενε ζωντανός... Πόσα τουφέκια εἶχε τὸ Σούλι; Τὸ εἴπαμε, Χίλια ἁπάνω-κάτω. Ἀλλὰ ἐμεῖς ἐπολεμήσαμε γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ὁ Παντοδύναμος Θεὸς μᾶς ἐφύλαγε, μᾶς

Θ. Κολοκοτρώνης: «Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται εἰς τὴν Εὐρώπην»!

Ἀπομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἂπαντα Τσερτσέτη, τόμ. Γ΄, 149-150
Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος, ἦτο μὲ ἕνα λαόν, ὅπου ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νὰ ὁρκισθεῖ, παρὰ μόνο ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε ποτὲ νὰ θεωρήσει τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ὡς λαόν, ἀλλ' ὡς σκλάβους. Μία φοράν, ὅταν ἐπήραμε τὸ Ναύπλιο, ἦλθεν ὁ Ἂμιλτον νὰ μὲ ἰδεῖ. Μοῦ εἶπε ὅτι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ ζητήσουν συμβιβασμό, καὶ ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσει». Ἐγὼ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι: «Αὐτὸ δὲν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς, καπιτᾶν Ἂμιλτον, ποτὲ συμβιβασμὸ δὲν ἐκάμαμε μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε...
μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλοι, καθὼς ἠμεῖς, ἐζούσαμε ἐλεύθεροι ἀπὸ γενεὰ εἰς γενεά. Ὁ βασιλεὺς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δὲν ἔκαμε, ἡ φρουρὰ του εἶχε παντοτινὸ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους καὶ δύο φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα». Μὲ εἶπε: «Ποία εἶναι ἡ βασιλικὴ φρουρά του, ποία εἶναι τὰ φρούρια;» - «Ἡ φρουρὰ τοῦ βασιλέως μας εἶναι εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά». Ἔτσι δὲν μὲ ὁμίλησε πλέον.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Γρηγόρης Πετράκος: Αυτή είναι η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτός είναι ο τρόπος της.

 

Grigoris Petrakos

Πριν ένα μήνα η Guardian (υπό τη χορηγία του Ιδρύματος Gates) έγραψε πως είναι καιρός να  επιβληθουμε στον "αντιεμβολιαστή" πρόεδρο της Τανζανίας. 1 μήνα αργότερα είναι νεκρός,

Στα 61 του χρόνια, ξαφνικά.... οι φήμες λένε από... κορονοϊό....

Ο πρόεδρος της Τανζανίας ήταν ένας απ τους τελευταίους εναπομείναντες πατριώτες ηγέτες στον κόσμο. Όχι μόνο είχε αρνηθεί να επιβάλει μέτρα και να φέρει εμβόλια αλλά είχε ξεφτιλίσει παγκοσμίως τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας κάνοντας test σε παπαγιες και πρόβατα τα οποία του έβγαλαν θετικά στον κορωνοϊό....

https://www.dailymotion.com/video/x7tqubp

Το ίδιο είχε συμβεί με τον πρόεδρο του Burundi. 15 Μαΐου έδιωξε τους εκπροσώπους του ΠΟΥ απ τη χώρα του. 15 Ιουνίου πέθανε...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3162828847096768&id=100001090520131

Ολοι οι ηγέτες του Δυτικού κοσμου "κόλλησαν" κορονοϊό κι έγιναν καλά!

Κανείς δεν πέθανε!

Ομως δύο νέοι και υγιέστατοι Αφρικανοί πρόεδροι πέθαναν ξαφνικά, επειδή ηταν "αρνητές".

Και οι δύο θεωρούνταν ΗΡΩΕΣ στις χώρες τους, πατριώτες και λαοφιλεις! 

Αυτη είναι η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Αυτός είναι ο τρόπος της.

Φωνάξτε τώρα...

Σύμπτωση!!!! Συνωμοσία!!!!

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/03/blog-post_500.html

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ. 
 
1) - Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).

2) - Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα (γ΄).

3) - Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).


4) - Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα (γ΄).

5) - Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).

6) - Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα (γ΄).

7) - Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα (γ΄).

8) - Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).

9) - Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καί Μονοθελήταις καί Ἰακωβίτες καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς πᾶσιν αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα (γ΄).

Λόγος εἰς τήν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξιας, Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

 Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε ὅλες τίς αἱρέσεις καὶ στερεώθηκε γιά πάντα. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυριακὴ αὐτὴ καλεῖται Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἱ αἱρέσεις φάνηκαν ἤδη ἀπαρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ προειδοποιοῦσαν τοὺς συγχρόνους τους, καὶ μαζὶ μ’αὐτοὺς καὶ ἐμᾶς, γιά τὸν... κίνδυνο ἀπὸ τοὺς ψευδοδιδασκάλους.


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος στή Β’ Καθολικὴ ἐπιστολὴ γράφει τὸ ἑξῆς: «Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται» (Β’ Πετ. 2, 1-2).


Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, ἐπιστρέφοντας στήν Παλαιστίνη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, σταμάτησε στήν Ἔφεσο. Ἐκεῖ στούς χριστιανοὺς κατοίκους τῆς πόλεως ἔλεγε: «Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.» (Πράξ. 20, 29-30).


Πολλοὶ τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι καὶ σχισματικοὶ ὑπῆρχαν στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ. Μερικὲς αἱρέσεις τάραζαν τὴν Ἐκκλησία ὁλόκληρους αἰῶνες, ὅπως γιά παράδειγμα οἱ αἱρέσεις τοῦ Ἀρείου, τοῦ Μακεδονίου, τοῦ Εὐτυχοῦς, τοῦ Διοσκόρου, τοῦ Νεστορίου καὶ ἐπίσης ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ αἱρέσεις αὐτὲς προκάλεσαν πολλὲς διαταραχὲς στήν Ἐκκλησία καὶ τὴν βασάνισαν πολύ.


Ὑπῆρχαν πολλοὶ ὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες πού ἔχυσαν τὸ αἷμα τους, ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἀληθινὴ πίστη, στόν ἀγῶνα κατὰ τῶν ψευδοδιδασκάλων καὶ τῶν αἱρετικῶν. Ὑπῆρχαν ἐπίσης καὶ πολλοὶ καὶ μεγάλοι ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ ὑπέφεραν πολλοὺς διωγμοὺς καὶ πολλὲς φορὲς ἐξορίστηκαν. Ὁ ἅγιος Φλαβιανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γιά παράδειγμα, σὲ μία Σύνοδο ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Διοσκόρου, ἡ ὁποία καλεῖται «ληστρική», χτυπήθηκε τόσο ἄγρια πού μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες πέθανε.


Ἡ τελευταία στή σειρὰ τῶν αἱρέσεων, ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, ἦταν αὐτή πού ἐπέφερε τὰ περισσότερα βάσανα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ αἵρεση αὐτὴ ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορὰ στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Ἰσαύρου, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε στό θρόνο τὸ 717 μ.Χ.. Αὐτός ἀνέβηκε στό θρόνο μὲ τή βοήθεια τοῦ στρατοῦ ὅπου ὑπῆρχαν πολλοὶ ἀντίπαλοι τῆς προσκυνήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἐπειδὴ, λοιπόν, ἤθελε νά εἶναι εὐάρεστος στὸ στρατὸ ἄρχισε σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῶν εἰκονοφίλων.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Από την άλωση της Πόλης στην επανάσταση του 1821

 


Τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν καθορίζουν τὰ ‘’ἐπιτροπάτα’’. Τὸ ὅτι ἐμβολιάσθηκαν Μητροπολίτες, δὲν ἀποτελεῖ κριτήριον ὀρθοδόξου ἤθους. Ὁ λαὸς τὸ θεωρεῖ συσχηματισμὸ στὴν κρατικὴ ἐξουσία. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ ‘’προϊόντα’’ ἀπὸ μιὰ ἀνθρωποκτόνο διαδικασία ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη

 


Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
‘’Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται’’ (Ψαλμ. 41, 8)

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς˙
Ὑπείκων στὴν ἱερατική μου συνείδηση καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ τιμὴ στὴν Ἀρχιερατική Σας ἀξία, ὡς καθημένους ‘’εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ’’, ἀπευθύνομαι γιὰ δευτέρα φορὰ πρὸς Ὑμᾶς, ἀναφορικά μὲ τὰ ἐσχάτως, ἀπό ἔτους καὶ πλέον, τεκταινόμενα στὴν ὑπ’οὐρανὸν καὶ κατὰ συνέπεια στὴν πατρίδα μας.
Κατ’ἀρχάς, ὁ πολυθρύλητος ἰὸς sars-cov-2, ὁ ὁποίος ἔπληξε τὴν ὑφήλιο, ὑπῆρξε ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος, στὴν σκοπίμως ἀσεβῆ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ... τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀκολούθως ἐμφανίσθηκε τὸ διαφημιζόμενο ἐμβόλιο, ὡς δῆθεν δραστικὸ ἀνάχωμα στὴν ἀμυντικὴ φαρέτρα τῆς προληπτικῆς ἰατρικῆς, κατὰ τοῦ sars-cov-2.

Μὲ τὴν πρώτη ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς Ὑμᾶς, προσπάθησα νὰ καταδείξω μὲ ἐπιστημονικὰ πειστήρια τὴν χρήση ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν, προερχομένων ἐξ ἀμβλώσεως, ὡς ἐργοταξιακῆς μονάδας γιὰ τὴν ἐργαστηριακὴ προκλινικὴ προετοιμασία τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ καὶ τὶς σοβαρὲς παρενέργειες ποὺ ἔχει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μετρᾶμε σήμερα καὶ θανάτους συνδεδεμένους χρονικὰ ἄμεσα μὲ τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ βρισκόμαστε ἐνώπιον σοβαρῶν παρενεργειῶν, μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο καὶ ἀβέβαιο.

Ἐπανέρχομαι ἐκ δευτέρου γιὰ νὰ ὑπομνήσω εὐλαβῶς στὴν Ἱερότητά Σας, ὅτι τὸ ἀνακύψαν ζήτημα ἔχει ἰδιάζουσα σοβαρότητα γιὰ τὸ κῦρος τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἐξαπολύονται στὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λαὸ τῆς πατρίδος μας, ἄνευ κριτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν εἰσηγητικῶν ἐκθέσεων τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀτυχῶς ἀποφαίνεται μὲ εὐδιάκριτη πλημμέλεια ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.Ἡ διάρθρωση τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς περιλαμβάνει:

α. Τὶς βασικὲς ἀρχὲς Βιοηθικῆς, συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξο χριστιανικὴ πίστη καὶ διδασκαλία, ὡς μέτρο ἀξιολόγησης τοῦ Συνοδικοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021.

β. ‘’Ἀνατομία’’ τοῦ Ἱεροσυνοδικοῦ κειμένου τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021, τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (στὸ ἑξῆς ΔΙΣ).

γ. Κριτικὴ ἐπὶ τῶν προταθέντων θέσεων ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἱ ὁποῖες καὶ ἀπετέλεσαν τὸ πηγαῖο ὑλικὸ γιὰ τὴν σύνταξη τῆς, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος, Συνοδικῆς ἀποφάσεως.


Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ἡ θύραθεν ἠθικὴ ὀργάνωσε τὸ βιοηθικὸ πεδίο μὲ πρώτη ὕλη δεοντολογικοὺς κανόνες[1], οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν, ἐπιλεκτικῶς, περιφερειακὰ δάνεια ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, τὴν φιλοσοφία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς διανόησης, ὑπὸ τὶς πολύτροπες ἐκφάνσεις της, καὶ τὴν μετα- ‘’ἀναγεννησιακή’’ μεταβαλλόμενη κοινωνικὴ “ἠθική” μὲ τὸ περιστασιακὰ προσαρμοζόμενο πρὸς αὐτὴ δίκαιο.

Ἔτσι τό ἦθος ἐκφυλίζεται σέ κοινωνική κατηγορία, διολισθαίνει σὲ ψυχολογικὸ σύστημα, ἐξαλλάσσεται σὲ νομικὸ προσδιορισμό, μὲ συμβατικὸ κανονιστικὸ χαρακτήρα, καὶ ἡ κοινωνία σύρεται, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μπροστὰ σὲ μιὰ στεῖρα δεοντολογία, ποὺ ἐκλαμβάνεται μέν ὡς πολιτισμικὴ κατάκτηση, εἶναι ὅμως ἀντίθετη πρὸς τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, ἐφ’ ὅσον στερεῖται ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς, δηλαδή, νοήματος ζωῆς.

Ἀπέναντι στὴν παραπάνω καταχρηστικὴ ἀπολυτοποίηση τῆς ἐκκοσμικευμένης βιοηθικῆς, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν ὥρισε σταθερές - ἀρχές, μὲ βάση τὶς ὁποῖες παύει νὰ φυλλοροεῖ τὸ δένδρο τῆς ἐλπίδας στὸν κόσμο καὶ ἀναθάλλει ἡ βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φέρει στὴ μήτρα της τὴν σφραγίδα τῆς μακαρίας αἰωνιότητας.

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

«Ράπισμα» από τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ελληνόφωνη κυβέρνηση για lockdown: «Παραβιάσατε τις ελευθερίες»!

«Ράπισμα» από τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ελληνική κυβέρνηση για lockdown: «Παραβιάσατε τις ελευθερίες»!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απηύθυνε ερώτηση-ράπισμα προς την ελληνική κυβέρνηση για αχρείαστη παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών κατά τη διάρκεια των lockdown, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αυτό που όλη η κοινωνία «φωνάζει» εδώ και καιρό. Πλέον η ελληνική κυβέρνηση καλείται να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου με μία ενδεχόμενη καταδίκη της να έχει πολιτικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα η ελληνική Κυβέρνηση καλείται στο δικαστήριο για τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε το περασμένο Πάσχα στις εκκλησίες, των οποίων η συνταγματικότητα δεν κρίθηκε εγκαίρως από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν δίχως το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα τους.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφυγε το Ιεραποστολικό Σωματείο «Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Υπακοής» καταγγέλλοντας καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων των πιστών της πατρίδος και στέρηση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Το σωματείο προσέφυγε σχετικά με τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση για τη λειτουργία των εκκλησιών, βάσει κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες απαγορεύτηκε η «συλλογική άσκηση λατρείας» από τις 16 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2020, συμπεριλαμβανομένης και αυτής κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η «Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Υπακοή» είχε υποβάλει αίτηση ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων στο ΣτΕ στις 30 Μαρτίου 2020, μαζί με αίτημα για αναστολή εκτέλεσης και προσωρινή διαταγή για την μη εφαρμογή της απαγόρευσης.

Όμως το ΣτΕ εξέδωσε απόφαση στις 23 Ιουνίου 2020 κατόπιν εορτής, κυριολεκτικά μετά το Πάσχα και ενώ δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη… Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία της υπόθεσης, αλλά «κατάργησε την δίκη» λόγω έλλειψης αντικειμένου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το σωματείο προσέφυγε στο ΕΔΑΔ για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο (άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ) και του δικαιώματος στην θρησκευτική ελευθερία, ως προς το ότι δεν ήταν επιτρεπτός ο συγκεκριμένος περιορισμός που επιβλήθηκε από την Ελλάδα για λόγους δημόσιας υγείας (άρθρο 9 παρ. 2 της ΕΣΔΑ).

Το ΕΔΑΔ απευθύνει στην Ελλάδα δύο ερωτήματα:
«Έχει τηρηθεί το δικαίωμα του προσφεύγοντος για πρόσβαση σε δικαστήριο, στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, όπως το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ;Παραβιάστηκε η θρησκευτική ελευθερία του προσφεύγοντος συλλόγου κατά την έννοια του άρθρου 9 της Σύμβασης; Ειδικότερα, ήταν αναγκαία η παρέμβαση στην άσκηση αυτού του δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2»;

 σχόλιο :Ένα μεγάλο μπράβο στον π.Βασίλειο Βουλουδάκη τον πνευματικό υπεύθυνο των εκδόσεων υπακοή ,που παρόλο τον πόλεμο από εκκλησιαστικούς και ανισόρροπους  ανευ-λαβής λαϊκούς κατήγορους του , κατάφερε αυτός ένας απλός ιερέας να κάνει ότι δεν τόλμησαν Δεσποτάδες με εξουσίες και  χαϊμαλιά...Έστω και σημειολογικά ή αντίχριστη  Νέα (μαύρη) Δημοκρατία να νοιώσει ένα μπάτσο ... 

Συμπέρασμα:Πολεμάμε το σύστημά τους, με τα εργαλεία τους!

Τρελογιάννης

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Εμβόλιο δολοφόνος: Περίπου 4000 άτομα πέθαναν στην ΕΕ σε 1 βδομάδα αφότου εμβολιάστηκαν για covid19.Ασυσχέτιστοι οι θάνατοι για τις αρχές!!!


 


3 964 άτομα πέθαναν αφότου εμβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια μόνο της τελευταίας εβδομάδας από 7/3/21 ως 13/3/21 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή βάση παρακολούθησης ανεπιθύμητων παρενεργειών.

3964 νεκροί και 63 αποβολές !

Το πιο εντυπωσιακό και ύποπτο είναι ότι όλοι αυτοί και οι 4000 θάνατοι παραμένουν ασυσχέτιστοι από τις υγειονομικές αρχές αναφορικά με το εμβόλιο.

Μοιάζει με ταποσοστά εκλογής στις δικτατορίες με 99,9%.
Οι 2540 θάνατοι προήλθαν μετά από εμβολιασμό με Pfizer οι 973 με Moderna και οι 451 με AstraZeneca/Oξφόρδη….


dimpenews.com
Scripta manent : Δυστυχώς η άλωση είναι εκ των εσω. Οι Αρχιερείς έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη, που δεν είπαν τα αυτονόητα.

Δεν είναι ιατρικό το θέμα, όπως είπαν Συνοδικές αποφάσεις, όπως δεν είναι και ιατρικό η έκτρωση για την όποια δικαιολογία που προβάλλεται εκ των ψευτοϊατρών.

SCRIPTA MANENT

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

ΝΤΡΟΠΉ ΣΤΟ ΚΌΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΙΉΓΗΤΟ ΑΡΧΗΓΌ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΘΗΚΕ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΉΛΩΣΗ.
Η αξιέπαινη στάση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου σε ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου, το οποίο αναφέρει πως η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού «πρέπει πάντα να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης».

ΕΔΩ

σχόλιο :Δόξα τω Θεό στην «εκπούστευση» της πολιτικής που ζούμε ακτίνα φωτός ..Τι έλεγε η όμως Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπούσε η Άννα Συνοδινού (βουλευτής ΝΔ 1974 – 1990, διάσημη ηθοποιός) για τις αμβλώσεις το 1986;«Γιατί σήμερα η κακομοιριά της Ελλάδος και ο κατήφορος που έχει πάρει ο τόπος δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης περί απελευθερώσεως των γυναικών […]
Πιστεύω ότι το πολιτικό θέμα το οποίο είναι πρωτεύον στην υπόθεση των αμβλώσεων, έχει ταυτιστεί με τις αποφάσεις της 4ης Διεθνούς της οποίας φαίνεται ότι τις προτιμήσεις έχει εγκολπωθεί το ΠΑΣΟΚ […]
Οι Τεταρτοδιεθνηστές, οι τροτσκιστές δηλαδή, πιστεύουν πως οι γυναίκες πρέπει να εξεγερθούν ενάντια στην καταπίεση της οικογενειακής και οικονομικής εξάρτησης, ενάντια στην αρχή του καθορισμού της προσωπικότητάς του από το φύλο. […]
Και θεωρούν ότι η πιο σοβαρή κατάκτηση του παγκοσμίου γυναικείου κινήματος είναι το δικαίωμα στη νόμιμη έκτρωση […] Έτσι λοιπόν αυτές οι φεμινίστριες που υπερασπίστηκαν εδώ οι κυβερνητικοί υπουργοί θα πρέπει να ξεχάσουν και την Τρίτη και την τέταρτη διεθνή. Και είμαι βέβαιη ότι όταν θα τους εξηγηθούν ορισμένα πράγματα, θα αλλάξουν πλώρη γιατί πιστεύω ότι αγαπάνε την Ελλάδα και στο βάθος τους είναι γυναίκες που δεν θέλουν μέσω του φεμινισμού ανταγωνισμό με τον άντρα τους […]
Είναι μία πράξη δικτατορική. Είναι μία απόφαση (η άμβλωση για τις γυναίκες) που ταιριάζει σε ένα άλογο ον, δηλαδή σε ένα ζώο. Και το ΠΑΣΟΚ τις γυναίκες, τις Ελληνίδες, από ελεύθερο άνθρωπο τις καθιστά ζώα με αυτόν το νόμο […]
Προσβάλλει τη γυναίκα γιατί την εντάσσει στην κατηγορία του κτήνους που συλλαμβάνει το μωρό για χάρη μόνο του ερωτικού οργασμού της και μόνο μετά, όταν καταστρέφει μονομερώς το προϊόν αυτής της ερωτικής πράξεως, αισθάνεται απελευθερωμένη γιατί έκανε με λίγα λόγια το δικό της».


Σήμερα θεωρούν τις εκτρώσεις δικαίωμα !
Τρελογιάννης

Η συγχώρεση, η "πάλη" με τον Θεό, η δύναμη της νηστείας

Του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Ζαχαρου , Γέροντα της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ


Ο Σταυρός ήταν «προεγνωσμένον» στην προαιώνια Βουλή, επομένως, τρόπον τινά ο Θεός μας είχε ήδη συγχωρήσει πριν την πτώση. Πήρε το ρίσκο της δημιουργίας, για το οποίο μιλάει ο Γέροντας Σωφρόνιος, διότι σκοπός Του «από καταβολής κόσμου» ήταν η σωτηρία μας. Και αν ο Κύριος δεν είχε προφέρει πάνω στον Σταυρό τα λόγια, «Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λκ. 23,34), δεν θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε, ούτε να βρούμε συγχώρεση.

Είναι ο ενεργός λόγος Του που δίνει στη μετάνοιά μας τον καρπό της συγχωρήσεως. Ο λόγος του Κυρίου προφέρθηκε μία φορά και παραμένει για πάντα, και αυτό είναι το θαύμα της συγχωρήσεως. Ομοίως, ο Κύριος είπε μία φορά: «λάβετε φάγετε· τούτό εστι το σώμά μου» (Ματθ. 26,26, Μαρκ. 14,22), αλλά κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε την πράξη αυτή, εκπληρώνοντας την εντολή Του, («τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν», Λκ. 22,19), γίνεται και πάλι πραγματικότητα. Αν δεν μεταλαβαίναμε το Σώμα και το Αίμα Του και δεν επαναλαμβάναμε τους λόγους αυτούς, εκπληρώνοντας την εντολή που ενεργοποιείται και πάλι, το Ιερό Μυστήριο της Ευχαριστίας θα ήταν αδύνατο. Αν δεν συγχωρούμε, αλλά κρατούμε μνησικακία ή δυσαρέσκεια προς τον αδελφό, δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι και δεν θα έχουμε κανένα όφελος από τη Σαρακοστή. Αντίθετα, θα παραμείνουμε εκτός της χάριτος της ιερής αυτής περιόδου. Όντως, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε χωρίς τη βοήθεια του Θεού, αλλά εφόσον μας ενέτειλε να συγχωρούμε, η επιθυμία και η βοήθειά Του έχουν ήδη εκφρασθεί εναργώς και το μόνο που μένει είναι να το εφαρμόσουμε.

Ερώτηση: Εφόσον ο Χριστός είπε πάνω στον Σταυρό, «Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι», σημαίνει ότι μπορούμε να συγχωρήσουμε πραγματικά μόνο πάνω στον Σταυρό;

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

«Στρατιωτικὸ δυνάμωμα τοῦ τόπου καὶ ἄλλο ἀλφαβητάρι»


Γράφει ὁ Δημήτρης ΝατσιὸςΤὸ 1903, ἡ ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» στὸ πρωτοχρονιάτικο φύλλο της (ὑπ΄ ἀριθμ. 7483), δημοσίευσε, μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ «ἐπὶ τῷ Νέω Ἔτει», καὶ τὴν ἀπάντησή του στὸ ἐρώτημα: «Ποιὰ εἶναι ἡ μᾶλλον κατεπείγουσα ἀνάγκη διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος, τῆς ὁποίας τὴν ἐκπλήρωσιν θέλει πᾶς Ἕλλην νὰ εὐχηθῆ κατὰ τὸ νέον ἔτος». Ἀπάντησε: (α). «Τὸ στρατιωτικό δυνάμωμα τοῦ τόπου μας θὰ ἦταν ἡ μᾶλλον κατεπείγουσα ἀνάγκη· καὶ (β) γιὰ τὸ στρατιωτικὸ δυνάμωμα τοῦτο πρῶτα μᾶς χρειάζεται ἀνθρώπων ἀπόχτημα. Καὶ τοὺς ἀνθρώπους θὰ μᾶς ἔδινε ἡ παιδεία... Δέομαι κάποιο ἄλλο ἀλφαβητάρι ν΄ ἀνοιχτὴ ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ σημερινοῦ παιδιοῦ, τοῦ αὐριανοῦ πολίτη. ..».

Σπουδαία λόγια, εἰπωμένα σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὸ κράτος μαζεύει ἀκόμη τίς...
πληγές του ἀπὸ τὸν λεγόμενο «ἀτυχῆ» πόλεμο τοῦ 1897 καὶ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὰ νύχια τῶν δανειστῶν, τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου, ὅπως ὀνομαζόταν, τότε, ἡ μαφιόζικη λαφυραγώγηση τῆς πατρίδας.Νὰ σημειώσω παρενθετικὰ αὐτὸ ποὺ γράφει ἡ ἔγκυρη «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τῆς «Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν», γιὰ τὸ ποιὸς βύθισε καὶ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τὴν Ἑλλάδα στὴν οἰκονομικὴ φρίκη. «Ὁ οἰκονομικὸς ἔλεγχος πολὺ νωρὶς συσχετίστηκε ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τῆς ἐποχῆς μὲ τὰ αἴτια τοῦ πολέμου. Θεωρήθηκε δηλαδὴ ὄτι ἡ Γερμανία, προεξοφλώντας τὴν ἑλληνικὴ ἥττα, ἐξώθησε σὲ πόλεμο – τὴν Ἑλλάδα, ἔμμεσα, μὲ πράκτορες, τὴν Τουρκία ἄμεσα – γιὰ νὰ ἐξαναγκαστεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ δεχτεῖ τὸν ἔλεγχο. “Ως ἐκρίθη ἡ μάχη τοῦ Δομοκοῦ, ἡ Γερμανία ἤρξατο νὰ ὁμιλῆ περὶ ἐλέγχου”, γράφει ὁ Ἀ. Ἀνδρεάδης. (Ἀκαδημαϊκός, οἰκονομολόγος μὲ διεθνὲς κύρος). Καὶ ἀλλοῦ πάλι ὁ ἴδιος. “Κοινόν μυστικὸν ἦτο ὅτι οἱ ἐνθαρρύνσεις προῆλθον ἐκ Γερμανίας». (τόμ. ΙΔ, σελ. 164). Σήμερα καὶ πάλι ἐν μέσω οἰκονομικοῦ ἐλέγχου -μνημόνια εὐφημιστικῶς- ἡ ἄθλια, παρελκυστικὴ καὶ γλοιώδης πολιτικὴ τῆς Γερμανίας ὑποδαυλίζει καὶ ἐνθαρρύνει τὰ μεμέτια τῆς Ἄγκυρας, προεξοφλώντας προφανῶς μία ἑλληνικὴ ἥττα, ἡ ὁποία, καταπῶς λογαριάζουν τὰ τσακάλια τοῦ Βερολίνου, καὶ τὸ λαθρομεταναστευτικὸ καρκίνωμα θὰ λύσει πρὸς χάριν τῆς Εὐρώπης -δύο τρία νησιὰ θὰ δοθοῦν γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση Πακιστανῶν, Σομαλῶν καὶ Ἀλγερινῶν- καὶ θὰ ἠρεμήσουν οἱ λεπτεπίλεπτες γριὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, ἀπὸ τὰ γαβγίσματα καὶ τοὺς χρεμετισμοὺς τοῦ ἀνισόρροπου Ἐρντογᾶν.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Μανουὴλ ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης (15 Μαρτίου †)

 


Aγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής, τ. Δ΄, εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη-Ἅγιον Ὅρος, σ. 90-92
Αὐτὸς ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Μανουὴλ ἦταν ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης γεννημένος ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. Καὶ ὅταν ἦταν νέος ἀκόμη στὴν ἡλικία, σκλαβώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι πῆγαν καὶ ὑπέταξαν τὰ Σφακιά, ὅταν ἀποστάτησαν. Καὶ ὅταν τὸν εἶδαν οἱ Ἀγαρηνοί, ὅτι ἦταν ἐπιδέξιος στὴν ὑπηρεσία τους τὸν ἔκαναν Τοῦρκο μὲ τὴν βία καὶ τοῦ ἔκαναν καὶ περιτομή, σύμφωνα μὲ τὴν συνήθειά τους. Ἀλλὰ ὁ εὐλογημένος Μανουήλ, ἐπειδὴ ἦταν θεοσεβής, ἔβαλε τὰ δυνατά του καὶ ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πῆγε στὴν νῆσο Μύκονο καί, ἀφοῦ ἐξομολογήθηκε τὴν ἁμαρτία του καὶ ἔκανε μὲ προθυμία τὸν πρέποντα κανόνα καὶ μυρώθηκε, ἦταν πάλι Χριστιανός.

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο παντρεύτηκε καὶ νόμιμη γυναίκα ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔκανε καὶ ἔξι παιδιὰ μαζί της. Ἐπειδὴ ὅμως κατάλαβε, ὅτι αὐτὴ προδιδε τὴν τιμή της καὶ ἔκανε μοιχεία μὲ ἄλλον, καθὼς φοβήθηκε τὸν Θεό, δὲν τὴν κακοποίησε, οὔτε τὴν ἔκανε θέαμα. Ἀλλά, ἀφοῦ ἐπῆρε τὰ παιδιά του, ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι της καί, ἀφοῦ ἐνοικίασε ἄλλο σπίτι, καθόταν μὲ τὰ παιδιὰ του ἡσυχάζοντας. Εἶχε ὅμως καὶ μπατζανάκη, ἄνθρωπο πάρα πολὺ κακὸ καὶ μιαρό. Ὁ ὁποῖος πάντοτε τὸν φοβέριζε, ὅτι θὰ τὸν κακοποιήσει γιὰ τὴν περιφρόνηση ποὺ ἔδειξε στὴν ἀδελφή τῆς γυναίκας του. Ἀλλὰ τί ἀκολούθησε; Κατέβαινε ὁ Μανουὴλ ἀπὸ τὴν Σάμο στὴν Μύκονο μὲ ἕνα πλοῖο, φορτωμένο ξύλα. Καὶ κατὰ τύχη συναντᾶ στὴν θάλασσα ἕνα καράβι τοῦ καπετὰν πασᾶ, τὸ ὁποῖο φύλαγε τὴν ἄσπρη θάλασσα.

Ἀπὸ τὴ Σαρακοστὴ στὸ Πάσχα καὶ ἀπὸ τὸ Πάσχα στὴν Πεντηκοστή.

 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου π. Νεόφυτος ἐκφωνεῖ τὸ «Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης». 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σύμφωνα μὲ παλαιὰ παράδοση, πολλοὶ πιστοὶ διαβάζουν καθημερινῶς, ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι τὴ Μεγάλη Πέμπτη, τὸ ἐκτενὲς «Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης» τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο ἀναγινώσκεται πρῶτο ἀπὸ τὰ Δώδεκα Εὐαγγέλια τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Ἡ Εὐαγγελικὴ αὐτὴ περικοπὴ ἀποτελεῖ τὴν παρακαταθήκη τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ πρὸς τοὺς μαθητές του, διὰ τῆς ὁποίας, ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο ὑπάρξεως τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ πῶς σχετίζεται μὲ ἐμᾶς, άφοῦ μᾶς φανερώνει τὸν τρόπο τῆς ἁγιοτητος διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς πιστούς, ὅπως ὁδήγησε καὶ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου, «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν», μετὰ τὴν εἴσοδό Του στὴν καρδία καὶ στὴ ζωή τους κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀρχίζοντας νᾶ καθαρίζουμε τὴν καρδία μας ἔρχεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ τότε ἔχουμε βεβαία καὶ ὁλοκληρωμένη πίστη, ὁδηγούμαστε στὸν φωτισμὸ - δοξασμὸ καὶ στὴν ἑνοτητα ὅπου γινόμαστε ἕνα μὲ τὴ δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὸ χωρίο, «ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν».

Τὸ «Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης», ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἀνατολῆς, τοὺς Ρωμηούς, διαβάζεται χαμηλοφώνως μὲ φωνὴ ταπεινή, γιὰ νὰ μᾶς προετοιμάσει γιὰ τὰ ἅγια Πάθη καὶ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀλλά καὶ γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ ποὺ ἀκολουθεῖ. Κι ὅπως ἔχουμε προαναφέρει, εἶναι τὸ ἐκτενέστερο εὐαγγέλιο, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν Τριαδικὴ Ἀλήθεια: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 32)…

Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν Ἀποστόλων, αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν Πατέρων, αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, αὐτὴ ἡ πίστη τὴν οἰκουμένη ἐστήριξε…

Κι ὅποιος δὲν θέλει νὰ φοβᾶται σὲ μιὰ ἐποχὴ φοβερὴ καὶ τρομερὴ ὅπως τὴ δική μας, νὰ διαβάζει καθημερινὰ τὸ Ψαλτήριον καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς «Διαθήκης».

Καλὸ στάδιο καὶ τὴ Λαμπρὴ ἀχώριστοι.

Μετὰ πολλῶν ἐν Κυρίῳ εὐχῶν

+ Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου, τῇ 15ῃ Μαρτίου 2021.

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΗΣ MODERNA:ΜΕ ΤΟ mRNA ΧΑΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!


Ανακαλύψαμε μια παρουσίαση του 2017 από τον Dr. Tal Zaks(ο οποίος τελείως κατά τύχη είναι Ισραηλινός), επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Moderna Inc., όπου εξηγεί με σαφήνεια στη γλώσσα του λαού τι ακριβώς κάνει η τεχνολογία mRNA στα εμβόλια.


Το παρόν βίντεο το είχανε κάπου κρυμμένο στο διαδίκτυο και κανείς δεν μας έχει ενημερώσει για την εν λόγο συνέντευξη η οποία περιέργως προηγήθηκε της όποιας πανδημίας και των εμβολίων κατά…2 χρόνια!!!!


Όπως δηλώνει ξεκάθαρα ο Δρ Zaks, «χαράσσουν(η χακάρουν) το λογισμικό της ζωής», εισάγοντας τον δικό τους γενετικό κώδικα στον άνθρωπο.


Αυτό που βλέπουμε σε αυτήν τη νέα κατηγορία «εμβολίων» είναι σαφώς ο γάμος της ψηφιακής τεχνολογίας που γεννήθηκε από την εποχή των υπολογιστών, με τη βιολογία και την ιατρική του Δαρβίνου.Εν ολίγοις, οι νέοι τεχνοκράτες της ιατρικής πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την σχεδίαση των ανθρώπων, αντικαθιστώντας τον Θεό.
Δεν πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας, καθώς είναι πολύ αλαζονικοί και πολύ ανοιχτοί για ό, τι ονειρεύονται να επιτύχουν.


Πρόκειται πρώτα απ ‘όλα για ένα σύστημα πεποιθήσεων, με πολύ λίγη έως καθόλου επιστήμη να εμπλέκεται για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς τους.


Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στραβά;


Ο Δρ Tal Zaks, εξήγησε πώς σχεδιάστηκε το εμβόλιο mRNA της εταιρείας.


Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα και τα όργανα αποτελούνται από κύτταρα. Σε κάθε κελί υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται messenger RNA ή mRNA για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο μεταδίδει τις κρίσιμες πληροφορίες από το DNA στα γονίδια μας στην πρωτεΐνη, πράγμα που είναι πραγματικά το υλικό από το οποίο φτιάχτηκαν όλοι.


Αυτές είναι οι κρίσιμες πληροφορίες που καθορίζουν τι θα κάνει το κελί. Έτσι το θεωρούμε ως λειτουργικό σύστημα.Έτσι, αν μπορούσατε να το αλλάξετε, αν μπορούσατε να εισαγάγετε μια γραμμή κώδικα, ή να αλλάξετε μια γραμμή κώδικα, αποδεικνύεται ότι έχει βαθιές επιπτώσεις για τα πάντα….


(Σημείωση: Δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι υπήρχε αυτό το βίντεο το οποίο καταργεί πλήρως το αφήγημα των μέσων ενημέρωσης ότι τα εμβόλια mRNA δεν αλλάζουν τον γενετικό σας κώδικα.)


Ο Δρ Tal Zaks καταλήγει ξεκάθαρα και χαρακτηριστικά ότι «Στην πραγματικότητα κάνουμε hacking το λογισμικό της ζωής».!!!


Ο Zaks τόνισε ότι το 2017 η εταιρεία του δούλευε ένα εμβόλιο που δεν θα ενεργούσε όπως οποιοδήποτε προηγούμενο εμβόλιο που δημιουργήθηκε ποτέ.Είπε επίσης ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για την αλληλουχία του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2003, “Και τώρα μπορούμε να το κάνουμε σε μια εβδομάδα.”


Συνέχισε να αποκαλύπτει, το 2017, τα σχέδια της εταιρείας του να κάνει ατομικά εμβόλια κατά του καρκίνου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεμονωμένων ασθενών με καρκίνο, «επειδή κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός».


Είναι ενδιαφέρον, το ότι μια από τις πιο πιθανές καταστροφικές παρενέργειες του εμβολίου mRNA είναι η αλληλεπίδρασή του με καρκινικά κύτταρα.


Σύμφωνα με μια μελέτη στο Κέντρο Καρκίνου Sloan Kettering που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το mRNA έχει την τάση να απενεργοποιεί τις πρωτεΐνες που καταστέλλουν τον όγκο , πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προάγει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

O Πάπας Φραγκίσκος προπομπός των εξελίξεων

 


Μετά την επίσκεψη το Πάπα Φραγκίσκου στη Βαγδάτη και την συνάντησή του με Κούρδους αξιωματούχους εκτυπώθηκε ως αναμνηστικό γραμματόσημο με φόντο το “Μεγάλο Κουρδιστάν”. Είναι απορίας άξιον πως ο Πάπας δέχεται να μπει σε γραμματόσημο, το οποίο απεικονίζει τις μελλοντικές εξελίξεις. Τι άραγε να γνωρίζει και να σχεδιάζει; 

Ενσωματώνει τα εδάφη της κουρδικής περιοχής του Ιράκ και της ανατολικής Τουρκίας
Νευροπίεση ανέβασαν στην Τουρκία μόλις είδαν το γραμματόσημο που κυκλοφόρησε η Κουρδική Περιφέρεια του Ιράκ με αφορμή την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Ιράκ. Και αυτό γιατί στο γραμματόσημο απεικονιζόταν το «Μεγάλο Κουρδιστάν», που ενσωματώνει τα εδάφη της κουρδικής περιοχής του Ιράκ και της ανατολικής Τουρκίας.

Η Ερντογανική Hurriyet έσπευσε να κάνει μεγάλο θέμα το γραμματόσημο, σημειώνοντας ότι «το Ερμπίλ με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας έκανε προπαγάνδα». Και συνεχίζοντας αναφέρει:

«Μετά τις επαφές του στη Βαγδάτη, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος συναντήθηκε με τον ηγέτη των Ιρακινών Σιιτών, τον Μεγάλο Αγιατολάχ Αλί Σιστάνι, στο Νατζάφ το Σάββατο, πήγε την Κυριακή στην πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν την Ερμπίλ. Εκεί, υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν τον Πάπα ο πρόεδρος του Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζάνι, ο πρωθυπουργός Μασρούρ Μπαρζάνι και θρησκευτικοί εκπρόσωποι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ. Τα παιδιά φορούσαν τοπικές ενδυμασίες στην τελετή υποδοχής του φέροντας κλάδους ελαίας, πράσινα φύλλα και λουλούδια καθώς έψαλλαν ύμνους. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Κουρδικής Περιφέρειας εκτύπωσε 6 αναμνηστικά γραμματόσημα για τον εορτασμό της επίσκεψης. Η οικογένεια Μπαρζάνι προώθησε επίσης προσωπικά τα γραμματόσημα στον Πάπα Φραγκίσκο. Ωστόσο, από έγινε γνωστό, η φιγούρα του Πάπα Φραγκίσκου στα γραμματόσημα είχαν φόντο το Κουρδιστάν που περιλάμβανε πολλές ανατολικές και νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκία, είχε, δηλαδή, το λεγόμενο «Μεγάλο Κουρδιστάν» (‘Büyük Kürdistan’)».

newsbreak.gr

Ορθόδοξος Τύπος

Περίπου το 70% των υγειονομικών στη Γαλλία αρνήθηκαν τα εμβόλια για covid19. Η κυβέρνηση τους απειλεί με υποχρεωτικό εμβολιασμό.

 


Το 36 % των υγειονομικών δέχθηκαν την πρώτη δόση εμβολίου και μόλις το 22 % τη δεύτερη σημείωσε το Υπ. Υγείας της Γαλλίας. Δηλ. το 70% των υγειονομικών μιας υπερδύναμης παγκόσμιας στο χώρο της Υγείας όπως είναι η Γαλλία απέρριψαν παρά τις αφόρητες πιέσεις κι εκβιασμούς τα πειραματικά εμβόλια κατά covid19 τίμησαν τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον αντάλλαξαν με τον όρκο του Υποκριτή.
 
Πολέμησαν με τη στάση τους και τη διαπλοκή φαρμακοβιομηχανιών πολιτικής. Κι αυτό ενώ η Ιατρική Ακαδημία, ο Ιατρικός Σύλλογος και η Κυβέρνηση τους πιέζουν να σουταριστούν. Η κυβέρνηση του γιάπι τραπεζίτη Μακρόν μέσω των συμβούλων της απειλεί τους υγειονομικούς μέσω του τύπου με υποχρεωτικό εμβολιασμό : αν ο εμβολιασμός των υγειονομικών δεν προχωρήσει η εκτελεστική εξουσία σκέφτεται να τον κάνει υποχρεωτικό. Ο Alain Fischer δήλωσε η «ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για υγειονομικούς είναι στο τραπέζι ».
 
26 οργανισμοί υπέγραψαν μια μπροσούρα κατηγορώντας τον Ιατρικό Σύλλογο ως δοσίλογο ουσιαστικά και ζήτησαν την άμεση διάλυσή του.
Η εξέγερση των γιατρών θα πραγματοποιηθεί. Στη Γαλλία, εν μέσω κρίσης υγείας, περίπου είκοσι επαγγελματίες υγείας καταγγέλλουν τον Ιατρικό Σύλλογο, ως «άχρηστο» και «επιβλαβή»
 
«Η υγεία είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για να το αναθέσει η κοινωνία μόνο στους γιατρούς »αναφέρει το δελτίο τύπου.Τον κατηγορούν για διαφθορά και μακρύ χέρι της εξουσίας με το ρόλο του της δίωξης και Πειθαρχικών κατά των αντιφρονούντων έντιμων γιατρών π.χ υπόθεση Didier Raoult.
 
Πηγή: dimpenews.com

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν Νηστεία

 Σήμερα Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς, τὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου σημειώνει στὸν Ὄρθρο μετὰ τὰ καθίσματα: «Εἴτα ἀναγινώσκομεν τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περὶ νηστείας, οὗ ἡ ἀρχή· Σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι. Εἰς δὲ τὴν τράπεζαν ἀναγινώσκομεν τὸν περὶ νηστείας λόγον τοῦ ἁγίου Δωροθέου.
Μέγας Βασίλειος - Λόγος Α´ γιὰ τὴν Νηστεία
Ἀπόδοση στὴν ὁμιλουμένη: Δημήτριος Ἀθανασόπουλος, Θεολόγος. Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος.
Διαβάστε τὸν ὑπέροχο λόγο τὸν Μεγάλου Βασιλείου, ὡς μία τέλεια εἰσαγωγὴ στὴν νηστεία ποὺ ἔρχεται…

Ἡ νηστεία εἶναι πρόσταγμα προφητικό.

1. «Νὰ σαλπίσετε, λέγει, κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ μῆνα μὲ τὴν σάλπιγγα, καθὼς καὶ κατὰ τὴν ἐπίσημη ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς σας» (Ψαλμ. 80, 4).

Αὐτὸ εἶναι πρόσταγμα προφητικό. Γιὰ μᾶς δὲ ἀπὸ τὴν σάλπιγγα πιὸ μεγαλόφωνο καὶ ἀπὸ κάθε ὄργανο μουσικὸ πιὸ ἐπίσημο, τὴν ἀναμενόμενη ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν ὑποδηλώνουν τὰ ἀναγνώσματα (Ἡσ. 58, 4-6). Διότι ἐγνωρίσαμε τὴν χάρη τῶν νηστειῶν ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα, ποὺ ἀπέῤῥιψε μὲν τὸν ἰουδαϊκὸ τρόπο τῆς νηστείας, τὴν δὲ ἀληθινὴ νηστεία σὲ μᾶς ἔδειξε. «Νὰ μὴ νηστεύετε χάριν διαμάχης καὶ ἔριδος», «ἀλλὰ νὰ καταργήσεις κάθε σύνδεσμο ἀδικίας» (Ἡσ. 63, 6). Καὶ ὁ Κύριος λέγει· «νὰ μὴ γίνεσθε σκυθρωποί, ἀλλὰ νὰ νίψεις τὸ πρόσωπό σου, καὶ νὰ ἀλείψεις τὸ κεφάλι σου» (Ματθ. 6, 16-17). Ἂς συμπεριφερθοῦμε λοιπόν, ὅπως ἐδιδαχθήκαμε, νὰ μὴ φαινόμαστε σκυθρωποὶ γιὰ τὶς ἡμέρες ποὺ ἔρχονται, ἀλλὰ μὲ φαιδρὸ πρόσωπο πρὸς αὐτές, ὅπως πρέπει στοὺς ἁγίους, νὰ συμπεριφερόμαστε. Κανεὶς ἄκαρδος δὲν στεφανώνεται, κανεὶς κατηφὴς δὲν στήνει τρόπαιο. Νὰ μὴ σκυθρωπάσεις ἐνῷ δέχεσαι περιποιήσεις. Εἶναι ἄτοπο νὰ μὴ χαιρόμαστε γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ νὰ λυπόμαστε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν τροφῶν καὶ νὰ φαινόμαστε ὅτι χαριζόμαστε στὴν ἡδονὴ τῆς σάρκας, παρὰ στὴν ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. Διότι ὁ μὲν κορεσμὸς σταματᾷ τὴν εὐχαρίστηση στὴν κοιλιά, ἡ δὲ νηστεία ἀνεβάζει τὸ κέρδος στὴν ψυχή. Νὰ χαίρεσαι διότι σοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν ἰατρὸ φάρμακο ποὺ καταστρέφει τὴν ἁμαρτία. Διότι ὅπως ἀκριβῶς στὰ ἔντερα τῶν παιδιῶν τὰ ἀναζωογονούμενα σκουλήκια ἐξαφανίζονται μὲ κάποια δραστικὰ φάρμακα, ἔτσι καὶ τὴν ἁμαρτία, ποὺ βρίσκεται στὸ βάθος τῆς ψυχῆς, τὴν σκοτώνει ἡ νηστεία ποὺ εἰσχωρεῖ στὴν ψυχή, ἡ ὁποία νηστεία εἶναι πράγματι ἀξία τοῦ ὀνόματός της.

Ἡ νηστεία νὰ γίνεται χωρὶς ὑποκρισία. Κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα.

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ο φασισμός είναι εκεί έξω, γεμάτος μίσος έτοιμος να αντεπιτεθεί...ακόμα και ντυμένος πια Κοκκινοσκουφίτσα...

Αυτός ο κυριούλης, προφανώς υποφέρει από κάποιας μορφής ψυχική διαταραχή. Εν τούτοις δεν πειράζει κανέναν. Γυρίζει, πάντα γελαστός, με το μηχανάκι του στους δρόμους της Αθήνας, με αποκούμπι της βασανισμένης του ύπαρξης ένα σταυρό και μια εικόνα της Παναγίας. Σε αυτά βρίσκει, ίσως, μια παροδική γαλήνη.
Έκανε το λάθος και πέρασε από έναν δρόμο που διαδήλωναν «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Και την ώρα που οι φερέλπιδες αυτοί νέοι εύχονταν δια συνθημάτων, να ψοφήσει η Ελλάδα για να ζήσουνε αυτοί, του επιτέθηκαν και του έσπασαν την εικόνα. Στωικά και αδιαμαρτύρητα, σήκωσε τη σπασμένη εικόνα και την έβαλε στο μηχανάκι του. Όρμησαν, του την άρπαξαν, του την έσκισαν.
Αναρωτήθηκα τι είναι αυτό που οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές, τι είναι το σύνθημα που εύχεται θάνατο στην οικογένεια ως θεσμό και στην Ελλάδα (ως χώρας;;;!!!) Κάποιοι μου είπαν ότι δεν το καταλαβαίνω λόγω μικροαστικής προσέγγισης.
Παρά τη μίζερη νοικοκυρίστικη προοπτική μου, μάλλον το κατάλαβα. «Να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουνε αυτοί». Να πεθάνει ό,τι είναι αντίθετο, διαφορετικό, στον αντίποδα της δικής τους λογικής, για να ζήσουνε αυτοί. Να πεθάνει ό,τι δεν τους ανήκει, δεν το ελέγχουν, δεν το επηρεάζουν, για να ζήσουνε αυτοί. Και κυρίως να πεθάνει ό,τι δεν τους δίνει και πολύ σημασία, τους έχει γραμμένους, τους οδηγεί de facto στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, στην ομίχλη της αδιαφορίας, για να ζήσουνε αυτοί, μόνον αυτοί. Έτσι εξ αποτελέσματος θα αποκτήσουν μια κάποια αξία. Ελλείψει άλλων, ακόμα και του χαμογελαστού κυριούλη με το μοτοσακό, τον ένα σταυρό και τη μία εικόνα.
Η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε ως κόμμα. Η ηγεσία της είναι στη φυλακή. Ο φασισμός όμως είναι εκεί έξω, γεμάτος μίσος έτοιμος να αντεπιτεθεί...ακόμα και ντυμένος πια Κοκκινοσκουφίτσα...

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΗΝΟΣ

Τρελογιάννης

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Μία… «covid free» συναυλία στὸ Τὲλ Ἀβίβ, ἔδειξε τὸ ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσει αὐτὸ τὸ φασιστικὸ μέτρο

 

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Ἕνα μέτρο ποὺ μᾶς παραπέμπει στὸ ζοφερὸ παρελθόν. Ἕνα μέτρο ποὺ θὰ ζήλευαν ἀκόμα καὶ οἱ ναζιστικὲς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα.
Τὸ σκηνικὸ ποὺ διαμορφώνεται σιγὰ σιγὰ στὴν Εὐρώπη ἀπὸ ἡγέτες κρατῶν καὶ ἀξιωματούχους ποὺ ἐργάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, μᾶς ἀποδεικνύει πὼς βρισκόμαστε ἐνώπιον μίας ζοφερῆς πραγματικότητας ποὺ θὰ ζήλευαν ἀκόμα καὶ οἱ ναζιστικὲς δυνάμεις τοῦ Β’ Παγκοσμίου.
Ἡ ἐπιμονή τοῦ κ. Μητσοτάκη καὶ τῶν ὑπόλοιπων Εὐρωπαίων ἑταίρων γιὰ ἕνα (οὐσιαστικὰ ἄχρηστο) πιστοποιητικό, ποὺ θὰ πιστοποιεῖ ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέν, ἀλλά θὰ μποροῦν νὰ μεταδώσουν (ἢ ἀκόμα καὶ νὰ νοσήσουν ἐλαφρὰ ἀπὸ) τὸν ἰὸ δέ, φανερώνει πὼς οἱ λόγοι ἐφαρμογῆς αὐτοῦ... τοῦ μέτρου, λιγότερη σχέση ἔχουν μὲ τὴν προστασία τῆς ὑγείας καὶ περισσότερη μὲ τὴν ἀνάδυση ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, μαζικοῦ ἐλέγχου τῶν πολιτῶν.

Ἕνα πρωτο δείγμα αὐτοῦ τοῦ κοινωνικοῦ ἐφιάλτη ποὺ ἀπειλεῖ νὰ χωρίσει τοὺς λαοὺς σὲ «καθαροὺς» καὶ «ἀκάθαρτους», εἴδαμε στὴν πρωταθλήτρια χώρα τῶν ἐμβολιασμῶν, τὸ Ἰσραήλ. Στὸ Τὲλ Ἀβὶβ πραγματοποιήθηκε τὸν Φεβρουάριο ἡ πρώτη συναυλία ἐμβολιασμένων στά πλαίσια ἑνὸς προγράμματος γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων στὴ χώρα.

Ὅλοι οἱ θεατὲς τῆς συναυλίας ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ παρουσιάσουν ἕνα «πράσινο διαβατήριο», δηλαδὴ ἕνα πιστοποιητικὸ ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχές, τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι εἶχαν λάβει καὶ τὶς δύο δόσεις ἑνὸς ἐμβολίου περισσότερο ἀπὸ μία ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἐκδήλωση ἢ ὅτι εἶχαν ἀναρρώσει ἀπὸ τήν Covid-19.

Ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι φοροῦσαν μάσκες καὶ κρατοῦσαν ἀποστάσεις σάν νὰ μὴν εἶχαν ἐμβολιαστεῖ ποτέ.  Ἂλλο ἕνα τραγικὸ στοιχεῖο τῆς ὑπόθεσης τοῦ ἀνόητου πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀμφιλεγόμενη ἀποτελεσματικότητα τῶν mRNA ἐμβολίων. Οἱ δῆθεν «προνομιοῦχοι» μὲ τὰ «πράσινα διαβατήρια» συγκεντρώθηκαν σὲ μία συναυλία ποὺ ἀπέπνεε μία ἰσχνὴ ψευδαίσθηση ἐλευθερίας, κι ὡστόσο αὐτὴ ἡ «ἐλευθερία» τους, δὲν μπόρεσε νὰ τοὺς ἀπαλλάξει οὔτε καν ἀπὸ τὶς μάσκες.

Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Τὸ τελειωτικὸ χτύπημα