Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ἅγιος Σιλουανός: Ὁ καθένας θά δοξαστεῖ κατά τό μέτρο τῆς ἀγάπης του!

  
Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἐλευθερία: ἡ ἀγάπη γιά τό Θεό καί τόν πλησίον. Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἰσότητα.
 
Στήν κοσμική τάξη εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει ἰσότητα – αὐτό ὅμως δέν ἔχει σημασία γιά τήν ψυχή. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ὁ καθένας βασιλιάς ἤ ἄρχοντας, πατριάρχης ἤ ἡγούμενος ἤ διοικητής.
 
Mπορεῖ ὅμως ὁ καθένας, σέ ὅποια τάξη κιἄν ἀνήκει, ν’ ἀγαπάει τό Θεό καί νά εἶναι εὐάρεστος σ’ Ἐκεῖνον – κι αὐτό εἶναι τό σπουδαῖο. Καί ὅσοι ἀγαποῦν περισσότερο τό Θεό στή γῆ, θά ἔχουν περισσότερη δόξα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί θά εἶναι πιό κοντά στόν Κύριο.
 
Ὁ καθένας θά δοξαστεῖ κατά τό μέτρο τῆς ἀγάπης του.
 
Ἡ θεία χάρη δέν ἀφαιρεῖ τήν ἐλευθερία, ἀλλά συνεργεῖ μόνο στήν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀδάμ βρισκόταν στήν κατάσταση τῆς χάριτος, ἀλλά δέν τοῦ ἀφαιρέθηκε τό αὐτεξούσιο. Oἱ ἄγγελοι παραμένουν ἐπίσης στό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά δέν τούς ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐλεύθερη βούληση.
 
Ὁ Κύριος ἔδωσε στή γῆ τό Ἅγιο Πνεῦμα· καί ὅσοι τό ἔλαβαν, αἰσθάνονται τόν παράδεισο μέσα τους.
 
Ἴσως πεῖς: “Γιατί λοιπόν δέν ἔχω κι ἐγώ μιά τέτοια χάρη;”. Ἐπειδή ἐσύ δέν παραδόθηκες στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζεῖς σύμφωνα μέ τό δικό σου θέλημα.
 
Παρατηρῆστε ἐκεῖνον πού ἀγαπάει τό θέλημά του: Δέν ἔχει ποτέ εἰρήνη στήν ψυχή του καί δέν εὐχαριστιέται μέ τίποτα. Γι’ αὐτόν ὅλα γίνονται ὅπως δέν θά ἔπρεπε. Ὅποιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τήν καθαρή προσευχή καί ἡ ψυχή του ἀγαπάει τόν Κύριο.
 
Από το βιβλίο: “Γνωριμία με τον Θεό”
 
Ι.Μ. Παρακλήτου Ωρωπού
 
Askitikon.eu
 

Άγιος Πορφύριος: Πώς πρέπει να μιλάμε στην ψυχή μας κατάλληλα, για να την επηρεάζουμε προς το καλό

 

Να μεταμορφώσεις σε καλό ό,τι σου συμβαίνει.

Ο πνευματικός αγώνας είναι αυτός: Να μεταμορφώνεις ό,τι σου συμβαίνει σε καλό.

Αν έχεις θλίψη, να δίνεσαι στην προσευχή. Σιγά-σιγά θα μπορείς να θεραπεύεις όλες σου τις αδυναμίες. Η θλίψη σου γίνεται χαρά. Δεν είναι παραμύθια όσα σου λέω· γίνονται.

Τώρα, δύσκολο να ευχαριστήσεις τους γονείς σου· σας χωρίζουν παλιές καταστάσεις. Ο παλαιός άνθρωπος (της πτώσης) έχει δέσει το αγαθό.

Ο,τιδήποτε συμβαίνει, μπορείς να το μεταμορφώσεις σε καλό, όταν δοθείς στον Θεό.

Να μιλάμε στην ψυχή μας με την προσευχή

Ήλθε ένα αντρόγυνο σήμερα. Καλοί άνθρωποι. Έχουν κι ένα παιδί. Εκείνη πιο καλή.

Κι όμως, εγώ «είδα» ότι δεν γνωρίζονται. Χρόνια μαζί και ο ένας δεν γνώριζε τον άλλο.

Το «είδα»…

Πρέπει να μιλάμε στην ψυχή μας κατάλληλα, για να την επηρεάζουμε προς το καλό.

Και πώς πρέπει, Γέροντα, να της μιλάμε;
Με την προσευχή.

Απευθυνόμαστε στον Θεό, αλλά τα λόγια μας ξαναγυρίζουν στην ψυχή και επιδρούν.

Ο Θεός ξέρει τι σκεφτόμαστε· εμείς έχουμε ανάγκη από την προσευχή.

Και πώς να προσευχόμαστε για τον άλλο;
Με αγάπη· σαν να είναι αδελφός μας και να θέλουμε το καλό του.Η καλύτερα, σαν να είναι ο εαυτός μας.

[1989]

Απόσπασμα από το βιβλίο «Μαθητεύοντας στον Γέροντα Πορφύριο» των εκδόσεων η Μεταμόρφωσις τους Σωτήρος, Μήλεσι 2011.

πηγή: pemptousia

Σημεία των καιρών

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Ένας παγκόσμιος άγιος (24 Σεπτεμβρίου)


Χριστὸν διδάσκαλον ἐν ὀδῷ ταπεινώσεως προσευξάμενος ἔλαβες, μαρτυροῦντος τοῦ Πνεύματος, ἐν σῇ καρδία τὴν λύτρωσιν, διὰ τοῦτο ἀσκήσεως ἀνεδείχθης σὺ ὁδηγός, ὡς φωτὸς θείου ἔμπλεως. Ὅσιε πάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Η Εκκλησία μας τιμά στις 24 Σεπτεμβρίου τη μνήμη ενός μεγάλου αγίου του 20ού αιώνα, του αγ. Σιλουανού του Αθωνίτου (1866-1938). Ο άγ. Σιλουανός καταγόταν από τη Ρωσία και έζησε ως μοναχός στην Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονος του Αγ. Όρους για 45 χρόνια. Άνθρωπος της θερμής και αδιαλείπτου προσευχής, άσκησε την αγάπη όσο λίγοι (όπως αναφέρει η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη αγιοκατατάξεώς του [1987]), αξιώθηκε της αφάτου θείας χάριτος και έτυχε διδακτός παρά του Θεού διά της φωνής «Κράτει τον νουν σου εις τον άδην, και μη απελπίζου». Παραθέτουμε σήμερα ορισμένα αποσπάσματα από τις διδασκαλίες του, όπως τις διέσωσε το πνευματικό του τέκνο, Γέρ. Σωφρόνιος (του Έσσεξ).

Όταν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, τότε έμαθαν εκ πείρας τι είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη προς τον άνθρωπο…Πόσο ευτυχής θα ήμουν, αν όλοι οι λαοί γνώριζαν τον Κύριο!

Κύριε, δώσε Εσύ ο Ίδιος να Σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Όπως έδωσες στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα και Σε γνώρισαν, έτσι δώσε και σε όλον τον κόσμο να Σε γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα.

*  *  *

Παρακαλώ όλους τους ανθρώπους: Ας καταφύγουμε στη μετάνοια και τότε θα δούμε το έλεος του Κυρίου. Εκείνους μάλιστα που βλέπουν οράματα και δίνουν πίστη σ’ αυτά, τους παρακαλώ να καταλάβουν πως γι’  αυτό εμφανίζεται μέσα τους η υπερηφάνεια και μαζί της η γλύκα της κενοδοξίας, στην οποία δεν ζει το ταπεινό πνεύμα της μετανοίας. Κι εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος, γιατί είναι αδύνατον να νικήσεις τους εχθρούς χωρίς ταπείνωση.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Τελείωσε λοιπόν ὁ θερινός προαυλισμός τῶν φυλακισμένων καί πλέον σιγὰ σιγά ξαναμπαίνουμε στά κελιά.

  


Καί θά εἶναι ἀσφαλῶς περισσότερα τά κελιά φέτος - καθότι θά ζήσουμε πολλά παραμύθια. Ἤ, μᾶλλον, θά ζήσουμε ἕνα συνολικό παραμύθι τρόμου, τό ὁποῖο θά ἔχει ὅμως πολλούς δράκους, γιά νά συνεχίσουν νά τρομάζουν ἕως θανάτου οἱ συνήθεις κατεσθίοντες κουτόχορτο καί νά μήν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὅλα προχωροῦν βάσει τῶν σχεδίων μίας παγκόσμιας διαβολοσυμμορίας, πού ὠθεῖ τόν πλανήτη στό χάος καί τήν ὀδύνη, μέ σκοπό τήν ὁλοκληρωτική του ποδηγέτηση καί τόν ἐρχομό τοῦ παγκόσμιου «Σωτῆρα» του.
Ποιούς δράκους θά δοῦμε λοιπόν φέτος; 
 
Οἱ στοιχειωδῶς σκεπτόμενοι ἤδη γνωρίζουν πολύ καλά. Καί τόν ἐνεργειακό καί τόν κλιματικό καί τόν ἐπισιτιστικό. Ἤδη ἀπό καιρό οἱ «προφῆτες» τῶν καθεστωτικῶν ἀντηχείων ἔχουν ἀρχίσει τούς χρησμούς γιά παγωμένους χειμῶνες, πρωτοφανῆ πεῖνα (ἐπιπέδου γερμανικῆς κατοχῆς), μειωμένους ἠλεκτροφωτισμούς καί διακοπές ρεύματος. Ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, οἱ χρησμοί θά αὐξάνονται καί οἱ ἴδιοι πού τούς διαρρέουν εἶναι πού θά φροντίζουν καί γιά τήν ἐκπλήρωσή τους. Καί φυσικά θά συνεχιστεῖ πάντα καί τό παραμύθι τῆς ψευτοπανδημίας, καθώς βλέπουμε δυστυχῶς ὅτι παρά τό πλῆρες ξεβράκωμα τῆς κυβερνητικῆς καί ἰατρικῆς ὑποκρισίας εἰδικά τοῦ καλοκαιριοῦ (ὅπου ὅλα ἦταν ἀνοιχτά καί ἐντελῶς ἀσύστολα) καί παρά τό κλιμακούμενο ἐπίσης μακελειό τῶν ξαφνικῶν θανάτων (πού πλέον ἀγγίζει τά ὅρια τῆς γενοκτονίας), ἕνα τεράστιο πλῆθος συμπατριωτῶν μας συνεχίζει ἀκόμη βλακωδῶς νά παραμένει προσηλωμένο στήν ἀπάτη. 
 
Ὅπως ἔγραφα καί πρόσφατα, ἐνθυμούμενος τόν Aldous Huxley, ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς σκλαβωμένης κοινωνίας εἶναι ἤδη ἀνίκανο νά ὀνειρευτεῖ τή λευτεριά του, γιατί πολύ ἁπλά ἔχει ἀγαπήσει πιά τή δουλεία του.
 
Βεβαίως κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ πόσο πολύ θά τό τραβήξουν πάλι τό σχοινί μέ τήν ψευτοπανδημία οἱ κυβερνῶντες, γιατί ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχουν καί κάποιοι συμπατριῶτες μας πού ξυπνοῦν καί τό μακελειό τῆς ξαφνικίτιδας πού γιγαντώνεται δέν ξέρω γιά πόσο πολύ θά μπορεῖ νά ὑπερκαλύπτεται ἀπό τήν πληρωμένη λήθη καί ἀπό τήν ὑφέρπουσα ἠλιθιότητα. Ἄλλωστε, ὅπως προαναφέρθηκε, οἱ ἀχρεῖοι ἔχουν καί ἄλλα βέλη στή φαρέτρα τούς πιά. Ἀλλά καί μόνο πού συνεχίζεται ἡ πασιφανῶς ἐκδικητική προστυχιά μέ τούς ὑγειονομικούς σέ ἀναστολή καί μόνο πού ἐφαρμόζονται τιμωρητικά μέτρα στά σχολεῖα σέ βάρος ἀποκλειστικά τῶν ἀνεμβολίαστων ἐκπαιδευτικῶν καί ἐπίσης μόνο πού βλέπουμε πάλι τά γνωστά ψυχασθενῆ ἀφ' ἑνός καί μπουκωμένα στό χρῆμα ἀφ' ἑτέρου τομάρια νά μᾶς ξανακουνοῦν ἀπό τήν τηλεόραση τό δάχτυλο, ἀντιλαμβάνεται εὔκολα κανείς ὅτι μέ τό κορωνοπανδημικό μύθευμα δέν ἔχουμε ἀκόμη τελειώσει.
 
Ἁπλῶς, ὅπως εἴπαμε, οἱ ἀνάγκες τοῦ παγκόσμιου καθεστῶτος καί των κατά τόπων μαριονετῶν του ἐπιτάσσουν τήν ἐπιστράτευση καί ἄλλων δράκων στό συνολικό δυστοπικό παραμύθι. Ὁ ἐδῶ καί τρία χρόνια γνωστός εἶναι σαφές ὅτι ἀπό μόνος του πλέον δέν ἐπαρκεῖ..
 

Νεκτάριος Δαπέργολας

 Τρελογιάννης

Ο ΓΚΥΝΤΕΡ ΑΝΤΕΡ,ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΟ 1956 ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ...

 


Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια ένα μέλλον που ταυτίζεται με τις πιο ζοφερές στιγμές του δικού μας παρόντος:
“Για να καταπνιγεί κάθε εξέγερση πριν ακόμη προλάβει να εκδηλωθεί δεν απαιτούνται βίαια μέσα. Οι χιτλερικές μέθοδοι είναι ξεπερασμένες. Αρκεί να δημιουργηθούν εξαρτήσεις τόσο ισχυρές ώστε η ιδέα και μόνο της εξέγερσης να μην έρχεται στο μυαλό κανενός.Θα ήταν ιδανικό η διαμόρφωση των ατόμων να ξεκινάει από την ώρα που γεννιούνται, με τη συρρίκνωση των έμφυτων ικανοτήτων τους. Κατόπιν, η εξάρτηση θα θωρακιστεί με τον δραστικό περιορισμό της παιδείας, προσανατολισμένης στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα ακαλλιέργητο άτομο έχει στενό ορίζοντα σκέψης και όσο η σκέψη του περιορίζεται σε ασήμαντες ασχολίες τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να εξεγερθεί. Πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε η πρόσβαση στην πραγματική γνώση να γίνει ολοένα δυσκολότερη για τους πολλούς.
Θα χρησιμοποιείται η πειθώ και όχι η ωμή βία. Θα προβάλλονται μαζικά, μέσω της τηλεόρασης, «ψυχαγωγικά» προγράμματα που θα κολακεύουν πρωτίστως το συναίσθημα και τα ένστικτα. Το πνεύμα θα απασχολείται με ό,τι ελαφρύ, ασήμαντο, παιδαριώδες. Σε ένα περιβάλλον ακατάσχετης φλυαρίας με αδιάκοπη μουσική υπόκρουση η ανάπτυξη της σκέψης θα παρεμποδίζεται. Το σεξ θα τεθεί στην πρώτη γραμμή των ανθρωπίνων ενδιαφερόντων — δεν υπάρχει καλύτερο κοινωνικό ηρεμιστικό!
Γενικά, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποβάλουν τη σοβαρότητα από την ύπαρξη, να γελοιοποιήσουν τα υψηλά ιδανικά, να καλλιεργήσουν μια διαρκή απολογία της ελαφρότητας, έτσι ώστε η διαφημιστική ευφορία να γίνει το μοντέλο της ανθρώπινης ευτυχίας και υπόδειγμα της ελευθερίας.
Ό,τι αποκοιμίζει τη διαύγεια του μαζικού ανθρώπου είναι κοινωνικά ωφέλιμο, ότι απειλεί να τον αφυπνίσει πρέπει να διακωμωδηθεί, να καταπνιγεί, να καταπολεμηθεί.
Κάθε θεωρία που θα αμφισβητεί το σύστημα πρέπει να καταδικάζεται ως ανατρεπτική και τρομοκρατική, το ίδιο κι εκείνοι που την υποστηρίζουν”.
 
[ο παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από το «Die Antiquiertheit des Menschen»
(«”Η επαν”-“απαρχαίωση” του ανθρώπου»), του Γερμανού φιλοσόφου Γκύντερ Άντερς. Μετάφραση του Αντώνη Καραβασίλη από τη γαλλική έκδοση: «L’obsolescence de l’homme», εκδ. IVREA, Παρίσι 2002.]»

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ενεργειακή παράνοια!
Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά*

Πακτωλός δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύθηκε στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία σε υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου. 
Τα κριτήρια των επενδύσεων ουδόλως βασίστηκαν στην προστασία των συμφερόντων της χώρας. Πρώτα, ο Γ. Παπανδρέου ακύρωσε την εθνική ενεργειακή πολιτική του Κώστα Καραμανλή, επειδή αποφάσισε ότι ο αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης «βλάπτει την ψυχική υγεία των κορμοράνων». Μετά η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά κατέστησε τη χώρα ενεργειακό όμηρο της Τουρκίας, μέσω του TAP. Ηταν τόση η χαρά των πολιτικών, ώστε πάνω στον ενθουσιασμό τους να ευχαριστήσουν τον Αλίεφ και τη Μέρκελ «ξέχασαν» να επιβάλουν τέλος διαχείρισης και μεταφοράς του αερίου προς τρίτες χώρες.

Τέλος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού πρώτα διέλυσε τη ΔΕΗ και απαξίωσε την εγχώρια ενεργειακή υποδομή του λιγνίτη για να τον πουλάει φτηνά στα Σκόπια, επιδότησε τη χρήση φυσικού αερίου με τα χρήματα των φορολογουμένων.

Οι αφελείς που ευεργετήθηκαν της επιδότησης δεν αντιλήφθηκαν ότι ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν επιπλέον εξ ιδίων πόρων 1.000 ευρώ, ώστε να προσαρμόσουν την υπάρχουσα οικιακή υποδομή τους στο φυσικό αέριο.

Σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν πάλι το πετρέλαιο για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η κυβέρνηση ξέχασε όμως να ενημερώσει τους αφελείς ότι η χρήση του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων καταργείται σταδιακά σε Ελλάδα και Ευρώπη, και ότι μετά το 2030 θα καταργηθεί η χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης, η δε μετακίνηση και οι μεταφορές θα γίνονται μόνο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία, ως είναι φυσικό, έπειτα από μερικές ώρες θα ακινητοποιούνται κατά χιλιάδες στις ερημικές τοποθεσίες της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική ενεργειακή παράνοια δεν πηγάζει μόνον από τη συνήθη πολιτική αλογία, αλλά αυτήν τη φορά συμπορεύεται με την ευρωπαϊκή παραφροσύνη.

Ενώ στην Ελλάδα μόνο το 8% των ενεργειακών αναγκών της χώρας σε φυσικό αέριο καλύπτονται από τη Ρωσία, η αντίστοιχη εξάρτηση στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη.

Οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι που κατάργησαν τη λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2, έχοντας ταυτόχρονα την απαίτηση οι Ρώσοι να αφήσουν ανοιχτό τον αγωγό Nord Stream 1, την ίδια στιγμή που επέβαλλαν περιορισμούς στην εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία και όταν τα γερμανικά όπλα ακόμη μία φορά σκοτώνουν τα παιδιά της Ρωσίας. Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατηγορούν τον πρόεδρο της Ρωσίας για την ενεργειακή κρίση, οι αιτίες είναι βαθύτερες.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Σκυταλοδρομία κρίσεων. Το αγώνισμα των ευτυχισμένων σκλάβων!

 


Στις 11 Μαρτίου 2020 τα μεγάλα αφεντικά του πλανήτη αποφάσισαν ότι ξεκίνησε η παγκόσμια υγειονομική κρίση με την εμφάνιση του «αόρατου εχθρού δεύτερης γενιάς», δηλ. του κορωνοϊού.

Η κρίση ονομάσθηκε «πόλεμος», ώστε οι απανταχού της γης βρεφοποιημένοι πολίτες να πεισθούν να στρατολογηθούν στο κοινό μέτωπο κατά του πανταχού παρόντος φονικού ιού, ανεχόμενοι αδιαμαρτύρητα τα δρακόντεια υγειονομικά μέτρα (και ειδικότερα τις υποχρεωτικές-καταναγκαστικές ιατρικές πράξεις) που, χάριν της προστασίας της υγείας και της ζωής τους, θα έφερναν την νέα κανονικότητα της κατάργησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τα ίδια αφεντικά είχαν αποφασίσει ότι ξεκίνησε μια άλλη παγκόσμια κρίση, η οποία είχε και πάλι πρωταγωνιστή έναν «αόρατο εχθρό», με τη διαφορά ότι αυτός τότε δεν λεγόταν κορωνοϊός αλλά Αλ Κάιντα. Όπως συνέβη με την επίθεση του «αόρατου εχθρού δεύτερης γενιάς», έτσι και με την επίθεση που είχε εκδηλώσει ο «αόρατος εχθρός πρώτης γενιάς», η κρίση εκείνη είχε ονομασθεί και πάλι «πόλεμος», ειδικότερα: «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας».

Έτσι, κατά πρώτον λόγο οι βρεφοποιημένοι Αμερικανοί πολίτες και, εν συνεχεία, τα υπόλοιπα πολιτικά βρέφη της Δύσης, θα πείθονταν να υποδεχθούν αγόγγυστα την νέα κανονικότητα του περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση, αξίζει να ανακαλέσουμε στην μνήμη μας την εκφοβιστική φράση που είχε χρησιμοποιήσει η Γερμανίδα  καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στο έκτακτο διάγγελμά της προς τον γερμανικό λαό στις 18 Μαρτίου 2020, το πρώτο μετά από 14 συναπτά έτη διακυβέρνησης:

«Δεν υπήρξε μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τον κορονοϊό».

Ενόψει της ήδη εξαγγελθείσας ενεργειακής κρίσης, δηλαδή της νέας κρίσης (αν μετρήσουμε και την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κρίση που… όλως τυχαίως χτυπά την ανθρωπότητα!), η οποία ενέσκηψε μετά την (προσωρινή;) χαλάρωση της υγειονομικής κρίσης, η φοβέρα που άρχισε να απλώνεται από τους σαδιστές των Μέσων Μαζικού Ευνουχισμού, αλλά και τους ενεργειολόγους, είναι η εξής:

«Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης από το 1945».

Η φράση αυτή, η οποία παπαγαλίζεται συντονισμένα και από στελέχη διαφόρων κυβερνήσεων (από την ελληνική βλ. την δήλωση του Άδ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι «η Ευρώπη και η Ελλάδα εισέρχονται στον πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942» – άραγε εσκεμμένα μίλησε για 1942 και όχι για 1945 ή μήπως αντέγραψε ατυχώς το παγκόσμιο σκονάκι που έχει μοιράσει ο αόρατος μαριονετίστας στις μαριονέτες του;) ηχεί πολύ ύποπτη, αν συνδυασθεί με την προαναφερθείσα, πανομοιότυπη δήλωση που είχε κάνει η Μέρκελ ενόψει της πρωτοείσακτης υγειονομικής κρίσης του 2020.

Ένας προσεκτικός αναλυτής της φοβογλώσσας των αυτιστικών παγκοσμιοποιητών-Νεοταξιτών, οι οποίοι απευθύνονται στους λαούς χρησιμοποιώντας ορολογία-καρμπόν, γι’ αυτό και όλα τα τεχνητά δεινά που προκαλούνται από τους ίδιους τα ονομάζουν κρίσεις (θεωρώντας προφανώς δεδομένο ότι οι πολίτες στερούνται κρίσης), οφείλει να αναρωτηθεί:

  • Πώς είναι δυνατόν από το 2020 μέχρι σήμερα να έχουν ξεσπάσει δύο άσχετες (;) μεταξύ τους κρίσεις οι οποίες συγκρίνονται με την κρίση που είχε προκαλέσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος;

  • Γιατί αίφνης χρησιμοποιείται ως κοινό σημείο αναφοράς των δύο πρόσφατων κρίσεων ένας κατά κυριολεξίαν πόλεμος, κατά την διάρκεια του οποίου εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι;

Μάικλ Γουόλτσερ (Michael Walzer) στο ογκώδες βιβλίο του «Δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι» (μτφ.: Γ. Δημητροπούλου, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2006, σελ. 377) σημειώνει: 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

 

 Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;

«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι οἱ θλίψεις καί τά βάσανα τῆς γήινης ζωῆς, πού γιά τόν καθένα μας εἶναι δικά του. «Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἄλλα εὐλαβῆ κατορθώματα, μέ τά ὁποῖα ταπεινώνεται ἡ σάρκα καί ὑποτάσσεται στό πνεῦμα. Τά κατορθώματα αὐτά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός καί στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι δικά του.

«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι τά ἁμαρτωλά ἀσθενήματα, ἤ πάθη, πού – στόν κάθε ἄνθρωπο – εἶναι δικά του! Μέ ἄλλα ἀπ᾽ αὐτά τά πάθη γεννιόμαστε καί μ᾽ ἄλλα μολυνόμαστε στήν πορεία τοῦ γήινου βίου μας.

«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μάταιος καί ἄκαρπος εἶναι «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» – ὅσο βαρύς καί ἄν εἶναι – ἐάν δέν μεταμορφωθεῖ σέ «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» μέ τό ν᾽ ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό.

«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ γίνεται «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», γιατί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ εἶναι στερρά πεπεισμένος, ὅτι πάνω ἀπ᾽ αὐτόν (τόν μαθητή) ἀγρυπνάει ἀκοίμητος ὁ ΧριστόςΠιστεύει ὅτι ὁ Χριστός ἐπιτρέπει νά τοῦ ἔρθουν θλίψεις σάν μιά ἀναγκαία καί ἀναπόφευκτη προϋπόθεση τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Καμιά θλίψη δέν θά τόν πλησίαζε, ἄν δέν τό εἶχε ἐπιτρέψει ὁ Χριστός, καί ὅτι μέ τίς θλίψεις πού τοῦ συμβαίνουν, ὁ Χριστιανός γίνεται οἰκεῖος τοῦ Χριστοῦ καί καθίσταται κοινωνός τῆς μοίρας Του στή γῆ καί – γιά τόν λόγο αὐτό – καί στόν οὐρανό.

«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» γίνεται γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», γιατί ὁ ἀληθινός μαθητής Του σέβεται καί θεωρεῖ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ σάν τόν μόνο σκοπό τῆς ζωῆς του. Αὐτές οἱ πανίερες ἐντολές γίνονται γι᾽ αὐτόν σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο συνεχῶς σταυρώνει τόν παλαιό του ἄνθρωπο «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» του (Γαλ. ε’ 24).

Ἀπ᾽ αὐτά εἶναι φανερό γιατί, γιά νά λάβουμε τόν σταυρό μας, εἶναι ἀνάγκη ν᾽ ἀπαρνηθοῦμε προηγουμένως τόν ἑαυτό μας μέχρι καί ν᾽ ἀπολέσουμε ἀκόμα καί τή ζωή μας. Τόσο βαθιά καί τόσο πολύ ἔχει συνηθίσει στήν ἁμαρτία καί οἰκειώθηκε σ᾽ αὐτήν ἡ πεσμένη στήν ἁμαρτία φύση μας, πού ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν παύει νά ἀποκαλεῖ αὐτή τή φύση ψυχή τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.

Γιά νά δεχτοῦμε τόν σταυρό στούς ὤμους μας, πρέπει πρῶτα νά πάψουμε νά ἱκανοποιοῦμε τό σῶμα στίς ἰδιότροπές του ἐπιθυμίες παρέχοντάς του μονάχα ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο γιά τήν ὕπαρξή του. Πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἡ ἀλήθειά μας εἶναι ἕνα σκληρότατο ψέμα μπροστά στόν Θεό καί ἡ λογική μας εἶναι μιά τέλεια ἀνοησία. Τέλος: ἀφοῦ παραδοθοῦμε στόν Θεό μ᾽ ὅλη τή δύναμη τῆς πίστης μας καί ριχτοῦμε στή μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, πρέπει νά ἀπαρνηθοῦμε τό δικό μας θέλημα.

Ὅποιος πραγμάτωσε μιά τέτοια ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ἱκανός νά λάβει τόν σταυρό του. Αὐτός μέ ὑπακοή καί ὑποταγή στόν Θεό καί ἐπικαλούμενος τή βοήθειά Του γιά νά ἐνισχυθεῖ ἔναντι τῆς ἀδυναμίας του, ἀτενίζει δίχως φόβο καί ἀμηχανία τή θλίψι πού προσεγγίζει. Ὅποιος ἀπαρνήθηκε τόν ἑαυτό του προετοιμάζεται μεγαλόψυχα καί γενναῖα νά τήν ὑπομείνει, ἐλπίζει ὅτι μέσω αὐτῆς τῆς θλίψεως θά γίνει κοινωνός καί συμμέτοχος τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ καί φτάνει τή μυστική ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνο μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά του, ἀλλά καί μέ τήν ἴδια τήν πράξη, τήν ἴδια τή ζωή του.

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ιερός Χρυσόστομος" Εἰς Φιλιππησίους"

 


Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 
Xριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ. Γι᾿ αὐτό εἶναι ἀνάρμοστο καί ξένο στόν χριστιανό νά ἀναζητᾶ τίς εὐκολίες καί τήν ἀνάπαυση. Ὁ Κύριός σου καρφώθηκε στό σταυρό κι ἐσύ ἐπιζητᾶς τήν ἄνεση καί ζῆς μέ πολυτέλεια;
Ἄν ἀγαπᾶς τόν Κύριό σου, πέθανε ὅπως Ἐκεῖνος. Σταύρωνε τόν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἄν δέν σέ σταυρώνει κανείς. Καί σταυρός εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς κακίας καί τῆς ζήλειας σου. Σταυρώνεις τό «ἐγώ» σου, ὅταν ἀρνεῖσαι νά ἱκανοποιήσεις τίς κακές ἐπιθυμίες σου. Κρεμᾶς τόν ἑαυτό σου στό σταυρό, ὅταν ἀφήνεις τόν Θεό νά κατευθύνει τή ζωή σου χωρίς τίς δικές σου λογικές παρεμβάσεις. Πεθαίνεις σάν τόν Κύριό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι στό θέλημά του χωρίς τά ἀτέλειωτα «γιατί».
Ὁ Κύριος ζήτησε καί ζητᾶ νά τόν ἀκολουθήσουν ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νά σηκώσουν τό σταυρό τους, ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι νά πεθάνουν, νά ἀρνηθοῦν τίς ἀπολαύσεις καί τήν τρυφή. Διότι ὅποιος ἀγαπᾶ τήν ἀσφάλεια καί τίς ἡδονές τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἐχθρός τοῦ σταυροῦ, αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ πού ὁ χριστιανός ἀγαπᾶ καί σηκώνει μέ ὑπομονή γιά χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου του Κυρίου!…

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Η Εκκλησία της Ελλάδος οδηγείται από τους ίδιους τους επισκόπους της στην αίρεση και στην Ουνία. Αυτό εμείς ως ορθόδοξος κλήρος και λαός δεν θα το δεχτούμε με τίποτε


Γιώργος Παύλος
Καθ. Φυσικής και φιλοσοφίας ΔΠΘ


σχόλιο Γ.Θ : Ένα απόσπασμα της επιστολής του καθηγητή που απέστειλε στους επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο της επιστολής θα δημοσιευθεί σε ξεχωριστές αναρτήσεις αλλά όποιος θέλει, στο τέλος της ανάρτησης μπορεί να βρει τον σύνδεσμο για ολόκληρο το άρθρο

(...)Πώς επίσης μπορούμε να εμπιστευόμαστε ορθόδοξους επισκόπους, οι οποίοι ονομάζουν άγιο πατέρα των τον Πάπα ή θεωρούν τις δυτικές αιρέσεις ως ισότιμες με την Ορθόδοξη Εκκλησία; Βεβαίως όλοι θα χαρούμε εάν η Δύση επιστρέψει στην Ορθοδοξία και αποκηρύξει τις αιρετικές της απόψεις, Εκκλησιολογικές Θεολογικές κλπ. Όμως πριν συμβεί αυτό πώς μπορούμε να πειθαρχούμε και να υπακούμε σε τέτοιες απόψεις ορθοδόξων επισκόπων και άλλων εκκλησιαστικών προσώπων;

Διότι ή η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, ήταν επί χίλια χρόνια όντως σε αιρετική τροχιά και σε αίρεση, θεωρώντας ψευδώς ότι τα δυτικά παπικά και προτεσταντικά δόγματα είναι αιρετικά και τώρα επανέρχεται στην ορθοδοξία, ή το αντίστροφο. Δηλαδή ενώ ήταν ορθόδοξη τώρα μετακινείται προς την αίρεση αποδεχόμενη τα δυτικά δόγματα ως ορθόδοξα.

Βλέποντας συνολικά το φαινόμενο Δύση από πλευράς Ελληνικού και Ορθόδοξου πνεύματος αντιλαμβανόμαστε πως η Δύση ακολουθεί μια αντίστροφη στο χρόνο πορεία. Ενώ η Αρχαία εποχή και ο αρχαίος κόσμος μέσω της Ελλάδος και ακολούθως μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία ονομάζεται Οικουμενικό Ελληνικό Κράτος από τον Άρλοντ Τόεμπι, κινείται από τον απρόσωπο και μυθικό νατουραλισμό και την απρόσωπη μυθική φυσιοκρατία, προς την νέα εποχή του Θεού και του ανθρώπου πρόσωπο, τώρα η Δύση εγκαταλείπει το πρόσωπο και οπισθοδρομεί προς την νατουραλιστική ατομοκρατία. Δηλαδή ο άνθρωπος ως άτομο επιστρέφει στην απρόσωπη φύση και υποτάσσεται στην φυσιοκρατία. Σήμερα μάλιστα επαληθεύεται και ολοκληρώνεται με τραγικό τρόπο αυτή η αντίστροφη στο χρόνο πορεία της Δύσης, αφού με την επανεκκίνηση του Κλάους Σβάμπ και τον μετανθρωπισμό ως πρόταση για τον νέο άνθρωπο, πραγματοποιείται το τελικό στάδιο της τραγικής αυτής επιστροφής της Δύσης στη σύγχρονη βαρβαρότητα της τεχνητής νοημοσύνης και στην σύγχρονη μυθολογία και τη μυθική φυσιολατρία. Διότι μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας η Δύση επιστρέφει πλέον στην εποχή της μυθικής τερατογένεσης και στην καταστροφή του ανθρώπινου προσώπου όχι μόνο πνευματικά αλλά και βιολογικά και γενετικά. Η Δύση επαναφέρει πλέον με επιστημονικά μέσα τη μυθική εποχή των τεράτων και των γιγάντων και βεβαίως την δαιμονολατρία αφού έχασε την πνευματική της πυξίδα και αποξενώθηκε από την Ορθόδοξη Ανατολή και το κλασσικό ελληνικό πνεύμα. Αυτή η τερατόμορφη τεχνολογική παγίδευση του σύγχρονου δυτικού πνεύματος οφείλεται στην πλήρη παρανόηση τόσο του ελληνικού όσο και του ορθόδοξου χριστιανικού πνεύματος μέσω του Νεοπλατωνισμού, ο οποίος ακυρώνει το κλασικό ελληνικό πνεύμα και το υποτάσσει στον Ασιατισμό. Δηλαδή στην απρόσωπη φυσιοκρατία και ουσιοκρατία. Έτσι ενώ ο αρχαίος κόσμος κινείται από τον κοσμικό και άσαρκο Λόγο προς τον Σαρκωμένο Θεό Λόγο, το Δυτικό πνεύμα ως Παπισμός εγκαταλείπει τον Σαρκωμένο Θεό Λόγο και οπισθοδρομεί προς μία επιστημονική μεν αλλά πάντως εγωπαθή αυτολατρεία και υποκειμενοκρατία και προς μια νέα δυτική τεχνοκρατική μυθολογία με γεύση γερμανικού υποκειμενισμού και γερμανικής ιδεοκρατίας. Δηλαδή ο Πάπας αντικαθιστά τον Χριστό με το αλάθητο δυτικό και κατ’ ουσίαν γερμανικό πνεύμα της αυτοθεώσεως. Η Δύση δηλαδή ως σύγχρονος συλλογικός Φραγκεστάιν υλοποιεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της γενετικής μηχανικής και της νευροεπιστήμης, τα κρυμμένα υποσυνείδητα τέρατα του αλύτρωτου πτωτικού ανθρώπου.

Είτε βράδυ είτε ημέρα… «μολών λαβέ»
«Και αυτή η σελήνη η ματωμένη και μισή

που μας την κουβαλήσατε!

Αλήθεια πέστε μου, μετρήσατε

πόσοι άλλοι πέρασαν απ’ το νησί

πριν από σας πανίσχυροι και επιφανείς

κι ούτε για δείγμα δεν έμεινε κανείς»


(Κώστας Μόντης, Κύπριος ποιητής)

Ίσως δεν είναι τυχαίο που η σημαία τους είναι το μισοφέγγαρο, το σκοτάδι. Όπου πάτησε το πόδι τους, σκοτάδια απλώθηκαν. Έσβησαν πολιτισμοί πανάρχαιοι, ξεθεμελιώθηκαν αριστουργήματα, μνημεία απαράμιλλης τέχνης σοβατίστηκαν, μάτωσαν ψυχές, χορτάρι δεν φύτρωνε. «Τούρκοι πέρασαν…».

Νυχθημερόν ο «Μπενίτο της Άγκυρας», με παραμορφωμένο, από την κακοποιό του μανία, πρόσωπο, απειλεί. Σκυλί λυσσασμένο. «Μολών λαβέ» και θα καταλάβει…

Τι νομίζει ο υπερφίαλος; Ότι η Ελλάδα είναι Συρία ή Λιβύη; Ότι θα τον υποδεχτούμε με σφενδόνες ή θα τρέχουμε αλαφιασμένοι, όταν εμφανιστούν στο πάτριον έδαφος; Χώμα θα φάνε και στον πυθμένα του Αιγαίου θα σαπίζουν τα κουφάρια τους. Και αφού θέλει πόλεμο είναι ο …ιδανικότερος εμψυχωτής μας. Αναπληρώνει την ηττοπάθεια του ελληνικού πολιτικού και παραπολιτικού κατεστημένου. Αφυπνίζει και τους εθελότυφλους, τους ανίατα ειρηνιστές και πάσης φύσεως «πορκουάδες».

Δεν υπάρχει πιστεύω νουνεχής Έλληνας που δεν καπνίζουν τα μάτια του από οργή, όταν τον ακούει να μουγκρίζει στην δύστροπη γλώσσα του, εκτοξεύοντας παράνοιες.

«Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», επαναλαμβάνει όπου βρεθεί. Την νύχτα εφορμούν οι εγκληματίες. Είναι βάρβαρος και δειλός. Οι μεγάλοι ηγέτες αλλιώς σκέπτονται. Το 331 προ Χριστού, λίγο πριν από την μάχη στα Γαυγάμηλα, ο στρατηγός Παρμενίων, βλέποντας το αμέτρητο στράτευμα, την αριθμητική υπεροχή των Περσών, πρότεινε στον Μέγα Αλέξανδρο νυκτερινή επίθεση. Απάντησε αγέρωχα ο βασιλιάς της Μακεδονίας. «Ου κλέπτω την νίκην» κατά τον Πλούταρχο. «Αισχρόν είναι κλέψαι την νίκην», κατά τον Αρριανό. Με το φως της ημέρας, αντικρίζοντας κατάματα τον εχθρό, πολέμησε ο Αλέξανδρος και γκρέμισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο 1.000.000 στρατό είχε ο Δαρείος με άρματα δρεπανηφόρα και πολεμικούς ελέφαντες. 40.000 πεζούς και 7.000 ιππείς ο Αλέξανδρος. Δεν νίκησαν τα αμέτρητα ασιατικά κοπάδια. Νίκησε η ανδρεία, η καρδιά των Ελλήνων. Η ποιότητα συνέτριψε την ποσότητα. Και στο Εικοσιένα και στους Βαλκανικούς Πολέμους και στο ένδοξο ’40, λίγοι ήμασταν και «οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτείνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν», κατά την μνημειώδη απάντηση του Μακρυγιάννη στον Δεριγνύ, «γιατί είναι δυνατός ο Θεός οπού μας προστατεύει». Όταν θα έλθει, βράδυ ή μέρα, θα θυμηθούν οι Έλληνες τις αγέραστες παρακαταθήκες τους: Πίστη και πατρίδα. «Και όποιος πολεμά το ένα, πολεμά και τ’ άλλο, κι ας μην ξεγελιέται. Η μάνα μας η πνευματική είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που ποτίστηκε με πολύ κι αγιασμένο αίμα. Κανένας λαός δεν έχυσε και δεν χύνει ως τα σήμερα το αίμα του για την πίστη, όσο ο δικός μας. Η ορθόδοξη πίστη είναι ο κρυμμένος θησαυρός κι ο πολύτιμος μαργαρίτης που λέγει ο Χριστός». (Φώτης Κόντογλου, «Πονεμένη Ρωμιοσύνη»).

Εντοπίζει τον λόγο του, αυτός και οι λοιποί ανισόρροποι λακέδες του, στο 1922, χρονιά που μόνο ντροπή θα έπρεπε να αισθάνεται. Αχνίζει ακόμη το αίμα των αδικοχαμένων και μιλά και επαίρεται για νίκες. Τότε διαπράχθηκαν οι χειρότερες κτηνωδίες στην νεότερη ιστορία του κόσμου. Βοά και σήμερα η «Αιολική Γη» από το αίμα των αθώων. Και τότε νύχτα ορμούσαν σαν λύκοι στα δύσμοιρα γυναικόπαιδα της Μικράς Ασίας, σφάζοντας ανελέητα.

«Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη

Και κυλάει στην λαγκαδιά

Και το αθώο χόρτο πίνη

Αίμα αντίς για την δροσιά» 

Μόνο με τους μεγαλοφυείς στίχους ενός Σολωμού μπορείς να περιγράψεις την Γενοκτονία…

Ακόμη και το μαύρο ’22 δείξαμε ποιοι είμαστε. Όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στην ανθρωπιά, λέξη που σίγουρα δεν περιέχει η τουρκική «δυσαρθρία». Στο περισπούδαστο βιβλίο «Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας», (1962) του Χρήστου Αγγελομάτη διαβάζουμε το πώς φέρθηκαν οι Τούρκοι στους αιχμάλωτους Έλληνες στρατιώτες και πώς εμείς στους Τούρκους. (Στον πρόλογο διαβάζω τα εξής, που κανείς Έλληνας δεν πρέπει να αγνοεί για τα αίτια της συμφοράς:

«Α) Ότι ο πρώτος και μέγας ένοχος είναι η εθνική κατάρα: η διχόνοια.

Β) ‘Ότι εις την Μικράν Ασίαν δεν υπήρξε ελληνική στρατιωτική ήττα, αλλά μία στρατιωτική απεργία.

Η Δύση προσπαθεῖ νά κερδίσει τόν πόλεμο μέ τά ψέματα

  

Μέ τήν ἐπικοινωνία. Μόνο πού ὁ πόλεμος δέν παίζεται στά κανάλια, στά ραδιόφωνα καί στίς ἐφημερίδες ἀλλά στό πεδίο. Στό πεδίο τῆς μάχης καί στό πεδίο τῆς οἰκονομίας. Μόλις ὁ Πούτιν κήρυξε τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, ὅλοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης δέχθηκαν ἕνα ἐπικοινωνιακό σφυροκόπημα, τό ὁποῖο ὑποστήριζε πώς ὁ ρωσικός στρατός ἔπαθε κάζο καί κόλλησε στίς λάσπες. Τό ὁποῖο ὑποστήριζε ὅτι, μέ τίς κυρώσεις πού ἀποφάσισε ἡ Ἀμερική καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κατά τῆς Ρωσσίας, εἶναι θέμα χρόνου ἡ πτώση τοῦ Προέδρου Πούτιν. Εἶναι θέμα χρόνου ἡ καταστροφή τῆς ρωσσικῆς οἰκονομίας. Εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀποχώρηση ὅλων τῶν μεγάλων ξένων ἐπιχειρήσεων ἀπό τή Μόσχα. Γιά νά εἶναι, μάλιστα, καθολικό τό μήνυμα καί νά μήν ὑπάρξει ἡ παραμικρή ἀμφισβήτηση περί αὐτοῦ, ἡ φιλελεύθερη Εὐρώπη ἀποφάσισε νά βάλει λουκέτο ἐντός τῆς ἐπικρατείας της στό εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο Σπούτνικ καί στό Russia Today.

Ποῦ ὁδήγησε, ὅμως, ὁ ὁλοκληρωτικός πόλεμος τῆς ἐπικοινωνίας; Ἀπάντηση: πουθενά. Οὔτε οἱ κυρώσεις γονάτισαν τόν Πούτιν, ἀντιθέτως τόν δυνάμωσαν, οὔτε στό πεδίο τῆς μάχης ἡττήθηκε. Στήν πραγματικότητα, αὐτήν τή στιγμή ἐπικρατεῖ, καί μάλιστα ἔχοντας χρησιμοποιήσει ὅλον τόν παλαιό καί ἀπαρχαιωμένο ἐξοπλισμό τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἄν δέν τό ἔχουμε καταλάβει, ὁ Πούτιν κάνει πόλεμο στήν Οὐκρανία μέ τά παλιά ὅπλα. Ποῦ νά ρίξει στή μάχη καί τά νέα; Ἡ Δύση, παρά ταῦτα, ἐπιμένει νά κάνει πόλεμο μέ τά ψέματα. Ἐπαναλαμβάνω: Μέ τά ψέματα! Ἀπό προχθές, πού τέθηκε τό ζήτημα τῆς διακοπῆς τῆς ροῆς τοῦ ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ δηλώσεις πολιτικῶν ἀλλά καί τά ρεπορτάζ τῶν εὐρωπαϊκῶν μέσων ἐνημέρωσης εἶναι καρμπόν. Ὁμιλοῦν γιά τόν ἐκβιασμό τοῦ Πούτιν πρός τήν Εὐρώπη. Ἀλλά γιά ποιόν ἐκβιασμό μιλᾶμε; Ὁ Πούτιν δέν ἐκβιάζει τήν Εὐρώπη. Ὁ Πούτιν ὑλοποιεῖ τήν ἐπιθυμία τῆς Εὐρώπης. Τήν ἐπιθυμία τῆς Ἀμερικῆς. Τήν ἐπιθυμία τῆς Δύσης. Γιά νά ἀπεξαρτηθεῖ ἡ Εὐρώπη ἀπό τό ρωσσικό μονοπώλιο στό φυσικό ἀέριο δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Γιά νά τιναχτεῖ στόν ἀέρα ἡ συμφωνία Γερμανίας – Ρωσσίας γιά τήν κατασκευή τοῦ Nord Stream δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Γιά νά ἀντικαταστήσουμε τήν ρωσσική μέ τήν ἀμερικανική ἐξάρτηση δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Ἔ, λοιπόν, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες μας. Διακόπτει τήν ροή. Πρός τί ἡ διαμαρτυρία; Ἀφοῦ δέν ἤμασταν εὐτυχισμένοι μέ τό φτηνό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, πού τροφοδοτοῦσε τίς οἰκονομίες μας ἐπί 70 χρόνια, καί ἀφοῦ διψούσαμε τόσο πολύ γιά ἀμερικανικό ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο χωρίς ἀγωγούς, γιατί λέμε ψέματα καί μιλᾶμε διαρκῶς γιά ἐκβιασμό τοῦ Πούτιν; Τί περιμέναμε δηλαδή; Νά τοῦ ἐπιβάλλουμε κυρώσεις, νά καμαρώνουμε ὅτι διαλύεται, νά δηλώνουμε ὑπερηφάνως ὅτι οἱ κυρώσεις ἔχουν στόχο τήν ἐσωτερική ἀναταραχή στήν Ρωσσία καί τήν ἀνατροπή του ἀπό τούς ὀλιγάρχες, καί ὡς ἐπιβράβευση νά λαμβάνουμε ἀπρόσκοπτη ροή φυσικοῦ ἀερίου; Ποῦ ὑπάρχουν γραμμένα αὐτά; Πραγματικά, ἔχει χαθεῖ ἡ λογική. Καί ἀφοῦ χάθηκε ἡ λογική, σύντομα θά ἐπικρατήσει τό συναίσθημα. Τῆς ὀργῆς.

Ὅσα ψέματα καί νά εἰπωθοῦν, ὅσα Σπούτνικ καί νά κλείσουν, γιά νά μήν μαθαίνουμε τήν ἄλλη ἄποψη, οἱ λαοί στό τέλος θά καταλάβουν, γιατί μποροῦν νά κάνουν κάτι ἐξαιρετικά ἁπλό: τήν σύγκριση τοῦ χθές μέ τό σήμερα. Μέ Ρωσσία ζεσταινόμασταν (φθηνά), μέ Δύση ξεπαγιάζουμε (ἀκριβά). Αὐτή τήν καταλυτική σύγκριση κανένα ψέμα, καμμία συκοφαντική δήλωση, καμμία ρητορεία δέν μπορεῖ νά τήν κρύψει. Ἀδειάζει ἡ Εὐρώπη ἀπό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἀλλά τί περίεργο, δέν ὑπάρχει ἐπαρκές ἀμερικανικό γιά νά τό ἀντικαταστήσει. Δέν ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα ἡ ἐκτίμηση πώς στό μέλλον, ὅταν θά μιλᾶμε γιά τήν Δύση, θά ἐννοοῦμε τήν Ἀμερική, τήν Μεγάλη Βρεταννία καί τίς χῶρες τῆς Κοινοπολιτείας. Οἱ ἴδιοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης θά ἐπαναστατήσουν κατά τῶν κυβερνήσεών τους, πού τούς λένε ὠμά καί χωρίς νά κοκκινίσουν ὅτι θά ἐπιστρέψουμε στούς χειμῶνες τοῦ 1942.

Θά κάνω μία ἀκόμη ἐκτίμηση, ἀκραία ὅπως ἀκραῖοι εἶναι καί οἱ καιροί πού ζοῦμε. Ἄν τά πράγματα ἐξελιχθοῦν ὅπως προβλέπεται καί δέν βάλλει ὁ Θεός τό χέρι του, θά εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες πού θά θεωρηθοῦν ἀπό τούς λαούς τους ἐγκληματίες πολέμου καί θά ὁδηγηθοῦν στό διεθνές ποινικό δικαστήριο. Μαζί ἤ χωρίς τόν Πούτιν. Τά ψέματα δέν ἀντέχουν πιά. Ἡ Δύση χάνει τόν πόλεμο στό πεδίο, χάνει τόν πόλεμο καί στήν ἐπικοινωνία. Χάνει τόν πόλεμο καί ἰδεολογικά, στίς ἀξίες. Ἀδύνατον νά σέ πείσει τηλεόραση ὅτι αὐτό πού ζεῖς, δέν εἶναι αὐτό πού ζεῖς ἀλλά αὐτό πού σοῦ λένε οἱ ἄλλοι ὅτι ζεῖς. Σύντομα βλέπω τήν εὐρωπαϊκή ἡγεσία ἐξορία στήν Σιβηρία. Μέ φύλλο πορείας ἀπό τούς λαούς της.


Εστία

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Κάνετε ἑκούσιο αὐτό, ποῦ γίνεται κατ' ἀνάγκην!

                            

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος μοῦ ἀφηγήθηκε κάποτε ὅτι, στὴ διάρκεια τοῦ πολέμου μὲ τὴ Γερμανία, ἢ Ρωσία ὑπέφερε ἀφάνταστα δεινά· ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἔχασαν τὴ ζωή τους, εἴτε στὸ πεδίο τῆς μάχης, εἴτε ἐξ αιτίας τῆς πείνας. Μέσα στὶς ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἕνας ἱερέας στὴ Μόσχα πρότεινε στοὺς ἐνορῖτες του: «Εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ὅλοι μας τώρα νηστεύουμε. Ἄς τελοῦμε, λοιπόν, καθημερινὰ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἂς μεταλαμβάνουμε τὰ Τίμια Δῶρα» Οὔτε ἕνας θάνατος δέν καταγράφηκε στὴ συγκεκριμένη ἐνορία. Ό ἱερέας εἶχε μεταδώσει τέτοιον ἐνθουσιασμὸ στὸ ποίμνιο του, ὥστε εἶχαν μετατρέψει τὴν ἀκούσια λιμοκτονία τους σὲ ἐθελούσια, μεταποιώντας τὸν θάνατο σὲ πηγὴ ζωῆς. Χρησιμοποίησαν τὴν δοκιμασία ὡς εὐκαιρία νὰ παρασταθοῦν ένώπιον τού Θεοῦ, ό Ὅποιος ἔχει βεβαιώσει ὅτι: «Οὐκ έπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, άλλ' έπί παντὶ ρήματι έκπορευομένω διὰ στόματος Θεοῦ»(Ματθ. 4,4) καὶ ό Θεός, σὲ ἀπάντηση, τούς ἔδωσε δύναμη καὶ ζωὴ ἐν Χριστῷ, ό Ὅποιος εἶναι «ό Ἄρτος τῆς Ζωῆς ό καταβὰς έκ τοῦ ούρανού»(Ιωαν. 6,41) καὶ «ό Λόγος τῆς Ζωῆς» (Ἅ' Ιωαν. 1,1), ὥστε κανένας στὴν ἐνορία αὕτη δέν πέθανε. Τὴν ἴδια ἰδέα ἐκφράζει καὶ ό Μέγας Βασίλειος σὲ ἕνα ἐμπνευσμένο κείμενό του: «Ἀδελφοί, κάνετε ἑκούσιο αὐτὸ ποῦ γίνεται κατ' ἀνάγκην. Μὴ λυπᾶστε τὴ ζωή, τῆς ὁποίας ἢ στέρηση εἶναι ἀναπόφευκτη». (Ὁμιλία εἰς Γόρδιον τὸν Μάρτυρα). Ἤ, ὅπως τὸ θέτει ό Γέροντας Σωφρόνιος: «Εἶναι ἀδύνατον νὰ ζήσει κανεὶς χριστιανικά. Χριστιανικὰ μπορεῖ κανεὶς μόνο νὰ πεθάνει». Ό Ἀπόστολος Παῦλος «ἀπέθνησκε καθ' ήμέραν», ὥστε νὰ ζεῖ ό Χριστὸς μέσα του. Δὲν ζοῦσε πιὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ μόνο γιὰ τὸν Χριστό.Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πιστοὶ στὴ Διαθήκη τῆς Ἀγάπης» (σελ. 219-220).

Τρελογιάννης

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της ΠόληςΤου Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Το πογκρόμ σε βάρος των 120.000 φιλήσυχων και ειρηνικών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου 1955, από τον φανατισμένο και βάρβαρο τουρκικό όχλο είναι από τις μελανότερες σελίδες στην παγκόσμια ιστορία. Η άνανδρη επίθεση οργανώθηκε από το βαθύ τουρκικό κράτος, που σήμερα κατευθύνει ο Πρόεδρος Ερντογάν.Η στρατηγική των Τούρκων είναι σταθερά ίδια: ο αφανισμός των Ελλήνων της Πόλης, ώστε να μην υπάρχουν ζωντανοί μάρτυρες, που να φανερώνουν την αλήθεια, ότι τα μέρη που η Τουρκία κατέχει ήσαν ελληνικά. Αυτό πράττει και στους ναούς της Αγίας Σοφίας, της Μονής της Χώρας, και στους διασκορπισμένους σε όλη την Τουρκία, που τους μετατρέπουν σε τζαμιά... Το βαθύ τουρκικό κράτος και ο πρόεδρος Ερντογάν δείχνουν ότι μισούν τους ελεύθερους Έλληνες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δείχνουν ότι επιδιώκουν να μας ταπεινώσουν, να περιορίσουν τον χώρο στον οποίο ζούμε και να μας μετατρέψουν σε ημιελεύθερους ιθαγενείς υπό την παντόφλα του νεοσουλτανάτου τους.

Τα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου σε βάρος των Ελλήνων μοιάζουν με την παγκόσμια γνωστή «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» ( 23 προς 24 Αυγούστου 1572) και την επίσης γνωστή «νύχτα των κρυστάλλων» (9 προς 10 Νοεμβρίου 1938). Στην πρώτη σφαγιάστηκαν από τους Ρωμαιοκαθολικούς χιλιάδες Ουγενότοι (Διαμαρτυρόμενοι), που ζούσαν στο Παρίσι και σε άλλα μέρη της Γαλλίας, καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν περιουσίες τους και πολλοί για να σωθούν έγιναν πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες.

Στη «νύχτα των κρυστάλλων» υπήρξε από το απάνθρωπο ναζιστικό καθεστώς προπαρασκευασμένο σχέδιο σε βάρος των Εβραίων της Γερμανίας και της Αυστρίας. Περιλάμβανε προβοκάτσια και απάνθρωπες επιθέσεις σε βάρος τους. Καταστράφηκαν χιλιάδες σπίτια τους, άνω των 1500 συναγωγών, άνω των 7.000 καταστημάτων και πάνω από 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν, κακοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε επίσης οργανωμένο σχέδιο εξοντώσεως των Ελλήνων. Γνώριζε ο φανατισμένος τουρκικός όχλος ποιες είναι ελληνικές κατοικίες, ποια είναι τα καταστήματα των Ελλήνων. Λεηλάτησε 4.500 περίπου καταστήματα, κατέστρεψε πάνω από 1.000 σπίτια, βεβήλωσε τις Εκκλησίες, κατέστρεψε εικόνες και σταυρούς, μίανε τους τάφους των Πατριαρχών και χιλιάδων χριστανών. Χιλιάδες Έλληνες κακοποιήθηκαν, διαπομπεύθηκαν, βασανίστηκαν. Το τουρκικό κράτος μεθόδευσε τη μετατροπή των χιλιάδων Ελλήνων υπηκόων του σε αναγκαστικούς πρόσφυγες.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ;

 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 21.8/3.9.2022.
Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου.


ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ( !!! ) συσκέφθηκαν καὶ ἀποφάσισαν οἱ ἡγούμενοι τῶν
Ἁγιορείτικων Μονῶν τὴν 20.8/2.9.2022. Μὲ τὸν πρωτάκουστο αὐτὸ τρόπο, (τῆς μὴ
ψηφοφορίας), συγκατένευσαν ἀνίερα στὴν ἔξοδο τῆς Πανίερης καὶ Πανύμνητης
Εἰκόνας του «Ἄξιόν ἐστιν» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ προορισμὸ τὴν Κομοτηνὴ Θράκης
τὴν 24.8/6.9.2022.
Ἡ συντριπτική διπρόσωπη μειοψηφία, ὅπως τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν ἔχει
καταγράψει, μὲ τὸ τέχνασμα αὐτὸ ἀπέσπασε τὴν συναίνεση τῶν ἡγουμένων γιὰ τὴν
μεταφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, χωρὶς ἔστω τὴν μικρὴ ἀναβολὴ μιᾶς ἢ δυὸ ἡμερῶν,
ὥστε νὰ μὴ συμπέσει μὲ τίς ἑκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις τῆς Καβάλας καὶ Θάσου
ποὺ θὰ λήξουν στὶς 24.8/6.9.2022, παρισταμένου καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ
σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου μετά τῶν Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.
Αὐτὸ ποὺ συνέβῃ εἶναι μιὰ ἀντιγραφὴ καὶ ἀτέρμονη συνέχεια τῆς τακτικῆς
τοῦ ἀπαξιωμένου Κολυμπαρίου, ὅπου κυριάρχησε ἡ ἀπόφαση τῆς ἀκρότατης
μειοψηφίας: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ γνωστὰ τερτίπια τῆς
Πατριαρχικῆς αὐλῆς, ὅπου τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας παραγκωνίζεται καὶ
εὐτελίζεται, κατὰ πιθηκίζουσα ἀπομίμηση τοῦ παπικοῦ δικτατορικοῦ συστήματος.
Ἡ ἀπόφαση τῆς τωρινῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων ἀνακαλεῖ στὴ μνήμη μας τὰ
τεκταινόμενα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πρὸ καὶ μετὰ τῶν ἀπαραδέκτων παρεκκλίσεων τῆς
ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης, Ἰούνιος 2016. Ἐνῶ εἶχαν ἀποφασισθεῖ,
πρό Κολυμπαρίου, ( μὲ τὴν ὑπ' ἀριθμὸ Πρωτ. Φ.2/7/1085 Ἀπόφαση* τῆς Ἔκτακτης
Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Ἁγίου Ὄρους, τῆς 12//25-5.2016 πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο καὶ μὲ κοινοποίηση πρὸς τίς δεκατέσσερις (14)
Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες), ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ὀρθόδοξες θέσεις,
ἀπεμπολήθηκαν ὕστερον ἀπό τήν διὰ δολίων ἐνεργειῶν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
φιλοπατριαρχικὴς καὶ ἀντιδραστικῆς μειοψηφίας.
Κατὰ τὴν σύναξη τῶν ἡγουμένων 20.8/2.9.2022 ἀπεφασίσθῃ ἡ μὴ ἀποδοχὴ
τῆς ἐλεύσεως τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου εἰς προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
καὶ ἡ συμμετοχή του εἰς τὰ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικά δρώμενα.
Αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Πρῶτος καὶ ἡ συνοδεύουσα τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος
ἀντιπροσωπεία θὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων ;

Θὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν ἀνώτατη ἀπόφαση τῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων
τῆς μὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἀνεπιθύμητον Ἐπιφάνιον, ἢ θὰ φορέσουν δι' ἄλλην μίαν
εἰσέτι φορὰν τὸ προσωπεῖο τῆς διπροσωπείας, κρούοντες, ἠθοποιῶν δίκην, τὸ
δοξάρι τῆς εἰρωνείας, τῆς ἀπαξιώσεως καὶ τῆς καταφρονήσεως τῶν εὐσεβῶν ;
Ἄραγε θὰ ἀποδειχθοῦν καὶ πάλιν, δίγλωσσοι καὶ δίβουλοι ὅπως πολλάκις
συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν ;
Θὰ εἶναι καὶ πάλιν συνπρωταγωνισταὶ τοῦ Ἐφιάλτη καὶ τοῦ Ἰούδα ;

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

«Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν»: Κάθε αἵρεση βρίσκει χῶρο δράσης, στά κενά πίστης πού ἀφήνουμε ἐμεῖς!

 


Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἀντί νά χλευάζουμε τά θύματα πού ἔπεσαν στήν παγίδα τῆς «Ἐκκλησίας τῶν Ἐθνῶν», ἄς ἀναλογιστοῦμε τί δέν κάναμε ἐμεῖς γιά νά τούς προστατέψουμε.
«Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν»: Μέσα ἀπό τίς ἀποκαλύψεις γιά τήν δράση τῶν μελῶν τῆς αὐτοαποκαλούμενης «Ἐκκλησίας τῶν Ἐθνῶν» καί τούς ψευτο - ἐξορκισμούς πού τελοῦσαν, φάνηκε γιά ἄλλη μιά φορά σέ τί ὀλισθηρά μονοπάτια ὁδηγεῖ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή μία καί μοναδική ὁδό σωτηρίας, τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τῆς... Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Αἱρέσεις σάν τή νεο - πεντηκοστιανή παραθρησκευτική ὁμάδα «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν» προέρχονται ἀπό τό εὐρύτερο φάσμα τοῦ δόγματος τῶν πεντηκοστιανῶν καί τοῦ νεο - προτεσταντισμοῦ, καί πρόκειται γιά θρησκευτικές κινήσεις πού φιλοδοξοῦν νά γκρεμίσoυν ἐκ θεμελίων τό δόγμα τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως.

Ἀνάμεσα στίς πολλές κακοδοξίες τῶν πεντηκοστιανῶν, εἶναι πώς ἀπορρίπτουν τούς ἅγιους Πατέρες, ἀρνοῦνται τήν Παναγία καί τά ἅγια λείψανα, ἀλλοιώνουν τήν οὐσία τῶν ἱερῶν μυστηρίων ἤ ἀπορρίπτουν ἐντελῶς κάποια ἀπό αὐτά, δέν παραδέχονται τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δέν δέχονται τήν εἰδική ἰεροσύνη, ἀπορρίπτουν τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων καί ἀπορρίπτουν τόν μοναχισμό.

«Ἐκκλησία» τοῦ σόου, τῆς ἐπίδειξης καί τῆς ἐξαπάτησης

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Το 1917 ο Ρούντολφ Στάινερ προέβλεψε «Τα εμβόλια θα καταστρέψουν τις ψυχές των ανθρώπων»

 
Ο Αυστριακός φιλόσοφος Ρούντολφ Στάινερ προέβλεψε ότι τα εμβόλια θα χρησιμοποιηθούν από την παγκόσμια ελίτ για να καταστρέψουν τις ψυχές των ανθρώπων, ώστε να τους αφήσουν σε κατάσταση φόβου, αδυναμίας, απελπισίας και άγχους.

Ο Στάινερ ήταν Αυστριακός φιλόσοφος, παιδαγωγός και πνευματιστής και κατά τη διάρκεια της ζωής του δημοσίευσε πολλά βιβλία για την επιστήμη της πνευματικότητας. Θεωρούσε το ανθρώπινο σώμα ως ένα πνευματικό δοχείο, ανοιχτό στην κατάληψη από άλλες δαιμονικές οντότητες.

Wakingtimes.com αναφέρει: Η συνειδητοποίηση αυτών των δυνάμεων σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη να απορρίψουμε την αρνητική τους επιρροή. Το να παραμένεις ασυνείδητος γι’ αυτές ήταν σαν να είσαι φύλλο στον άνεμο τους, και η πνευματική καλλιέργεια ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη συνειδητής επίγνωσης γι’ αυτές.

“Τα πνεύματα του σκότους βρίσκονται τώρα ανάμεσά μας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ώστε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει όταν τα συναντάμε και να αποκτούμε μια πραγματική ιδέα για το πού βρίσκονται. Το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στο άμεσο μέλλον θα είναι να παραδοθείτε ασυνείδητα στις επιρροές που είναι σίγουρα παρούσες”. ~ Rudolf Steiner

Αν οι άνθρωποι εκφράζουν τη φυσική ανθρώπινη κλίση προς την πνευματική ανάπτυξη, απελευθερώνονται από το φόβο και το άγχος και ουσιαστικά αναπτύσσουν ένα είδος ανοσίας στις επιρροές των αρνητικών οντοτήτων. Αν όχι, η δόνησή μας προσελκύει εχθρικά πνεύματα και πέφτουμε ασυνείδητα στην επιρροή τους.

“Υπάρχουν όντα στα πνευματικά πεδία για τα οποία η ανησυχία και ο φόβος που προέρχονται από τα ανθρώπινα όντα προσφέρουν ευπρόσδεκτη τροφή. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν άγχος και φόβο, τότε αυτά τα πλάσματα λιμοκτονούν… Αν ο φόβος και το άγχος εκπέμπονται από τους ανθρώπους και ξεσπούν σε πανικό, τότε αυτά τα πλάσματα βρίσκουν ευπρόσδεκτη τροφή και γίνονται όλο και πιο ισχυρά. Αυτά τα όντα είναι εχθρικά προς την ανθρωπότητα.

Ό,τι τρέφεται από αρνητικά συναισθήματα, από άγχος, φόβο και δεισιδαιμονία, απόγνωση ή αμφιβολία, είναι στην πραγματικότητα εχθρικές δυνάμεις στους υπεραισθητούς κόσμους, που εξαπολύουν σκληρές επιθέσεις στα ανθρώπινα όντα, ενώ αυτά τρέφονται. Επομένως, είναι πάνω απ’ όλα απαραίτητο αρχικά το άτομο που εισέρχεται στον πνευματικό κόσμο να ξεπεράσει το φόβο, τα συναισθήματα αδυναμίας, απελπισίας και άγχους. Αλλά αυτά ακριβώς τα συναισθήματα ανήκουν στον σύγχρονο πολιτισμό και τον υλισμό- επειδή αυτός αποξενώνει τους ανθρώπους από τον πνευματικό κόσμο, είναι ιδιαίτερα κατάλληλος να προκαλεί στους ανθρώπους απελπισία και φόβο για το άγνωστο, καλώντας έτσι τις προαναφερθείσες εχθρικές δυνάμεις εναντίον τους”. ~Rudolf Steiner

Με τόσο βαθύ παγκόσμιο φόβο, άγχος και πανικό για την παρούσα πανδημία, πολλοί εκθέτουν τις δικές τους πνευματικές ασθένειες και συναινούν σε κάθε συνιστώμενη συμπεριφορά ή παρέμβαση που θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτά τα συναισθήματα. Μαζί με αυτό είναι και η ώθηση για τον εμβολιασμό 7 δισεκατομμυρίων υγιών ανθρώπων.

Σχεδόν 100 χρόνια πριν, σε μια σειρά από 14 δοκίμια που δημοσιεύτηκαν υπό τον τίτλο Η πτώση των πνευμάτων του σκότους, ο Στάινερ απηύθυνε μια προειδοποίηση προς τις μελλοντικές γενιές για ένα πιθανό μέτρο μαζικού ελέγχου, αρκετά παρόμοιο με τα οράματα που παρουσιάστηκαν από τον Όργουελ και τον Χάξλεϊ. Ο Στάινερ προέβλεψε ένα μέλλον όπου τα εμβόλια θα μπορούσαν να κλέψουν την πνευματική μας φύση.