Τρίτη 31 Μαΐου 2022

"Ὅταν ὑπάρχει προσευχή, νηστεία καί ἀσκητικότητα δέν ὑπάρχει ἐχθρός γιά ἕνα τόπο"

 


π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος

Στίς ἀρχές τοῦ 451 ὁ Ἀττίλας καί ἡ ὀρδή τῶν βαρβάρων Οὔννων πλησίαζε στό Παρίσι, λεηλατῶντας καί ἀφανίζοντας τά πάντα. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης πανικόβλητοι ἤθελαν νά φύγουν καί ἡ μόνη πού τούς κράτησε ἦταν μόνο ἡ Γενοβέφα.
Ἔδωσε πίστη καί κουράγιο διατηρῶντας τήν ψυχραιμία τους καί συγκέντρωσε τίς γυναῖκες στούς ναούς καί τούς εἶπε "κοιτᾶξτε ὁ ἐχθρός ἔρχεται, εἶναι πολύ ἰσχυρός, ἔχει ὅπλα καί δύναμη καί εἶναι βάρβαρος καί ἄγριος καί ἐμεῖς δέν ἔχουμε τίποτε". Αὐτό τό γνωστό μοντέλο, ἕνα πρᾶγμα ἔχουμε ἐμεῖς, προσευχή καί... νηστεία. Καί εἶπε "μήν τά χάνετε καί νά θέλετε ὅπλα, δέν προλαβαίνετε νά φτιάξετε" καί ἔβαλε τήν προσεχῆ καί τή νηστεία σέ ὅλο το λαό καί μάλιστα κάποιοι ἀντέδρασαν μέ αὐτή τήν προσπάθεια τῆς, -θεώρησαν πού κάνει το λαό μαλθακό- καί μερικοί πολεμοχαρεῖς ἔκαναν προσπάθεια νά τήν σκοτώσουν ρίχνοντας τῆς μέσα στό Σηκουάνα, ἀλλά πρόλαβε καί σώθηκε ἡ Γενοβέφα.


Ὄντως, σύμφωνα μέ τίς προρρήσεις τῆς Ἁγίας, ὁ Ἀττίλας ἔφτασε στό Παρίσι ἀπ' ἔξω καί δέν μπῆκε μέσα - χωρίς αἰτία - παρέκαμψε. Ἔφυγε καί μετά φεύγοντας, βρέθηκαν μπροστά του κάποια στρατεύματα Γάλλων καί Φράγκων καί κατατροπώθηκε ὁ Ἀττίλας ἐκεῖ. Ἀπό τό Παρίσι πέρασε ἀβλαβῶς.


Ἀκριβῶς μία ἄλλη διαβεβαίωση, σᾶς τό ἔχω πεῖ χίλιες φορές "ὅταν ὑπάρχει προσευχή, νηστεία καί ἀσκητικότητα, δέν ὑπάρχει ἐχθρός γιά ἕνα τόπο".
Ὅποιος εἶναι στραμμένος στό Θεό δέν χρειάζεται νά κάνει καμία πολεμική προετοιμασία. Σᾶς τό ἔχω πεῖ χιλιάδες φορές- καί εἶναι αὐτή- ἄς τό πῶ ἔτσι, ἡ πολεμική θεολογία πού ζῶ καί γνωρίζω ἀπό τήν ὀρθοδοξία μας. Ἄς τήν πῶ ἔτσι, πολεμική θεολογία. Ἐπιβεβαιωμένη μακροχρόνια καί δια του Ἰσραήλ καί δια τῆς κάθ' ἡμᾶς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας.
Βλέπετε ἐδῶ πέρα ἕνα ὑπόδειγμα καί μέσα ἀπό τή Γενοβέφα. Ὅταν ὑπάρχει δόσιμο καί ἐμπιστοσύνη στό Θεό δέν φοβόμαστε ἐχθρό. Νά φοβόμαστε αὐτή τήν ἀνυπακοή μας το Θεό, αὐτό νά φοβόμαστε. Βλέπετε δέν ἔχουμε κάτι ἄλλο νά φοβηθοῦμε, κάνουμε ἐξοπλισμούς, κάνουμε προϋπολογισμούς, ἀγοράζουμε Μιράζ, ἀγοράζουμε. Τί ἀγοράζουμε; Γιά ποιόν; Γιά νά δηλώσουμε τήν ἐλλιπῆ προσευχή μας καί ἄς γελᾶτε μαζί μου! Τό ξέρω. Θά πεῖτε στήν Ἄν ἔρθει ὁ ἐχθρός; Μά δέν ὑπάρχει ἄν! Ἄν στήν πράξη ὑπάρχει προσευχή, "Δέν θά ἔρθει ὁ ἐχθρός".
Πεῖτε μέ βλᾶκα,βλάκα δέν πειράζει. Δέν λέω μία δική μου θεολογία. Βρίθει ἡ Γραφή ἀπό τήν ἱστορία αὐτῆς τῆς πολεμικῆς θεολογίας. Δέν μπορῶ νά πῶ κάτι ἄλλο. Καί φυσικά δέν χρησιμοποιῶ - γιατί αὐτό ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσω πρῶτο-πρῶτο, αὐτό θά πρέπει νά χρησιμοποιήσω πρῶτο -το τοῦ Χριστοῦ: βάλε τη Μαχαίρᾳ σου στήν θήκη, ὅσοι μαχαίρι χρησιμοποιοῦν με μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται δέν τό χρησιμοποιῶ αὐτό, ἔ πρέπει νά πῶ πρῶτα, τόπε ὁ Χριστός, τέρμα τελείωσε, ἀλλά ἐδῶ εἶναι μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση, το πώς κατατροπώθηκαν τά στρατεύματα τοῦ πανίσχυρου Ἀττίλα. Ἦταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος.
wra9

Ρωμαίικο οδοιπορικό

…του Αρείου το απύλωτον στόμα…(περί Κυθήρων)

 


 Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: «Οι σύγχρονοι καιροί μας είναι καιροί  αποστασίας…» | Σημεία Καιρών

 Γράφει ο  Αριστείδης Δασκαλάκης

Χωρίς έκπληξη διαπιστώνουμε  την κυκλοφορία κειμένων - ανερμάτιστων θεολογικά – που στοχεύουν αντιδρώντες (κληρικούς ή λαϊκούς) στον διωγμό κατά της Ορθοδοξίας.

Χωρίς έκπληξη ,καθότι τις θεολογικές και εκκλησιαστικές  εκτροπές , πέρα από ασεβή νομοθετήματα έρχεται  να υποστηρίξει  και πλήθος  δημοσιευμένων άρθρων στο διαδίκτυο.

Το προσφάτως δημοσιευμένο κείμενο του κυρίου Παναγιώτη Ανδριόπουλου (ΠΑ) , μουσικού και θεολόγου και κατά τα φαινόμενα πλέον, του ενάγοντος  κατά του επισκόπου Σεραφείμ Κυθήρων και  επίδοξου προστάτη και “δικηγόρου”  του καθηγητού Χρυσοστόμου Σταμούλη.

Η επιστολή γέμει ειρωνείας ,διδακτισμού,  αλλά και θεολογικών εκτροπών.

«Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν» (Ματθ. κγ’ 23).

Φαρισαίος τυφλός, ο επίσκοπος Κυθήρων.

Στην επιστολή του αυτή ο δημόσιος κατήγορος του επισκόπου , δεικνύοντας  υπερβάλλοντα ζήλο, αντικαθιστά της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος ή πράττοντας ως αυτόκλητος  εκρόσωπός της,  εκδίδει πόρισμα  κατά του εν  ενεργεία επισκόπου Κυθήρων –Αντικυθήρων  Σεραφείμ.

“Σκανδάλη” αυτής της επιστολής, αποτελεί η εύλογη αντίδραση του επισκόπου στις ετεροδιδασκαλίες του καθηγητού (θα ασχοληθούμε με αυτό εν ευθέτω χρόνο).

Ας μείνουμε σε κάποια σημεία της επιστολής , άνευ της εντάσεως και εμπαθείας που την χαρακτηρίζουν.

Αναφερόμαστε πολύ συνοπτικά , αν και κάθε παράγραφος θα μπορούσε να αποτελέσει πολυσέλιδο ξεχωριστό άρθρο  (αν κριθεί στο μέλλον θα το πράξουμε).

 

Α. Αυτός που πολέμησε και καταφρόνησε την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την συμμετοχή της και την υπογραφή των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη

 

“Αγίας και Μεγάλης Συνόδου”.

Ποιας αγίας και ποιας μεγάλης. Ο νεολογισμός αυτός χαρακτηρίζει μια ατυχή σύναξη προκαθημένων , που διέψευσε τις  προσδοκίες του πληρώματος της Εκκλησίας αλλά και την ονομασία της. Οι μετέχοντες θα εύχονταν να ονομαστεί   Οικουμενική , αλλά τουλάχιστον σε αυτό δεν τόλμησαν. Θα γελούσαν και οι πέτρες.

Αυτή η μικρή ατυχής  “σύναξη” ,  δεν αντιμετώπισε κανένα επείγον εκκλησιαστικό θέμα που τραυματίζει την ενότητα της εκκλησίας (οικουμενισμό , εθνοφυλετισμό της Διασποράς, το θέμα του ημερολογίου κ.ο.κ. ) .

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ἀγαπημένοι μου Ἕλληνες,

 


Γράφει η Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

συμπάσχοντες καὶ σύν- συμπιεζόμενοι ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐγκληματικὴ ΟΜΑΔΑ ποὺ εἶναι παράρτημα καὶ οὐραγὸς μιᾶς παγκόσμιας ἐγκληματικῆς ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, αὐτῆς ποὺ ἔχει θεωρητικούς της, τὸν ΣΒΑΜΠ, μὲ τὰ φτερὰ πεταλούδας καὶ τὶς σικἀτες ζαρτιέρες, τὸν ΧΑΡΑΡΙ, ποὺ τοῦ περισσεύουν οἱ ἄνθρωποι καὶ θέλει νὰ τοὺς λιγοστέψῃ διότι δὲν τοῦ χρειάζονται, τοὺς ΜΑΣΚ καὶ ΓΚΕΪΤΣ ποὺ τοὺς δίδουν χρήματα νὰ τὰ διαθέσουν γιὰ τὴν ἐξόντωσή μας !Δὲν εἶναι ὑγειονομικὸ λοιπὸν τὸ πρόβλημα, εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ !
Δὲν εἶναι ὁ ΙΟΣ καὶ ὁ κάθε νέος ἰός μὲ τὸν ὁποῖο μᾶς ἀπειλοῦν, εἶναι ὁ ΦΑΣΙΣΜΟΣ !
Δὲν εἶναι ἡ ὑποχρεωτικότητα μόνο, εἶναι κυρίως αὐτὸ τὸ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, αὐτὴ ἡ ΒΕΛΟΝΑ μἐ τὴν ὁποία μᾶς κυνηγᾶνε γιὰ νὰ τοὺς κάτσουμε λιγάκι, νὰ μᾶς τρυπήσουν !!

ΝΑΖΙΣΜΟΣ καὶ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ὁλοκληρωτισμός, χορεύουν ἀγκαλιά, στὶς πλάτες μας !!

Συνἐλληνές μου, ἀρκετὰ ἕξι αἰῶνες τώρα ποὺ ΚΤΥΠΙΟΜΑΣΤΕ ἀνάμεσα σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση !!

Ἀρκετὰ ΔΙΧΑΣΤΗΚΑΜΕ μὲ ἰδεολογικὰ κατασκευάσματα ποὺ μᾶς ὁδήγησαν σὲ πνευματικὸ αὐτισμὸ καὶ μᾶς ἀπομόνωσαν, βάζοντας τέλος, στῶν Ἑλλήνων τὶς Κοινότητες !!

Ἀρκετὰ ποὺ ταλαιπωρηθήκαμε, πονέσαμε, ἀποπροσανατολιστήκαμε, ἀποβλακωθήκαμε καὶ ΧΑΣΑΜΕ τὴν ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ μας νὰ «μπαίνουμε, ὄχι στὴν ἱστορία μὲ πολέμους ἀλλά, στὴν ζωὴ μὲ τὸν ἥλιο στὴν κοιλιά» ποὺ λέει ὁ ποιητής.

Ἀρκετὰ ποὺ πετάξαμε τὴν ΠΕΠΟΙΘΕΣΗ μας πὼς εἴμαστε «Ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ὁ διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης» ὅπως μᾶς λέει ὁ ἅγιός μας.

Ὁ ἅγιος γέροντας Σάββας Ἀχιλλέως μᾶς εἶπε πρὶν χρόνια πὼς «ὁ Ἀντίχριστος θὰ καθίσῃ στὴν καθέδρα τῆς ὑγείας»
Ὁ Π.Ο.Υ. ὅπως προσφάτως ἔδειξε τὶς προθέσεις της, θέλει νὰ ἀποφασίζῃ γιὰ μᾶς !!

Πατριῶτες- συμπατριῶτες μου, ἔχουμε ΧΡΕΟΣ νὰ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ πατρίδα, παιδιὰ καὶ γονεῖς ἔχουμε χρέος νὰ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τοὺς συνέλληνες ποὺ δὲν πέταξαν ἀκόμη αὐτὸν τὸν διάλο μὲ τὰ κέρατα ἀπὸ τὸ σπίτι τους-τὴν τηλεόραση !!

Εἶναι καιρὸς νὰ κάνουμε ΣΤΑΣΗ, νὰ μαζέψουμε τὸ ΝΟΥ μας, νὰ καθαρίσουμε τὸ ΚΕΦΑΛΙ μας ἀπ’ τὰ ἰδεολογικὰ κατασκευάσματα ποὺ μᾶς φόρεσαν χωρὶς νὰ φέρουμε ἀντίρρηση, νὰ κάνουμε ΣΤΡΟΦΗ καὶ νὰ γυρίσουμε ΠΙΣΩ, ΕΚΕΙ ΠΙΣΩ ὅπου θάψαμε καὶ ἀφήσαμε τὸν ΘΗΣΑΥΡΟ μας, τὸν ἔνθεο καὶ φιλότιμο ἐαυτό μας, ἀπὸ ΦΟΒΟ μὴ μᾶς ποῦν χωριαταρέους οἰ ΒΑΡΒΑΡΟΙ !!

Καιρὸς νὰ ξαναβροῦμε τὴν ῥωμαίϊκη-ἑλληνικὴ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΑΣ !!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ,
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ !!

Τρελογιάννης

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Ασύλληπτα… «προφητικό» για τις νέες πανδημίες – Η ευλογιά των πιθήκων είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο 2021!

 


Την... απίστευτα εύστοχη πρόβλεψη είχε κάνει η Οργάνωση NTI (Πρωτοβουλία Πυρηνικών Απειλών),
 που συνεργάστηκε με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Πραγματικά ασύλληπτο είναι το  γεγονός πως η ευλογιά των πιθήκων η τώρα διασπείρεται ανά τον κόσμο και φέρνει εκ νέου περιοριστικά μέτρα στο τραπέζι είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο του 2021 σε συνέδριο βιοασφάλειας στο Μόναχο.

Την... απίστευτα εύστοχη πρόβλεψη είχε κάνει η Οργάνωση NTI (Πρωτοβουλία Πυρηνικών Απειλών), που συνεργάστηκε με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στη διεξαγωγή μιας άσκησης προσομείωσης για τη μείωση των βιολογικών απειλών υψηλών συνεπειών.

Σύμφωνα με την τελική έκθεση, η άσκηση εξέτασε κενά στις εθνικές και διεθνείς αρχιτεκτονικές βιοασφάλειας και ετοιμότητας για πανδημία—διερευνώντας ευκαιρίες για βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και αντίδρασης σε βιολογικά συμβάντα υψηλών συνεπειών.
Η ευλογιά των πιθήκων εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1958, αλλά ποτέ δεν έχει σημειωθεί παγκόσμια επιδημία εκτός Αφρικής μέχρι τώρα – τον ίδιο μήνα και την ίδια ημερομηνία που είχαν προβλέψει οι άνθρωποι της βιοασφάλειας στην προσομοίωση πανδημίας τους, αναφέρει ο ιστότοπος Brownstone.
Οι επιδημιολόγοι Jennifer Nuzzo και Bill Hanage ήταν σύμβουλοι στο συνέδριο εκείνο του Μονάχου ενώ η αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη για παραγγελία 13 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά της ευλογιάς από την εταιρεία Nordic.
Εντυπωσιακό είναι ότι στη σελίδα 10 της έκθεσης της NTI του 2021, η συζήτηση κινείται προς μια πιθανή εστία ευλογιάς των πιθήκων. Αυτό ήταν μισό χρόνο πριν από την τρέχουσα διεθνή έκρηξη του ιού!!!

Ξενομεταμόσχευση: γιατί καί τό σῶμα τήν ἀρνεῖται σθεναρά;
Ἀφορμή γιά τό σχόλιό μας αὐτό ἀποτέλεσε ἡ εἴδηση ὅτι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε «ξενομεταμόσχευση» καρδιᾶς σέ ἕναν 57χρονο Ἀμερικανό. Ὡς «ξενομεταμόσχευση» περιγράφεται ἡ διαδικασία τῆς μεταμόσχευσης ὀργάνων ἀπό ζῶο σέ ἄνθρωπο καί στήν προκειμένη περίπτωση μεταμόσχευση τοῦ βασικοτέρου ὀργάνου ἴσως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος: τῆς καρδιᾶς. Ἡ εἴδηση ἔχει περίπου ὡς ἀκολούθως:


Στίς 11 Ἰανουαρίου τοῦ 2022 πραγματοποιήθηκε ἀπό ἰατρούς τοῦ ἰατρικοῦ κέντρου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βαλτιμόρης μεταμόσχευση καρδιᾶς ἀπό ἕναν γενετικά τροποποιημένο χοῖρο στόν... ὁποῖον εἶχαν ἀπενεργοποιηθεῖ κάποια γονίδια πού θά ὁδηγοῦσαν σέ εὐθεία καί ἄμεση ἀπόρριψη τοῦ μοσχεύματος ἀμέσως μέ τή λήψη του ἀπό τό σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς. Οἱ γιατροί εἶχαν ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ ἀσθενής δέν εἶχε καμία ἄλλη ἐλπίδα μέ βάση τήν πάθηση ἀπό τήν ὁποία ἔπασχε καί θά πέθαινε σύντομα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι ὁ ἀσθενής πέθανε δυό μῆνες μετά τήν ἐπέμβαση ἀπό ἐπιπλοκές ὅπως ἀνέφερε τό ἀνακοινωθέν.


Τό πιό ἄμεσο πού ἔχουμε νά παρατηρήσουμε βέβαια εἶναι ὅτι μέ τήν ἐπέμβαση αὐτή στήν οὐσία ἔγινε ἐπιτάχυνση τῆς ἡμερομηνίας θανάτου τοῦ ἀσθενοῦς ἀφοῦ κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς βεβαιώσει ὅτι ἄν ἔμενε μέ τήν πάθησή του δέν θά ζοῦσε περισσότερο ἔστω καί λίγο. Ἔχουμε δεῖ πάρα πολλές φορές τίς προβλέψεις τῶν γιατρῶν περί τοῦ προσδοκίμου ζωῆς ἀσθενῶν μέ συγκεκριμένες ἀσθένειες νά πέφτουν ἔξω καί αὐτό γιατί τό πότε θά «φύγει» ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀπόφαση τοῦ Δημιουργοῦ. Μέ τήν ἐπέμβαση αὐτή τέθηκε σχεδόν ἄμεσο τέλος στή ζωή τοῦ συγκεκριμένου ἀσθενοῦς ὁ ὁποῖος θά ὁδηγήθηκε προφανῶς νά συναινέσει στή συγκεκριμένη διαδικασία καί ἀπό τούς γιατρούς του. Σά νά λέμε «μιᾶς καί εἶσαι καταδικασμένος ἔλα νά πειραματιστοῦμε μέ τήν ξενομεταμόσχευση».


Ὅμως ἡ ξενομεταμόσχευση ἀντίκειται σέ αὐτή τήν ἴδια τή φύση τοῦ ἀνθρώπου ὡς Θεοειδοῦς ὄντος. Διαβάζομε στό Βιβλίο τῆς Γενέσεως: (Κεφ. Α΄στίχ 24) «Καί εἶπεν ὁ Θεός: ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχήν ζῶσαν κατά γένος. Καί ἐγένετο οὕτως. Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τά θηρία τῆς γῆς κατά γένος, καί τά κτήνη κατά γένος αὐτῶν καί πάντα τά ἑρπετά τῆς γῆς κατά γένος αὐτῶν.» Καί παρακάτω στό ἴδιο κεφάλαιο στόν στίχο 27 διαβάζουμε: «καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.» καί παρακάτω (κεφ Β΄, στίχ. 7) «Καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοή ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν.» Ἀπό τά παραπάνω χωρία μποροῦμε ἀβίαστα νά συνάγουμε τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Θεός ξεχώρισε τόν ἄνθρωπο ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας του. Ἐνῶ τά ζῶα (κτήνη) τά ἔφτιαξε διά τοῦ λόγου του, τόν ἄνθρωπο τόν ἔπλασε μέ ξεχωριστή ἐνέργεια, ἔβαλε «Προσωπική ἐργασία» ξεχωρίζοντάς τον ἔτσι ἀπό τά ζῶα καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά τόν ἔπλασε κατ’ «εἰκόνα του» καί τοῦ ἐνεφύσησεν «πνοή ζωῆς» τήν ψυχή τή ζῶσα του. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή ἐπλάστηκε ὡς ἕνα Θεοειδές Ὄν νά εἰκονίζει τόν Θεό καί νά τοῦ μοιάζει θά λέγαμε στήν καθομιλουμένη (ἄν μᾶς ἐπιτραπεῖ αὐτή ἡ ἀπόδοση τοῦ «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν»). Ἀπό αὐτό καί μόνο τό χαρακτηριστικό ὁδηγούμαστε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀνάμιξη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος μέ αὐτό τῶν ζώων εἶναι ἀνεπίτρεπτη. Ἀντιβαίνει στή Θεία Τάξη τῆς Δημιουργίας. Δέ χρειάζεται καί πολύ σκέψη γιά νά ἀντιληφθοῦμε γιατί μπῆκε αὐτή ἡ ἀσφαλιστική δικλεῖδα πού ἀποτρέπει τό ἀνθρώπινο σῶμα νά δεχτεῖ ὄργανο ἀπό ζῶο. Ξέρουμε πολύ καλά ὅλοι ὅτι γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ ἐπέμβαση ἀφ’ἑνός ἀπό τό σῶμα τοῦ χοίρου, ἀφαιροῦνται κάποια γονίδια καί ἀφ΄ἑτέρου ὁ λήπτης μετά τήν ἐπέμβαση λαμβάνει ἰσχυρά ἀνοσοκατασταλτικά. Δηλαδή τό σῶμα τοῦ λήπτη δέχεται ἰσχυρή βία νά ἀποδεχτεῖ κάτι στό ὁποῖο ἀντιδρᾶ. (Τό ἀνθρώπινο σῶμα δέν ἀντιστέκεται στίς συμβατικές θεραπεῖες, ἀνακουφίζεται ἀπό αὐτές καί τίς δέχεται· ἐδῶ ὅμως γιατί ἀντιδρᾶ ἔτσι; Δέ μᾶς προβληματίζει αὐτό;)

ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Αντικατάσταση ψυχής και μυαλού!

 

του Νίκολας Μπονάλ1

Μετάφραση- Επιμέλεια: Ε.Δ. Νιάνιος

Ο Σουν Τζου γράφει: ” Ο έξυπνος στρατηγός δεν φτάνει σε οριακές καταστάσεις· χωρίς να μάχεται, ξέρει πώς να υποτάξει τον εχθρό· χωρίς να χύσει μια σταγόνα αίματος, χωρίς να τραβήξει το σπαθί, παίρνει πόλεις· χωρίς να περάσει τα σύνορα, κατακτά βασίλεια …’’

Ο Αλέξανδρος Σολτζενίτσιν έφτασε να αναγνωρίσει ότι στη Σοβιετική Ένωση “μετέδιδαν κλασική κουλτούρα στο 
λαό”. Και στη Δύση; Αυτό που δίνουμε στο λαό, ή στην πλέμπα που παίρνει τη θέση του, είναι το αντίθετο της κουλτούρας.

Η μαζική κουλτούρα γεννιέται στη δεκαετία του 1920 στις ΗΠΑ. Τώρα αρχίζει να παράγει ξαφνικά τρισδιάστατο παιδαριώδη κινηματογράφο, τρελά βιβλία αποκρυφισμού, σαδιστικά βιντεοπαιχνίδια, σαπουνόπερες για κωφάλαλες, φάρμακα γεμάτα ζαχαρωτά και «ευπώλητα βιβλία» επιλογής των Νιού Γιόρκ Τάιμς και όλα τα παρεπόμενα. . Όπως έλεγε ο Aντόρνο:

«Η επαναληπτικότητα, η περιττολογία και η πανταχού παρουσία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη μαζική κουλτούρα έχουν την τάση να αυτοματοποιούν τις αντιδράσεις και να εξασθενούν τις δυνάμεις αντίστασης του ατόμου

Η σύγχρονη κουλτούρα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απεχθανόταν πάντα μια πνευματική ελίτ στην ελιτιστική ή μαζική της μορφή. Δείτε Σελίν ή Χέρμαν Εσσε… Η κουλτούρα στην οποία ζούμε – και η οποία αποστρέφεται την κληρονομιά μας – είτε πρόκειται για τη Lady Gaga,  τα βιβλία Millenium, τη τζαζ, τη ραπ, τη «σύγχρονη ζωγραφική» ή την ταινία Avatar, δεν είναι τυχαία, δεν είναι ο καρπός του γούστου του κοινού και της αφελούς ιδιοφυΐας των πρωτεργατών της. Αυτή η κουλτούρα, παρατήρησε ο κόμης Τολστόι γύρω στο 1900, δεν είναι πια χριστιανική, δεν έχει πλέον ρίζες στην ιστορία ενός λαού ή σε ένα έδαφος· συνδέεται με μαζική διαμόρφωση, είναι αφηρημένη και μαζική, έχει σκοτεινούς στόχους και συγκεκριμένους σκοπούς, παγκοσμιοποιημένους, οι οποίοι μπορούν επίσης να εντοπιστούν μέσα στην ιστορία της «σύγχρονης μη λογοτεχνίας» ή[1] του μετακλασικού κινηματογράφου. Η σύγχρονη μουσική τρελαίνει, είπε ο Aντόρνο. Η ηχητική ρύπανση καταστρέφει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτό ήταν από πάντα γνωστό: ο Πλούταρχος στη ζωή του Κράσου θυμίζει τη βάρβαρη προφορά των Πάρθων πριν από τη μάχη.

Γνωρίζουμε ότι η τζαζ δημιουργήθηκε την εποχή του Γκέρσουιν και αντικατέστησε συνειδητά τα σπιρίτσιουαλ των Νέγρων, που μεταφράστηκαν από τη μεγάλη Mαργκερίτ Γιουρσενάρ. Αυτή συνέβαλε στον αποχριστιανισμό των Αμερικανών μαύρων, κάτι επίσης ορατό στο ντοκιμαντέρ του Tαίηλορ Χάκφορδ για τον Ρέι Τσαρλς. Αυτοί οι μαύροι Αμερικανοί έγιναν πικρόχολοι και εξαρτημένοι από το σύστημα στη δεκαετία του ’60 και θυμούμαι ότι ο Aλαίν Ντανιελού, μουσικολόγος της UNESCO, το παρατήρησε στα απομνημονεύματά του. Όσο για τους ράπερ, συνόδεψαν το εκατομμύριο των νεαρών μαύρων Αμερικανών που πέθαναν σε τριάντα χρόνια σε κάποια πεζοδρόμια ναρκωτικών… Ο καθένας με τα βίτσια του: Ο κλασικός κινηματογράφος του Χόλιγουντ γίνεται κουραστικός να βλέπεις συνεχώς ήρωες να καπνίζουν Marlboro (σε κάθε σκηνή μερικές φορές, με τονΤζων Γουέιν ή τον Ερολ Φλυν) ή να ροφούν Seagram Whiskey των Bronfmans, τους χρηματοδότες της ADL …

Σεξ, ναρκωτικά και ροκ εντ ρολ

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Η ψηφιακή ανοησία ως μαζική παιδοκτονία

ΑντίφωνοMichel Desmurget

Διδάκτωρ των νευροεπιστημών, Διευθυντής Ερευνών του CNRS (Λυών) πάνω στις εγκεφαλικές λειτουργίες.Η καραντίνα και η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί λόγω κορωνοϊού γεννά μεταξύ άλλων κάποια ζητήματα διαχείρισης χρόνου των ατόμων μέσα στα σπίτια που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στα αστικά κέντρα και είναι συχνά διαμερίσματα. Ποια είναι η πιο εύκολη και αποτελεσματική διέξοδος; Βεβαίως, οι οθόνες με όλες τις εκδοχές τους, από την συμβατική τηλεόραση μέχρι το διαδίκτυο. Δεν περίμεναν βέβαια οι άνθρωποι τον κορωνοϊό για να την ανακαλύψουν, τώρα όμως μοιάζει να συνιστά σε μεγάλο βαθμό μονόδρομη διέξοδο των έγκλειστων και απομονωμένων ατόμων, ειδικά μάλιστα όσων έχουν παιδιά και οικογένειες. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημοσιεύσουμε μια βιβλιοκριτική από το γαλλικό περιοδικό «Eléments» προσαρμοσμένη και μεταφρασμένη στα ελληνικά για λογαριασμό του Δικτύου Psy-Counsellors, αναφορικά με την εγκατάλειψη των παιδιών μας στις «οθόνες- νταντάδες». Για να μην κερδίσουμε την «μάχη με τον κορωνοϊό» και την χάσουμε, με τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας…Ο Φίλιππος, χλωμό αγοράκι πέντε ετών, λίγο παχύσαρκο, χωμένο στην πολυθρόνα του ένα ωραίο πρωινό του Οκτώβρη, πληκτρολογεί πυρετωδώς το αγαπημένο του playstation. Σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ο νεαρός ήρωας, στη στενή του σχέση με την ψηφιακή του νταντά, δεν ονειρεύεται παρά ένα μόνο πράγμα: να ξεπεράσει το πέμπτο επίπεδο και να γίνει ο πιο μεγάλος «εκπαιδευτής του pokemon» στον κόσμο.

Από την στιγμή που η δασκάλα του Φίλιππου επεσήμανε την ανάγκη να απομακρυνθεί η HD τηλεόραση από το παιδικό δωμάτιο, αφού σύμφωνα με όλους, ειδικούς και μη, ο Φίλιππος παρουσιάζει κάποια συμπτώματα αστάθειας, νύστας κατά το διάστημα της ημέρας και μειωμένες δυνατότητες συγκέντρωσης της προσοχής του, το μόνο που μένει στην καθημερινή διάθεση του Φίλιππου είναι η κονσόλα παιχνιδιού και ο «παιδαγωγός» tablet του Έκτορα, δηλαδή του μεγάλου αδελφού του Φίλιππου. Ένα tablet που βρίσκεται υπό την πολύ υψηλή επιτήρηση των γονέων, από τη στιγμή ιδίως που οι γονείς ανακάλυψαν καταχωνιασμένα στο σκληρό δίσκο δυο πορνογραφικά φιλμ: Trash Holes and African Sodomy, που ο νεαρός Έκτορας παρακολουθούσε ξανά και ξανά μέχρι πέντε φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά τα smartphones τα δύο αγόρια δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μόνο στο messenger kids στο κινητό τους, έτσι ώστε να μπορούν να στείλουν κανένα «like», καμία selfie, ή να κάνουν live twitter.

12.05, ο Φίλιππος, πεινασμένος, έχοντας φτάσει στο 4ο επίπεδο του pokemon gold, εγκαταλείπει τη θέση του και εμφανίζεται στην κουζίνα, όπου η μητέρα του τελειώνει την ανάγνωση ενός βιβλίου που της συνέστησε μία φίλη της και του οποίου ο τίτλος ηχεί, έστω καθυστερημένα, σαν μια προειδοποίηση: «Η κατασκευή του ψηφιακού ηλιθίου», του Michel Desmurget.
Μια διαδικασία μαζικής αποβλάκωσης

Σκηνή μιας συνηθισμένης ζωής για ένα συνηθισμένο τρόπο ζωής καθόλου υγιή. Ο Michel Desmurget, μετά το γνωστό του έργο «Λοβοτομή TV» συνεχίζει τον αγώνα του. Διδάκτωρ των νευροεπιστημών και Διευθυντής στο INSERM, βλέπει στην πράξη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη διαδικασία της μαζικής κρετινοποίησης που εφαρμόζεται πάνω στους εγκεφάλους των νέων ανθρώπων, κατά το διάστημα μάλιστα της ανάπτυξης τους. Αγανακτισμένος, αναλύει μεθοδικά αυτήν την πλανητικού επιπέδου παιδοκτονία, που προσπαθεί να αποκρύψει το όνομά της. Αυτή η διαδικασία ακουμπάει πλέον όλες τις ηπείρους και όλα τα κοινωνικά στρώματα, εξαιρουμένων ίσως των ολίγων εκλεκτών, των happy few: διότι βέβαια οι πιο ενημερωμένοι μεταξύ των γονέων περί των δυνατοτήτων αυτών των μηχανισμών κρετινοποίησης, όπως λόγου χάρη ο ίδιος ο Bill Gates, μεριμνούν ώστε τα παιδιά τους να μην έρχονται καθόλου σε επαφή με αυτούς τους μηχανισμούς τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 14 ετών…

Στο βιβλίο του «Η κατασκευή του ψηφιακού ηλιθίου», ο Michel Desmurget εκθέτει σε όλο το εύρος του το ασυγχώρητο σφυροκόπημα των νέων γενεών: «Ήδη από την ηλικία των δύο ετών τα παιδιά των δυτικών κοινωνιών συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο καθημερινά σχεδόν τρεις ώρες μπροστά στις οθόνες. Ανάμεσα στα 8 και στα 12 περνούν με τον ίδιο τρόπο τέσσερις ώρες και 45 λεπτά της ημέρας, ενώ μεταξύ 13 και 18, έξι ώρες και 45 λεπτά. Αν αθροιστούν ετησίως αυτές οι χρήσεις καλύπτουν χίλιες ώρες για έναν μαθητή του νηπιαγωγείου (δηλαδή περισσότερο από τις ώρες που περνάει στο σχολείο κατά το διάστημα του έτους), 1700 ώρες για έναν μαθητή του δημοτικού (δηλαδή το αντίστοιχο δύο σχολικών ετών) και 2400 ώρες για τον μαθητή του λυκείου (το αντίστοιχο δυόμιση ετών). Οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 2000, βομβαρδισμένες από το multiscreen (smartphone, tablet, Η/Υ, τηλεόραση), είναι οι πρώτες γενιές των οποίων ο δείκτης νοημοσύνης (Δ.Ν.) θα είναι μικρότερος από ότι των προηγούμενων γενεών. Με επιπλέον, μια ολόκληρη σειρά από συμπτώματα και προβλήματα που όπως φαίνεται, θα συντηρήσουν κατά τις επόμενες δεκαετίες λεγεώνες ολόκληρες παιδοψυχιάτρων: προβλήματα στο πεδίο της γλωσσικής επάρκειας, της δημιουργικότητας, της μνήμης, της συγκέντρωσης της προσοχής, της προσαρμογής στο κοινωνικό σχολικό περιβάλλον, συναισθηματικά προβλήματα, επιθετικότητα και αντικοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με την κλασσική παιδιατρική: δυσχέρειες στην κινητικότητα, παχυσαρκία, πρώιμος διαβήτης… Ο συσχετισμός ανάμεσα στην ψηφιακή κατανάλωση και όλο αυτό το φάσμα προβλημάτων είναι πλέον αναμφισβήτητος.»

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

«Προσευχές στην Λίμνη»: Λύτρωσε την ψυχή μου

 


 Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Προσευχές στην Λίμνη»

Λύτρωσε την ψυχή μου από την αυταπάτη, Θεέ μου, ώστε και το σώμα μου να λυτρωθή από τη σωματική αμαρτία.

Λύτρωσε την ψυχή μου από την ανόητη αλαζονεία και από την φλογισμένη οργή, ώστε και το σώμα μου ούτε να τρελαίνεται ούτε να καίγεται.

Η ψυχή κατέστησε το σώμα εικόνα της, όργανο της ομιλίας της. Βουβό είναι το σώμα και αδρανές, είτε για το καλό είτε για το κακό, εάν η ψυχή δεν θελήσει να μιλήσει.

Tό σώμα δεν ξέρει για μοιχεία, εάν η ψυχή δεν του το πει. Η μοιχεία τελείται στην καρδιά· το σώμα μοναχά επαναλαμβάνει χονδροειδώς εκείνο που στους μυστικούς θαλάμους της καρδιάς με λεπτά νήματα υφαίνεται.

Γείτονές μου, να κοιτάζετε τη γυναίκα, όπως ακριβώς και η ίδια βλέπει τον εαυτό της. Η αυταπάτη θα πέσει σαν λέπια από τα μάτια σας… Να κοιτάτε την κάθε υπόσταση μέσα από την υπόστασή της και θα τη δείτε όχι με επιθυμία αλλά με συμπόνια. Εσύ, Θεέ, αγίασες τον γάμο και Εσύ αγίασες την αγαμία.

Εσύ έδωσες την ευλογία, ώστε εκείνοι που έχουν σοφία και δύναμη να χρησιμοποιήσουν όλην τη ζωή, που από Εσένα κατέβηκε μέσα τους, στην δική Σου διακονία.

Και Εσύ έδωσες την ευλογία, ώστε εκείνοι που δεν είναι σε θέση ολόκληρη τη ζωή, που τους δόθηκε, να τη διαφυλάξουν για τον εαυτό τους, να μπορούν να τη μοιραστούν και να τη μεταφέρουν σε νέες υπάρξεις, μέσα από τη γυναίκα.

Αληθινά, είναι αυταπάτη στον άνδρα ο λογισμός ότι η γυναίκα τον ελκύει. Δες· η ζωή που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον άνδρα, αυτή τον σπρώχνει στη γυναίκα, γιατί δεν επιθυμεί να μείνει αχρησιμοποίητη.

Εσύ είσαι η ζωή, Θεέ μου, και η ζωή είναι φως. Εσύ είσαι φως, Θεέ μου, και δεν επιθυμείς να παραμένεις κρυμμένος στο σκοτάδι και να μην φωτίζεις.

Μακάριος ο άνδρας που Σε αναγνώρισε μέσα του και που Σου επιτρέπει να φωτίζεις την ψυχή του και το σώμα του. Δεν έχει σημασία εάν θα φωτίζεις ένα ακέραιο σώμα η ένα σώμα μοιρασμένο. Εσύ θέλεις μόνον να φωτίζεις και να φωταγωγείς τη γη και να τη γεμίζεις με την ζωή Σου και με την δύναμή Σου.

Μακαρία η γυναίκα που η αυταπάτη έπεσε από τα μάτια της και γνώρισε τον άνδρα, όπως αυτός γνωρίζει τον εαυτό του, και πετάει την επιθυμία και γεμίζει από συμπόνια και βαστάζει τη ζωή μέσα της με φόβο και αξιοπρέπεια, σαν να βαστάζει μέσα της τον ουρανό….

Μακάριος όποιος αναγνωρίζει εγκαίρως ότι η μοιχεία μολύνει και θανατώνει τη ζωή.

Με τον Θεό δεν είναι να αστειεύεστε, γιοι της γης. Πιο ακίνδυνο είναι να αστειεύεστε με τη φωτιά παρά με τον Θεό.

Ούτε είναι η ζωή, που έρχεται από τον Θεό, όπιο για ένα μεθύσι της στιγμής, μετά από το οποίο αποκαλύπτεται η αυταπάτη, ενώ η ντροπή και η περιφρόνηση πέφτουν σαν βράχος βαρύς στην καρδιά, την αδειασμένη από μία ανόητη επιθυμία…

Λύτρωσε την ψυχή μου από την αυταπάτη, Θεέ μου, ώστε και το σώμα μου να λυτρωθή από τη σωματική αμαρτία.

Πηγή: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Προσευχές στην Λίμνη, έκδ. Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια 2021, σσ. 189-191.

«Προσευχές στην Λίμνη»: Λύτρωσε την ψυχή μου | Πεμπτουσία (pemptousia.gr)

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Παρέλαση Αμερικανών πρακτόρων στο Άγιος Όρος με ψεύτικες ταυτότητες και... στολή αστυφύλακα! Το αστυνομικό τμήμα "αναβαθμίστηκε" και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ. Η Νούλαντ και τα παράπονα στον Μητσοτάκη για τον εφοπλιστή Μαρτίνο. 17 μοναχοί στο "στόχαστρο" της CIA.

Πολλοί μπορεί να το μάθατε αλλά λίγοι το ψάξατε! Στο Άγιο Όρος υπήρχε ανέκαθεν αστυνομικό τμήμα. Εδώ και λίγα 24αρα αναβαθμίστηκε σε αστυνομική διεύθυνση και με απόφαση υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ! Ας δούμε τα γιατί. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο ρόλος της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώριας Νούλαντ (που επισκέφθηκε προσφάτως την Ελλάδα) υπήρξε κρίσιμος και καθοριστικός τόσο ως προς την διαμόρφωση του νέου πλαισίου σχέσεων που χαρακτηρίζει εφεξής τις δύο χώρες, με αφορμή το Ουκρανικό ζήτημα, όσο και ως προς την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον και τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και την επικείμενη και προγραμματισμένη ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο!
Υπό το πρίσμα αυτό οι παρεμβάσεις του Νο 3 της αμερικανικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής κρίνονται ως βαρύνουσας σημασίας, ιδίως σε εποχές κρίσιμες όπως αυτή που διανύουμε, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη γενικότερα αλλά και όλων όσων έρχονται για συν εκμετάλλευση του Αιγαίου με τους Τούρκους.

Υπό αυτή την οπτική γωνία κρίνεται (σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες) ως μείζονος σημασίας η παρέμβαση της Βικτώριας Νούλαντ όσον αφορά το ζήτημα του Αγίου Όρους και της κατάστασης που επικρατεί στην αυτόνομη Αθωνική Πολιτεία. Λεπτομέρειες δεν χρειάζονται.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατά τη συνάντηση της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια, ουσιαστικά απαίτησε την ύπαρξη ελέγχων προκειμένου να σταματήσει η Φιλορωσική δράση που αναπτύσσουν , ορισμένες μονές. Σύμφωνα με πληροφορίες του edolio5 δόθηκε στον πρωθυπουργό λίστα με 17 μοναχούς στους οποίους περιλαμβάνονται 3 ηγούμενοι που κινούνται στο Άγιον Όρος με ψεύτικα διαβατήρια παριστάνοντας τους μοναχούς!!! Όλα αυτά τα λέει η Βικτώρια Νούλαντ.

Οι ίδιες πληροφορίες, που δεν δύναται να αμφισβητηθούν, αναφέρουν ότι η Βικτώρια Νούλαντ στηλίτευσε τη στάση και την ανεπάρκεια τόσο του Διοικητή του Αγίου Όρους εφοπλιστή Μαρτίνου, όσο και πολλών Ελλήνων εφοπλιστών και επιχειρηματιών που μεταφέρουν προϊόντα από ρωσικά λιμάνια σπάζοντας το άτυπο «εμπάργκο» που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Αυτά τα ολίγα! Αν αυτό λέγεται ανεξάρτητο κράτος τότε δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες η Νέα Αστυνομική διεύθυνση έχει γεμίσει με πρόσωπα άγνωστης προελεύσεως που παριστάνουν τους αστυφύλακες.
edolio5.blogspot.com

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Το Οικουμενικό βομβάρδισε το Βελιγράδι για λογαριασμό του ΝΑΤΟ αναγνωρίζοντας τη Σχισματική ”Μακεδονική Εκκλησία”

Το Οικουμενικό βομβάρδισε το Βελιγράδι για λογαριασμό του ΝΑΤΟ αναγνωρίζοντας τη Σχισματική ”Μακεδονική Εκκλησία” Κήρυξε Εμφύλιο κατά και της Σέρβικης Εκκλησίας. πυροδοτεί την πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων. Ουκρανικό στα Βαλκάνια!! Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την αυτοαποκαλούμενη ”Μακεδονική Εκκλησία”. Όπως είπε ο Άγιος Αλέξανδρος Νιέφσκι: “Ο Θεός δεν είναι στην εξουσία, αλλά στη δικαιοσύνη!” Ο Βαρθολομαίος κάνοντας κατάχρηση εξουσίας σε μια πολύ έκρυθμη εποχή πυροδοτεί την πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων όπως πριν συνέβαλε κατά το μέγιστο στο αιματοκύλισμα στην Ουκρανία που δρομολογεί ως και Γενικό Πόλεμο. Το Οικουμενικό Δούρειος Ίππος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει καλύτερο εύφλεκτο υλικό για να πυροδοτηθούν συγκρούσεις από τη θρησκεία; Και πάλι στα Βαλκάνια.

Με την απόφαση του αυτή αμαυρώνει την επέτειο Νίκης κατά Ναζισμού αφού η ανακοίνωση αναγνώρισης σχισματικής Μακεδονικής Εκκλησίας συμπίπτει με τις 9 Μάη. Βαθαίνει το σχίσμα με Πατριαρχείο Μόσχας

πολιτικοποιεί στο έπακρον κι εκκοσμικεύει επικίνδυνα τη λειτουργία του

εργαλειοποιείται από Δυτικούς στρατιωτικούς συνασπισμούς.

Θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και στα Βαλκάνια.

Επιχειρεί αποδόμηση Ορθοδοξίας.

Αποπειράται διαίρει και βασίλευε στους κόλπους της στο μοντέλο της έριδας Σουνιτισμού-Σιιτισμού που ευνόησε και πάλι αμερικάνικο επεκτατισμό.

Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι πνευματικές πολιτικές στρατιωτικο- αμυντικές…

ΠΙΣΩΠΛΑΤΟ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την αυτοαποκαλούμενη ”Μακεδονική Εκκλησία”. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναγνωρίζει την λεγόμενη ”Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας” ως Ορθόδοξη και ότι την αποδέχεται στην κοινότητα των Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κωνσταντινούπολη αναγνώρισε το όνομα αυτής της Εκκλησίας ως «Οχρίδα» (που σημαίνει περιοχή της δικαιοδοσίας της μόνο εντός της επικράτειας του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας όπως αποκαλεί τα Σκόπια) και αποκλείει τη χρήση του όρου Μακεδονικός καθώς και κάθε παράγωγου αυτού του όρου.Υπάρχει καλύτερο εύφλεκτο υλικό για να πυροδοτηθούν συγκρούσεις από τη θρησκεία; Και πάλι στα Βαλκάνια.
Σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως του ΝΑΤΟ, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, η εκκλησιαστική ιεραρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αχρίδας, που ιδρύθηκε το 1967 με το διαχωρισμό από την SOC ως Μακεδονική ΠΣ, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο, αναγνωρίζεται ως κανονική.

Η θέση της Ρωσίας.

Οι Σέρβοι ήταν ο κύριος στόχος της Δύσης δήλωσε ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος. «Δεν ήθελαν αυτόν τον γενναίο, ορθόδοξο λαό» είπε. Η Μόσχα πήρε σαφή θέση στην αναγνώριση από Οικουμενικό μιας ακόμη σχισματικής Εκκλησίας αυτή τη φορά των Σκοπίων προς αποδυνάμωση ορθόδοξου τόξου κατ΄εντολή ΝΑΤΟ ΕΕ ΗΠΑ


Υπάρχει μόνο η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία SOC στα Σκόπια απάντησε άμεσα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος, δήλωσε στο κήρυγμα στο ναό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι οι δυτικές χώρες προκάλεσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να καταστρέψουν τη Σερβία.Οι Σέρβοι έχουν γίνει ο κύριος στόχος των δυτικών δυνάμεων. Και η γνωστή πρόκληση στο Σεράγεβο, όλα στόχευαν στο γεγονός ότι η Σερβία, με φιλορωσικό πνεύμα αλλά περικυκλωμένη από δυτικές χώρες, στο να παύει να υπάρχει – δεν ήθελαν να αποδεχτούν αυτόν τον γενναίο, ορθόδοξο, ρωσόφιλο λαό. Και γι’ αυτό προκάλεσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο – είπε ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος, γράφει το RIA Novosti.

Σημείωσε ότι η Ρωσία, σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες, δεν έχει κάνει ποτέ πολέμους μόνο για χάρη του πλουτισμού ή της κατοχής εδαφών.

Το ιστορικό προηγούμενο.
Τον 12ο αιώνα, η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας είχε μια μεγάλη περιοχή υπό την πνευματική της διοίκηση.
Αυτό άλλαξε με την εμφάνιση του Αγίου Σάββα Σέρπσκι (αρχιεπισκόπου από το 1219) με την ίδρυση του Ζίτσε, και στη συνέχεια της Πέγια (που τελικά θα γίνει Πατριαρχείο) ως μεγάλο Ορθόδοξο κέντρο στα Βαλκάνια.

Με την ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων και στη συνέχεια του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας (1920), έγινε Ανανέωση του Πατριαρχείου PEJA και πλήρης μεταβίβαση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον Σέρβο Πατριάρχη των Ηνωμένων Εκκλησιών έδαφος του νεοσύστατου κράτους (και όχι μόνο). Όχι μόνο ως την ένωση επισκοπών και εξαρτημάτων (Πέγια, Τσετίνιε, Βελιγράδι, Σρέμσκι Κάρλοβτσι…), αλλά και μέχρι τη μεγάλη και μοιραία ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ PEJA.

Η πολιτική της ενσωμάτωσης απέτυχε, δυστυχώς… Στη Σουηδία ζούν στην ίδια χώρα, αλλά σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες!Της Σαρά Ντανιέλ *


Ήταν για πολλά χρόνια μια από τις πιο ομοιογενείς χώρες στον κόσμο. Σήμερα, όμως, πάνω από 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Σουηδίας -το 20% του πληθυσμού- προέρχονται από μετανάστευση. Ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε μέσα σε είκοσι χρόνια και το μεγαλύτερο μέρος του έχει εξω-ευρωπαϊκή προέλευση.


Όμως η πολιτική τής ενσωμάτωσης απέτυχε. Και δεν το λέει κάποιο ξενόφοβο κόμμα, αλλά η σοσιαλδημοκράτις πρωθυπουργός.


«Η σουηδική κοινωνία αποτελείται σήμερα από πολλές παράλληλες κοινωνίες», είπε η Μαγκνταλένα Άντερσον σε μια πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. «Ζούμε στην ίδια χώρα, αλλά σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες».


Η δήλωση είναι συντριπτική. Την ίδια στιγμή, όμως, πρόκειται και για την αυτοκριτική ενός κόμματος που κυβέρνησε τα 28 από τα 40 τελευταία χρόνια. «Η ενσωμάτωση ήταν άτολμη, ενώ η μετανάστευση ήταν μαζική», είπε.


«Η κοινωνία μας δεν έδειξε βούληση σε αυτή την κατεύθυνση και τα μέσα που παρασχέθηκαν στην αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες ήταν ελλιπή».


Πώς δικαιολογείται ένας λόγος τόσο ελάχιστα πολιτικά ορθός; Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο πόλεις νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης γνωρίζουν ταραχές εξαιτίας μιας πρωτοβουλίας που ανέλαβε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Δανοσουηδός Ράσμους Παλουντάν.


Ο τελευταίος είναι ένας 40χρονος δικηγόρος που ηγείται του ακροδεξιού κόμματος “Stram Kurs” (Σκληρή Γραμμή) και έχει προκαλέσει κατακραυγή με την πρόθεσή του να κάψει αντίτυπα του Κορανίου σε διάφορες πόλεις.


Στη Σουηδία δεν υπάρχει πια, από το 1970, το αδίκημα της βλασφημίας, και το να κάψεις το Κοράνι σε μια πλατεία στη διάρκεια μιας διαδήλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, όσο αποκρουστικό κι αν ακούγεται. Οι αρχές δεν διαθέτουν έτσι νομικά μέσα για να σταματήσουν τον Παλουντάν. Και η ίδια η αρχή της ελευθερίας τής έκφρασης δεν αμφισβητείται ούτε από τη Δεξιά ούτε από την Αριστερά σε αυτή την πολύ φιλελεύθερη χώρα.


Δεν συμφωνεί όμως ένα μέρος των μεταναστών. Το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, έτσι, άνδρες, γυναίκες, αλλά και παιδιά σε υποβαθμισμένες συνοικίες αυτών των πόλεων συγκρούστηκαν με την αστυνομία και επιτέθηκαν σε σύμβολα της κρατικής εξουσίας. Στο Μάλμε κάηκε ένα σχολείο.


Στο Νορκέπινγκ και το Λινκέπινγκ, συμμορίες υποχρέωσαν την αστυνομία σε φυγή και τρομοκράτησαν τους κατοίκους. Οι τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών ξεπέρασαν τους 100. Κι όλα αυτά κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά από τους ίδιους τους διαδηλωτές.


Προβαίνοντας σε μια πράξη που προφανώς είχε σκοπό να εξοργίσει τους μουσουλμάνους, ο Παλουντάν ήθελε να δείξει ότι το Ισλάμ δεν μπορεί να συμβιώσει με τη δημοκρατία. Ευτυχώς, οι θρησκευτικές αρχές δεν έπεσαν στην παγίδα και κατήγγειλαν τις ταραχές. Όπως αποδείχθηκε, όμως, οι δυνάμεις της τάξης δεν είναι πια ικανές να εξασφαλίσουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου σε ορισμένες συνοικίες.


Η Σουηδία, που ήταν άλλοτε μια από τις πιο φιλήσυχες χώρες του κόσμου, έχει γίνει η χώρα με τις περισσότερες φονικές συμπλοκές στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν υποχρεωμένη να επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθεί ως προς τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση.


Το «σκανδιναβικό κοινωνικό μοντέλο» αποτελούσε μέχρι πρόσφατα πηγή έμπνευσης για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό έχει αρχίσει πλέον να αμφισβητείται.


* H Σαρά Ντανιέλ είναι αρθρογράφος του περιοδικού L’Obs – Πηγή: L’Obs μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή: hellasjournal.com
ΠΗΓΗ: http://www.dromosanoixtos.gr/2022/05/i-politiki-tis--ensomatosis-apetiche-distichos-sti-Souidia-zoun-stin-idia-chora-alla--se-entelos-diaforetikes-pragmatikotites.html
Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Δηλώσεις του Bill Gates: «ΑΤΕΛΗ τα εμβόλια, σαν ΓΡΙΠΗ ο COVID» – Η λύση θα είναι το «ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ»,

 

Στην αρχή τα πρότεινε, έγιναν υποχρεωτικά στην Ελλάδα και τώρα λέει ουπς λάθος! Θα τον ξαναεμπιστευτούν οι πολίτες;;;


Πρώτα χρηματοδότησε τα εμβόλια, τα μοίρασε σε χώρες, εκείνες επέβαλλαν περιορισμούς σε ανεμβολίαστους (η Ελλάδα μάλιστα ως μοναδική χώρα επέβαλλε το εμβόλιο ως υποχρεωτικό με πρόστιμο) και τώρα ο διεθνιστής Bill Gates λέει πως τα εμβόλια δεν είναι τέλεια και ο COVID μια γρίπη!

ΑΥΤΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΕΜΒΟΛΙΟ-«ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ» (ΕΔΩ, ΕΔΩ, και ΕΔΩ), ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΕΛΗ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ!


Μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Τα εμβόλια είναι ατελή, σε 2 πολύ σημαντικά σκέλη:

1ον: δεν σταματούν την λοίμωξη. Ελπίζαμε (Σ.Σ. Ήλπιζαν, δεν ήταν σίγουροι!!! ΑΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑ) πως τα εμβόλια θα παρήγαγαν αρκετά αντισώματα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (μύτη και λαιμό), ώστε οι εμβολιασμένοι δεν θα πάθαιναν την λοίμωξη.

2ον: Η διάρκεια! Είδαμε πως η προστασία φθίνει σε διάφορες ηλικίες».

Για τον COVID δήλωσε:

«(Τελικά), πρόκειται για μία ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους, σαν γρίπη, παρ’ ότι διαφέρει κάπως από την κλασική γρίπη».

photo youtube
el.gr

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Ὅταν ὁ γέροντας μοῦ ἔκανε τοὺς ἐλέγχους, δηλαδὴ ὅταν ἔβαζε τὸ φάρμακο ἐπάνω στὴν πληγή μου, ἐγὼ πονοῦσα, γιατί ὁ ἐγωισμὸς κλωτσοῦσε μέσα μου…

 


Περὶ ἐγωισμοῦ
Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου

Ὅταν ἤμουνα στὸν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐνόμιζαν ὅτι ἤμουν ἕνα ἁγιασμένο παιδί. Ἐγὼ ἀντιδροῦσα σ’ αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμούς, πλὴν ὅμως σιγὰ – σιγὰ οἱ ἔπαινοι μοῦ κάνανε κακὸ καὶ τὸ κακό, αὐτὸ τὸ εἶδα στὴν πράξη, ὅταν ἔβαλα τὴν κατὰ Θεὸν ἀρχὴν νὰ θεραπευθῶ ψυχικὰ ἀπὸ ὅλα μου τὰ πάθη.
Ὅταν πρωτοπῆγα στὸ Γέροντα, ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ἀμέσως ἄρχισε ὁ Γέροντας τὴν ἐπίβλεψή του, ἄρχισε τὴν θεραπεία του. Καὶ μὲ μεταχειριζότανε αὐστηρὰ – μὲ ἤλεγχε συνέχεια, μὲ μάλλωνε, καὶ μὲ κούραζε ἀρκετά, διότι ἤμουν ἀδύνατος ψυχικά. Eἶναι ἀλήθεια ὅτι, ὅταν μοῦ ἔκανε τοὺς ἐλέγχους, δηλαδὴ ὅταν ἔβαζε τὸ φάρμακο ἐπάνω στὴν πληγή μου, ἐγὼ... πονοῦσα.
Ὁ ἐγωισμός μου κλωτσοῦσε μέσα μου καί μοῦ ἔλεγε· γιατί μόνο σέ μένα ὁ Γέροντας ἐξασκεῖ αὐτή τήν αὐστηρή παιδεία, γιατί νά μέ μαλλώνει, γιατί καί γιατί…
Ἐγὼ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντός μου ἀντιδροῦσα, ἀντέλεγα, ἄνοιγα μαζί του πόλεμο. Καὶ πολλὲς φορές, μετὰ ἀπὸ ἕναν κραταιὸ ἀγώνα, πήγαινα μέσα στὸ κελλάκι μου καὶ ἔπαιρνα τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ ἔκλαιγα ἐπάνω του καὶ τοῦ ἔλεγα:
«Ἰησοῦ μου γλυκύτατε! Ἐσὺ ποὺ ἤσουν ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ὑπέμεινες τόσα καὶ τόσα κακὰ· τόση ἀντιλογία, τόσες ὕβρεις καὶ χλευασμοὺς ἀπὸ ἕνα τόσο μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων ποὺ σὲ μισοῦσαν καὶ εἴχανε μεγάλη κακία ἀπέναντί σου.
Καὶ ἐσὺ ἀνεξικάκως ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέμεινες γιὰ τὴν δική μου ἀγάπη καὶ σωτηρία. Καὶ ἐγὼ ἕνας ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, ἕνας ἐμπαθὴς καὶ ἐλεεινὸς νὰ διαμαρτύρωμαι καὶ νὰ λέω, γιατί μοῦ βάζει ὁ Γέροντας τὸ πικρὸ φάρμακο τῆς σωτηρίας μου;
Ἄξια ὧν ἔπραξα ἀπολαμβάνω. Ἑπομένως δὲν ἔχω οὔτε μία δικαιολογία ἀλλὰ μόνον πρέπει νὰ κάμνω ὑπομονὴν νὰ σηκώσω τὸν Σταυρὸν τὸν ὁποῖο μοῦ χάρισε ἡ ἀγαθότης Σου πρὸς σωτηρίαν μου».
Αὐτὰ τοῦ ἔλεγα τοῦ Χριστοῦ καὶ πράγματι δεχόμουνα μεγάλη ἀνακούφιση. Μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο κλαυθμὸν ἔνοιωθα μία γιγάντωση μέσα στὴν καρδιά μου, στὸ νὰ ὑπομείνω μέχρι τέλους, ἕως ὅτου νὰ σταυρωθῶ ψυχικὰ...γιά νά δεχθῶ στήν συνέχεια τήν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς μου.


Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ὅταν ὁ γέροντας μοῦ ἔκανε τοὺς ἐλέγχους, δηλαδὴ ὅταν ἔβαζε τὸ φάρμακο ἐπάνω στὴν πληγή μου, ἐγὼ πονοῦσα, γιατί ὁ ἐγωισμὸς κλωτσοῦσε μέσα μου… (orthodoxia-ellhnismos.gr)


ἕως ὅτου νὰ σταυρωθῶ ψυχικὰ....από τά νομίσματα τών ανθρωπων τής Εκκλησίας!!!! οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐνόμιζαν ὅτι ἤμουν ἕνα ἁγιασμένο παιδί.

amethystos

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ


Ο  νέος Θεός είναι πράσινος και βιώσιμος και ο περιβαλλοντισμός είναι η νέα θρησκεία των αστικοποιημένων αθεϊστών. Ο ανθρωποκεντρισμός συγκρούεται με την πράσινη ιδεολογία, που θα ήθελε να δει τη δυτική λευκότητα να εξαφανίζεται σταδιακά με προγραμματισμένο τρόπο. Η αίσθηση της ιστορίας σταδιακά έχει ξεθωριάσει και η οικολογική μήτρα έχει αντικαταστήσει την καθολική, με επικεφαλής τον νέο πράσινο κλήρο, ο οποίος, μέσω της ομολογούμενης καταστροφολογίας, προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια για μια νέα, ανατριχιαστική, οικολογική δημοκρατία. Μιλάμε για αυτό το φρικιαστικό σενάριο με τον Giulio Meotti , δημοσιογράφο ( Il Foglio ) και συγγραφέα, συγγραφέα του Il dio verde. Οικολογία και αποκαλυπτικές εμμονές , που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Liberilibri(του οποίου θυμόμαστε επίσης το The Last Pope in the West?, που εκδόθηκε το 2020), που μας προσφέρει ένα πνευματώδες και ετερόδοξο όραμα αυτού του νέου ολοκληρωτισμού «για το καλό μας». 

Ο περιβαλλοντισμός, στην αποκαλυπτική και ριζοσπαστική του μετατόπιση, γίνεται κάτι πολύ παρόμοιο με μια θρησκευτική πεποίθηση. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο;

Ο εκφυλισμός των ελίτ που είναι πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στην εξουσία, ένας μαζικός αποχριστιανισμός που διευκόλυνε την εμφάνιση αυτής της πράσινης Γνώσης ακόμη και εντός της Καθολικής Εκκλησίας, η κρίση αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης που έχει γίνει ο μεγάφωνος της κυρίαρχης σκέψης και , εάν το επιθυμείτε, όντας γενναιόδωρος, μεγαλύτερη και πιο θετική ευαισθησία προς τη φύση, αλλά χρησιμοποιείται ως πρόσφορο έδαφος για μια γκροτέσκα πλύση εγκεφάλου. Και τότε υπάρχουν πολλά οικονομικά συμφέροντα.

Ο επιστημονισμός, δηλαδή ένα ιδεολογικό όραμα της επιστήμης, συνδυάζεται με την οικολογία. Τι είναι η επιστήμη για τους οικολόγους; Ένα στατικό σύστημα πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης;

«Η επιστήμη το λέει» είναι το νέο «οι Προφήτες μίλησαν». Εάν στη συνέχεια απαντήσετε ότι η επιστήμη τους λέει ότι οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής χρειάζονται για την αφαίρεση του άνθρακα, σας κατηγορούν ότι πληρώνεστε από τα ατομικά λόμπι. Η επιστήμη, σε αυτή την περίπτωση, είναι απλώς μια λυδία λίθος. Δεν υπάρχει τίποτα επιστημονικό στον περιβαλλοντισμό όπως βλέπουμε σήμερα και το έχουν πει νομπελίστες και σπουδαίοι επιστήμονες. Δεν είναι πλέον μια τεχνική συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης της προόδου, είναι ένας ιερός πόλεμος.

H  πράσινη επαγγελία, η νέα πίστη χαρακτηρίζει κυρίως την πολιτική προσφορά των αριστερών και κυρίαρχων κομμάτων, εκείνων που  συγκεντρώνουν   λίγες ψήφους, στις λαϊκές τάξεις. Ποιο είναι το ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό χάσμα που χωρίζει το φιλικό προς το περιβάλλον τσικ πολιτών της ανώτερης τάξης και τον προαστιακό και επαρχιακό όχλο;

Η αριστερά αγαπά τις μεγάλες αιτίες και, με τον μαρξισμό νεκρό, η οικολογία είναι η τέλεια αιτία. Προφανώς μεταϊδεολογικό, αφορά όλους, κάνει τον κόσμο να νιώθει καλά, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο (ακόμα και ο μαρξισμός-λενινισμός το είπε) και βγάζεις πολλά λεφτά. Οι εταιρείες πληρώνουν πολύ καλά για το greenwashing . Επιπλέον, ο οικολογισμός είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο της εύπορης τάξης των μεγαλουπόλεων που ψηφίζουν αριστερά. Τα μεσαία και λαϊκά στρώματα έχουν άλλα πράγματα να σκεφτούν. Είναι κυριευμένοι από την παγκοσμιοποίηση που κέρδισαν οι Κινέζοι και από την κοινωνική και πολιτιστική αποσύνθεση. Για αυτούς, η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι το εξωτικό εστιατόριο ή η νταντά. Ζουν σε μεγάλες πολυκατοικίες στα προάστια. Πού χρεώνουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο των 50.000 ευρώ;

Ζούμε σε μια εν πολλοίς μηδενιστική κοινωνία. Μπορεί το Πράσινο Δόγμα να αντικαταστήσει το κενό που αφήνει η θρησκεία και η ιδεολογία; Ή θα μας ωθεί όλο και περισσότερο στην απόλυτη χειραγώγηση του ανθρώπινου σώματος και ζωής από την τεχνολογία και την επιστήμη;