Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Επίγειος άγγελος και άρχοντας μεγαλοπρεπής...
...Αυτός ήτο ο γέρο-Ιάκωβος πριν την ακολουθία, απλούς και χαριέστατος. Μέσα στο ναό, στη λατρεία, γινόταν άλλος άνθρωπος. Επίγειος άγγελος «συλλειτουργών», όπως ο ίδιος, έλεγε, «με Χερουβίμ και Σεραφίμ». Χωρίς να είναι ιδιαίτερα ψηλός, έδινε την αίσθηση ενός μεγαλοπρεπούς άρχοντα, που με ύψος υψηλού κηρύγματος κατά την ανάγνωση του εξάψαλμου και ευαγγελίου αναγγέλλει την παρουσία του Κυρίου στην κάθε λειτουργία. Ήταν, όπως λέμε, μεγαλοπρεπής εν απλότητι.

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών του συνέβαιναν πολλά πνευματικά γεγονότα, τα οποία μετά μας διηγείτο. Όταν εμνημόνευε στην προσκομιδή, έβλεπε πολλές φορές τις ψυχές των παλαιών πατέρων της μονής να ζητούν τις προσευχές του. Πόση θλίψη είχε, όταν μας περιέγραψε αργότερα τη μετά θάνατο κατάσταση μερικών εξ αυτών.
Όταν εκάλυπταν τα Τίμια Δώρα ευλαβείς ιερείς την ώρα, που έθεταν τον αστερίσκο επάνω του αμνού, έβλεπε ένα φωτοειδή αστέρα επάνω από το κεφάλι του ιερουργούντος ιερέως. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας την περισσότερη ώρα, όταν το επέτρεπε η στιγμή, ήτο γονυπετής.
Εντύπωση προκαλούσε η άμεση σχέση, που είχε με τον Όσιο Δαβίδ. Όταν κάποτε οι κάτοικοι του χωριού Λιβανάτες ήρθαν, για να πάρουν την κάρα του οσίου στο χωριό τους με σκοπό να βρέξει εκείνη την άνυδρη χρονιά, ο γέροντας πήγε μπροστά στην εικόνα του οσίου και του μίλησε, μάλλον

«Πάτερ Μωυσῆ τὴν ἀρετὴ δὲν τὴ μαζέψαμε μαζί. Μὴν μοῦ φέρνεις κόσμο νὰ μὲ τιμᾶνε. Ζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὲ τιμήσει στὴν ἄλλη ζωή, ὄχι σ΄αὐτὴ τὴν ψεύτικη»

Ταπεινὸς ὑπεράνω σκανδαλισμοῦ

Συγκλονιστικὴ διήγηση ἑνὸς Γέροντα

Ἕναν τέτοιο γέροντα ἀμέριμνο, ἁπλό, ταπεινό, μὲ μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, γνωρίσαμε.Ἦταν ἀπὸ τὸ Ριζοκάρπασο τῆς σήμερα τουρκοκρατούμενης Κύπρου κι ἦλθε στὸ Ἅγιον 'Ὅρος ὅταν κι αὐτὸ ἦταν Τουρκοκρατούμενο. Ἐκοιμήθη πρὶν δώδεκα ἔτη σὲ ἡλικία ἑκατὸν ἔξι ἐτῶν. Εἶχε στὸ Ἅγιον 'Ὅρος ὀγδόντα ἔξι ἔτη. Ἐξῆλθε αὐτοῦ μία δύο φορές, γιὰ νὰ πάει προσκυνητὴς στὰ Ἱεροσόλυμα. Ὀγδόντα ἔξι ἔτη εἶχε νὰ φάει κρέας. Ὀγδότα ἔξι ἔτη εἶχε νὰ δεῖ γυναίκα. Εἴκοσι πέντε ἔτη εἶχε νὰ πλύνει τὸ πιάτο του. Ὑγιέσταστος, ἐγκρατέστατος, ἐξυπνότατος , ἀγαθότατος.
Ἑκατὸν τριῶν ἐτῶν ἀνέβηκε στὴ σκέπη τοῦ κελλιοῦ του νὰ διορθώσει τὰ κεραμίδια. «'Ὅτι ζητάω ἀπὸ τὴν Παναγία μου τὸ στέλνει» ἔλεγε. «Ἔχω τὴν εἰκόνα της, τῆς Οἰκονόμισσας, καὶ μὲ οἰκονομεῖ ἡ Ὑπερευλογημένη... Νά, τώρα ἤθελα νερὸ καὶ ἦλθες νὰ μοῦ φέρεις». Μία φορὰ ἦλθαν δύο φίλοι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, νεαροὶ οἰκογενειάρχες, καὶ μὲ ρωτοῦσαν ἂν ὑπάρχουν γέροντες τοῦ Γεροντικοῦ καὶ τῆς Φιλοκαλίας. Ὑπάρχουν τοὺς εἶπα καὶ τοὺς πῆγα στὸν γέροντα αὐτόν, τὸν μοναχὸ Ἰωσὴφ τὸν Κύπριο.
Ἦταν τότε ἑκατὸν πέντε ἐτῶν. Ἦταν ξαπλωμένος κι ἔκανε κομποσχοίνι. «Οἱ κύριοί» τοῦ λέγω, «εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἤθελαν νὰ πάρουν τὴν εὐχή σου». Τὸν εἶδαν πὼς δὲν εἶχε ὄρεξη γιὰ κουβέντα. Ἀφοῦ εἶπαν δύο-τρία λόγια, τοὺς ἔκαμε νόημα νὰ φύγουμε. Φεύγοντας λένε στὸν γέροντα: «Γέροντα, εἴμαστε μὲ πολλὰ προβλήματα, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσεύχεσθε». «Θὰ προσεύχομαι» τοὺς ἁπαντά, «ἀλλὰ γιὰ νὰ προσεύχομαι θέλω καὶ λεφτά»! Ντράπηκα πολύ, τὰ ἔχασα, δὲν ἤξερα τί νὰ πῶ. Προσπαθοῦσα νὰ δικαιολογήσω τὴν κατάσταση. Ἀποροῦσα γιατί νὰ τὸ κάνει αὐτό. Τοὺς πῆγα σ' ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο κι αὐτὸς νὰ ζητάει χρήματα γιὰ νὰ προσευχηθεῖ; Αὐτὸς ποὺ δὲν γνώριζε καλὰ-καλὰ τὴν ἀξία τῶν χρημάτων καὶ δὲν τοὺς ἔδινε μεγάλη σημασία. Οἱ ἄνθρωποι ἔφυγαν καὶ λυπήθηκα.
Τὴν ἄλλη ἡμέρα ποὺ πῆγα νὰ τὸν δῶ, μοῦ λέει: «Πάτερ Μωυσῆ τὴν ἀρετὴ δὲν τὴ μαζέψαμε μαζί. Μὴν μοῦ φέρνεις κόσμο νὰ μὲ τιμᾶνε. Ζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὲ τιμήσει στὴν ἄλλη ζωή, ὄχι σ΄αὐτὴ τὴν ψεύτικη». Ἐξεπλάγην. Ντροπιάσθηκε στοὺς ξένους ζητώντας χρήματα, ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε καὶ ποτὲ δὲν τ' ἀγάπησε, μὲ ντροπίασε κι ἐμένα. Ποῦ νὰ τολμήσω νὰ ξαναπάω κόσμο. Χάλασε τὴν εἰκόνα του, ὡς σπουδαίου ἀσκητοῦ. Κατέστρεψε τὴν πρόσοψή του. Ποιὸς ἀπὸ μᾶς τὸ κάνει αὐτό; Ἦταν ταπεινός. Ὑπεράνω καὶ τοῦ σκανδαλισμοῦ. Τὸν ἐνοίαζε τί θὰ πεῖ γὶ αὐτὸν ὁ Θεὸς κι ὄχι οἱ ἄνθρωποι. 'Ὅταν τὸ εἶπα στοὺς φίλους ἔμειναν ἄφωνοι...


Μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης, Ἡ εὔλαλη σιωπή, ἔκδ. «Ἐν πλῶ»

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Ακρόπολη: Αλήθεια και ψέματαΗ περίπτωση του σπουδαιότερου μνημείου ανά τον κόσμο, είναι μια μακριά κι άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία 2.500 χρόνων. Κι αν η απαρχή του έργου αυτού μας προκαλεί δέος, ίσως θα έπρεπε να ταξιδέψουμε λίγο στον χρόνο και να αναζητήσουμε τη μοίρα του μέσα από την βαρβαρότητα, τη συμπόνια, τις αλήθειες και τα ψέματα. Ποιος κατέστρεψε το μοναδικό αυτό μνημείο; Γιατί άραγε η προπαγάνδα έχει έναν και μόνο θύτη; Την παρουσίαση έκανε ο Βαγγέλης Παππάς, Εικαστικός, συγγραφέας και πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών στα πλαίσια του προγράμματος «Ενορία εν δράσει» την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017.

Όταν η Ορθοδοξία δεν θα στέκεται πια στο ύψος της, τότε θα έλθει ο Αντίχριστος

Γέροντας Διονύσιος της Κολιτσού(+2004)
Τώρα που φτάσαμε στον 8ο αιώνα, έχουμε ανάγκη από προσευχή. Μέρα-νύχτα προσευχή στο Θεό για να μας φωτίσει το μυαλό και να μην δεχτούμε όπως οι εχθροί της Ορθοδοξίας να μας γκρεμίσουν.

Αυτά που ξέρουμε, με τη βοήθεια του Θεού να προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε. Θα έλθουν δύσκολοι καιροί και μεγάλες αλλαγές. Οι άνθρωποι θέλουν να διαμορφώσουν την Ορθοδοξία σύμφωνα με τα πάθη τους. Τα πάθη δηλαδή των ανθρώπων να είναι ελύθερα (ανθρώπινα δικαιώματα). Αυτή είναι η πιο δόλια επινόηση του σατανά για να κυριαρχήσει στους ανθρώπους,δηλαδή να προστατεύει τα πάθη δια νόμου.
Η Αλήθεια είναι η Εκκλησία. Η Αλήθεια είναι η Ορθοδοξία. Η Αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός που κατέβηκε από τους ουρανούς.
'Όταν η Ορθοδοξία δεν θα στέκεται πια στο ύψος της, τότε θα έλθει ο Αντίχριστος, μέχρι τότε δεν θα μπορεί να βασιλεύσει. Εμείς κρατιόμαστε από την Αλήθεια, που είναι η Ορθοδοξία, και από τις αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων.
πηγή

Η Μασωνία για την Παιδεία.


ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΝΙΑΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΑπόσπασμα από την ομιλία του Μοναχού Σεραφείμ «Η Μασονία & ο διαθρησκ. συγκρητισμός (Β΄)»

Στα 1916 κάποιος Colville, μασόνος, στο βιβλίο του «Καμπαλά, η Αρμονία των Αντιθέτων», που εκδίδεται από τις μασονικές εκδόσεις Macoy, αφού εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η Καμπαλά κατά τα θεοσοφικά δεδομένα μπορεί να γίνει κοινός τόπος όλων των ανθρώπων, προσθέτει:

«Τα παιδιά είναι ανάγκη να διδαχθούν τα ουσιώδη της παγκοσμίου θρησκείας. Τα διδακτικά βιβλία θα έπρεπε να συνταχθούν σοφά και απροκατάλυπτα, δείχνοντας σε ποια σημεία συμφωνούν όλες οι βίβλοι του κόσμου και πως μπορούμε να βρούμε έναν κοινό παρανομαστή.»Η Αλίκη Μπέιλη στο έργο της «Προβλήματα της Ανθρωπότητoς» του 1947 γράφει:

Τα πιόνια της πολιτικής!άρθρο του αντιστρατήγου ε.α. Νίκου Ταμουρίδη
.

«Πόλεμος πατήρ πάντων», διατράνωνε ο Ηράκλειτος, δείχνοντας ότι μέσα από την αιώνια πάλη ιδεών, ανθρώπων, πόλεων, κρατών και συμμαχιών ρυθμίζονται και ανανεώνονται τα πάντα.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μας δέχεται ένα ιδιότυπο, πολυμέτωπο και πολυεπίπεδο πόλεμο. Κατά βάση πολιτικό, αλλά και οικονομικό και κοινωνικό. Ο πνευματικός πόλεμος έχει εδώ και δεκαετίες αρχίσει εκ των έσω και ισοπεδώνει κάθε έννοια προόδου.

Η πνευματική σύγχυση στη χώρα μας, γεγονός που αποτελεί το μέγιστο των προβλημάτων που μας ταλανίζουν, είναι αποτέλεσμα της σταδιακής ιδεολογικής επικράτησης μιας χαμαιλεόντιας ανθελληνικής και αντίχριστης νομενκλατούρας της »αριστεράς και της προόδου» κατά της πατριωτικής παράταξης, της ψευδεπίγραφα εκπροσωπούμενης δεκαετίες τώρα από αποπροσανατολισμένες ιδεολογικά δυνάμεις.

Στον πόλεμο λοιπόν αυτό, τον εν πολλοίς υβριδικό, η υγιής Ελλάδα οφείλει, όπως πράττει διαχρονικά, να κρατηθεί όρθια, να αντιδράσει, να πολεμήσει. Ο πόλεμος όμως θέλει ηγέτες. Και εφόσον είναι κατά βάση πολιτικός, επιβάλλει την ύπαρξη πολιτικών ηγετών.

Αποφθέγματα του Τζώρτζ Πάττον«Οδήγησέ με, ακολούθησέ με, ή φύγε από μπροστά μου».

«Για να είσαι επιτυχημένος στρατιώτης θα πρέπει να γνωρίζεις ιστορία».

«Είναι ανόητο και λανθασμένο να θρηνούμε τους άνδρες που πέθαναν. Αντίθετα, θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό επειδή αυτοί οι άνδρες έζησαν».

«Ο στρατός είναι μιά ομάδα. Ζει, κοιμάται, τρώει και πολεμά σαν ομάδα. Αυτή η ιστορία με τους μοναχικούς ήρωες είναι καθαρή ανοησία».

«Να θυμάστε ότι ο εχθρός φοβάται όπως κι εσείς, ίσως και περισσότερο. Δεν είναι υπεράνθρωποι».

«Κανένας ανόητος μπάσταρδος δεν κέρδισε ποτέ τον πόλεμο πηγαίνοντας να πεθάνει για τη χώρα του. Τον κέρδισε κάνοντας κάποιον άλλο ανόητο μπάσταρδο να πεθάνει για τη δική του».

«Δειλός: Αυτός που σε μιά άσχημη κατάσταση σκέφτεται με τα πόδια του».

«Καλύτερα να πολεμάς για κάτι, παρά να ζεις για το τίποτα».

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο της Ιταλίδας ανθρωπολόγου Ida Magli
Μετάφραση και Σχολιασμός: Θεόδωρος Λάσκαρης


Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι ανθρωπιστικές επιστήμες εξαφανίστηκαν από τον ορίζοντα της μαζικής πληροφόρησης και αυτό επιτεύχθηκε απλά με τη σιωπή, δηλαδή μη μιλώντας πλέον για αυτές. Δεδομένου του τεράστιου ενθουσιασμού που είχαν προκαλέσει την περίοδο μεταξύ του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τη δεκαετία του 1990, το γεγονός ότι κανείς δεν επισήμανε αυτή την εξαφάνιση αποτελεί την επιβεβαίωση ότι η εξαφάνιση ήταν ηθελημένη. Οι καθέδρες προφανώς συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά οι επιστήμες τους δεν ενδιαφέρουν τα μέσα πληροφόρησης.


Ταυτόχρονα, με διαταγή της ΕΕ, αφαιρέθηκαν από τα σχολεία αρχαίες, ευγενείς και βασικές επιστήμες όπως η γεωγραφία, η λατινική και αρχαία ελληνική γραμματεία (με τις αντίστοιχες γλώσσες τους), μειώνοντας τες σε φαντάσματα, σε κομμάτια μιας ανύπαρκτης γνώσης. Ακόμη και η ιστορία, στερημένη από όλες τις μεθοδολογικές συμβολές με τις οποίες η σύγχρονη εποχή την είχε εμπλουτίσει, φαίνεται να έγινε ένα απομεινάρι άλλων καιρών, αδύναμη να δώσει στους ανθρώπους εκείνη την αυτογνωσία που είναι ο κύριος καρπός της και αποτελεί βασική κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ασφαλώς και αυτό αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε μέσα σε απόλυτη σιωπή.


Ως φαίνεται, ζούμε σε μία κοινωνία αναλφάβητων, όπου κανείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει και να εκφράσει μία κρίση πάνω σε παρόμοια μέτρα. Ωστόσο, ακόμη και μόνο ο κλάδος των Ιταλών καθηγητών* αποτελείται από σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα, πως δεν διαμαρτυρήθηκαν και δεν εξέφρασαν τη γνώμη τους για μία τόσο σοβαρή απόφαση;

Σώζονται τελικά οι αβάπτιστοι;Όταν κάποτε επισκέφθηκα τις σπηλιές του Αγίου Όρους, κάποια φορά συνάντησα έναν ασκητή με τον οποίο κάθησα να συζητήσω και να ρωτήσω κάποια πράγματα…


Τον ερώτησα λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα, αν σώζονται αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι…
Κι εκείνος μου είπε:
«Θα σου πω, παιδί μου, τι συνέβη κάποτε, στην Μ. Ασία.
Ζούσε, κάποτε, εκεί ένας Τούρκος ο οποίος αγαπούσε πολύ τους Χριστιανούς.
Βοηθούσε πάρα πολύ την εκκλησία.
Βοήθησε μάλιστα να γίνει κι ένα μοναστήρι.
Όπου υπήρ­χε φτωχός, αυτός έτρεχε και βοηθούσε.

Αλλά, ενώ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος κι απ’ τους Χριστιανούς καλύτερος- δεν είχε βαπτιστεί· δεν είχε αποφασίσει να βαπτιστεί!
Το άφηνε για αργότερα…
Κάποια φορά, όμως, πέθανε.
Και πέθανε πριν να βαπτιστεί!
Ο ηγούμενος του μοναστηριού πολύ στεναχωρέθηκε.
Στεναχωρέθηκε, γιατί έφυγε ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, πριν προλάβει να βαπτιστεί.
Αλλ’ όμως ήτανε τόσο καλός άνθρωπος ο Χασάν!!…

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Έγινε η αγιοκατάταξη του π. Ιακώβου Τσαλίκη!
Ιερά εικόνα του οσίου Δαβίδ της Εύβοιας και του γέροντα Ιάκωβου, από τον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής, Οσίου Δαβίδ και Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, που ανηγέρθηκε στην Τανζανία με δαπάνες της Ιεράς Μονής του οσίου Δαβίδ (εδώ).
"Ν": Με συγκίνηση και ενθουσιασμό υποδεχόμαστε το νέο και σπεύδουμε να το δημοσιέυσουμε, ζητώντας τις προσευχές του αγίου Γέροντα (του αγαπημένου των ορθοδόξων) για όλο τον κόσμο, πιστούς και "απίστους".
Ο π. Ιάκωβος Τσαλίκης - για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν - είναι ο τρίτος κατά σειράν πιο αγαπημένος σύγχρονος άγιος του λαού μας, μετά τους αγίους Παΐσιο τον Αγιορείτη και Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη. Η αγιοκατάταξή του ήταν κάτι που ο λαός μας περίμενε με λαχτάρα και, μαζί με όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, το ταπεινό μας ιστολόγιο δοξάζει το Θεό. Οι αρχιερείς που υπέγραψαν την αγιοκατάταξη ας έχουν τις ευχές του και ας τους φωτίζει η χάρη του Κυρίου προς το καλύτερο, να ενεργούν κατά Θεόν, πάνω από οποιαδήποτε λάθη και μικρότητες.

Να μην εφαρμοσθούν οι προτάσεις του Ι.Ε.Π. για την Ιστορία.


Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Προ οκτώ μηνών το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανήρτησε στο διαδίκτυο την πρόταση δέκα συνεργατών του για πλήρη αλλαγή της ύλης, της δομής και της φιλοσοφίας του μαθήματος της Ιστορίας. Η πρόταση του Ι.Ε.Π. προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις και σήμερα τίθεται το ερώτημα: Θα εφαρμοσθεί ή θα αποσυρθεί η πρόταση;
Στους αντιδρώντες εντάσσονται η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως) και οι δύο ενώσεις Φιλολόγων, δηλαδή των επιστημόνων που διδάσκουν την Ιστορία στη Μέση Εκπαίδευση. Επίσης το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ομόφωνη ανακοίνωση όλων των διδασκόντων κατέγραψε τις πολλές και ουσιαστικές διαφωνίες του με την πρόταση.
Το κείμενο των 50 σελίδων, το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, συντάχθηκε από μία ομάδα Πανεπιστημιακών και Σχολικών Συμβούλων, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας ειδικός στην Αρχαία Ελληνική, στη Βυζαντινή και στην Πρώιμη Νεοελληνική Ιστορία. Οι ιδεολογικές και διδακτικές καινοτομίες της προτάσεως είναι εν συντομία οι ακόλουθες:

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής - Η επιστροφή του νου στην καρδία


Ο μεγαλύτερος πόλεμος που γίνεται σε κάθε αγωνιζόμενο Χριστιανό είναι ο μετεωρισμός. Παίρνει ο διάβολος το νου μας και τον περιτριγυρίζει όπου αυτός θέλει και ενσπείρει στην καρδία μας πονηρούς λογισμούς και μολύνει την ψυχήν μας. Από εδώ αρχίζει η ασθένεια της ψυχής. Οι μάταιοι λογισμοί είναι η μεγαλύτερη ταλαιπωρία του συγχρόνου ανθρώπου.
Το καλύτερο μέσον αντιμετωπίσεως του μετεωρισμού είναι να αποκρούει κανείς τον μετεωρισμό στο πρώτο στάδιο, που είναι η προσβολή. Τότε η δύναμις του κακού είναι ακόμη μικρή και μπορούμε να την αποδιώξουμε εύκολα. Η απομάκρυνση της προσβολής του πειρασμού γίνεται διά της νήψεως και της ευχής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
«Νήψις» σημαίνει: προσοχή και επαγρύπνηση και φυλακή του νου, για να διατηρείται ο οίκος της ψυχής καθαρός. Με αυτό τον τρόπο αποδιώκεται η προσβολή και η ψυχή δεν μολύνεται και

Η σύγχρονη μάρτυρας Ελένη της Αττάλειας (+15 Μαρτίου 2013)

«Σας έλεγα λοιπόν για την Ελένη...»


(της Α.Α)

Η Ελένη είναι μια ρωσίδα παντρεμένη με τούρκο, κάτι πολύ συνηθισμένο στην Αττάλεια, μιας και υπάρχουν 12.000 οικονομικοί μετανάστες, στην πλειοψηφία γυναίκες. Οι πιο τυχερές έχουν σύζυγο τούρκο θρησκευτικά αδιάφορο/κοσμικό. Μπορεί να είναι και οι ίδιες του ιδίου πνεύματος, αλλά μπορεί αντιθέτως οι ίδιες να είναι θρησκευόμενες, οπότε έχουν την ελευθερία να λατρεύουν το Θεό τους, αρκεί να μην προκαλούν με την έντονη θρησκευτικότητά τους.
Μερικές έχουν έρθει σε συναίσθηση και μετά τον (πολιτικό) γάμο τους με μουσουλμάνο αναζήτησαν την πόρτα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αν είχαν κάποια βιώματα από τις γιαγιάδες τους, και φυσικά η Εκκλησία τις αντιμετώπισε με αγάπη και κατανόηση ασκώντας άκρα οικονομία. Μερικές εξακολουθούν να ζουν κοσμική ζωή και να θυμούνται (εξ όσων μπορούμε να ξέρουμε τουλάχιστον) την Εκκλησία στις πολύ μεγάλες γιορτές.
Υπάρχει όμως και μια μεγάλη κατηγορία γυναικών που έρχονται στο ναό κάτω από δύσκολες συνθήκες, κρυφά, κάνοντας σκληρά «παζάρια» με το σύζυγό τους, παρακαλώντας, κλαίοντας, ικετεύοντας, διαφεύγοντας, κινδυνεύοντας… Τα παιδιά τους δεν μπορούν να τα βαφτίσουν, παρακαλούν τον ιερέα να το κάνει κρυφά, αλλά όπως ξέρετε αυτό δεν γίνεται όταν είναι εν ζωή και οι δύο γονείς. Ακόμα και το να φέρουν στο ναό τα παιδάκια τους για να γνωρίσουν το χώρο είναι μεγάλη ευλογία γι’ αυτές, πράγμα που γίνεται πολύ δύσκολα και σπάνια.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Ολόκληρη η εκδήλωση "Τα νέα Θρησκευτικά στο νέο σχολείο" (Τρίκαλα, 16.11.2017)


Θράκη: Η Σαρία φεύγει αλλά... μένει και καλώς πράττειΟ λόγος ύπαρξης της σαρίας στη Θράκη δεν είναι το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, αλλά οι δύο άλλες σημαντικές αρμοδιότητές του

Μια αναγκαία απόφαση πήρε ο πρωθυπουργός, περιορίζοντας κάποιες αρμοδιότητες των μουφτήδων της Θράκης που τους δίνει η ισχύς της σαρίας στη χώρα μας. Το μέτρο αντιμετωπίστηκε είτε με επιδοκιμασία ως "κατάργηση" της σαρίας, παρότι δεν εξήγγειλε κάτι τέτοιο ο πρωθυπουργός, είτε με απογοήτευση από όσους δεν έχουν εμβαθύνει στο ζήτημα της ύπαρξης της σαρίας στη Θράκη, και απαιτούν την πλήρη κατάργηση.

Κατ’ αρχάς, να γίνουν γνωστές οι αρμοδιότητες του μουφτή: Ελέγχει τα ιερά τεμένη και διορίζει ή παύει τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους. Έχει την επίβλεψη και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των βακουφίων στην περιοχή της Ροδόπης. Μεταξύ Μουσουλμάνων έχει δικαστικές δικαιοδοσίες στην εφαρμογή Ισλαμικού δίκαιου - Σαρία (σε υποθέσεις γάμου, διαζυγίου, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, επιτροπείας, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ' όσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο). Οι αποφάσεις του εκτελούνται από το μονομελές πρωτοδικείο της Κομοτηνής, το οποίο και ελέγχει τη νομιμότητά τους.

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και το όμορο περιθώριο της βίας είχαν δώσει την «παραγγελιά» για τη διάλυση της ΔΕΛΤΑ


Από τον Φαήλο Μ. Κρανιδιώτη*

Μία ναυτική φωτοβολίδα φωσφόρου ήταν αρκετή για να ξεβρακώσει με ειρωνικό αλλά και τραγικό τρόπο όλη την υποκουλτούρα της ανομίας, που σαν ψοφίμι και σκουπίδια από τον βυθό του μεταπολιτευτικού βάλτου έχει αναδευτεί από την κρίση κι έχει βγει στον βρόμικο αφρό του δημόσιου λόγου. Μία ερίτιμος συνάδελφος κατηγορούσε τους αστυνομικούς της ΔΕΛΤΑ ως φασίστες. Δημοσίως. Το εκπληκτικής σύλληψης επιχείρημά της ήταν ότι πολλοί εξ αυτών είχαν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις, στις οποίες, όπως είπε εμβριθώς, όσοι πάνε είναι συνήθως φασίστες.

Ἡ συνδιάλεξη τῆς γιαγιᾶς – Καζαντζάκης


 

nikos_kazantzakis
 Δὲν ἤξερα ὅτι ἦταν ἔτος Καζαντζάκη. Καλύτερα, γιατὶ τελειώνει. Κυκλοθυμικὲς μεταφυσικὲς ἀπόψεις ἀνάλογα μὲ τὰ κέφια του (ἢ π.χ. ἂν τὸν πείραξε μιὰ λέξη τοῦ καλόγερου ἢ μιὰ τρίχα ποὺ ἔπεσε στὸ χέρι του), μὲ κακοχωνεμένο νιτσεϊσμό. Κτηνοτροφικὰ-πατριαρχικὰ μαζὶ μὲ μοδέρνα. Ἕνα πισωγύρισμα, πότε ἰδεαλιστικῆς «ἀπελευθέρωσης» καὶ πότε «νὰ φᾶμε καὶ νὰ πιοῦμε, νὰ ζήσουμε τὴ Ζωή» «ζορμπισμοῦ» (στιρνερικὸς κατσικοκλέφτης). Τὸ αἰώνιο δράμα τοῦ μοδέρνου Νεοελληνισμοῦ, ποὺ ἔχει καὶ ἀξίωση νὰ τὸν πάρουμε στὰ σοβαρά, σὰν αὐτόνομο μέγεθος. Ὡς λογοτεχνία πολὺ καλός, δῶστε του κι ἄλλα νόμπελ νὰ ἡσυχάσετε, ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα: ἀκόμη μιὰ καλὴ εὐκαιρία νὰ βρίσουν οἱ Ἀριστεροί – Φιλελεύθεροι τὴν νεοελληνικὴ Ἐκκλησία **. Ξεχνώντας ἐσκεμμένα –οἱ πρῶτοι– ὅτι ὁ Καζαντζάκης ἀποκαλοῦσε τὸν κομμουνισμὸ πνευματικὴ ψώρα κι ἔκανε τὰ γλυκὰ μάτια σὲφασισμούς* (βεβαίως, ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν πολιτικὴ θεώρηση τοῦ Καζαντζάκη ὅ,τι γιὰ τὴ μεταφυσική του θεώρηση: τυχαῖο τουρλουμπούκι πότε ἐθνικιστικὸ πότε διεθνιστικό – πότε φασιστικὸ πότε σοσιαλιστικὸ -πότε ὅ,τι λάχει κι ὅ,τι νάναι).
Εἴπαμε, ὁ Νεοελληνισμὸς εἶναι ἕνας κλόουν μὲ χίλια κουρέλια, εἶναι ἀπολύτως γιὰ πέταμα ὅταν πετᾶ τὴ σημαία-οὐσία του, τὴν Ἀρχαιότητα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία-Βυζάντιο, γιὰ νὰ «συνδιαλεχθεῖ» μὲ τὶς «πρόσφατες ἐξελίξεις στὴ σκέψη» καὶ μὲ τὴ Δύση. Κι αὐτὸ τὸ λέω ἂν ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο, τουλάχιστον γιατὶ δὲν διαθέτει τὰ προσόντα, τὰ φόντα (τὴν προϊστορία) γιὰ τέτοια συνδιάλεξη -καὶ γι’ αὐτὸ κατέληξε ἐδῶ ποὺ κατέληξε. Ὅταν ἀντιθέτως, οἱ μεμονωμένοι Δυτικοὶ πετᾶνε τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη ἐξυπνάδα, δὲν τὴν πετᾶνε στὸ κενό, ἀλλὰ σὲ ἕναν πολιτισμὸ ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο κι ἔπειτα ἀπὸ διεργασίες αἰώνων σπρώχνει τὰ μεμονωμένα ἄτομα νὰ διακηρύξουν αὐτὴν ἢ τὴν ἄλλη ἐξυπνάδα.


Ἀκόμη καὶ στὸ δεσμὸ ποὺ παραθέτω γιὰ τὰ φασιστικὰ στοιχεῖα στὸν Καζαντζάκη, ἐπικρίνεται ἐμμέσως ὡς φασιστικὴ ἢ πρωτοφασιστικὴ (!) ἡ ἐμμονή του στὸν «ἀγώνα». Ἡ γνωστὴ ἀριστερὴ σοφιστεία, ὅπου ὁ «ἀγώνας τῶν Ἄλλων» εἶναι καταχθόνιος καὶ φασιστικὸς ἐνῶ ὁ ἀσυμβίβαστος, λυσσασμένος καὶ φανατισμένος «ἀγώνας τῆς Ἀριστερᾶς» εἶναι καλὸς καὶ ἅγιος κι ὄχι πολεμικός-ἐπιθετικός (ἔ, καὶ μὲ λίγα πτώματα. «Κακῶν», πάντα!). Θὰ μοῦ πεῖτε, μὲ τέτοια διανοουμενίστικη-σοφιστικὴ ἀπόρριψη τοῦ «ἀγώνα» ἀκόμη κι ὁ Καστοριάδης καταλήγει νὰ χαρακτηριστεῖ φασίστας
** Πρῶτα μὲ τὸν μύθο περὶ ἀφορισμοῦ του κι ἔπειτα μὲ τοὺς ὀλοφυρμοὺς γιὰ τὸ ἂν ἔπρεπε νὰ κηδευθεῖ χριστιανικὰ ἕνας μὴ Χριστιανός.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Όσιος Παΐσιος, "Η Αγία Αικατερίνη δεκαεννιά χρονών ήταν και διακόσιους φιλοσόφους τους αποστόμωσε με την κατά Θεόν γνώση και την σοφία της"- Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ πίστευαν, έχασαν τήν πίστη τους;
Άν δεν προσέχει κανείς στά θέματα τής πίστεως καί τής λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται και μπορεί να γίνη αναίσθητος, να φθάση σέ σημείο νά μήν πιστεύη τίποτε.
- Μερικοί, Γέροντα, λένε ότι η πίστη τους κλονίζεται, όταν βλέπουν νά υποφέρουν καλοί άνθρωποι.
Ακόμη κι αν κάψη ο Θεός όλους τους καλούς, δεν πρέπει να βάλη κανείς αριστερό λογισμό, αλλά να σκεφθή πως ο Θεός ό,τι κάνει, από αγάπη το κάνει. Ξέρει ο Θεός πώς εργάζεται. Για να επιτρέψη να συμβή κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγη.

- Γέροντα, σήμερα ακόμη καί τά πιστά παιδιά αμφιταλαντεύονται, γιατί στα σχολεία υπάρχουν καθηγητές πού διδάσκουν τήν αθεΐα.
Γιατί να αμφιταλαντεύωνται; Η Αγία Αικατερίνη δεκαεννιά χρονών ήταν και διακόσιους φιλοσόφους τους αποστόμωσε με την κατά Θεόν γνώση και την σοφία της. Ακόμη και οι Προτεστάντες την έχουν προστάτιδα της επιστήμης. Στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της πατρίδος δεν χωράνε υποχωρήσεις∙ πρέπει να είναι κανείς αμετακίνητος, σταθερός.
- Γέροντα, παλιά προσευχόμουν με πίστη στον Θεό και ό,τι ζητούσα μου το έκανε. Τώρα δεν έχω αυτήν την πίστη. Πού οφείλεται αυτό;
Στην κοσμική λογική που έχεις. Η κοσμική λογική κλονίζει την πίστη. «Εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε», είπε ο Κύριος. Όλη η βάση εκεί είναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στο θαύμα. Ένα συν δύο δεν κάνει πάντα τρία∙ κάνει και πέντε χιλιάδες και ένα εκατομμύριο!
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Ε΄,«ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Και ο Μητροπολίτης Πατρών, ευλογεί την επιστροφή των βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών!
ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2017, πραγματοποιήθηκε Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τό πρωί τῆς Τρίτης, 14.11.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἰδιαιτέρως δέ ὑπέρ μακαρίας μνήμης τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου μέ τήν συμπλήρωση 9 ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία του, ὅπως ἐπίσης καί τῶν κατά τό τελευταῖο ἔτος, κοιμηθέντων Ἱερέων.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη πρὸς ὅλους τούς Κληρικοὺς μικρὰ δεξίωση καὶ ἀκολούθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως, στὸν Παλαιὸ Ἱερὸ Ναὸ μὲ ὁμιλητὴ τὸν προσκληθέντα ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνὸ ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Μύθοι καὶ πραγματικότητες ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἐν ὂψει τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως».
Μετὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἀκολούθησε συζήτηση καὶ ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν εὐλαβεστάτων Ἱερέων.

Κρατική αντιανδρική εκστρατεία
Του Παναγιώτη Λιάκου

Το 25% της αλήθειας είναι ολόκληρο ψέμα και το κράτος (δηλαδή, εμείς) πληρώνει για να αναπαράγει μια χυδαία προπαγάνδα

Για να συνεννοούμεθα. Είμαστε κορόιδα με μια περικεφαλαία, να! Υπάρχει κάτι που (κακώς, κάκιστα) πληρώνουμε αδρά και πάει στράφι μέχρι και το τελευταίο σεντ.
Αποκαλείται Γενική Γραμματεία Ισότητας. Υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και η επίδρασή της στα ελληνικά πράγματα είναι ακόμα πιο ανωφελής κι από μια φανταστική ομάδα ανθρώπων που έχει χούι να χτενίζει κανταΐφια. Και τώρα να καταργηθεί δεν θα λείψει σε κανέναν, παρά μόνο σε όσους μισθοδοτούνται από αυτήν και σε όλους όσοι έχουν συνδέσει ένα κομμάτι του μεροκάματού τους με τούτο το κατασκεύασμα.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, λοιπόν, έχει βγάλει στις τηλεοπτικές ρούγες μερικά βίντεο, όπου υποτίθεται ότι καυτηριάζεται η σεξουαλική παρενόχληση. Εκεί, ο δικηγόρος, ο καθηγητής, ο συνάδελφος, ο παιδίατρος είναι άνδρες και «πέφτουλες». Χουφτώνουν τη συνάδελφο, την ασκούμενη, τη φοιτήτρια, τη μαμά του μικρού ασθενούς. Κοντολογίς, ναι μεν τα φύλα είναι ίσα (και τα κανταΐφια χτενισμένα), αλλά οι άνδρες και μόνο οι άνδρες είναι «πέφτουλες», λιγούρηδες, γουρούνια. Οι γυναίκες ποτέ δεν παρενοχλούν σεξουαλικά. Ούτε οι ομοφυλόφιλοι. Ούτε οι λεσβίες.

"Οἱ θλίψεις στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς χαρές"


Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Έγκλειστος

Ὁ δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμάτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καὶ πιὸ πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπὸν μὲ ἀνδρεία καὶ ἠρωϊσμό, ἀκολουθώντας τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μὲ τὰ πάθη τοῦ ἐκπληρώνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μὲ τὸν ἀγώνα του ἐξαγνίζεται. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὸν ἐξαγνισμὸ του πλησιάζει τὸν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στὴν καθαρὴ καρδιά».
«Ὅταν ψυχραίνεται ὁ ζῆλος γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν θερμαίνουμε καταφεύγοντας μὲ φόβο καὶ τρόμο στὸν Θεό. Ἡ ραθυμία, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀθυμία, ἡ κατάθλιψη τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος θὰ μᾶς ἔρχονται καὶ καμιὰ φορᾶ θὰ μᾶς ταλαιπωροῦν ἀρκετὸ καιρό. Δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουμε.
Θὰ παραμένουμε σταθεροὶ καὶ ἀνδρεῖοι στὶς ἀρχές μας, ἐκτελώντας μὲ ὑπομονὴ τὰ καθήκοντά μας.
Ἂς μὴν πιστεύουμε ὅτι θὰ ἔχουμε πάντοτε ἐσωτερικὴ θέρμη ἢ ὅτι θ’ ἀπολαμβάνουμε διαρκῶς ἐσωτερικὴ γλυκύτητα. Αὐτὸ μὴν τὸ ἐλπίζετε.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Οι πρώτες αντιδράσεις γονέων και στο βάθος σεξουαλική αγωγή από το νηπιαγωγείοΣταματημό δεν έχουν τα χτυπήματα κατά της ελληνικής νεολαίας από το μηδενιστικό ασκέρι που με πολιτική εξαπάτηση του λαού αναρριχήθηκε στην εξουσία. Μετά τα παν-θρησκευτικά και τη θεματική εβδομάδα για την καταπολέμηση της «ομοφοβίας και τρανσφοβίας», έρχεται υποχρεωτικό μάθημα σεξουαλικής αγωγής, με το οποίο θα μαθαίνουν τα νήπια ότι είναι φυσιολογική η ομοφυλοφιλία ή το μασκάρεμα στο αντίθετο φύλο, ενώ παράλληλα θα καλούνται να αναζητούν το φύλο τους στο οποίο θα είναι έτοιμα να κατασταλάξουν στα 15 τους.Ο πρώην υπουργός παιδείας Φίλης είχε δηλώσει στη βουλή κατά τη συζήτηση για την ψήφιση της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια: «Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τρόπο υπεύθυνο, με τρόπο που να αξιοποιεί τους επιστήμονες και όχι άσχετα πρόσωπα, με τρόπο που να συγκροτεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, να φέρει στα σχολειά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, για να μην επαναληφθούν κάποια άλλη στιγμή στη Βουλή κραυγές και απόψεις σαν και αυτές που ακούσαμε εδώ μέσα και οι οποίες δεν τιμούν τη Βουλή»[1].

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ): Διακήρυξη για το Γενικό Λύκειο


ΠΗΓΗ esos.gr 

"Το Γενικό λύκειο ή θα έχει ως βασική αποστολή τη διαρκώς βελτιούμενη Γενική εκπαίδευση ή δεν θα υπάρξει. Θα γίνει μια καρικατούρα φροντιστηρίου"
Το πλήγμα που δέχεται σήμερα το Γενικό Λύκειο είναι η πιο βαθιά οπισθοδρόμηση στην νεότερη ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Γιατί:
• Αποδομείται η καταστατική σύσταση της Γενικής εκπαίδευσης με βίαιο και αντιεπιστημονικό τρόπο.
• Διαμορφώνεται μια εργαλειακού τύπου διαδικασία γνώσης και μάθησης, που ακυρώνει το κατακτημένο μορφωτικό περιεχόμενο του λυκείου.

• Ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ΄ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία του επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών.
• Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ΄ τάξηςχάνοντας εντελώς το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο.

• Αναπτύσσονται πολλοί συνδυασμοί επιλογών στη Β΄ Λυκείου προκειμένου να καλυφθούν εικονικά όλα τα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα – κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην πλειοψηφία των σχολείων της χώρας λόγω της συγκεκριμένης μαθητικής κατανομής.
• Υπονομεύεται ο διαπαιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου, αφού όλη η δομή και η λειτουργία του είναι στραμμένες στην υπηρέτηση των σκοπών της Γ΄ Λυκείου – προπαρασκευαστικού έτους.
• Ανατρέπεται δραματικά το εργασιακό στάτους και η μορφωτική αποστολή των εκπαιδευτικών.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

"Μνημονιακή" απαίτηση: Νομιμοποίηση της ναρκοκουλτούρας


"Μνημονιακή" απαίτηση: Νομιμοποίηση της ναρκοκουλτούρας
"Μνημονιακή" απαίτηση: Νομιμοποίηση της ναρκοκουλτούρας
Του Κώστα Κάππα, καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ώστε έτσι λοιπόν! Τα ναρκωτικά δεν είναι τόσο κακά, θεραπεύουν μάλιστα και τον πόνο! Ξαφνικά, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, “μεταμοντέρνοι” ειδικοί και διάφοροι χαϊδεμένοι των ΜΜΕ, με καταιγισμό άρθρων, δηλώσεων, εκδηλώσεων και νόμων, αποκατέστησαν την χαμένη τιμή του χασισιού και το έβαλαν στην θέση που του αξίζει, δίπλα στα αγροτικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιέργειες και στα πρωτότυπα (και όχι γενόσημα) φάρμακα…

Σας διαβεβαιώνω ότι η έκφραση “νομιμοποιείται η ινδική κάνναβη για ιατρική - φαρμακευτική χρήση” αποβλέπει στο να το αποδεχτεί ευκολότερα ο πολίτης, από το να του έλεγαν “ελεύθερος ο μπάφος”, ή “απολαύστε νόμιμα το τσιγαριλίκι σας”, ή “καλλιεργήστε άφοβα χασίσι”). Δεν πιστεύω να έχετε αμφιβολία ότι το παραθυράκι “ιατρική - φαρμακευτική χρήση”, θα γίνει μια τεράστια νόμιμη πόρτα για την πλήρη νομιμοποίηση. Ταυτόχρονα, η ίδια η ιδέα την νομιμοποίησης, συνεισφέρει σε μακροπρόθεσμα σκοτεινά σχέδια.
Στόχος είναι ένας κόσμος, όπου ο πολίτης θα είναι υπάκουος, ήσυχος, δεκτικός, μοιρολάτρης, δεν θα διεκδικεί, δεν θα διαμαρτύρεται, δεν θα καταγγέλλει, δεν θα συμπαραστέκεται σε κανέναν και θα εκτελεί τις εντολές “του Μεγάλου Αδελφού” (συντομογραφία: του άγριου καπιταλισμού).

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: Ἡ καλογερική τῆς Παναγίας

Αρχιμ. Πορφυρίου, Ηγουμένου Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας

Αὐτὴν τὴν γιορτὴ στὸ Ἅγιο Ὅρος οἱ πατέρες μου τὴν ὀνομάζουν «ἡ καλογερική της Παναγίας». Ὁ ΓερὸΓελάσιος πολὺ τὴν ἀγαποῦσε καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ παπαΘανάσης, ὁ Γέροντάς του, ὁ ἅγιος ἡγούμενος τῆς Γρηγορίου τὴν τιμοῦσε πάρα πολύ. Καὶ μία φορά, μία τέτοια ἡμέρα, ὁ γεροΓελάσιος, εἶδε τὸν Γέροντά μου νὰ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο, τὸν Ἀδελφόθεο. Αὐτὸν ποὺ διέσωσε καὶ τὴν σχετικὴ παράδοση. Ἡ Παναγία εἰσέρχεται στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Οἱ γονεῖς της, οἱ παποῦδες μας ὁ Ἅγιος Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἁγία Ἄννα, ἐκπληρώνουν τὸ τάμα τους. Καὶ πολλὰ κοριτσάκια τῆς Ἱερουσαλὴμ κρατοῦν λαμπάδες ἀναμμένες καὶ ἕνα κόκκινο πανὶ τὸ ἀνοίγουν, σὰν τὸ νυφοπάνι ποὺ ἔβαζαν παλαιότερα στοὺς γάμους στὶς πλάτες τοῦ ζευγαριοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Πόσοι συμβολισμοί;! Καὶ πόσους αἰῶνες περίμενε ὁ κόσμος αὐτὴν τὴν ὥρα; Νὰ εἰσέλθει ἡ ἀειπάρθενος σὲ τόπο ἠτοιμασμένο, ὅπου οἱ ἄνδρες ἀρχιερεῖς τρέμαν νὰ πλησιάσουν καὶ εἰσέρχονταν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Ἀδυνατεῖ ὁ νοῦς νὰ τὰ κατανοήσει καὶ πολλοὶ «ἐπιστήμονες» ἀρνοῦνται αὐτὴν εἰδικὰ τὴν ἑορτή. Μά, φυσικά, θὰ τὴν ἀρνοῦνται, ἀφοῦ ζοῦν μὲ μία

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(Αγ.Λουκά Κριμαίας)

eisodia-tis-theotokou

…Μόνο από σας, μητέρες καί πατέρες, τα παιδιά σας μπορούν να μάθουν το νόμο του Θεού, τον όποιο δεν τους διδάσκουν στα σχολεία. Καί μόνο τότε θα μπορέσουν να τον μάθουν αν, εσείς οι ίδιοι, θα μελετάτε με προθυμία το νόμο αυτό στίς εκκλησίες του Θεού…
.
…Αν όλοι εμείς οι μεγάλοι πρέπει όλη τη ζωή μας να είμαστε στενά ενωμένοι με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να τρεφόμαστε με το ζωοποιό χυμό από τη Θεία Ρίζα, το ίδιο αυτό ισχύει καί για τα μικρότερα κλήματα του Αμπελιού, τα πιο μικρά πράσινα φύλλα καί τα μικρά τρυφερά άνθη, πού ανθίζουν στο άγιο Κλήμα. Αυτά τα άνθη, τα φύλλα καί τα μικρά κλήματα είναι τα παιδιά μας, τα όποια φροντίζουμε με τρυφερότητα, τα όποια αγαπάμε σαν την καρδιά μας.
.
Έχουν μεγάλο χρέος και ευθύνη ενώπιον του Θεού εκείνοι οι χριστιανοί, οι όποιοι δεν εκτελούν το ιερό καθήκον τους να προστατεύουν τα μικρά τους παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά αλλά καί τα βρέφη, από τους εχθρικούς άνεμους, οι όποιοι μπορούν να τα αποκόψουν από το Κλήμα του Χριστού καί να τα πάνε πολύ μακριά καί να τα ρίξουν στη σκόνη καί στο βόρβορο, οπού θα τα πατήσουν με τα πόδια τους οι εχθροί της ανώτατης αλήθειας καί του αγαθού.
.

Ὅποιος παλεύει μέ τά πάθη του ἐκπληρώνει τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

 Ὁ δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμᾶτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καί πιό πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπόν μέ ἀνδρεία καί ἡρωϊσμό, ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μέ τά πάθη του ἐκπληρώνει τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μέ τόν ἀγῶνα του ἐξαγνίζεται. Καί ἀνάλογα μέ τόν ἐξαγνισμό του πλησιάζει τόν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καί μονήν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στήν καθαρή καρδιά».

 «Ὅταν ψυχραίνεται ὁ ζῆλος γιά τήν πνευματική ζωή πρέπει μέ κάθε τρόπο νά τόν θερμαίνουμε καταφεύγοντας μέ φόβο καί τρόμο στόν Θεό. Ἡ ραθυμία, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀθυμία, ἡ κατάθλιψη τοῦ πνεύματος καί τοῦ σώματος θά μᾶς ἔρχονται καί καμιά φορά θά μᾶς ταλαιπωροῦν ἀρκετό καιρό. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε. Θά παραμένουμε σταθεροί καί ἀνδρεῖοι στίς ἀρχές μας, ἐκτελώντας μέ ὑπομονή τά καθήκοντά μας .
 Ας μην πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάντοτε εσωτερική θέρμη ή ότι θ’ απολαμβάνουμε διαρκώς εσωτερική γλυκύτητα. Αυτό μην το ελπίζετε. 
 Αντίθετα, να περιμένετε συχνά ξαφνικές μεταπτώσεις. Γι’ αυτό όταν σας πολεμά η ακηδία και η κατάθλιψη, να τις αντιμετωπίζετε σαν κάτι συνηθισμένο στην πνευματική ζωή. Δεν επιτρέπεται να γογγύζουμε. Ας κάνουμε υπομονή την περίοδο αυτή και θα έρθουν φωτεινές ημέρες. Έχετε θάρρος και αγωνισθείτε στην προσευχή. Είναι πηγή παρηγοριάς, Είναι φωτισμός στους λογισμούς και δύναμη στον αγώνα.

 Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές. 

 Άλλοτε τις στέλνει ο Θεός για να ξυπνήσουμε από τον πνευματικό ύπνο, να σταματήσουμε τις αμαρτίες, να καθαρισθούμε με την μετάνοια.
 Και άλλοτε τις στέλνει για να υποταχθούμε περισσότερο σ’ Αυτόν που όλα τα ρυθμίζει. 
Να δείξουμε ανδρεία και υπομονή δοξάζοντάς Τον. Σε κάποια απ’ αυτές τις αιτίες οφείλονται και οι δικές σας θλίψεις. Εξετάζεται λοιπόν τον εαυτό σας, ειρηνεύεται και εμπιστεύεσθε στο θέλημα του Θεού, το σοφό και άγιο. 
«Σας κυνηγά η μια συμφορά μετά την άλλη; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ο Θεός σας θυμήθηκε! Δεν είναι συνηθισμένο να σκέφτεται κανείς έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και σας θυμήθηκε ο Θεός όχι με οργή, αλλά με έλεος. 
Βέβαια εσείς νιώθετε μόνο τη στέρηση και τον χαμό. Δεν βλέπεται όμως το έλεος που βρίσκεται πίσω από αυτά και μέσα σ’ αυτά.» 
«Σας συκοφάντησαν άδικα; Υπομείνετε καρτερικά. Θα θεωρηθεί αυτό επιτίμιο για εκείνα που πραγματικά φταίτε. Από την άποψη αυτή η συκοφαντία είναι μία πρόνοια του Θεού για εσάς. Πρέπει λοιπόν να έχετε ειρήνη με τους συκοφάντες σας, όσο και αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο.» 

«Η υγεία σας κλονίσθηκε. Κλονισμένη υγεία μπορεί να σημαίνει και κλονισμένη σωτηρία, όταν από τα χείλη του ασθενούς ακούγονται γογγυσμοί και κραυγές απελπισίας. Είθε ο Κύριος να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τη συμφορά αυτή. 
 Η υγεία και η αρρώστια είναι και τα δύο μέσα σωτηρίας, όταν τα εκμεταλλευόμαστε με το πνεύμα της πίστεως στον Θεό που μας αγαπά και προνοεί για εμάς. Τα ίδια όμως είναι και μέσα καταστροφής, όταν τα αντιμετωπίζουμε με λανθασμένη νοοτροπία.» Συμφιλιωθείτε λοιπόν με τη δοκιμασία σας. Υπομείνετέ την με υποταγή στον Κύριο, πιστεύοντας ότι έτσι θα ευεργετηθείτε και εσείς και οι οικείοι σας. Θυμηθείτε και την καρτερία των αγίων μαρτύρων, οι οποίοι μετά τα βασανιστήρια παρέμεναν στη φυλακή πέντε, δέκα ή και είκοσι ακόμη χρόνια έχοντας ανακούφιση και απόλαυση την ζωντανή ελπίδα του Παραδείσου. 

πηγή :Αποσπάσματα από το βιβλίο «Απάνθισμα Επιστολών-Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου», Ιερά Μονή Παρακλήτου, 2008

Μακαριστός Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος: «Δεν θα εκβιάσω τον Θεό μου με ένα μηχανάκι. Την πνοή τη δίνει και την παίρνει ο Θεός»


 Φαίη 

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πνευματικού τέκνου τού μακαριστού Μάνης, που «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς την ώρα της θείας λειτουργίας
«Χριστόδουλε, φεύγω, παιδί μου. Γεια σου». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του μακαριστού Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου προτού αφήσει την τελευταία του πνοή κάτω από την Αγία Τράπεζα.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης εξεδήμησε εις Κύριον στις 8 Νοεμβρίου, σε ηλικία 84 ετών, στην Αρεόπολη, ενώ η εξόδιος ακολουθία του εψάλη στις 10 του μηνός, παρουσία Αρχιερέων, τοπικών Αρχών, κλήρου και πλήθους πιστών.
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες του πνευματικού του παιδιού αρχιμανδρίτη Ανδρέα Μπολοβίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από περίπου έναν μήνα ο καρδιολόγος στο Ωνάσειο που παρακολουθούσε την υγεία του μακαριστού Χρυσοστόμου έκρινε ότι είχε έρθει η στιγμή να βάλει βηματοδότη. Του το είχε προτείνει, ωστόσο ο μακαριστός Μάνης ήταν κατηγορηματικός. «Δεν θα εκβιάσω Κύριον τον Θεό μου με ένα μηχανάκι. Την πνοή τη δίνει και την παίρνει ο Θεός» ήταν η κάθετη απάντηση που είχε δώσει στον γιατρό του.
«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΩ»

Οἱ Λωτοφάγοι τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν Χρονογραφίες


Πηγή


Το πρώτο “χειρουργείο” περιελάμβανε την αφαίρεση από τα Αρχαία Προσανατολισμού στη Β’ Λυκείου των έργων Υπερ Ροδίων Ελευθερίας του Δημοσθένη και το Περί Ειρήνης του Ισοκράτη. Στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μελλούμενων εκπαιδευτικών μας υπολείπεται και πάλι -κατά την κρίση των εκπαιδευτικών ινστρουκτόρων- ένας λογογράφος του διαμετρήματος του Δημοσθένη με την ωδή του στα δημοκρατικά ήθη.

Επακολούθημα, αποτέλεσε η αρχική προ διετίας κατάργηση των Λατινικών στη Β’ Λυκείου και η ταυτόχρονη συνακόλουθη σύμπτυξη τους σε ένα μάθημα κοπτοραπτικής στη Γ’ Λυκείου και μόνο, μονολιθικό, αγαλματοποιημένο εδώ και είκοσι χρόνια στην ίδια διδακτέα ύλη δίχως εισαγωγικές παραπομπές, δίχως καμία προσέγγιση ουσίας με το κλασσικό ουμανισμό.

Έπονταν το ψαλίδισμα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην τάξη των τελειόφοιτων από την εξεταστέα ύλη. Περίττευαν βλέπετε κέιμενα του Σολωμού, του Βιζηυνού, του Παπαδιαμάντη, του Ιωάννου

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Ένοχες Σχέσεις Της Ιεραρχίας της Ε.Ε. Με Το Διεθνές Συνωμοτικό Συνδικάτο Παγκοσμιοποίησης του Τζωρτζ Σόρος.Υπαινιγμοί για χρηματισμό 226 Ευρωβουλευτών και συνέργεια της Κομισιόν με τo Δίκτυο Σόρος.
Πρόκληση για την σύσταση ειδικής επιτροπής για έρευνα « διεθνούς πολιτικής συνωμοσίας υψίστου επιπέδου».


Tου Μιχαήλ Στυλιανού
Συνταρακτικές αποκαλύψεις, την περασμένη Τρίτη στην Ευρωβουλή, για την διάβρωση και συνέργεια της νομενκλατούρας του Καθεστώτος των Βρυξελλών στις καταχθόνιες εκστρατείες του Τζωρτζ Σόρος, για την εθνική μετάλλαξη και κονιορτοποίηση των κρατών της Ευρώπης, προσέκρουσαν στο φράγμα του ήχου των καθεστωτικών ΜΜΕ και κρατήθηκαν σε απόσταση ασφαλείας από την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Δράστης των αποκαλύψεων ήταν ο Βρετανός ευρωβουλευτής Νάϊτζελ Φάρατζ , Νέμεση του ευρωπαϊκού πολιτικού Πρυτανείου και πρωταγωνιστής της βρετανικής αποχώρησης, ο οποίος, στα δυόμισι λεπτά που του διατέθηκαν, προκάλεσε σεισμικά ρήγματα στην ήδη ηθικά ξεφτισμένη πρόσοψη του ενωσιακού οικοδομήματος.

ε φράσεις κοφτές ως ριπή μαστιγίου και επικαλούμενος κείμενα της Οργάνωσης «Ανοιχτή Κοινωνία», (εγκεφάλου των ποικιλώνυμων διεθνών πλοκάμων του τερατώδους πολύποδα του Συστήματος Σόρος), ο κ Φάρατζ προκάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει μιαν ειδική επιτροπή ερεύνης των στοιχείων μιας «υψίστου επιπέδου ιστορικής περίπτωσης διεθνούς πολιτικής συνωμοσίας», καταγγέλλοντας:

--Ότι ο πολυδισεκατομμυριούχο κερδοσκόπος «ανθρωπιστής» Σόρος προικοδότησε προ μηνός με το ποσό των 18 δισεκατομμυρίων την οργάνωση «Ανοικτή Κοινωνία», η οποία διεξάγει διεθνείς εκστρατείες για την ελεύθερη κίνηση πληθυσμών και «υποστηρίζει υπερεθνικές δομές και οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση».

Τὸ Έθνος κινδυνεύει!
Τοῦ Κωνσταντίνου Γανωτή
Τὸ λέω χωρὶς διάθεση νὰ κινδυνολογήσω. Τὸ βλέπω, τὸ ζῶ. Πολλοὶ στὶς μέρες μας ζοῦν σὰν νὰ μὴν ἀνήκουν σὲ κανένα ἔθνος. Κι ἂν ἀκούσουν τὴν ἀνήσυχη κραυγὴ μας “τὸ ἔθνος κινδυνεύει”, θὰ σοῦ ἀπαντήσουν: Ε, καὶ τί μὲ νοιάζει ἐμένα; Τί χάνω δηλαδή; Εἶναι οἱ Ἕλληνες, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μεταναστεύουν σ’ ἕνα κράτος μὲ καλοὺς μισθοὺς καὶ νὰ ζήσουν σὰν πολίτες καὶ ὁμοεθνεῖς σ’ αὐτὸ τὸ κράτος ξεχνώντας κάθε ἀνάμνηση, ἀκόμα καὶ τὴ γλώσσα τῆς τέως πατρίδας τους.

Ἔθνος εἶναι ἕνα σύνολο ἀνθρώπων, ποὺ τοὺς συνδέει ἕνα κοινὸ αἴσθημα σὰν μία πλατιὰ οἰκογένεια, μὲ κοινὲς ἱστορικὲς ἀναμνήσεις, συχνὰ καὶ κοινὴ θρησκεία καὶ γλώσσα. Ἡ κοινὴ γλώσσα κάποτε ἐκβιάζεται ἀπὸ ἱστορικὲς περιστάσεις, ὅπως ἔγινε μὲ περιοχὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς Καππαδοκίας. Ἡ κοινὴ θρησκεία εἶναι πολὺ δυνατὸ στοιχεῖο ἐθνικῆς ἑνότητας, ἀλλὰ κι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο κάποτε σκοντάφτει σὲ περιστάσεις ἢ ὑπερβαίνεται, ὅταν ζήσει κανεὶς πολλὰ χρόνια σὲ κάποιον τόπο. Τώρα καταλαβαίνουμε πῶς χάνεται ἕνα ἔθνος• χάνεται, ὅταν ἀτονήσουν καὶ τελικὰ σβήσουν οἱ κοινὲς ἐμπειρίες, οἱ κοινὲς περιστάσεις, ποὺ ἑνώνουν τοὺς ὁμοεθνεῖς. Μαζὶ μὲ αὐτὰ χάνεται καὶ ἡ κοινὴ γλώσσα καὶ ἡ κοινὴ θρησκεία. Τότε οἱ ἄνθρωποι καταπίνονται ἐθνικὰ καὶ ἀφομοιώνονται ἀπὸ ἄλλο ἔθνος (ἢ ἄλλα ἔθνη), ποὺ ἀκόμα ζεῖ καὶ συντηρεῖται. Ἔτσι οἱ πολίτες τῶν ΗΠΑ στὴν ἀρχὴ τῆς μετανάστευσης τῶν Εὐρωπαίων ἀφομοιώθηκαν ἀπὸ τὶς συμπαγεῖς καὶ πιὸ ὀργανωμένες πρῶτες ἀποικίες τῶν Ἀνατολικῶν πολιτειῶν, ὅπου κυριαρχοῦσαν οἱ Ἰρλανδοί, κι ἔτσι ἔγιναν ἕνα Ἀγγλόφωνο κράτος, ποὺ μὲ τὴν κοινὴ Ἱστορία ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα ἄρχισαν νὰ νιώθουν σὰν ἔθνος κι ἔγιναν ἔθνος.
Ἕνας σημερινὸς κάτοικος τῆς Ἑλλάδας μὲ ταυτότητα ἑλληνική, ποὺ ἔχει ὡς κύριο μέλημά του τὸ εἰσόδημά του, τὴν ψυχαγωγία, κατὰ προτίμηση “ξένη”-ὥστε νὰ νιώθει παγκόσμιος ἄνθρωπος, τὴν ἀπόκτηση ὅλων των ἀνέσεων καὶ ἀπολαύσεων, καὶ εἶναι ἀδιάφορος θρησκευτικὰ καὶ χρησιμοποιεῖ περισσότερο μία διεθνῆ γλώσσα ὅπως λ.χ. τὰ Ἀγγλικά, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πιὰ Ἕλληνας, ἔχει πεθάνει ἐθνικά. Γι’ αὐτὸν ἡ γλώσσα εἶναι μόνο μέσο ἐπικοινωνίας καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος προτιμάει τὴν εὐκολότερη γραφὴ καὶ γι’ αὐτὸ βολεύεται μὲ τὶς εὐκολότερες γλῶσσες, ὅπως εἶναι ἡ Ἀγγλική.

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τῶν ἡμερῶν μας


 Φαίη 
  Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Δεκατρία χρόνια μετά τήν προδοτική ψευτοσύνοδο τῆς Φερράρας, ὁ συνυπογραφείς ἑνωτικός ὅρος ἐφαρμόζεται πλέον καί στήν πράξη: Ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα ἔρχονται στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 (πέντε μῆνες πρίν ἀπό τήν Ἅλωση) συλλειτουργοῦν μέ τούς δικούς μας μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά.
Ἡ ὑβριστική αὐτή ἑνωτική λειτουργία σήμανε καί τό τέλος τῆς χιλιόχρονης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ προδοσία τῆς Πίστεως, ὅπως μαθαίνουμε ἀπό τά Βιβλία μας τά Ἱερά, ποτέ δέν μένει ἀτιμώρητη. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σηκώθηκε ἀπό τήν Πόλη καί ἀντ’ αὐτῆς ἐγκαταστάθηκε ἡ χατζάρα τοῦ Τούρκου.
Στήν συγκεκριμμένη, ὅμως, ἀποστασία (συλλείτουργο μέ αἱρετικούς), κάποια παλληκάρια τῆς Πίστεώς μας διαμαρτυρήθηκαν καί ἀντέδρασαν σθεναρά. Ἀνάμεσά τους καί ὁ γνωστός σέ ὅλους μας θαυματουργός Ἁγιος τῆς νήσου Λέσβου, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ ἦταν διορισμένος ἀπό τόν ἵδιο τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ὡς σύμβουλός του καί πρωτόπαπας. Στήν κρίσιμη, ὅμως, ὥρα (τήν ὥρα τοῦ προδοτικοῦ συλλείτουργου) δέν ὑπολόγισε οὔτε ἀξιώματα οὕτε φιλίες αὐτοκρατορικές. Κινούμενος στήν ἴδια ἐκκλησιολογική καί πνευματική γραμμή μέ τόν Γεννάδιο, συμβουλεύει τόν αὐτοκράτορα νά σταματήσουν κάθε σχέση μέ τούς παπικούς. Προτείνει στόν βασιλιᾶ νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν σωτηρία τῆς Πόλης καταφεύγοντας ὅχι στήν δῆθεν βοήθεια τοῦ ἀντίχριστου Βατικανοῦ, ἀλλά στήν δοκιμασμένη κραταιά προστασία τῆς Παναγιᾶς μας.
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, ἐνῷ ἦταν καλεσμένος ἀπό τόν ἵδιο τόν αὐτοκράτορα, δέν πάτησε τό πόδι του στό προδοτικό συλλείτουργο. Στοιχημένος στήν ἁγιοπατερική μας Παράδοση, ἀρνήθηκε νά συμπροσευχηθεῖ μέ τούς ἑνωτικούς λατινόφρονες καί μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη, δηλαδή τοῦ πάπα. Ὁ βασιλιᾶς, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἐξοργίστηκε μέ τήν σθεναρά Ὀρθόδοξη στάση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ καί ἔδωσε ἀμέσως διαταγή νά ἐξοριστεῖ. Νά πῶς βρέθηκε ὁ Ἅγιός μας στήν Λέσβο, ὅπου καί ἀργότερα μαρτύρησε: Ἐξορισμένος στό νησί γιά τά ἀνόθευτα Ὀρθόδοξα φρονήματά του καί τήν προσήλωσή του στήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση.

π. Δανιήλ Συσόεφ: ο ιερέας που αγάπησε τους μουσουλμάνους περισσότερο από τη ζωή του (και πέθανε γι' αυτούς) !
«Οι χριστιανοί είναι πλάσματα άλλης φύσεως. 
Υπάρχει ο Homo Sapiens και o Homo Christian». 


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου
Αέναη επΑνάσταση

Ασφαλώς κανείς δυτικός άνθρωπος δεν αγάπησε τους μουσουλμάνους όσο ο Ρώσος ορθόδοξος ιερέας π. Δανιήλ Συσόεφ. Τους αγάπησε τόσο, ώστε αφοσιώθηκε σ’ ένα τιτάνιο ιεραποστολικό έργο, για να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό όσο το δυνατόν περισσότεροι, όχι μόνο μουσουλμάνοι, αλλά και ακραίοι Ρώσοι νεοπαγανιστές, υπερεθνικιστές, προτεστάντες κ.λ.π.
Πίστευε ακράδαντα πως, εκεί όπου βρίσκονται, είναι παγιδευμένοι και καταστρέφονται. Διακήρυττε πως, αν δεν μεταφέρουμε το λόγο του Χριστού στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε άλλες θρησκείες και δόγματα, θα είμαστε άσπλαχνοι και ρατσιστές. Το μόνο κίνητρό του ήταν η ανιδιοτελής αγάπη.

Η προσπάθειά του αυτή απέφερε πολλούς καρπούς, δεκάδες μουσουλμάνοι και προτεστάντες τον αγάπησαν, όμως άλλοι τον μίσησαν. Μετά από πολλές απειλές, δολοφονήθηκε μέσα στην εκκλησία, στη Μόσχα, στις 19 Νοεμβρίου 2009, σε ηλικία 34 ετών.
Η απόδοση τιμής στο θάνατό του είναι αφορμή για κήρυγμα αγάπης, όχι μίσους, γιατί εκείνος κινήθηκε μόνον από αγάπη, χωρίς κανενός είδους ρατσιστικό ή ιμπεριαλιστικό συναίσθημα.
Ένας αγαπημένος άγιος ιεραπόστολος (όπως και για πολλούς άλλους, τουλάχιστον στο εξωτερικό - φυσικά δεν έχει ανακηρυχθεί άγιος ακόμη) και πιστεύω ότι δίνει πολλά μηνύματα και ευχόμεθα και στην αγιοκατάταξή του.

Απάντηση στον κ. Υφαντή – Δύο λάμδα στους ‘φακέλλους’ των νέων Θρησκευτικών, ένα λάμδα για να έρθουν κι ένα λάμδα για να πάνε πίσω …

 Φαίη
Έκπληκτοι διαβάσαμε την απάντηση/ερωτηματολόγιο του κ. Παναγιώτη Αρ. Υφαντή, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και Μέλους της Συντακτικής Ομάδας των Φακέλων Μαθήματος της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στην έμπονη τοποθέτηση του π. Πορφυρίου, Καθηγουμένου της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Βεροίας.
Σε αυτήν την απάντηση/ερωτηματολόγιο καλούμαστε εν ολίγοις να πλάσουμε στο μυαλό μας μία πολυδαίδαλη εξήγηση στο ερώτημα που βασανίζει την Ελληνική κοινωνία: γιατί κυρίες και κύριοι βιάζετε την θρησκευτική μας συνείδηση; Η απάντηση/ερωτηματολόγιο του κυρίου Υφαντή μας καλεί να επικεντρωθούμε όχι σ’ αυτόν καθ’ αυτόν τον βιασμό αλλά στο ασυνάρτητο θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να πραγματώσει αυτόν τον βιασμό -βαρουφέικης εμπνεύσεως τύπου ‘δημιουργικής ασάφειας‘. Είναι, μας λέει, «διδακτικό υλικό, ενδεικτικό και ανοιχτό στη χρήση και στο περιεχόμενό του … η δομή και οι μαθησιακές στοχεύσεις του νέου Προγράμματος Σπουδών υπηρετούνται καλύτερα από έναν τέτοιο ευέλικτο και ανοιχτό Φάκελο Μαθήματος
Άρες μάρες κουκουνάρες κύριε Υφαντή μου. Μας έφαγαν οι ‘ανοιχτότητες’ και οι ‘ευελιξίες’ σας στο πρόγραμμα «που από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας» όπως λέτε. Είναι μέρος αυτής της ‘ανοιχτότητας’ και της ‘ευελιξίας’ να μην δίνονται καν οι φάκελλοι στους μαθητές με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει μερίδα γονέων (ουδείς γνωρίζει πόσοι) το «πρόγραμμα που εφαρμόζεται»; Ωραία εφαρμογή! Είναι κατάσταση αυτή να έχουμε φτάσει στο σημείο να συμπεριφερόμαστε σαν κατάσκοποι μέσα στα ίδια μας τα σπίτια ρωτώντας τα παιδιά μέρα παρά μέρα τι έκαναν στο μάθημα των Θρησκευτικών; Είναι κατάσταση αυτή να επαφίεται η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα καπρίτσια του κάθε σχολείου και του κάθε δασκάλου/καθηγητή; Για αυτό πληρώνουμε φόρους; Για να παραμένουμε βουβοί στο σύγχρονο παιδομάζωμα των παιδιών μας από το ίδιο το Κράτος;
Με αντικειμενικά κριτήρια, ρωτάει κανείς, τι είδους «μαθησιακές στοχεύσεις» θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ‘αόρατο’ πρόγραμμα; Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ‘εφαρμογή’ ενός προγράμματος όταν το ίδιο το πρόγραμμα είναι ‘ολίγον έγκυος’; Σκέτος παραλογισμός. Να σας πω εγώ κύριε Υφαντή μου τις «στοχεύσεις» του νέου προγράμματος σπουδών. Να υφάνουν σιγά-σιγά το σάβανο του γένους με την δική μας ανοχή και εμπιστοσύνη στα δικά σας ‘έμπειρα’ χέρια και στην ‘πνευματική φροντίδα’ της ‘επιλεγμένης’ επιτροπής της διοικούσας