Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Μοναχὸς Ἀρσένιος: «Εἰλικρινὰ λυπούμαστε πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου»!

 
Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Ἀρσένιος,
ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

«Καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἠμᾶς»

Μὲ πληροφόρησαν μερικοὶ ἐν Χριστῷ φίλοι μου, ποὺ ζοῦν ἔξω στὸν κόσμο, πὼς ἔχει κυκλοφορήσει στὸ διαδίκτυο μία ὁμιλία ἑνὸς ἱερομονάχου, τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου, ὁ ὁποῖος εἶναι γέροντας πνευματικὸς σὲ γυναικεία Ἱερὰ Μόνη στὴν Χαλκιδική.
Αὐτὸς λοιπόν, ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ Χριστόδουλος, εἶναι σφόδρα ὑπὲρ τοῦ σημερινοῦ ἐμβολίου COVID-19. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ εἶναι καὶ πικρὸς ἐπικριτὴς ὅλων ἠμῶν ποὺ ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦμε. Ἄλλωστε ὁ κώδικας ἐμβολιασμοῦ μᾶς λέει πὼς εἶναι προαιρετικὸ γιὰ τὸν κάθε πολίτη τῆς χώρας ἂν θὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο ἢ ὄχι. Αὐτὸ ἄραγε τὸ ἔχει λάβει ὑπόψιν του ὁ πατὴρ... Χριστόδουλος; Ὅμως οἱ φίλοι ἐπέμεναν πὼς πρέπει νὰ ἀκούσω ἔστω καὶ ἕνα ἀπόσπασμα, τηλεφωνικά, ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ ἐν λόγῳ ἱερομονάχου. Φυσικὰ μετὰ χαρᾶς δέχτηκα καὶ ἄκουσα τηλεφωνικὰ περίπου 35 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ὅλη ὁμιλία, ποὺ ἡ διάρκειά της εἶναι 90 λεπτά. Συγχωρέστε με ἀγαπητοί μου, ἀλλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἄκουσα στὰ 35 λεπτὰ ἔφριξα μέχρι ποὺ ἀναγκάστηκα νὰ πῶ στοὺς φίλους μου πὼς δὲν ἀντέχω νὰ ἀκούσω ἄλλο αὐτὰ τὰ λόγια. Ὁ πατὴρ Χριστόδουλος λοιπὸν εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητας, διότι σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἀρνούμαστε τὸ ἐμβόλιο καὶ κηρύττουμε τὴν ἀλήθεια, αὐτὸς ὁ ἱερομόναχος μᾶς ρίχνει εὐθύνες, λέγοντας πὼς καθυστερεῖ ὁ ἐμβολιασμὸς ἐξαιτίας μας καὶ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι!!!

Ἔφτασε καὶ στὸ ἔσχατο σημεῖο τοῦ ὀλισθήματός του νὰ κάνει παρατηρήσεις στὸ Ἱερὸ γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τῆς Σουρωτῆς. Ἐκεῖ, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, ἡ σεβαστὴ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἐν Χριστῷ ἀδελφές της, ἀξιώθηκαν καὶ εἶχαν καθοδηγητὴ καὶ Γέροντα τὸν πολυαγαπημένο μας Ἅγιο Παΐσιο. Κι ὄχι μόνο τὸν εἶχαν Γέροντά τους, ἀλλὰ λίγα χρόνια νωρίτερα στὴν μεγάλη ἀρρώστια ποὺ πέρασε ὁ Ἅγιος καὶ χρειάστηκε ἀρκετὲς φιάλες αἷμα, ἡ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἀδελφές της πρόσφεραν τὸ αἷμα τους στὸν Ἅγιο καὶ ἀνένηψε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. Κι ὅπως εἶναι φυσικὸ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Ἅγιος ἔκανε δῶρο τὸν ἑαυτό του στὴν Ἱερὰ Μονή, ὅπου στὸ τέλος ἡ γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς τὸν γηροκόμησαν καὶ τὸ ἅγιο λείψανό του βρίσκεται ἐνταφιασμένο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ποὺ προαναφέραμε. Μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ἡ γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς ἄρχισαν νὰ ἐκδίδουν λόγους τοῦ Ἁγίου Παισΐου ποὺ ὄντως μᾶς «ξεδιψοῦν» πνευματικὰ καὶ μᾶς καθοδηγοῦν.

Στὸ βιβλίο λοιπὸν «Λόγοι Β' - Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» στὸ κεφάλαιο 1 «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» στὴν σελίδα 181, ὁ Ἅγιος μᾶς λέει: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Ἀποφράς ἡ μέρα τῆς Ἁλώσεως;

 
Γράφει ὁ Γεώργιος Ἔξαρχος, Φιλόλογος,
Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Ἱστορίας στὸ Πὰν/μιο Ἰωαννίνων

«Καί ἦταν καιροί πού ἡ Πόλη πόρνη
σέ μετάνοιες ξενυχτοῦσε,
καί τά χέρια της δεμένα τά κρατοῦσε,
καί καρτέραγ’ ἕνα μακελάρη….
….Καί καρτέραγε τόν Τοῦρκο νά τήν πάρει…».
Οἱ στίχοι εἶναι τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ἀπό τόν «Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου».
Αἰῶνες πρίν τήν ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως προϋπῆρχαν τάσεις πού αὐτές ἔγιναν ἱκανές γιά νά φθάσουμε μέ μαθηματική ἀκρίβεια σέ αὐτήν τήν ἴδια τήν Ἅλωση. Ἄλλωστε ἡ Ἅλωση ἄργησε γιά λίγες δεκαετίες, λόγω τοῦ ὅτι ὁ Βαγιαζήτ, ὁ προπάππους τοῦ Πορθητῆ ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νά καταλάβει τήν Πόλη, εἰσέβαλαν οἱ Μογγόλοι μέ τόν Ταμερλάνο στήν Μ. Ἀσία καί ἔτσι ἀναγκάστηκε νά λύσει τήν πολιορκία... Ὁ ἐπιθανάτιος ρόγχος τῆς Πόλης κράτησε πάνω ἀπό τρεῖς αἰῶνες. Πρίν ἀκόμη γίνει ἡ Α΄ Ἅλωση.

Ὅλοι οἱ ἱστορικοί μας λένε ὅτι ἄν εἴχαμε ὑποταχθεῖ στόν Πάπα πρίν τήν Ἅλωση ἀπό τούς Ὀθωμανους θά εἴχαμε γίνει προτεκτοράτο τοῦ Βατικανοῦ. Θά ἤμασταν χειρότερα ἀπό ὅτι εἴμαστε σήμερα. Βλέπουμε τόν ἑλληνισμό στήν Κάτω Ἰταλία, στήν Γαλλία κ.ἀλ. ὅτι ταυτίστηκε μέ τό παπικό στοιχεῖο. Ἑκατομμύρια κατοικῶν ἔχασαν τήν ἑλληνικότητά τους καί σέ κάποιους μόνο μένει ἡ ἀνάμνηση ὅτι κάποτε ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα καί ὁμιλεῖτο ἡ ἑλληνική γλώσσα. Ἄν ἀντιπαραβάλουμε τούς ρωμηούς τῆς εὐρώπης οἱ ὁποῖοι κατακτήθηκαν ἀπό τούς Φράγγους, μέ τούς ρωμηούς τῆς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι σέ πολλές περιοχές, λόγω διαφόρων καταστάσεων ἔχασαν μέν τήν ἑλληνική τους γλώσσα, κράτησαν ὅμως τήν Πίστη τους, θά συμπεράνουμε ὅτι ἡ ἑλληνικότητα διατηρήθηκε στήν καρδιά τους λόγω αὐτῆς τῆς Πίστης, ἐνῶ οἱ πρῶτοι, ἄν καί συνέχισαν νά μιλᾶνε ἑλληνικά, ξέχασαν ὡστόσο τήν ἑλληνική τους καταγωγή διότι ἔχασαν πρῶτα τήν Πίστη τους. Ἄρα συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Ἑλληνισμός διασώζεται μέσω τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὄχι τό ἀντίθετο. Νά θυμηθοῦμε ἐδῶ τό πλῆθος τῶν καλογήρων πού εἶχαν διακόνημα ἀνά τούς αἰῶνες τήν ἀντιγραφή ὅλης αὐτῆς τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς, τῆς θύραθεν παιδείας, ὅπως τήν χαρακτήριζαν οἱ ἴδιοι. Ἡ ἐκφράγκευση λοιπόν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης καί ἡ μεταβολή του σέ κράτος ἀπό τό 794 δημιούργησε μία Δύναμη πού συνεχῶς ἐποφθαλμιοῦσε τήν Κωνσταντινούπολη.

Τόν 16ο αἰ. ὁ Κύριλλος Λούκαρις σέ ἐπιστολή του εἶχε κάνει τήν ἑξῆς ἐπισήμανση πρός τούς εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι χαρακτήριζαν ἀγράμματους ἤ ἀπολίτιστούς τούς ρωμηούς… Ἄν εἶχε βασιλεύσει ὁ Τοῦρκος εἰς τὴν Φραγκίαν δέκα χρόνους, χριστιανοὺς ἐκεῖ δὲν εὕρισκες καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα τώρα διακόσιους χρόνους εὑρίσκεται καὶ κακοπαθοῦσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ βασανίζονται, διὰ νὰ στέκουν εἰς τὴν πίστιν τους, καὶ λάμπει ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ μυστήριον τῆς εὐσέβειας καὶ σεῖς μοῦ λέγετε, ὅτι δὲν ἔχομεν σοφίαν;

Αὐτά πού λέει ὁ Λούκαρις τεκμαίρονται ἀπό τήν ζωή του. Ὁ βασιλιάς τῆς Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΓ΄ εἶχε πληρώσει 40.000 τάλληρα γιά νά ἐκθρονιστεῖ ὁ Λούκαρις ἀπό τόν Σουλτάνο. Ὅπερ καί ἐγένετο. Οἱ τοῦρκοι γιά τά χρήματα κάνουν τά πάντα. Ὁ Σουλτάνος ἔβαλε στήν θέση του τόν λατινόφρονα Τιμόθεο, κάτι πού ἤθελε ὁ Λουδοβίκος.

Περίεργη είδηση

 


  

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΧΑΝ ;;; ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΤΑ ΜΜΕ. 

Περίεργα και πρωτόγνωρα τα καιρικά φαινόμενα στην Γιουχαν της Κίνας και κάποιες γειτονικές πόλεις. Μεταξύ 10 και 14 Μαΐου κατηγορίας 5 ανεμοστρόβιλοι διέσχισαν την πόλη της Γιουχαν και την έκαναν συντρίμμια . Πρώτη φορά στα ιστορικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το καιρικό φαινόμενο διαδέχτηκε το άλλο, έντονη βροχόπτωση, ανεμοστρόβιλοι, χαλάζι, και πολύ μεγάλες πλημύρες. . Στο 2.40 λεπτό φαίνεται η ενέργεια να έρχεται από πάνω και προκαλεί κάτι σαν κεραυνό που απλώνει στον ουρανό. Έγιναν επίσης πολλοί σεισμοί μέχρι και 7.3 στο βάθος των 10 χιλιομέτρων...


Τρελογιάννης

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ

 Κάθισα νά ἀποθησαυρίσω τίς διάφορες ἐντολές, συμβουλές καί μοντέλα γιά τό μέλλον πού μᾶς ἀνακοίνωσαν (ἤ ἐπέβαλαν) στή διάρκεια τῆς πανδημίας εἴτε οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παγκοσμιοποιητικῆς Ε.Ε. καί τοῦ ἀμερικανικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, εἴτε οἱ «λεσχιάρχες» τῆς παγκοσμιοποιητικῆς highsociety, ὅπως ὁ κύριος Κλάους Σβάμπ, πού μᾶς μαθαίνει πόσο πολύ χρειαζόμαστε τήν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση», εἴτε μεγιστάνες τοῦ πλούτου, ὅπως ὁ Μπίλ Γκέϊτς καί ὁ Τζόρτζ Σόρος, πού χρηματοδοτοῦν ἀπό μέσα ἐνημέρωσης καί πολιτικά κόμματα, μέχρι τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Κατέληξα λοιπόν σέ μιά λίστα 10 παρεμβάσεων, πού σηματοδοτοῦν τήν Τέταρτη Βιομηχανική Ἐπανάσταση (ἤ ἀλλιῶς «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση», ἤ ἀλλιῶς «Γενναῖο Νέο Κόσμο»), πού ξεκίνησε νά ὑλοποιεῖται γιά τό «καλό μας».
Πρώτη παρέμβαση, ἡ καθιέρωση τῶν γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων ἤ ἀκόμη καί τῶν συνθετικῶν. Μέχρι καί συνθετικά μπιφτέκια θά δοῦμε, δῆθεν γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ πείνα, πού θά φέρει ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίση, πού προκάλεσε ἡ ἐπιδημία. Στήν πράξη ὅμως γιά νά ἐξαρτιέται διατροφικά ἡ πλανήτης ἀπό πέντε-ἕξι μεγάλους πολυεθνικούς γίγαντες, πού δραστηριοποιοῦνται στή βιοτεχνολογία.
Δεύτερη παρέμβαση, ἡ καθιέρωση τῶν γενετικῶν φαρμάκων καί τῶν γενετικῶν fast track ἐμβολίων, μαζί μέ τήν κάρτα ὑγείας καί τό μητρῶο ἐτήσιων ἐμβολιασμῶν γιά κάθε πολίτη.

Τρίτη, ἡ καθιέρωση τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος, μέ κατάργηση τῶν μετρητῶν.
Μᾶς τό ξεφούρνισε ἀπό τίς 9 Μαρτίου ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας, συνιστώντας στροφή στίς ψηφιακές συναλλαγές προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ μετάδοση τοῦ Covid 19 μέσῳ τοῦ φυσικοῦ χρήματος. «Ἀντικαταστῆστε τά κέρματά σας μέ κάρτες» μᾶς συμβούλευσε μέσῳ τοῦ twitter καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, γιατί ὡς γνωστόν οἱ ὑποδοχές τῶν ΑΤΜ δέν ἔχουν μικρόβια καί ἰούς!

Τέταρτη παρέμβαση, τά ρομπότ, πού ἀναλαμβάνουν κρίσιμο ρόλο στήν παραγωγή καί ἀντικατάσταση σταδιακά τοῦ 40% μέ 50% τῶν ἐργαζομένων στά πλαίσια τῆς Τέταρτης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης.
Διαμαρτυρίες καί διαδηλώσεις δέν ἐπιτρέπονται, καθώς ἡ κοινωνική ἀποστασιοποίηση εἶναι τό νέο «τοτέμ» στίς κοινωνίες, ὅπου θά ἐφαρμοστεῖ ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση».

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Πώς ο άνθρωπος καταντάει υπηρέτης του Αντίχριστου

 

Αγίου Ιγνατίου Μπραντσιανίνωφ

Όπως λάμπει ο ήλιος στον ουρανό, έτσι λάμπει και ο χριστιανισμός. Όποιος κλείνει τα μάτια του γιατί έτσι το θέλει, να έχη το θάρρος να το λέη, ότι δεν ξέρει τίποτε για τον Χριστό, επειδή έτσι το θέλει! και όχι επειδή δεν υπάρχει τάχα φως.

Η αιτία, που οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Θεάνθρωπο, είναι μέσα τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και η αιτία, που τους κάνει και δέχονται τον αντίχριστο, είναι και αυτή μέσα τους. «Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους· μα σεις δεν με δεχθήκατε. Αν κάποιος άλλος έλθη στο δικό του όνομα, αυτόν θα τον δεχθήτε»!

Εδώ ο Χριστός μας το λέει ξεκάθαρα, ότι αυτοί και αρνήθηκαν τον Χριστό και εδέχθηκαν τον αντίχριστο, παρ’ ότι συνήθως για τον αντίχριστο μιλάμε σαν για κάποιος που πρόκειται να έλθη. Γιατί όποιος λόγω δομής της σκέψης του αρνείται τον Χριστό, αυτός, ακριβώς λόγω της δομής της σκέψης του, είναι έτοιμος να δεχθή και θα δεχθή τον αντίχριστο. Γι’ αυτό, και τους κατέταξε σ’ εκείνους που εδέχθηκαν τον αντίχριστο, παρ’ ότι αυτοί εξεμέτρησαν το ζην πολλούς αιώνες, πριν έλθη ο αντίχριστος.

Γιατί έκαναν το πιο μεγάλο έργο του αντιχρίστου: έγιναν θεοκτόνοι. Όταν θα έλθη ο ίδιος ο αντίχριστος δεν θα έχη να κάμη τόσο μεγάλο κακούργημα, το πνεύμα τους βρισκόταν σε τόσο εχθρική σχέση προς τον Χριστό, ώστε να έχη αυτόματα απόλυτη συγγένεια με τον αντίχριστο, παρ’ ότι από αυτόν τους χώριζε ένα τόσο τεράστιο χρονικό διάστημα, που μέχρι τώρα έχει φθάσει στις περίπου δυο χιλιάδες χρόνια.

Κάθε πνεύμα, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος, δεν είναι από τον Θεό. Είναι του αντιχρίστου. Γι’ αυτόν το έχετε ακούσει. Και το ξέρετε. Ότι έρχεται. Και νυν εν τω κόσμω εστί. Σήμερα στον κόσμο ευρίσκεται πνευματικά. Όσοι κυβερνούνται από το πνεύμα του αντιχρίστου, αυτοί πνευματικά τον εδέχθηκαν.

Και ήλθαν μαζί του σε σχέση και επικοινωνία. Του υποτάχθηκαν. Πνευματικά τον προσκύνησαν. Τον έκαμαν Θεό τους. Και γι’ αυτό «πέμψει αυτοίς ο Θεός», δηλαδή θα επιτρέψη ο Θεός να τους έλθη ενέργεια πλάνης, δηλαδή να γίνουν ανίκανοι να αντισταθούν στην ψεύτικη διδασκαλία του αντίχριστου. Και έτσι θα πιστεύουν τα ψέματα.

Και γι’ αυτό όλοι εκείνοι που δεν πίστευσαν στην αλήθεια, αλλά αντίθετα έδειχναν χαρά όταν άκουγαν τα ψέματα, θα κατακριθούν από τον Θεό. Ο Θεός είναι δίκαιος σε ό,τι κι αν επιτρέπει. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός, πρέπει να είναι για το πνεύμα του ανθρώπου μια ικανοποίηση· και ταυτόχρονα μια φανέρωση, μια κρίση.
Τρελογιάννης

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Η μόνη μελέτη στον κόσμο από το MIT που ξεσκεπάζει τα εμβόλια θανάτου και μετάλλαξης DNA.

 
Ότι σας λέμε δηλαδή εμείς εδώ και μήνες διαισθητικά, και λόγω μελέτης και ακρόασης πραγματικών ανθρωπιστών επιστημόνων.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από ερευνητές του ΜΙΤ και της Immersion Health, Πόρτλαντ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες των εμβολίων mRNA που αναπτύσσονται σήμερα κατά της νόσου COVID-19.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές: International Journal Of Vaccine Theory, Practice And Research. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/29.Η ομάδα μελέτης εξέτασε τόσο τα συστατικά όσο και την επιδιωκόμενη βιολογική απόκριση σε αυτά τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής της ίδιας της πρωτεΐνης spike, καθώς και την πιθανή σχέση τους με ένα ευρύ φάσμα τόσο οξέων όσο και μακροχρόνιων προκαλούμενων παθολογιών, όπως διαταραχές του αίματος, νευροεκφυλιστικές ασθένειες και αυτοάνοσα νοσήματα.

Μεταξύ αυτών των πιθανών επαγόμενων παθολογιών, η ομάδα τόνισε τη σημασία των αλληλουχιών αμινοξέων που σχετίζονται με την πρωτεΐνη πριόν εντός της πρωτεΐνης spike.

Είναι ενδιαφέρον ότι η ομάδα μελέτης παρουσίασε επίσης μια σύντομη ανασκόπηση των μελετών που υποστηρίζουν τη δυνατότητα “αποβολής” της πρωτεΐνης spike, δηλαδή τη μετάδοση της πρωτεΐνης από ένα εμβολιασμένο σε ένα μη εμβολιασμένο άτομο, με αποτέλεσμα την πρόκληση συμπτωμάτων στο τελευταίο.

Υπήρξε κάποια κύρια κάλυψη αυτών των ισχυρισμών για τη διασπορά των σωματιδίων spike από εμβολιασμένα άτομα, την οποία ορισμένοι ειδικοί είχαν απορρίψει στο διαδίκτυο ως απλώς ψεύτικους ισχυρισμούς και ανοησίες, αλλά αυτό το νέο εύρημα της μελέτης δείχνει το αντίθετο.Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μελέτη αντιμετωπίζει επίσης τις ανησυχίες ότι αυτά τα εμβόλια θα μπορούσαν να τροποποιήσουν το DNA των ατόμων που λαμβάνουν τον εμβολιασμό. Παρόλο που δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν οριστικά ότι αυτό συμβαίνει, οι ερευνητές παρέχουν ένα πιθανό σενάριο, το οποίο υποστηρίζεται από τις προηγουμένως καθιερωμένες οδούς μετασχηματισμού και μεταφοράς γενετικού υλικού, σύμφωνα με το οποίο το mRNA που εγχέεται θα μπορούσε τελικά να ενσωματωθεί στο DNA των γεννητικών κυττάρων για τη διαγενεακή μετάδοση.

Η ομάδα μελέτης δεν διατυπώνει απλώς αβάσιμες ή μη επιστημονικά τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις, αλλά μάλλον ζητά περισσότερες μελέτες για την αντιμετώπιση των ανησυχιών αυτών και για περισσότερη επιτήρηση που θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των μακροχρόνιων επιπτώσεων αυτών των εμβολίων, τα οποία στην πραγματικότητα είναι απλώς πειραματικά φάρμακα, και θα επιτρέψει πραγματικά στο ευρύ κοινό να εκτιμήσει καλύτερα την πραγματική σχέση κινδύνου/οφέλους αυτών των νέων τεχνολογιών.

Σάββατο 22 Μαΐου 2021

«Μάχη» Ινδίας και Pfizer: Η εταιρεία αρνείται να δώσει αποζημιώσεις από πιθανές παρενέργειες


DefenceNet Newsroominfo@defencenet.gr


Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι συνομιλίες της ινδικής κυβέρνησης με την εταιρεία Pfizer για την έγκριση του εμβολίου της στην αχανή αυτή χώρα του 1,3 δισ. κατοίκων. Αιτία η απαίτηση της Pfizer να απαλλαγεί από κάθε νομική διεκδίκηση αποζημιώσεων από βλάβη που μπορεί να προέλθει από παρενέργειες του πειραματικού της εμβολίου BNT162b2 για τον κορωνοϊό και η άρνηση της κυβέρνησης της Ινδίας να υποκύψει στις πιέσεις της Pfizer/Biontech.

Η Ινδία παραμένοντας πιστή στην βασική αρχή της δεν έχει δώσει ασυλία σε καμία φαρμακευτική εταιρεία που διαθέτει εμβόλια για τον κορωνοϊό σε περίπτωση που λήπτες εμβολίων υποστούν βλάβη από τις παρενέργειες.

Η Pfizer όμως είναι ανένδοτη ζητώντας πλήρη ασυλία από μελλοντικές αγωγές για αποζημιώσεις κάτι που έχει καταφέρει με άνεση τόσο στις ΗΠΑ και τη όσο και στην ΕΕ, όπου κανείς λήπτης του εμβολίου της σε μπορεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση εξαιτίας βλαβών που έχει υποστεί από το εμβόλιό της.

Σύμφωνα με το Reuter οι δύο πλευρές εργάζονται για συμβιβαστική λύση κάποιας μορφής νομικής προστασίας στους λήπτες του εμβολίου, με την Pfizer όμως να ανθίσταται ζητώντας πλήρη ασυλία.

Η αγορά όμως της Ινδίας για την Pfizer θεωρείται σημαντική, αλλά και για την ινδική κυβέρνηση η συμφωνία θεωρείται κρίσιμη καθώς ο αριθμός των καθημερινών κρουσμάτων ανέρχεται στις 250.000 και σύμφωνα με ανακοινώσεις το 98% του πληθυσμού είναι απροστάτευτο έναντι μόλυνσης από τον κορωνοϊό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας S. Jaishankar πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες τις ΗΠΑ προκειμένου να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για την επίλυση του θέματος, όπως αναφέρουν τα ινδικά ΜΜΕ. Όπως όμως σημειώνεται είναι άγνωστο πότε θα λυθεί το πρόβλημα καθώς η Pfizer φαίνεται αδιάλλακτη στο θέμα των αποζημιώσεων, φοβούμενη ότι η τεράστια ινδική αγοράς μπορεί να γίνει πηγή χιλιάδων αγωγών από βλάβες λόγω παρενεργειών και τα ινδικά δικαστήρια να είναι απασχολημένα με τις αγωγές αυτές 24 ώρες το 24ωρο.


Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ _Όλοι είναι εναντίον µας: Η επιστήμη και η πολιτική~ Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ 1993 †


*Ο πόλεμος που δεχόμαστε είναι πολύ μεγάλος. Όλοι είναι εναντίον µας: η επιστήμη και η πολιτική.


Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς. Η δική µας στάση πρέπει να είναι μαρτυρική...


*Ζούμε και πάλι στην ατμόσφαιρα των πρώτων αιώνων της χριστιανικής εποχής: «Υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν» (Φιλιπ. Α΄ 29).


Αρκετές φορές χάρηκα με τη σκέψη, ότι η ζωή μου κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνέπεσε με διωγμούς κατά του Χριστιανισμού. Αυτό μου επιτρέπει να αισθανθώ καθαρότερα τον εαυτό μου ως χριστιανό, να συνειδητοποιήσω την ασύγκριτη τιμή κατά τους χρόνους μας να ακολουθώ τον Μονογενή Υιό του Πατρός στην πορεία Του προς τον Γολγοθά.


*Παντού διωγμοί, αλλά σε ποικίλες μορφές. Εν τούτοις κανέναν από αυτούς δεν μπορεί κάποιος να υπομείνη εύκολα. Είθε ο Θεός της αγάπης να λυτρώσει κάθε ψυχή από τη συμφορά να γίνει διώκτης έστω και «ενός των μικρών τούτων».


Ο Κύριος έπαθε για όλους εμάς. Τα παθήματά Του καλύπτουν όλες τις ασθένειες της ζωής μας μετά την πτώση του Αδάμ. Για να γνωρίσουμε όπως πρέπει τον Χριστό, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε κι εμείς στα παθήματά Του και να βιώσουμε, αν είναι δυνατόν, το παν, όπως και Αυτός ο Ίδιος.


Έτσι και μόνο έτσι γνωρίζεται ο Χριστός – Αλήθεια, δηλαδή υπαρξιακά, όχι αφηρημένα, όχι με ψυχολογική η θεωρητική πίστη που στερείται βιωματικής πείρας.
*****
Αγίου Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ, Περί Προσευχής, Δ’ για την έμπονη προσευχή, έκδ. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας.


ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: ~ Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ _Όλοι είναι εναντίον µας: Η επιστήμη και η πολιτική (trelogiannis.blogspot.com)


ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

amethystos

Άρθρο – άποψη “φωτιά” αστυνομικού: “Παράνομες και αντισυνταγματικές διακρίσεις στην ΕΜΑΚ”

 

 Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εμπεριστατωμένη απάντηση στην διαταγή σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα στελέχη της ΕΜΑΚ με απειλή μετακίνησης σε άλλο πόστο για όσους δεν το πράξουν όπως αναφέρει το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου «28550 Φ 215.2» έγγραφο. Αποτελείται από τρία σκέλη, το πραγματιστικό, το ηθικό και στη συνέχεια το νομικό.

Ας δούμε αρχικώς το πραγματιστικό, γιατί είναι εσφαλμένη τέτοια διαταγή. Η διαταγή έχει ως βασική αιτιολογία: λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και εξασφάλισης της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας των αναφερομένων υπηρεσιών (των ΕΜΑΚ)… η διευκόλυνση του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών… από ένα ή περισσότερα κράτη της Ε.Ε.

Πριν ξεκινήσει μια αποστολή της ΕΜΑΚ προς το εξωτερικό, υπάρχει συνεννόηση αρχηγών κρατών ή έστω υπουργών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η φύση της αποστολής είναι η αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, είναι εύκολα αντιληπτό ότι μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της έτερης χώρας, δε θα μπουν σε καραντίνα, αφού, άλλωστε, ο σκοπός της αποστολής είναι η συνδρομή σε μια άμεσης κρισιμότητας κατάσταση, που δεν επιδέχεται αναβολή…

Διπλάσια η θνητότητα από COVID-19 των εμβολιασμένων στη Γερμανία?

 

 

Ο Δημοσιογράφος Μπόρις Ρέιτσεστεραποκαλύπτει στοιχεία που του δόθηκαν

από το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας μετά από ερώτημά του, σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμένων κατά της COVID-19 που βρέθηκαν θετικά στον ιό και νόσησαν, χρειάστηκαν νοσηλεία ή πέθαναν.

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του:

«Την περασμένη εβδομάδα και χθες, στην ομοσπονδιακή συνέντευξη Τύπου, ρώτησα τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων που βρέθηκαν θετικοί στην Corona, νόσησαν με Covid 19 και πέθαναν Covid 19. Το Υπουργείο εργάζεται προφανώς και στις αργίες, διότι η απάντηση ήρθε σήμερα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, μετά τη χορήγηση περισσότερων από 36 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου, αναφέρθηκαν συνολικά 57.146 κρούσματα Covid-19 μεταξύ εμβολιασμένων ατόμων – δηλαδή 0,016% με βάση τις δόσεις εμβολίου (όχι εμβολιασμένων ατόμων, καθώς πολλοί έχουν ήδη λάβει δύο δόσεις εμβολίου). Το υπουργείο προφανώς μετράει όλους εκείνους που βρέθηκαν θετικοί ως “κρούσματα Covid-19”. 44.059, ή το 77% αυτών, εμβολιάστηκαν μία φορά και 13.087, ή το 23%, εμβολιάστηκαν δύο φορές. Όσον αφορά τους τελευταίους, η απάντηση του υπουργείου αναφέρει: “Όσον αφορά εκείνους που εμβολιάστηκαν δύο φορές, δεν μπορεί να δηλωθεί, λόγω της συντομίας του χρόνου απάντησης, εάν η ασθένεια εμφανίστηκε 15 ημέρες μετά τον 2ο εμβολιασμό (χρόνος έναρξης της υποτιθέμενης πλήρους ανοσολογικής προστασίας από τον εμβολιασμό) και συνεπώς πρέπει να αξιολογηθεί ως εμβολιαστική αποτυχία”.

Από τους 44.059 που βρέθηκαν θετικοί αφού εμβολιάστηκαν μία φορά, οι 28.270, (64%) αρρώστησαν. 4.562, (10%) χρειάστηκαν νοσηλεία και 2.045, (4,6%) πέθαναν.

Από τα 13.087 άτομα που εμβολιάστηκαν δύο φορές με θετικά αποτελέσματα των εξετάσεων, 4.999, (38%) αρρώστησαν. 1.659, (13%) χρειάστηκε να νοσηλευτούν και 662, (5,1%) πέθαναν.»

Συγκριτικά, να αναφέρουμε ότι η θνητότητα στον γενικό πληθυσμό στη Γερμανία είναι περίπου στο 2,4% (86.514 θάνατοι σε 3.615.870 κρούσματα, στις 18/5/21).

Δηλαδή, στην υποομάδα των εμβολιασμένων κατά της COVID, παρατηρείται διπλάσια σχεδόν θνητότητα (4,6%) σε όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση και υπερδιπλάσια (5,1%) σε όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ελλιπή για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Αποτελούν ωστόσο μια πρώτη ένδειξη και δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Δηλαδή, να απαντηθεί το αν και σε ποιο βαθμό αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση και συμβάλλουν στη μείωση των νοσηλειών και των θανάτων.

Πηγή: reitschuster.de

Μετάφραση – σχολιασμός: Μαντάτα

 Ο Boris Reitschuster ήταν επικεφαλής του γραφείου της Μόσχας του ειδησεογραφικού περιοδικού “Focus” από το 1999 έως το 2015. Στα τέλη του 2011, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία μετά από μαζικές απειλές και συνέχισε να διευθύνει το γραφείο από το Βερολίνο για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Γεννημένος στο Άουγκσμπουργκ, είναι συγγραφέας πολλών μπεστ σέλερ, μεταφραστής του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και έχει γράψει για πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως η Washington Post, ο Guardian, η Frankfurter Allgemeine, η Wiener Zeitung και η Münchner Merkur. Είναι οικοδεσπότης εβδομαδιαίας πολιτικής εκπομπής στο ρωσόφωνο γερμανικό κανάλι OstWest-TV και διδάσκει στο Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και Οικονομίας Haus Rissen στο Αμβούργο. Ζει στο Βερολίνο και επισκέπτεται τακτικά τη Ρωσία, την Ουκρανία και πολλά άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ 

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Προσκυνοῦμεν τὰ πάθη τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

 
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς

«Ἄν εξεράθη τὸ κλαδί, πάντα χλωρὴ εἶν' ἡ ρίζα» (Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.)

Γενάρης τοῦ 1952, πέρα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ πάνω στοὺς πρόποδες τοῦ Πάϊκου βρέθηκε μισοφαγωμένη ἀπὸ ἄγρια θηρία τοῦ βουνοῦ ἡ ενενηντάχρονη γριούλα Παλάσα Παχατουρίδου. Κανένας συγχωριανός της δὲν παραξενεύτηκε. Γνώριζαν καλὰ τὸ δρᾶμα τῆς μεγαλοκυράς ἀπὸ τὴν Χαμενία τοῦ Καρς πάνω στὸν Καύκασο. Ἡ δύστυχη ἔχασε δέκα γιους λεβέντες καὶ τὸν ἄνδρα της στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Τελευταία εἶχε χάσει καὶ τὸ μυαλό της. Ἀναζητοῦσε κάθε μέρα νὰ βρεῖ τὸ δρόμο γιὰ τὴν μεγάλη ἐπιστροφὴ στὴν «πατρίδα». Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἔψαχνε τὸ δρόμο γιὰ τὴν γῆ ποὺ ἦταν σπαρμένη μὲ τὰ κόκαλα τῶν παιδιῶν της...
8 Ἀπριλίου 1921, ὁ βουλευτὴς Κ. Φίλανδρος μιλῶντας στὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ γιὰ τὴν Γενοκτονία ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:«Αἱ γραῖαι καὶ οἱ γέροντες διεσκορπίζοντο τότε εἰς τὰς...ἐρήμους, ὅπου γυμνοί, ἄστεγοι καὶ νήστεις σωρηδὸν ἀπέθνησκον. Ἀλλὰ καὶ ὁσάκις τὴν μακρὰν πεζοπορίαν διεδέχετο ἡ διὰ τοῦ σιδηροδρόμου μεταβίβασις τῶν εἱλώτων, ἐξετυλίσσοντο σκηναὶ φρικτοτέρας τραγωδίας. Εσταμάτα τὸ τραῖνον μέσα εἰς τὴν ἔρημον, διὰ νὰ ριφθῶσιν ἀπροστάτευτα τὰ δυστυχῆ ἐκεῖνα πλάσματα εἰς τὴν διάκρισιν τῶν ἀγρίων θηρίων καὶ τῶν ἀνθρωπόμορφων θηρίων. Δυστυχὴς μητέρα, εστoιβαγμένη μετ' ἄλλων γυναικῶν ἐντὸς σκευοφόρου βαγονίου, βλέπουσα κινδυνεῦον τὸ τέκνο τῆς ἀπὸ ἀσφυξίαν, ἐτόλμησε νὰ ζητήσει βοήθεια. Παρευθὺς Τοῦρκος χωροφύλαξ ἁρπάσας ἀπὸ τὴν ἀγκάλην τῆς μητρὸς τὸ τέκνον της τὸ ἐξεσφενδόνισεν ἐκ τοῦ παραθύρου εἰς τὸ κενόν, ἐνῶ τὸ τραῖνο ἐξηκολούθει τρέχον εἰς τὴν ἀπέραντην ἔρημον! Ἄλλαι μητέρες εὑρέθησαν παγωμέναι εἰς τὰ χιονισμένα ὄρη μὲ τὰ δυστυχῆ μικρά των κρεμασμένα ἀπὸ ξηροὺς μαστούς!...».


Ὁ θάνατος τῆς ἄμοιρης γριούλας, στὸ χιονισμένο Πάϊκο καὶ οἱ θάνατοι ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων τοῦ Πόντου ἔχουν ἕνα κοινὸ στοιχεῖο. Ἦταν ἀπόρροια τοῦ «λευκοῦ θανάτου». Τραγικὴ μοῖρα ἐπεφύλαξε στὴν χαρακομένη κυρά-Παλάσα θάνατο σὰν αὐτὸν ποὺ γνώρισαν τὰ παιδιά της. Ὁ θάνατος φέρνει μιὰ καὶ μόνη ὀνομασία. Οἱ Τοῦρκοι ὅμως τοῦ ἔβαλαν ἐπίθετο, τὸν ἔφεραν στὰ μέτρα τους, ἐπινόησαν ἕνα νέο εἶδος θανάτου. «λευκὸς θάνατος». Τί εἶναι ὁ «λευκὸς

Δίκτυο Ελληνισμού : Χρειάζονται 200.000 υπογραφές για να λήξουμε όλη αυτήν την παρωδία που έχει καταστρέψει τις ζωές μας στόχος να κατατεθεί μήνυση έως την Παρασκευή.

 


 Στο δίκτυο ελληνισμού, για όσους δεν ξέρουν, υπάρχουν και αγωνίζονται προσωπικότηες όπως ο συνταγματολόγος καθηγητής Γεώργιος Κασσιμάτης, ο επίσης συνταγματολόγος καθηγητής του Δημοκριτείου που τους τα βρόντηξε και παραιτήθηκε Κων/νος Βαθιώτης, ο καθηγήτης φιλοσοφίας και φυσικής του Δημοκριτείου Γεώργιος Παύλος που συντονίζει την όλη προσπάθεια και πολλοί άλλοι αξιόλογοι συμπατριώτες μας.Συλλογή Υπογραφών Αντίστασης σε υποχρεωτικές νομικές πράξεις, τεστ, εμβόλια σε σχολεία και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και εργασίας.

https://www.diktyoellinismou.gr/ypografes-iatrikes-praxeis/

Κείμενο Υπογραφών

Αγαπητοί φίλοι ζούμε κάτω από ένα δολοφονικό εγκληματικό και δικτατορικό καθεστώς. Επιβάλλει στα δικαστήρια της χώρας να παίρνουν διαρκώς αποφάσεις περί υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων. Οι πράξεις αυτές είναι δολοφονικές σαφώς και εναντίον του λαού. Είναι Αντισυνταγματικές και άκρως παράνομες. Αντίθετες από το ελληνικό Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως αποφαίνονται ιατροί και άλλοι επιστήμονες στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο τα τεστ και τα υποχρεωτικά εμβόλια, πέραν του ότι προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι δολοφονικά για το ανθρώπινο σώμα. Οδηγούν σε πληθώρα παρενεργειών και μεταλλάξεων, καρκίνων και θανάτων. Δεν έχουν δοκιμαστεί κλινικά και δεν έχουν επίσημη άδεια από επισήμους επιστημονικούς και κρατικούς οργανισμούς. Προφανώς ζούμε τον εφιάλτη ενός νέου είδους πολέμου που θα αφανίσει την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό αν δεν αντισταθούμε με κάθε τρόπο.

Σας προσκαλούμε όλους να συμβάλλετε σε συλλογή υπογραφών και στοιχείων που θα μας αποστείλετε προκειμένου η νομική ομάδα να προχωρήσεις σε ασφαλιστικά μέτρα και άλλες νομικές ενέργειες σε ελληνικά δικαστήρια αλλά και σε ευρωπαϊκά.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: “Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΣΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΣΦΑΞΕΙ Ο ΤΣΟΠΑΝΟΣ” – “ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ”

Ακούστε τα όσα συγκλονιστικά είπε στον Μάκη Βραχιολίδη ο καθηγητής συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Κασιμάτης με αφορμή τους μαζικούς εμβολιασμούς και την πλύση εγκεφάλου που υφίσταται ο λαός.

kasimatis 

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του Γιώργου Κασιμάτη:
Κασιμάτης: Tα μέτρα αυτά έχουν κριθεί όχι μόνο από μένα, αλλά και από διάσημους νομικούς και από γιατρούς ότι διεθνώς είναι άκυρα και άσχετα με την ιατρική επιστήμη. Είναι παράνομα, γίνεται δε μία πλύση εγκεφάλου η οποία αδρανοποιεί την αντίσταση του ανθρώπου και τον μεταλλάσσει σ’ έναν άνθρωπου που δεν αντιδρά, αλλά μένει αδρανής. Αυτό όμως, όπως έχουν επισημάνει ψυχολόγοι και ψυχίατροι διεθνώς, δεν πείθεται κανείς ακόμη και αν ακούσει πειστικά επιχειρήματα. Δηλαδή, αν σας πει γιατρός ότι το τεστ από την μύτη είναι επικίνδυνο ή ότι με το εμβόλιο έχετε πιθανότητες να πάθετε βλάβες, εσείς θα το κάνετε. Το κάνει ο κόσμος το εμβόλιο. Λένε «ναι, καταλαβαίνουμε, αλλά το κάνουμε». Ξέρετε, η μετάλλαξη την οποία έχουν κάνει στον άνθρωπο είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και αν προχωρήσουν δίκες οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές, όπως είναι ήδη μερικές και στα άλλα κράτη, τότε ενδεχομένως θα έχουμε μια υποχώρηση αυτής της επέμβασης. Αυτή η επέμβαση σε βάρος του ανθρώπου δεν έχει δικαιολόγηση σύμφωνα με το νόμο, ούτε έχει σχέση με τις αρχές της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καθημερινά έχουμε ελλιπέστατη ενημέρωση για να μπορέσει να κρίνει ο κόσμος αν είναι μεγάλη η θνητότητα του κορωνοϊού, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι ο κορωνοϊός δεν είναι θέμα λοιμώδους ασθένειας, επομένως δεν μπορείς να λάβεις μέτρα περιορισμού ελευθεριών εναντίον μη λοιμώδους ασθένειας.

Εκείνο που μπορώ να πω ως νομικός είναι ότι η επιβολή των μέτρων είναι εντελώς παράνομη. Και δεν είναι μόνο παράνομη σε ότι έχει να κάνει με τη θέσπιση των υποχρεωτικών, όπως το να φοράς μάσκα σε ανοιχτούς χώρους ή όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ούτως ή άλλως παράνομη διότι δεν είναι αποδεδειγμένο ιατρικά. Δεν είναι αποδεδειγμένο με πλήρη ενημέρωση το τι σημαίνει μάσκα και το τι αποτέλεσμα έχει από πλευράς του συγκεκριμένου ιού. Το θέμα είναι ότι σου βάζει ένα μέτρο και σου λέει «αυτό πρέπει να το τηρήσεις» Το δεύτερο είναι ότι απέφυγαν μέχρι σήμερα, αυτά που είναι επικίνδυνα και βλαβερά, να τα κάνουν με νόμο υποχρεωτικά. Σου λένε «το εμβόλιο είναι προαιρετικό», αλλά στην ουσία είναι υποχρεωτικό και σε αναγκάζει έμμεσα να το κάνεις. Κάνουν πλύση εγκεφάλου, τρομοκρατούν ότι θα υποστείς μεγάλες βλάβες εάν δεν το κάνεις, απειλείσαι από θάνατο, ή επίσης «εάν δεν το κάμνετε δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από αυτά τα μέτρα και δεν θα ανοίξει η οικονομία».

Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Οι πνευματικοί εξετάζουν πάντοτε τις θλίψεις, τους πόνους, τις αποτυχίες ενός ανθρώπου, διότι αυτές ἐχουν μεγαλύτερη σημασία και από τις αμαρτίες

 Η θλίψη είναι το αποτέλεσμα μιας συμπιέσεως, μιας συγκρούσεως. Θλίβω σημαίνει πιέζω. Τι πιέζεται; το εγώ με κάτι άλλο. Συγκρούονται δύο πράγματα και το αποτέλεσμα αυτής της συγκρούσεως είναι η θλίψη μου, το ώχ! που θα πεί η ψυχή μου... Είναι ο παλαιός άνθρωπος μέσα μου, τα ορμέμφυτά μου, το είναι μου, που θέλει να επιβιώσει, και το οποίο κάποιος ή κάτι άλλο το βασανίζει. Άν έχεις μία θλίψη, πρέπει να την πεις στον Γέροντά σου. Γιατί; Διότι, πρώτα απ' όλα, την θλίψη την συναντάμε διαρκώς στην ζωή μας. Όπου και αν πάει κανείς, βρίσκει θλιβομένους ανθρώπους, καταπιεσμένους, πονεμένους, ανθρώπους που υποφέρουν.


Η θλίψη είναι αμαρτία, διότι, ως απουσία ειρήνης και χαράς, μαρτυρεί την παρουσία του πονηρού δαίμονος. Οι πνευματικοί εξετάζουν πάντοτε τις θλίψεις, τους πόνους, τις αποτυχίες ενός ανθρώπου, διότι αυτές ἐχουν μεγαλύτερη σημασία και από τις αμαρτίες. Ενεργούν πιο πολύ από όσο θα μπορούσε να ενεργήσει μία αμαρτία στην ζωή μας.


Η θλίψη έχει μεγάλη σημασία επειδή είναι η μεγαλύτερη παρουσία του εγώ και ένα από τα σπουδαιότερα διαβρωτικά στοιχεία της επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους. Όταν προχωρήσει, μας χωρίζει από κάθε άνθρωπο και τελικώς και από τον Θεό.

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, «ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ»

 π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ΒΗΜΑΤΑ

Το 1947 ο μεγάλος μας λογοτέχνης Αντώνης Σαμαράκης έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο «Γιατί είμαι χριστιανός». Δεν αναρωτιέται. Η χριστιανική του πίστη είναι βεβαιότητα και επιλογή. 20 χρόνια πριν, ο σπουδαίος δυτικός διανοητής Ράσελ είχε εκφωνήσει μία ιστορική ομιλία με τίτλο «Γιατί δεν είμαι χριστιανός». Δεν γνωρίζουμε αν ο Σαμαράκης ήθελε να απαντήσει στον Ράσελ. Αυτό που διαπιστώνουμε πάντως, με την για πρώτη φορά έκδοση της δικής του ομιλίας 74 χρόνια μετά, είναι ότι η επιλογή της πίστης ήταν για τον λογοτέχνη μας κατασταλαγμένη. Δεν ήταν περιγραφή αμφιταλάντευσης, αλλά μία ενθουσιαστική, αν και ήρεμη στην έκφραση, απόφανση εσωτερικού βιώματος. Ο Σαμαράκης είναι χριστιανός, διότι κέντρο της καρδιάς του είναι ο Χριστός. Χωρίς να αναζητεί θεολογικά επιχειρήματα, αποτυπώνει την θεολογία μιας καρδιάς που έχει διαλέξει, έχει νιώσει, έχει λυτρωθεί χάρις στην σχέση της με τον Χριστό. Και όλο το μετέπειτα σπουδαίο λογοτεχνικό του έργο μπορεί πλέον να ιδωθεί μέσα από ένα άλλο πρίσμα: αυτό της πίστης.

Ας μην ξεχνούμε βεβαίως και το κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο. Υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του ο πρεσβευτής της UNICEF στην προσπάθειά του τα παιδιά όλου του κόσμου να έχουν φαγητό, περίθαλψη, εμβόλια, κυρίως όμως παιδεία, να ζήσουν ποιοτικά. Διάλεξε να μην ταφεί το σώμα του, αλλά να δοθεί στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ώστε να σπουδάσουν την ανατομία και να κάνουν καλό στον κόσμο, αφού πρώτα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία από τον νυν Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου, ο οποίος και προλογίζει την έκδοση.

Είναι μια αληθινή έκπληξη το βιβλίο του Σαμαράκη, το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, αφού η σύζυγός του Ελένη παραχώρησε το ανευρεθέν στο αρχείο του δοκίμιο. Είναι εξομολογητικός ο χαρακτήρας του. Την ίδια στιγμή όμως είναι απολογητικός και επιχειρηματολογικός. Περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, ως τον Κύριο και Θεό του. Σαν ένας Θωμάς που ψάχνει να βρει το φως το αληθινό και το βρήκε, ο Σαμαράκης δείχνει για τον κάθε άνθρωπο, ιδίως όμως για τον νέο, ότι ο χριστιανισμός είναι όραμα και εμπειρία. Δεν είναι αλλά μία μεταφυσική αναμονή. Είναι μία μεταμορφωτική πνοή σε μία ζωή πεζή, στην οποία ακόμη και οι ιδεολογίες, όπως ο μαρξισμός, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός, όπως και η αστική νοοτροπία, καθηλώνουν τον άνθρωπο στα παρόντα, δεν του λύνουν το υπαρξιακό πρόβλημα και δεν τον βοηθούν να σπουδάσει την ΑΓΑΠΗ. Διότι αυτή είναι η αναζήτηση του Σαμαράκη. Η αγάπη! (σελ. 18).

Και βλέπει τον χριστιανισμό μέσα από αυτήν. «Πνεύμα, αγάπη, πράξη», αυτή είναι η οδός της πίστης. Η πνευματικότητα, για τον Σαμαράκη, είναι η άρνηση του θανάτου. Είναι η αναζήτηση της ομορφιάς και ο αγώνας η ομορφιά να γεμίσει τον κόσμο. Είναι η ανησυχία για τον πλησίον (σελ. 28). Ο χριστιανός βρίσκει την

«Υπάρχει μια ζυγαριά, για να ζυγίσετε Δεσποτάδες, παπάδες, και θεολόγους …»

 


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» Ω ποια απατη και παγιδα! θα επρεπε να λεγεται Παγκοσμιο  Συνεδριον αιρετικων | Pentapostagma
Αγαπητοί, πρέπει να ομολογήσουμε μία πικρή αλήθεια. Οι πιστοί, που αγωνίζονται για να κρατήσουν την Ορθοδοξία, είναι ολίγοι.
Το ρεύμα το μεγάλο και το απέραντο είναι εκείνο που σιγά – σιγά έχουν απομακρυνθεί από την ορθόδοξο πίστη.
Θα πω ένα λόγο, που ποτέ δεν τον είπα.
Θα τον πείτε εγωιστικό, αλλά σας δίνω μια ζυγαριά, για να ζυγίσετε παπάδες, δεσποτάδες και όλο τον κλήρο και όλους τους θεολόγους.
Η ζυγαριά αυτή ποιά είναι; Ποιο είναι το γνώρισμα του παπά; Να μαζεύει πρόσφορα; Να κάνει ωραίες ακολουθίες; Να κηρύττει χαριτωμένα και να χρηστολογεί από του άμβωνος και να δακρύζουν τα μάτια μερικών δεσποιναρίων για τους στοχαστικούς του λογισμούς;
Ποιό είναι το γνώρισμα του παπά και του δεσπότη σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια;
Το γνώρισμα του δεσπότη και του παπά είναι η μαχητικότης, η παρρησία.
Είναι εκείνο που είπε ο απόστολος Παύλος, ότι «Οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται».
Αν δείτε παπά, αν δείτε θεολόγο, αν δείτε μητροπολίτη και αρχιεπίσκοπο,
που δεν διώκεται,
αλλά απολαύει της αγάπης και της εκτιμήσεως όλων,
τότε έχει εφαρμογή ο λόγος του Χριστού
«Ουαί όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι»,
να ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός δεν βαδίζει καλώς.
Ή αν λέγεται ορθόδοξος και δεν θέλει να αντιμετωπίσει το ρεύμα, την χιονοστιβάδα αυτή που κατέρχεται για να διαλύσει τον κόσμο.
Ο παπάς ο ορθόδοξος πάει κόντρα με τα ρεύματα.
Ο Μέγας Αθανάσιος ένας ήτο, αλλά κράτησε στους ώμους του ως Άτλας ολόκληρη της Ορθοδοξία.
Ο Μάρκος ο Ευγενικός ένας ήτο, αλλά κράτησε στα χέρια του ολόκληρη της Ορθοδοξία.
Ο ιερός Φώτιος τα ίδια.
Ολίγοι είναι, αλλά δεν νικάει με τα νούμερα, νικάει με την πίστη.
Γιατί όσο αξίζει ένας πιστός παπάς, όσο αξίζει ένας πιστός επίσκοπος, όσο αξίζει ένας πιστός αρχιεπίσκοπος, όσο αξίζει ένας λαϊκός και μία γυναίκα δεν αξίζει ολόκληρος ο ντουνιάς.
Λοιπόν να μη πτοούμεθα διότι γίνεται αυτή η προδοσία της πίστεως μας δεξιά και αριστερά.
Ένα σας συνιστώ. Μη μου λέτε, ότι Αυτός είναι καλός, αυτός είναι θεολόγος σπουδαίος, αυτός κάνει διαλεκτική, αυτός άνοιξε ακαδημία του Πλάτωνος και άμα τον ακούσεις είναι θαύμα!..
Μέτρησε τον αν έχει μία σπίθα από το Μάρκο τον Ευγενικό, αν έχει μία σπίθα από τον ιερό Φώτιο, αν έχει μία σπίθα από τον Κηρουλάριο, αν έχει μία σπίθα από τον Παπουλάκο (ο αγράμματος αυτός στάθηκε απέναντι ολόκληρου του κόσμου).
Τα λέγω αυτά έχων επίγνωση της θέσεως μου ως Έλληνος και ως επισκόπου έχοντος τεράστια ευθύνας.
Είμεθα έτοιμοι τα πάντα να θυσιάσωμεν.
Τολμώ, ίσως για τελευταία φορά από του βήματος αυτού, να πω: Όσοι αγαπάτε το Χριστό, όσοι αγαπάτε την Εκκλησία, έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχουμε μαζί με όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ορθόδοξο πίστη μας.
Όσοι είναι με το διάβολο, να κάτσουν κάτω, να κλείσουν τα στόματα τους.
Διότι διάβολος είναι η δειλία των,
διάβολος είναι η δελεαστικότης των,
διάβολος τα επιχειρήματα των,
που ζητούν να ψυχράνουν μια χούφτα ανθρώπων οι οποίοι βασανίζονται και τυραννιούνται και διώκονται για την πίστη του Χριστού μας.
+Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

 Τρελογιάννης

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Κυθήρων Σεραφείμ: «Οἱ Ποιμένες τῶν Χριστιανῶν διώκονται, διότι προησπίσθησαν τά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως καί κληρονομίας»!

 

Ἐν Κυθήροις τῇ 7ῃ Μαΐου 2021
 Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὶς διώξεις τῶν Κληρικῶν!
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ταπεινῶς εὔχομαι ἡ Χάρις, τό Ἔλεος, ἡ Ἀγάπη καί ἡ Εὐλογία τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά περιθριγκώνουν τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, σύμπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν τοῦ Θεοῦ καί ὅλον τόν κόσμον εἰς τούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους καιρούς μας.
Εὐσεβάστως ἐνημερώνω Ὑμᾶς, κατόπιν καί τοῦ ὑποβληθέντος Ὑμῖν ἀπό 23ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἀνακοινωθέντος – ψηφίσματος τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλως, περί τοῦ ὅτι ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τῆς Τοπικῆς μας... Ἐκκλησίας, ἀπό τοῦ νεωτέρου κατά τά πρεσβεῖα Ἱερωσύνης μέχρι καί τοῦ ἀρχαιοτέρου, λαβόντες τόν λόγον ἐδήλωσαν τό συνειδησιακόν των πρόβλημα νά τελέσουν τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως περί ὥραν 9 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου (ὁπότε τό πλῆθος τοῦ λαοῦ θά ἀπεχώρει διά τά πασχαλινά ἐδέσματα, ὡς συνήθως, καί θά κατελύετο ἡ πλέον αὐστηρά νηστεία τοῦ Μεγ. Σαββάτου πρό τοῦ μεσονυκτίου) καί ἐν συνεχείᾳ, ἄνευ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως, νά τελεσθῇ ἡ Πασχαλινή Θεία Λειτουργία καί νά τελειώσουν ὅλα τήν 10ην μ.μ., ὥραν ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν διά τήν ὑπόλοιπον νύκτα. Τοῦτο, ὡς ἐλέχθη, θά εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νά τελεσθοῦν ἀπό τό πρός τό Μέγα Σάββατον μεσονύκτιον μέχρι τοῦ ἑπομένου μεσονυκτίου, τοῦ πρός τήν Μεγάλην Κυριακήν τοῦ Πάσχα, δύο Θεῖαι Λειτουργίαι ὑπό τοῦ ἰδίου Λειτουργοῦ καί οἱ πιστοί νά κοινωνήσουν δύο φορές εἰς τό 24ωρον αὐτό χρονικόν διάστημα, ὅπερ ἀντικανονικόν, ἀντιπαραδοσιακόν καί ἄτοπον (βλ. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἐπιστολή πρός Φιλαδελφεῖς, P.G. 5, 821C, 824A, τόν ΠΘ’ Κανόνα τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἱερόν Πηδάλιον, ἑρμηνεία ΞΗ’ Κανόνος Ἁγίων Ἀποστόλων, σελ.908, ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003).

Εἰς οὐδεμίαν δέ περίπτωσιν δέν ἐπιτρέπεται νά συμπέσῃ ὁ κατά τό Μέγα Σάββατον (ὅπως δυστυχῶς ἐξελίχθησαν τά πράγματα) ἑορτασμός τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ τῶν Ὀρθοδόξων μέ τό πάσχα -νομικόν φάσκα- τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι αὐτόν τόν χρόνον, κατά τό ἐν τῷ Μεγάλῳ Ὡρολογίῳ Πασχάλιον τοῦ ἔτους 2021, τό ἑορτάζουν τό Μ. Σάββατον (Κανών Ζ’ Ἁγ. Ἀποστόλων, Κανών Α’ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου).

Ἐγράφησαν καί ἠκούσθησαν πολλά διά τό ζήτημα αὐτό ἔνθεν κἀκεῖθεν. Ἐπαρουσιάσθη ἡ ἐκσυγχρονισμένη καί «ἐκμοντερνισμένη», ἀλλά καί ἀνεπέρειστος ἄποψις καί θεωρία τῆς τελέσεως τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας διαρκοῦντος τοῦ Μεγ. Σαββάτου (δύο ὥρας περίπου πρό τοῦ μεσονυκτίου) εἰς ἐκτόπισιν τῆς μακραίωνος καί ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων παραδεδομένης ὀρθοδόξου πρακτικῆς.

Δύο Ἐγκύκλιοι τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου α) 798/554/537/1-3-1955 καί β) 1826/2240/1112/1-4-1971 ὁρίζουν σαφῶς ὅτι: «Ἡ τέλεσις τῆς Ἀναστάσεως δέον (γενέσθαι) τό μεσονύκτιον καί οὐχί τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, συμφώνως πρός τούς Κανόνας ΠΘ’ Πενθέκτης καί Α’ Διονυσίου Ἀλεξανδρείας. Νεωτέρα Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (2784/31-3-2004) μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων ἐτελεῖτο μετά τό μεσονύκτιον καί πρό τῆς ἡμέρας, διά μυστηριώδη αἰτίαν· ὅτι γνώμη τῶν Θείων Πατέρων (εὐλαβής παράδοσις τήν ὁποία διασῴζει ὁ Θεόφιλος Καμπανίας) εἶναι μετά μεσονύκτιον νά ἔγινε ἥ τε Γέννησις καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ».

«Να θυμάστε ότι το αληθινό σπίτι μας δεν είναι εδώ, αλλά στους ουρανούς...»

 


Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και γένι

~ Ιερομόναχος π. Σεραφείμ Ρόουζ (†1982)

«Δεχτείτε απλά την πίστη που πήρατε από τους πατέρες σας».

«Πρέπει να υπάρξει περισσότερη καρδιά στην Ορθοδοξία μας και λιγότερη “λογική των κανόνων”, που οδηγεί στη διχόνοια και το σχίσμα».

«Η μόνη έγνοια μου είναι να αποφύγω μια περιττή δημόσια “διαπάλη” μεταξύ μελών της μίας και ίδιας Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Κηρύσσοντας την εσωτερική Ορθοδοξία της καρδιάς, ο π. Σεραφείμ προειδοποίησε ενάντια στον «μαθηματικό υπολογισμό» και την επίκριση. Προσδιόρισε αυτό ως πειρασμό της επακόλουθης «εξωτερικής φρόνησης»…Το πρώτο και σημαντικό πράγμα δεν είναι διόλου το “σωστό”, αλλά η χριστιανική αγάπη και η αρμονία. […] Να είσαι “ορθόδοξος αλλά όχι χριστιανός” είναι μια κατάσταση που έχει ένα ιδιαίτερο όνομα στη χριστιανική γλώσσα: σημαίνει να είσαι ένας Φαρισαίος, να είσαι τόσο κολλημένος στο γράμμα των κανόνων της Εκκλησίας, που κάποιος χάνει το πνεύμα που του δίνει ζωή, το πνεύμα του αληθινού χριστιανού».

«Η πνευματική ζωή μας δεν είναι κάποια βιβλιοφιλία ή κάτι που ακολουθεί τους τύπους. Όλα όσα μαθαίνουμε πρέπει να γίνουν μέρος της ζωής μας και να είναι κάτι φυσικό για μας.

Η πίστη μας είναι μια πίστη που υποφέρει∙ και μέσα στον πόνο αυτόν συμβαίνει κάτι που βοηθά την καρδιά να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού».

«Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ’ αυτόν τον κόσμο, ξέρετε τί θα Του συνέβαινε; Θα Τον έκλειναν σε ψυχιατρείο και θα Τον υπέβαλαν σε ψυχοθεραπεία και το ίδιο θα έκαναν στους αγίους Του. Ο κόσμος θα Τον σταύρωνε σήμερα ακριβώς όπως το έπραξε πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, διότι ο κόσμος δεν έχει μάθει τίποτα πέρα από το να κατεργάζεται ακόμη δολιότερες μορφές υποκρισίας.

…. Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς το Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ‘ίδιος γεννήθηκε… οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι’ αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν το Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους. Είμαι Χριστιανός και θα προσπαθήσω να είμαι ένας έντιμος Χριστιανός… Μπορώ μόνο να ακολουθήσω τη συνείδησή μου. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Ξέρω ότι κάνω το σωστό. Αν αυτό πού κάνω μοιάζει ανόητο στα μάτια του κόσμου, μπορώ μόνο να απαντήσω με τα λόγια του αποστόλου Παύλου: όλη η σοφία αυτού του κόσμου, δεν είναι παρά μωρία στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι κάτι πού ξεχνάμε πολύ εύκολα».

"Τέλος στις αναφορές σε εμβολιασμένους ή όχι που "έσβησαν" λόγω κορωνοϊού" ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στην Κύπρο.

 


Μπορεί να είναι εικόνα στέκεται, νοσοκομείο και κείμενο που λέει "X ALPHANEWS.LIVE Τέλος στις αναφορές σε εμβολιασμένους ή όχι που "έσβησαν" λόγω κορωνοϊού"

Όταν η Ευρώπη σχεδιάζει να θεσμοθετήσει το πέταγμα των προσωπικών δεδομένων στα σκουπίδια, η Κύπρος κάνει την ευαίσθητη στα "προσωπικά δεδομένα".
Όταν βλέπουμε εδώ και μήνες φωτογραφίες, ονοματεπώνυμα και προσωπικές ιστορίες νοσούντων και θανόντων από COVID, πέρσι την άνοιξη που δεν είχαμε πολλούς θανάτους μαθαίναμε σχεδόν το βιογραφικό ατόμων με COVID, σε λίγο θα κυκλοφορείς έξω βλέποντας ξεκάθαρα ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος όχι, το ανύπαρκτο "προσωπικό δεδομένο" του εμβολίου τους πείραξε. Μα πόση υποκρισία...
Κάποια "σοβαρή δικαιολογία δεν μπορούσαν να σκεφτούν? Λείπει και η φαντασία? Ποιο είναι το προσωπικό δεδομένο όταν αναφέρεσαι ανώνυμα σε θανόντα που είτε εμβολιάστηκε είτε δεν εμβολιάστηκε? Η δικαιολογία που επικαλούνται προσβάλλει τη νοημοσύνη νεογέννητου...
Σε λίγο θα αναρωτιόμαστε σε τί πολίτευμα ζούμε. Κάποιοι που αναρωτιούνται εδώ και καιρό, τους είχαμε βαφτίσει ψεκασμένους αν θυμάμαι καλά.
Το να μην έχει όρια η υποκρισία, το περίμενα. Το να απεχθάνονται κάποιοι τη διαφάνεια και τη σωστή ενημέρωση, το περίμενα. Το να χρησιμοποιούν, άμεσα ή έμμεσα, άτομα που συμπεριφέρονται ως τραμπούκοι για να προστατεύσουν την αδιαφάνεια, το περίμενα (και το βλέπω καθημερινά).
Αλλά, να τα δηλώνουν κιόλας με άνεση σε δημόσια μέσα ενημέρωσης, δεν το περίμενα.
Εν τω μεταξύ, δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτές τις δηλώσεις είναι σα να λένε ότι πεθαίνουν εμβολιασμένοι? Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι ντροπιαστικές παραδοχές αδιαφάνειας θρέφουν τα σενάρια φαντασίας και συνομωσίας?
Το πιο ανησυχητικό πάντως είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο χαμηλότερα θα φτάσουμε.
Αναρωτιέμαι τί θα συμβεί και τι θα ζήσουμε από το φθινόπωρο αν τυχόν προκύψει νέο επιδημικό κύμα. Ελπίζω να μην συμβεί τίποτα.

Konstantinos Farsalinos

Τρελογιάννης

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Σφοδροί λογισμοί και σαρκικοί πειρασμοί...

 

Του Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Γνώριζε ότι σφοδροί λογισμοί και σαρκικοί πειρασμοί θα σε πολεμούν, για να μολύνουν το σώμα σου και την ψυχή σου.
Για να νικήσεις το πάθος αυτό πρέπει ν’ αποφεύγεις συστηματικά τις κοσμικές συναναστροφές. Μη ξεχνάς ότι η φύση μας έχει μέσα της την ορμή για τεκνογονία, που φουντώνει από την απρόσεκτη συμπεριφορά μας με τις γυναίκες.

Άλλη ζημιά προκαλούν στην ψυχή οι πειρασμοί που έρχονται από πράγματα που βρίσκονται μακριά μας, και άλλη, πολύ σοβαρότερη βλάβη, προξενούν στην ψυχή μας οι λογισμοί που μας έρχονται όταν ο πειρασμός είναι κοντά μας. Όταν η φωτιά είναι μακριά δε μας βλάπτει πολύ, όταν όμως είναι κοντά, τότε η ζημιά είναι σίγουρη.

Όπως το λάδι τρέφει το φως του λυχναριού, έτσι και οι σαρκικές επιθυμίες τρέφουν τα πάθη. Για να κρατήσουμε το σώμα μας καθαρό από τους σαρκικούς μολυσμούς, πρέπει να προσέχουμε πολύ τα ερεθίσματα. Γιατί δε βλάπτει η ροπή για την τεκνογονία, που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά η εκτροπή. Τη ροπή όμως αυτή ο άνθρωπος πρέπει να τη δαμάζει και να την οδηγεί στο καλό. Γιατί αν αφήσει τον εαυτό του χωρίς χαλινάρι, τότε θα καταντήσει χειρότερος κι από τα άλογα ζώα. Ο Θεός τα έκανε όλα «καλά λίαν», αλλά ο άνθρωπος ξέφυγε από το σωστό δρόμο και άφησε το σώμα του ελεύθερο να ικανοποιείται όπως εκείνο θέλει, και όχι όπως προστάζει το θέλημα του Θεού.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο ούτε να μας εμποδίζουν στη σωφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα.

Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμειφθεί από τον Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη.

Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση.

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ ποὺ διώχθηκε καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους...

 

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ
(Ὠδὴ στὸν Τριημερίτη* παπὰ)
Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ
Πού ἔπραξε ἀφόβως κατὰ τὰς Γραφᾶς,
στιγμὴ δὲν ἐλογάριασε τὸ «κατ΄ οἰκονομία» τοῦ Ἀγά,
πού τὸν ξεπερνᾶ...

 Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού δὲν τσάκισε τὴν μέση του σταλιὰ

στὶς ὀρέξεις τῶν κρατούντων,

πού ὑπάλληλο τὸν θέλουν στὴν νέα τους γενιά.

 

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού στέκεται μὲ σεβασμὸ στὴν Ἅγια Τράπεζα μπροστὰ

δίχως φίμωτρα καὶ ἄλλα «ναὶ μὲν …ἀλλά»,

πού τὸν κάνουν φουκαρά, ὁ κόσμος νὰ γελᾶ.

 

Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπά,

πού μὲ Χάρη λειτουργὰ καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ κοιτᾶ,

δίχως νὰ φοβᾶται νὰ μιλᾶ.

«Τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» παιδιά.

 

Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού δὲν δέχεται σὲ καμπάνια καμιὰ

μαριονέτα νὰ σταθεῖ, νὰ λέει «μπλά, μπλά, μπλά…»

μήτε καὶ τοῦ πρέπει φόβο νὰ πουλᾶ.

Χριστὸς Ἀνέστη, παιδιά!!!

 

Σ΄αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπά,

πού ὅταν περάσει ἡ συμφορὰ

τὸ μέτωπό του θὰ λαμποκοπᾶ,

γιατί δὲν ξεπουλήθηκε,

αὐτόκλητος σωτήρας δὲν συστήθηκε,

 

Τιμὴ σὲ αὐτὸν τὸν παπὰ

πού διώκεται μὲ ἀργία, ἐξορία καὶ μὲ χίλια δυὸ δεινὰ

ἀπὸ τὸν «πιό… πιό… πιό…» ἀξεπέραστο Μεγαλοπαπά.

Παράσημα εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ λαμποκοπᾶν

στὸ τριμμένο μαῦρο ράσο, ποὺ φοράει καὶ τιμᾶ.

 

Μὴ σκιάζεσαι πατέρα,

ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου κυβερνᾶ δῶ πέρα.

Μὰ ὅταν ξημερώσει θὰ φανεῖ πιὸ καθαρὰ

ποιὸς χάδευε αὐτιά, ποιὸς τὴν κυρα-Δέσποινα προσκυνᾶ.

καὶ ποιος τελικά, λαλοῦσε … κατὰ τὰς γραφᾶς.

 

παπα-Παῦλος Καλλίκας

(Ἀφιερωμένο στοὺς Πατέρες ποὺ διώχθηκαν καὶ διώκονται γιὰ τὴν Ἁγία Ἀνυπακοή τους, ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους τους.)

*Ὁ παππᾶς ποὺ δὲν δέχτηκε τὴν Μεγαλοσαββατιάτικη παρωδία τῶν 9.00 μ.μ.


Ρωμαίικο οδοιπορικό

Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης – Νεαπόλεως Βαρνάβας. Κάποιος απ’ τους δυο ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΛΕΕΙ.

 

«Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των παρενεργειών που καταγράφονται τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική, αλλά βεβαίως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζει να γίνεται ανησυχητικός, ταυτόχρονα βεβαίως και με τον αριθμό των θανάτων που παρατηρούνται.
Απλά να αναφέρω ότι με βάση τις τελευταίες καταγραφές που έχουν γίνει στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος έχουνε καταγραφεί περισσότεροι από 4 χιλιάδες θάνατοι οι οποίοι σχετίζονται με αυτά τα καινούρια εμβόλια για τον κορωνοϊό, και μάλιστα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 4 χιλιάδες θάνατοι! Συγνώμη, να τα κρατάμε γιατί δεν ακούγονται αυτά τα στοιχεία κ. Σωτηριάδη. Μας τα λέγατε και την προηγούμενη βδομάδα, ότι στην Αγγλία είναι 400 χιλιάδες συνολικά μέχρι στιγμής, ήτανε μάλλον, οι παρενέργειες! Τώρα μας λέτε ότι στην Αμερική έχουμε 4 χιλιάδες θανάτους!

Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ: Και το ανησυχητικό θα έλεγε κανείς είναι ότι βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς, τόσο των θανάτων όσο και των παρενεργειών, να αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Για να αποκτήσουμε μέτρο σύγκρισης απλά να σας πώ ότι ο αριθμός αυτός των τεσσάρων χιλιάδων θανάτων που έχουν καταγραφεί στην Αμερική τους τελευταίους 4 μήνες που έχουν αρχίσει να χορηγούνται τα εμβόλια για τον κορωνοϊό, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ!»

***

«ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ και ΣΤΑΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ: … Η αγωνία του θανάτου, ο πειρασμός της ασθένειας ταλαιπωρεί την πόλη μας, την πατρίδα μας, αλλά και ολάκαιρο τον κόσμο. Γι’ αυτό λοιπόν αυτή η γιορτή γίνεται αντίσταση. Αντίσταση ελπίδας, χαράς και ανάστασης. Ευλογώ τα πρόσωπά σας. Χαίρομαι την παρουσία σας, μια και ο ένας πεθύμησε το πρόσωπο του άλλου και προτρέπω και παρακαλώ. Δεν έχει λήξει ακόμα αν και οι γιατροί μας ομολογούν ότι βρισκόμαστε στο τέλος. Παρακαλώ να προσέχετε… τα μέτρα που οι ιατροί… Δεν είναι εκκλησιαστικό αυτό το γεγονός. Είναι ι-α-τρι-κό! Και αυτή τη στιγμή οι αποστάσεις, οι μάσκες και το εμβόλιο είναι αυτό που μπορεί να προστατεύσει τις ζωές μας. Τις ζωές σας που είναι