Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Χρειαζόμαστε Ἁγίους!Τόνιζε συχνὰ ὁ Ἅγιος Παΐσιος στοὺς χιλιάδες προσκυνητές, ὅτι δυστυχῶς σήμερα, τὴν ἁμαρτία τὴν ἔχουν κάνει μόδα.
Ὅμως, κάθε μέγεθος πρόκλησης γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία εἶναι ἀντιμετωπίσιμο. Ἐὰν δηλαδὴ χρησιμοποιήσουμε σωστὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ γιὰ νὰ θεραπεύσουμε τὰ ἄρρωστα καὶ μολυσμένα μέλη μας, μόνο τότε θὰ ὑπάρξει οὐσιαστικὴ σωτηρία.
Ἡ Ἐκκλησία μας, ἂς μὴ τὸ ξεχνοῦμε, εἶναι ἕνα θεραπευτήριο. Ἔχουμε τὰ πιὸ ἰσχυρὰ ὄπλα καὶ τὰ θέτουμε σὲ ἀχρησία. Ὁ δρόμος ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ ἐπέλθει διόρθωση στὴν κοινωνία μας δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν τοῦ ἐξαγιασμοῦ. Ἅγιος φυσικά, γίνεται κανείς, μόνο ἐὰν μιμηθεῖ τὴν Χριστομίμητο ζωὴ τῶν θεοφόρων Πατέρων μας οἱ ὁποῖοι ἀπὸ φιλότιμο πρὸς τὸν Κύριο, καθάρισαν τὸν νοῦ τους καὶ ἐπέτρεψαν στὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σκηνώσει στὴν καρδιά τους. Μετὰ τὴν θεραπεία, ἔγιναν φῶτα καὶ ὁδήγησαν σὲ λιμάνι σωτηρίας πολλοὺς ἀδελφούς. Διότι, ἂς μὴ τὸ λησμονοῦμε, ὅποιος καθαρίζει τὸν νοῦ του καὶ ἔχει ἀποκτήσει φώτιση Θεοῦ, αὐτομάτως γίνεται πνευματικὸς πατέρας.
Ἡ κοινωνία μας, προβάλλει ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ παραγάγει Ἁγίους, εἰδάλλως ἐὰν συνεχίσουμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν μόδα, ἡ ὁποία εἶναι ταυτόσημη τῆς ἁμαρτίας, ὁδεύουμε ὁλοταχῶς στὸν ὄλεθρο!
Στῶμεν καλῶς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου