Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Διαμαρτυρία 191 Ἀκαδημαϊκῶν τῆς Ἑλληνικῆς Διασπορᾶς)

 


INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA)
815 Naudain Avenue.

Claymont, Delaware 19703
U.S.A
professors-PhDs.com.

Mail: IHAHellas@gmail.com

                                                                                            October 19, 2016

Πρὸς

Τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα
κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ, τοῦ κόμματος τῆς συγκυβέρνησης
Τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκο Φίλη
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Ἀρχηγὸ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης
Ἀρχηγοὺς ὅλων τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων
Ὅλα τὰ μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας
Τὰ Ἑλληνικὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα
Τὶς Ἑλληνικὲς Φιλολογικὲς Ἑνώσεις (Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων).
Τὶς ἐκπαιδευτικὲς συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ.
Τοὺς ἐκπροσώπους τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς χώρας

.               Οἱ ὑπογράφοντες Ἕλληνες Πανεπιστημιακοὶ Καθηγητὲς καὶ ἄλλοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι μὲ κατάπληξη, ἀπογοήτευση καὶ ὀδύνη παρακολουθοῦμε τὴ διαρκῆ ὑποβάθμιση τῆς κλασικῆς παιδείας στὸ γυμνάσιο καὶ λύκειο τῆς Ἑλλάδας, τὴν ὁποία συστηματικὰ καὶ ἐμπρόθετα προωθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
.               Μετὰ τὴν πρωτοφανῆ κατάργηση στὰ λύκεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου ποὺ ὁ Θουκυδίδης ἀποδίδει στὸν Περικλῆ, δηλαδὴ ἑνὸς κειμένου τὸ ὁποῖο προσφυῶς ἔχει χαρακτηριστεῖ «Ὁ διθύραμβος τῆς δημοκρατίας», καταφέρονται τώρα στὸ γυμνάσιο καίρια πλήγματα κατὰ τῆς κλασικῆς παιδείας:

  1. Μὲ τὴν ἀφαίρεση ἀπὸ κάθε τάξη μίας ἑβδομαδιαίας ὥρας διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

  2. Μὲ τὴν τοποθέτηση τοῦ μαθήματος ἐκτὸς τῶν προαγωγικῶν καὶ τῶν ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων στὸ γυμνάσιο – ἕνα μέτρο ποὺ καθιστᾶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν κυριολεξία «παρία» τοῦ ὡρολογίου προγράμματος καὶ προοιωνίζεται τὴ μελλοντικὴ τυπική, πλέον, κατάργησή τους ὡς διδασκόμενου μαθήματος.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Πολιτική των Θρησκευτικών και «θρησκευτικά» των πολιτικών
Πολιτική των Θρησκευτικών και «θρησκευτικά» των πολιτικών
Από τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕ*
Πολύς ο λόγος περί Θρησκευτικών στην πολιτική και πολύ θρησκευτική των πολιτικών συνταγή κατά τον τελευταίο καιρό. Ενώ, λοιπόν, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα θρησκευτικά έχουν εδώ και μερικά χρόνια τεθεί υπό κριτική αντιμετώπιση και έχουν προκαλέσει δυναμικές αντιδράσεις, με σοβαρές αντικρούσεις, που αντιτίθενται στο περιεχόμενο και δομική συγκρότησή τους, ωστόσο επιχειρείται να «αφαιρεθεί» από τη θρησκευτική ρητορία ορισμένων πολιτικών της θρησκείας -και «θρησκειολόγων της πολιτικής»- το δικαίωμα, έπειτα από την κριτική αυτή, να υποστηρίζεται από τη θεσμική Εκκλησία το μη εφαρμόσιμο του νέου προγράμματος.
 
Εξηγούμαι, για να γίνω κατανοητός και σε αυτόν που δεν έχει βαθιά γνώση της όλης προβληματικής, με ένα απλούστατο παράδειγμα: κάθε πολίτης αυτού του τόπου γνωρίζει ότι πολιτικοί (και. θεολόγοι) κατά καιρούς κάνουν μαθήματα στη θεσμική Εκκλησία για το ότι πρέπει, σύμφωνα με τον ομολογιακό λόγο της, να συντρέχει (υλικά, κυρίως) τον ενδεή, ζητώντας της κοινωνική πρακτική. Οταν όμως έρχεται η θεσμική Εκκλησία να προκρίνει τη σημασία της ομολογίας αυτής, που (πρέπει να) την κάνει κοινωνικά ενσυναίσθητη ως ιστορική αξία και παιδαγωγικό υλικό, τότε «τρώει πόρτα» από τους θρησκειοπολιτικούς ρήτορες που πριν από λίγο της έκαναν μάθημα μέσα από την αγαπητική ομολογία της (την οποία, δυστυχώς, κατανοούν οι θρησκειορήτορες και ρητοροθεολόγοι μόνο υλιστικά).

Δυσεύρετοι οἱ ἄξιοι κληρικοί


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός ∆ιονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΑ εἶναι τά παράπονα τῶν χριστιανῶν γιά τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς. Τούς ἐνοχλεῖ τό κοσµικό τους φρόνηµα, ἡ ἀπρόσεκτη συµπεριφορά τους, ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἡ φιλαργυρία καί πλεονεξία τους, ἀλλά καί ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιληδονία τους. Τούς προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ὁ Χριστός εἶχε ἐλέγξει µέ τά σκληρότερα λόγια. Ἡ ὑποκρισία ποτέ δέν ἀπέδωσε µόνιµους καρπούς στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν ἀρχή οἱ ὑποκριτές κληρικοί ἐντυπωσιάζουν τό λαό, µετά ὅµως ἀπό σύντοµο χρονικό διάστηµα, διαλύονται οἱ καλές ἐντυπώσεις καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἀναξιότητά τους.
Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθµίδων νά συναισθάνονται τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους καί νά εἶναι σταθεροί στόν προσωπικό τους πνευµατικό ἀγώνα κατά τῶν...
παθῶν καί τῶν ἁµαρτωλῶν συνηθειῶν. Συνήθως οἱ κληρικοί, ὅταν χειροτονοῦνται, ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους. Γρήγορα ὅµως, πιεζόµενοι ἀπό τά αὐξηµένα καθήκοντα καί τίς ποικίλες δραστηριότητες, γίνονται ψυχροί ἐπαγγελµατίες καί ἐξωστρεφεῖς κοινωνικοί ἐργάτες. Ἰδιαίτερα αὐτό παρατηρεῖται στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι παράλληλα µέ τήν πνευµατική ἐξουσία ἀποκτοῦν καί κοσµική, ἀταίριαστη σ᾿ ἕνα ἀληθινό κληρικό.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

«Ουδέν αξιοσημείωτον την 25ην Μαρτίου 1821»


Γράφει ο Γεώργιος Λουκίδης.
25martiou1821


Ενοχλήθηκε από την επέτειο της Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς;

Είναι ένα ερώτημα σε ποιους παπαγάλους αναφέρεται ο Κώστας Λεονταρίδης στο ημίστηλο με τίτλο «Το Παπαγαλιστάν και το ‘21» στην Καθημερινή της 21-9-2016 (παραμονές επετείου απελευθέρωσης Τριπολιτσάς), σελ. 10.

Είναι κι αυτή η κατάληξη «-ιστάν» που παραπέμπει σε νεο-οθωμανισμό, όπως και το άλλο που γράφει, ότι «[από τα] θρανία του Παπαγαλιστάν βγαίνουμε αγεωγράφητοι, ανιστόρητοι, γενικώς απελέκητοι».

Για το τελευταίο συμφωνώ και επαυξάνω και μετά χαράς γράφω το ακόλουθο κειμενάκι προς ενημέρωση των «ανιστόρητων και απελέκητων», όποιοι κι αν είναι.

Παρακάμπτω χωρίς σχόλιο την παραπομπή του αρθρογράφου στον Καρκαγιάννη ως «πηγή» και πάω στην υποσημείωση του Σπ. Τρικούπη την οποία παραθέτει ως “επιχείρημα”: «Ψευδής είναι η εν Ελλάδι επικρατούσα ιδέα ότι εν τη μονή της αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά πρώτον η σημαία της ελληνικής επαναστάσεως.” Αυτή η υποσημείωση (δ) – βασικό ρεπερτόριο κάποιων παπαγάλων – ανήκει στην τελευταία γραμμή του κεφ. Δ’ (σ. 57) της Ιστορίας του Τρικούπη όπου αναφέρει τα γεγονότα στην Αχαΐα λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης.[1]

Και βεβαίως όλη η ουσία της υποσημείωσης είναι το «κατά πρώτον» το οποίο κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν στο Παπαγαλιστάν. Προφανώς ο Τρικούπης δεν ισχυρίζεται ότι «δεν συνέβη τίποτα» στην Αγία Λαύρα (αν ισχυριζόταν αυτό, δεν θα έγραφε το “κατά πρώτον”), αλλά ότι η σημαία της Επανάστασης υψώθηκε «κατά πρώτον» κάπου αλλού. Αυτό το «αλλού» τοποθετείται συνήθως είτε στη Βλαχία είτε στην Καλαμάτα, είτε στη Μάνη, είτε στα Καλάβρυτα, είτε και στο Αίγιο, ανάλογα με τις τοπικιστικές ή οικογενειακές προτιμήσεις των παλαιότερων συγγραφέων. Για τις νεώτερες αντι-εθνικές μαινάδες δεν έχει σημασία το “πού”. Μπορεί να είναι οπουδήποτε αρκεί να μην είναι η Αγία Λαύρα, γιατί εκεί γίνεται αυτό που τρέμουν – η σύντηξη των στοιχείων του γένους και της θρησκείας, του λαού και της ηγεσίας. Εξ όσων θυμάμαι ο Τρικούπης δεν εξηγεί ποιό είναι κατ’ αυτόν «το πρώτον».

Σαφέστερος είναι ο Φιλήμων, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια Υψηλάντη, στην οποία αφιερώνει το «Δοκίμιον Ιστορικόν» έργο του και με την οποία ασχολείται στο μισό από το αυτό το έργο του. Από τον Φιλήμονα έχει παπαγαλιστεί απείρως και η φράση «παχυλόν ψεύδος κτλ», το οποίο επίσης αναφέρεται στο χρονικό και γεωγραφικό σημείο έναρξης της Επανάστασης, και όχι στο αν συνέβη ή δεν συνέβη κάτι την 25 Μαρτίου. Ο Φιλήμων – εξαιρετικός συλλέκτης και μελετητής των πρωτογενών πηγών – ρητά θεωρεί ως έναρξη της Επανάστασης το κίνημα στη Βλαχία. Δεν είναι όμως εμπαθής. Εξηγεί ότι «[η τελετή στην Αγία Λαύρα] εναρκτήριος ουχ υπήρξε». Δηλαδή όχι μόνο δεν την αρνείται αλλά κατ’ επανάληψη αναφέρει την 25 Μαρτίου ως ημερομηνία ορόσημο και συνώνυμο της Επανάστασης.[2]

Γιατί δεν φοβάμαι τον Νίκο Φίλη; Κλασσική περίπτωση ιδεολογικά… πυροβολημένου

Του Γιώργου Χαρβαλιά


Η ανάδειξη του Νίκου Φίλη στις πρώτες θέσεις δημοφιλίας από τους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι ο πυρήνας του κυβερνώντος κόμματος, παρά τις… πασοκοπροσμίξεις, έχει παραμείνει στη νοοτροπία του 4%, πολύ μακριά από τις φιλοδοξίες ενός λαϊκού κινήματος εξουσίας.

Τον Φίλη τον θυμάμαι από τότε που κάναμε διπλωματικό ρεπορτάζ στο υπουργείο εξωτερικών, πριν καμιά 20αριά χρόνια! Δεν τον πολυπλησίαζα, ομολογώ, αλλά όχι επειδή ήταν κακό παιδί. Απλά που να ανοίξεις κουβέντα μαζί του και μάλιστα επί διεθνοπολιτικών; Με τους Κνίτες, έλεγες και κάνα καλαμπούρι. Αυτός αμετακίνητος στις δοξασίες του. Και πάντα βλοσυρός. Πιο ιδεοληπτικός… πεθαίνεις.

Αργότερα οι δρόμοι μας χωρίσανε. Επιτελικό στέλεχος εγώ σε μεγάλη «συστημική» εφημερίδα κι εκείνος διευθυντής στην «στρατευμένη» Αυγή. Ειλικρινά ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα γινόταν υπουργός και μάλιστα Παιδείας. Εκεί δηλαδή που χρειάζεται όσο το δυνατόν ανοιχτότερη αντίληψη των πραγμάτων.

Παρόλα αυτά τον Φίλη, ούτε τον μισώ, ούτε τον φοβάμαι. Τον κατατάσσω στις κλασσικές περιπτώσεις των ιδεολογικά …πυροβολημένων. Μια χούφτα φανατικών είναι αυτή που τον ακολουθεί και συμπορεύεται με τις παρωπίδες του. Ακόμη κι ο Τσίπρας αν μπορούσε να τον ξεφορτωθεί θα το έκανε αύριο…
Γιατί πέραν από το στενό, στενότατο θα έλεγα, κομματικό ακροατήριο, ο Φίλης κάνει ζημιά. Η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων ακούει το όνομά του και αλλάζει πεζοδρόμιο…

Ίσως γι αυτό και δεν είναι πραγματικά επικίνδυνος. Θα περάσει, χωρίς να αγγίξει.

Αντίθετα τους άλλους φοβάμαι. Όχι τους αριστερούς που κραυγάζουν. Τους αθόρυβους εθνομηδενιστές της «καλής κοινωνίας» που έχουν εισχωρήσει στα ανώτατα κλιμάκια της πολιτικής, της παιδείας, των επιχειρήσεων, ακόμη και της δημοσιογραφίας. Τους ύπουλους και τους μουλωχτούς. Τους εκσυγχρονιστές κήρυκες της ευρω-υποτέλειας, τις Ρεπούσηδες των συνωστισμών, αυτούς που θέλουν πρώτη γλώσσα στα σχολεία τα αγγλικά και γιατί όχι, τα γερμανικά.

Δεν με σκιάζει λοιπόν ο στείρος δογματικός λόγος των Φίληδων. Την απρόσωπη «πολυπολιτισμικότητα» του Κολωνακίου τρέμω, που βρίσκει εύηκοον ούς στην ολοένα και πιο μοιρολατρική, λόγω μνημονίου, γενιά των 20άρηδων.
Αυτοί είναι οι πραγματικοί προπαγανδιστές που επιχειρούν να μεταλλάξουν την ελληνική κοινωνία διδάσκοντας το «πολιτικά ορθό» της παγκοσμιοποίησης.

Δυστυχώς έχουν τα μέσα, έχουν και το χρήμα. Αυτοί κάνουν μόδα τον πολυπολιτισμό, την αθεία και την εθνική αμεριμνησία σε μια σύγχρονη εκδοχή ραγιαδισμού.
Ο δύσμοιρος ο Φίλης τι μόδα να λανσάρει;

Πηγή MIgnatiou

Ας μιλήσουμε επιτέλους

Αντισταθείτε


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤραμπΓράφει ο Δημήτρης Ζιαμπάρας.

Αντισταθείτε, στα γαλάζια μάτια της Κοσιώνη που σας λένε: πως οι Συριζαίοι και οι Ολυμπιακοί κατέστρεψαν την Ελλάδα και το ποδόσφαιρο αντίστοιχα. Στον Ράμφο: που σας λέει ότι οι ψυχές των Συριζαίων είναι σκουπιδότοποι — προφανώς των Κουμπάρων είναι κήποι ανθηροί. Στο 101% των Ελλαδικών ΜΜΕ (95% διεθνώς): που σας πείθουν ότι ξέρετε πως ο Τραμπ είναι «ρατσιστής» και «σεξιστής» — χωρίς να έχετε ακούσει ποτέ αντίλογο. Αντισταθείτε, σε εμένα· μπορεί να είμαι έμμισθο τρολ.
Αντισταθείτε, στην ισοπέδωση των φυλών: η φυλετική αχρωματοψία οδηγεί στην απαγόρευση της ιστορίας. Στην ισοπέδωση των φύλων: ο άνθρωπος είναι ιεραρχικό ζώο, η μια ιεραρχία θα αντικατασταθεί βίαια από μια άλλη. Στον γκεησμό: φιλελεύθερος είναι αυτός που υποστήριξε την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας — όχι την διάδοσή της ή το τρίτο φύλο. 
Αντισταθείτε, την εξίσωση των πολιτισμών: του Αφρικανικού Ταμ-Ταμ με τον Τσιτσάνη — και του Τσιτσάνη με τον Μότσαρντ. Στο Ισλάμ: η μαντίλα δεν είναι ιδιαιτερότητα, αλλά πολιτισμική αντίσταση και άρνηση — δεν είναι Αλβανοί που έπαιρναν ελληνικά ονόματα. Αντισταθείτε, στον Μπρατ-Τζολί «ανθρωπισμό» των «αλληλέγγυων» — είναι η «προοδευτική» αγιοβασιλιάτικη φιλανθρωπία. Στην πολιτική ορθότητα: περιορίζει την σκέψη σας μέσω της γλώσσας σας. Αντισταθείτε, στο να μισήσετε

Κοινότητα: εκείνο εκεί το μπαρ που ξενυχτάει

Η κοινότητα ως δημόσιος χώρος συνεύρεσης, αλληλεγγύης και κοινής ζωής, χθες και σήμερα

Του Δημήτρη Μπουσμπουρα από την Ρήξη φ. 127
Μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας και στην συνέχεια του Σχεδίου Καλλικράτη, οπότε η αυτοδιοίκηση του χωριού εξαερώθηκε, έμεινε το κτήριο της κοινότητας χωρίς χρήση. Ο γραμματέας μεταφέρθηκε στα Λαγκάδια και το κέντρο των υπηρεσιών του δήμου βρέθηκε στη Δημητσάνα. Μετατράπηκε λοιπόν το κτήριο της οινότητας σε χώρο για τους νέους. Λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια άτυπα σαν εντευκτήριο συνεύρεσης νέων από 15 έως 25 χρονών. Στην πράξη, το απόγευμα σαν ένας χώρος για παιχνίδι για τους μικρότερους και στη συνέχεια σχεδόν ως μπαρ, με ουίσκι και λαϊκά, ή μάλλον με ποπ σκυλάδικα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Έτσι ο χώρος απέκτησε μια νέα ταυτότητα. Ακουγότανε συχνά από τους νέους στο χωριό η έκφραση: «πάμε κοινότητα;» Και εννοούσαν κάτι άλλο από αυτό που σήμαινε για τους παλαιότερους. Παρέμενε όμως κάτι κοινό: Η αναφορά στον δημόσιο χώρο που ενώνει με μια διαφορά στην έννοια «κοινό» από τη ζώσα ΚΟΙΝΟτητα που υπήρχε παλαιότερα.
Το «κοινό» παλαιότερα φανερωνόταν με την αίσθηση ότι όλοι εμείς οι Ρεκουναίοι έχουμε έναν ισχυρό δεσμό, αναπόδραστο, με το χωριό. Μια κοινή μοίρα και μια κοινή ευθύνη. Είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους να χτίσουν αρχικά, με προσωπική εργασία, το σχολείο και την εκκλησία. Για