Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Τώρα κι επιδημιολόγος ο Καραμπελιάς... των Υπηρεσιών! Η Νατοϊκή "αριστερά" ζει και βασιλεύει!

 


Της Μαριάννας Τσήπα


Πρέπει να βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση το καθεστώς γιατί κάθε φορά που πιέζεται και συναντάει αδιέξοδα... μπαίνει στο γήπεδο ο "αριστερός, αναρχικός, επαναστάτης, πατριώτης" των Υπηρεσιών.

Έτσι αναγκάζεται σε διατεταγμένη Υπηρεσία, να θέσει εαυτόν στον αγώνα εναντίον των "αρνητών" (του Ολοκαυτώματος, χαρακτηρίζουν οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών, όσους διατυπώνουν ερωτήματα, ή διαφορετική άποψη) και ως σύγχρονος Ιπποκράτης -κι επιδημιολόγος- ξιφουλκεί τώρα εναντίον του...καθηγητή Ιωαννίδη: Γιάννης Ιωαννίδης, το ίνδαλμα των αρνητών της πανδημίας

Δεν έχει απουσιάσει ποτέ από το προσκλητήριο της νέας τάξης, όταν ήταν αναγκαία η "νομιμοποίηση" από "αριστερή" πλευρά.

Από μάρτυρας υπεράσπισης του Κουφοντίνα, υπερασπιστής του Κοτζιά και του Μητσοτάκη...

Όπου επιβάλλεται από τους εργοδότες του η "εργασία"...

Υ.Γ. (1). Αλήθεια... ορισμένοι, έστω λίγοι, που σέβονται τον εαυτό τους... πώς βρίσκονται στο πλάι του; Εκτός αν υπάρχουν άλλα "κίνητρα"...πηγή


TΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ


Η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ, Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ, Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ. ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

amethystos

«Τι είναι η μοναξιά;»

 Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης


ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Η κλειστή καρδιά δεν έχει πληρωθή ακόμη υπό του Πνεύματος του Αγίου. Είναι βουτηγμένη στην μοναξιά της, στην θλίψι της, στην αγωνία της, στον προβληματισμό της, στην ερημιά της.

Είναι άδεια. Όπως, όταν το στομάχι μας μείνη άδειο, διαμαρτύρεται και συρικνούται, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την κλειστή καρδιά.Ὅλος ὁ ἄνθρωπος κλείνεται ἐν ἑαυτῷ, ἀντί νά ἀνοιχθῆ πρός τόν Θεόν, ἀντί νά χωρέση ὁ Θεός καί νά τά σκεπάση ὅλα.

Τότε αὐτός ὁ ἄνθρωπος τρώγεται μέ τά νύχια του, βγάζει τά μάτια του μόνος του, τσακώνεται μέ τόν ἑαυτό του. Οἱ λογισμοί του, οἱ περιπέτειές του, τά πάθη του, οἱ νόμοι συγκρούονται μέσα του.

Καί τί γίνεται ὁ ἄνθρωπος; Ὅπως κάποιος πού κρατάει ἕνα μαχαίρι κόβει τά πάντα καί τά πετάει, ἔτσι καί ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου διασπᾶται, κατακρεουργεῖται.

Καί ἀφοῦ ἡ ψυχή εἶναι κλειστή, σκοτεινή, ἀκυριάρχητη, διότι ἔκανε αὐτοκράτορά της κάποιον πού δέν μπορεῖ νά τῆς δώση εἰρήνη καί ἠρεμία, μέσα της βασιλεύει ἡ παγωνιά, οἱ φόβοι, ἡ μοναξιά.

Τί σημαίνει μοναξιά; ὅτι δέν ἔχω καθόλου τό βίωμα τῆς ἐγγύτητος τοῦ ἄλλου. Τόν καθένα τόν ζῶ σάν «ὁ ἄλλος». Ὅλοι εἶναι «ὁ ἄλλος»: ἐσύ καί ἐγώ, τό θέλημά σου καί τό θέλημά μου, ἡ ἀγάπη σου καί ἡ ἀγάπη μου.

Γι΄ αὐτό καί πάντα διερωτώμεθα: «Ἄραγε μέ ἀγαπάει ὁ ἄλλος; Ἄραγε μέ σκέπτεται; Ἄραγε μέ θυμᾶται;». Αὐτό δείχνει ὅτι ζῶ τόν ἄλλον ὡς ἕναν ξένο. Βλέπετε τήν παγωνιά τῆς ὑπάρξεώς μας, τήν ἀπομόνωσί μας, τήν ἀποξένωσί μας ἀπό τήν ζωή.

Κανένας δέν μπορεῖ νά ζεστάνη πλέον τήν καρδιά μας, νά λειώση καί νά ἐξαφανίση τούς πάγους οἱ ὁποῖοι τήν κατακλύζουν, πρίν μπῆ αὐτό τό φῶς καί αὐτό τό πῦρ, τό ὁποῖο ζεσταίνει καί φωτίζει τά πάντα εἰς τά ἐνδότερα τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ἡ μοναξιά εἶναι ἕνα γενικό σμπαράλιασμα, εἶναι τό ἀλληλοφάγωμα τοῦ εἶναι μας. Ἀλληλοσυγκρούονται οἱ ὁρμές μας, τά πάθη μας, οἱ πόθοι μας, τά ἄγχη μας, χωρίς νά τό καταλαβαίνωμε καί χωρίς νά ὑπάρχη λόγος.

Διαπληκτίζονται οἱ δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἑαυτῷ, γδέρνεται μόνος του ὁ ἄνθρωπος, γράφει τήν ἱστορία τῆς σκλαβιᾶς του καί τῆς δυστυχίας του. Κανείς δέν μπορεῖ νά ζήση μόνος του…

Ἔρχομαι, παραδείγματος χάριν, καί σοῦ ἀνοίγω τήν καρδιά μου. Σοῦ λέγω, σοῦ λέγω, ἐσύ μοῦ χαμογελᾶς, κουνᾶς τό κεφάλι σου, ἐπιβεβαιώνοντας ὅσα σοῦ λέγω, χωρίς νά πῆς λέξι.

Ὅταν τελειώσωμε, θά σοῦ πῶ: «Σέ εὐχαριστῶ· πόσα μοῦ ἔμαθες σήμερα! πόσα μοῦ εἶπες!».

Στήν πραγματικότητα τίποτε δέν μοῦ εἶπες. Ἀλλά τά πάντα μοῦ εἶπες, γιατί ἐγώ ἔτσι ἔζησα. Ἔνοιωσα ὅτι σέ μετέλαβα. Σέ ἔβαλα μέσα στήν καρδιά μου, καθώς σοῦ ἀνοιγόμουν.

Μόλις ἀνοίξης κάτι, ἀμέσως μπαίνει τό φῶς. Ἡ κροῦσις λοιπόν ὑποδηλοῖ τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς, πού κάνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν παύση νά συζητᾶ μέ τόν ἑαυτό του.

Δέν εἶναι δυνατόν νά συζητάω καί μέσα μου καί μέ τόν ἄλλον. Πρέπει κάποιον νά προτιμήσω: ἤ τό ἐγώ μου ἤ τόν ἕτερον. Εἶναι δηλαδή τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μία ἀνθρώπινη βουληφόρα ἐνέργεια.

Εάν ζούμε τον πόνο την αγωνία, την πτώσι και την κατάρα του Αδάμ, είναι διότι το θέλουμε· μας αρέσει, μας ικανοποιεί· νοιώθουμε αυτάρκεια· είναι κάποιος δρόμος που τον έχομε συνηθίσει.

Οι άνθρωποι γενικώς ζουν μέσα στην μοναξιά τους. Νομίζεις πως όλοι είναι χιονάνθρωποι. Έχουμε συνηθίσει να βλέπωμε γύρω μας ανθρώπους πονεμένους, δυστυχισμένους.

Δεν υπάρχει καμία ασθένεια η οποία δεν είναι απομόνωσις, και δεν υπάρχει καμία απομόνωσις η οποία δεν είναι ασθένεια. Τι σημαίνει ασθένεια, «ασθενής ειμι»;

Όπως, όταν έχωμε πυρετό, γίνεται μέσα μας αγών αιμοσφαιρίων, μικροβίων, ιών και όλα αυτά παλεύουν ποιο θα νικήση, έτσι έχομε και αγώνα μέσα στο είναι μας, μια πάλη, για να μπορέσωμε να ζήσωμε.

Αλλά συνηθίζομε στην μοναξιά και δεν μπορουμε κατόπιν να κάνωμε τίποτε. Όπως συνηθίζει κανείς το κουβεντολόι, την κατάκριση, την αγάπη, το μίσος, έτσι ακριβώς «δοκιμάζεται» ο άνθρωπος και γίνεται έμπειρος στο να ζη την μοναξιά του.

Συνθηκολογεί με την μοναξιά του και κουράζεται να σηκωθή από την θέσι του πόνου, να πηδήση και να βρη την λύτρωσί του.

Όπως αγαπάμε την νωθρότητά μας και δεν μπορούμε να σηκωθούμε για να αγρυπνήσωμε, όπως αγαπάμε την μαλθακότητά μας και δεν μπορούμε να σκεπασθούμε με ένα ελαφρό κάλυμμα, όπως αγαπάμε την ραθυμία μας και δεν μπορούμε να επιτείνωμε την προσευχή μας ή να καθίσωμε να διαβάσωμε, έτσι ακριβώς έχομε συνηθίσει την δραματικότητα της κλεισμένης καρδιά μας, την κόλασί μας.

Και τι γίνεται τότε; Χρειάζεται κανείς να μισήση την κατάστασί του αυτή, να καταλάβη ότι είναι ο θάνατός του και ότι στο χέρι του είναι να ανοίξη την θύρα.

«Ιδού έστηκα και κρούω» λέγει ο Χριστός, που σημαίνει ότι διαρκώς κρούει, αλλά εγώ δεν θέλω να ανοίξω, γιατί έχω μάθει να μην ζω μαζί Του.

«Ζωή εν Πνεύματι» εκδ.: Εν Πλώ, σελ. 209-212

Πηγή: Με παρρησία…

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»

VOULI MAPPING

 


Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

Το 85% των Γάλλων αναμένει κοινωνική έκρηξη τους επόμενους μήνες στη Γαλλία. Χωρίς internet για ώρες ως και το Παρίσι ενώ αναμένονται διακοπές ηλεκτρικού σε όλη τη Γαλλία. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση άρχισε…Το 85% των Γάλλων αναμένει κοινωνική έκρηξη τους επόμενους μήνες στη Γαλλία σύμφωνα με αποκλειστική δημοσκόπηση από το institut Ifop για τα μέσα CNEWS και Sud Radio. Ένα νούμερο καθαρά πολύ μεγαλύτερο συν 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αρχή της χρονιάς.

To 26% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι είναι «βέβαιοι» πως θα συμβεί και το 59% εκτιμούν πως μια κοινωνική έκρηξη είναι πιθανή «πιθανή» τους επόμενους μήνες. Άτομα ηλικίας 50-64 θεωρούν ότι μια κοινωνική έκρηξη θα συμβεί τους επόμενους μήνες σε ποσοστό (88%), οι 35-49 ετών (87%) και οι 25-34 ετών (87%). Οι 18-24 ετών 77 % . Το 92% των εργατών περιμένει ότι η κοινωνική έκρηξη θα γίνει τους επόμενους μήνες έναντι 79% των cadres.

Ήδη παρατεταμένο χάος και ταραχές στη χώρα παρά το lockdown…

Η Μεγάλη Επανεκκίνηση άρχισε στη Γαλλία… Χωρίς ίντερνετ για ώρες, πολύωρες διακοπές αυτές τις 2 τελευταίες μέρες στο Παρίσι στις οικίες… Στην ερώτηση που κάνουν στις εταιρίες εισπράττουν ως απάντηση ότι κάνουν περικοπές γιατί το σύστημα έχει υπερφορτωθεί και πέφτει…. Στη Γαλλία τους ενημέρωσε η Υπ. Οικολογικής Μετάβασης από το BFM στις 19/11/20 ότι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ” είναι πολύ πιθανόν να επέλθουν λόγω μεγάλων κυμάτων ψύχους” στη χώρα. Τέλος Ιουνίου ο πυρηνικός σταθμός του Fessenheim έκλεισε….Πολλές κυβερνοεπιθέσεις καταγράφονται αυτές τις μέρες σε μέσα στη Γαλλία και σε άλλους θεσμούς…

dimpenews.com


amethystos

«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται ἡ Πανάμωμος Παρθένος»

(Ἀφιέρωμα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἶναι μία σημαντική θεομητορική ἑορτή, τήν ὁποία ἑορτάζουν μέ σεβασμό καί λαμπρότητα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καθιερώθηκε γύρω στόν 6ο αἰώνα στήν Ἱερουσαλήμ μέ βάση τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων (634-638) κάνει λόγο στά γραπτά του γιά τήν ἑορτή αὐτή. Στήν Κωνσταντινούπολη καθιερώθηκε γύρω στά τέλη τοῦ Ζ΄ ἤ τίς ἀρχές τοῦ Η΄ αἰώνα. Κατ’ αὐτήν ἑορτάζεται τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας μας στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν.

Βεβαίως δέν ὑπάρχουν βιβλικές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αὐτό. Πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διέσωσε...πάμπολλα γεγονότα, τά ὁποῖα δέν ἱστοροῦνται στά Ἱερά Εὐαγγέλια. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά θέλαμε νά τονίσουμε γιά μία ἀκόμα φορᾶ πώς τά Εὐαγγέλια δέν εἶναι ἱστορικά κείμενα μέ τήν αὐστηρή ἔννοια τοῦ ὄρου, ἀλλά εἶναι κατά κύριο λόγο ἱεραποστολικά κείμενα, τά ὁποῖα γράφηκαν γιά νά ἐξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ἱεραποστολικές καί ποιμαντικές ἀνάγκες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἔτσι, λοιπόν, ἔμεινε ἔξω ἀπό τίς εὐαγγελικές διηγήσεις τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων ἱερῶν προσώπων, πού σχετίζονται μέ τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἀντίθετα, μέρος αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν διέσωσε ἡ Ἱερά Παράδοση, ἡ ὁποία εἶναι, ὅπως γνωρίζουμε, ἰσόκυρη μέ τήν ἁγία Γραφή.Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν Ἱερά Παράδοση, οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου Ἰωακείμ καί Ἄννα ἦταν ἄνθρωποι εὐσεβεῖς καί δίκαιοι. Ἀνῆκαν στή μικρή ἐκείνη μερίδα τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι περίμεναν ἐναγωνίως τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Πάσχιζαν οἱ εὐλαβεῖς αὐτοί ἄνθρωποι νά ἀποκτήσουν παιδιά, ἐλπίζοντας πώς ἀπό τούς ἀπογόνους τους θά γεννιόταν ὁ Μεσσίας.

Οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου ζοῦσαν μέ τήν προσδοκία τῆς τεκνογονίας, ὅμως δυστυχῶς, ἦταν ἄτεκνοι. Εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια ἐπιχειροῦσαν νά τεκνοποιήσουν χωρίς ἀποτέλεσμα. Τό ὄνειδος τῆς ἀτεκνίας καί ἡ κατάσταση τῆς μοναξιᾶς δημιουργοῦσαν στήν ψυχή τους ἀφόρητη πικρία. Ὅμως δέν ἔχασαν τήν πίστη τους στό Θεό οὔτε στιγμή. Εἶχαν τήν πεποίθηση πώς ὁ Θεός εἶναι ὁ χορηγός ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί κύρια τῆς τεκνογονίας. Ἡ ζωή τους κυλοῦσε μέ προσευχή, νηστεία καί ἔντονη προσδοκία, ὅτι ὁ Θεός θά ἄκουγε τίς ἱκεσίες τους καί θά τούς ἐλεοῦσε ἐν τέλει.

Ἡ τελευταία μέρα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ († 21/11/1991)

 


Ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἰάκωβος ἀγρύπνησε ἀποβραδὶς μὲ προσευχή. Μὰ ὁ ἐξουθενωμένος δὲ λησμόνησε καὶ τοὺς πονεμένους. Διάβασε τὰ τελευταία γράμματα καὶ ἀπάντησε περίπου σὲ δεκαπέντε. Παρηγόρησε, συμβούλεψε κατὰ περίπτωση. 21 τοῦ Νοέμβρη. Ξημερώνοντας θὰ γιόρταζε τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑτοιμαζόταν ὅλη τὴ νύχτα, θὰ κατέβαινε. Κανονικὰ δὲ θὰ ‘πρεπε, μὰ τὸ ἤθελε πολύ. Τόσο πολὺ ποὺ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ τὸν ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν τελευταία του Θεία Κοινωνία. Μὲ κόπο κατέβηκε, σκοτάδι ἀκόμα, στὴν Ἀκολουθία. Μερικοὶ μοναχοὶ πρόσεξαν μίαν ἄλλη διάθεση στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντα. Ἱλαρότητα ὑπέρμετρη, ἀγάπη ξεχείλιζε ὁλόκληρος, τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο ἀτέλειωτο. Ἔγινε ἡ Ἀκολουθία. Ἔψαλε γονατιστὸς τόσο ἄνετα καὶ ἀναστάσιμα, λὲς καὶ δὲν ἦταν ἄρρωστος.
Ἡ θεία φωνὴ του γέμιζε τὸ ναό, ἐξαίσια μελωδία, λὲς καὶ ψέλνανε πολλοὶ ἄγγελοι μαζί.
Στὶς 10 ἡ ὥρα ἐξομολόγησε τὸν ἁγιορείτη διάκονο Γεννάδιο, στὸν ὁποῖο εὐχάριστα μὰ σταθερὰ εἶπε μεταξὺ ἄλλων:
- Καλὰ ποὺ ἦρθες, νὰ εἶσαι ποὺ θὰ μὲ ἀλλάξετε, μὴ φεύγεις.
Ὁ διάκος διαμαρτυρήθηκε μὲ διάφορα λόγια γιὰ τὰ περὶ θανάτου τοῦ Γέροντα, μὰ ἐκεῖνος ἐπέμενε.
Τελειώνοντας τὴν ἐξομολόγηση ἔδειχνε κουρασμένος, ἀλλὰ διατηροῦσε χαρμόσυνη διάθεση. Σηκώθηκε, πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ διάκο καὶ βγήκανε ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι. Προχώρησαν, κατεβήκανε...
τὰ σκαλιὰ καὶ μπήκανε στὸ ναό. Ἔκανε τὴν προσευχή του, ἀσπάστηκε ὅλες τὶς εἰκόνες, εὐχαρίστησε καὶ δοξολόγησε. Μὰ πλέον ζοῦσε ἄλλες καταστάσεις. Μέσα του κι ἔξω του αὐγαζόταν ἀπὸ θεῖο φῶς - γι' αὐτὸ ἡ εὐφροσύνη καὶ ἱλαρότητα τοῦ προσώπου του. Τὴν θαυμαστὴ κατάσταση τούτη ἀξιώθηκε νὰ δεῖ μόνο ἕνας μοναχός, ὁ Ἐφραίμ. Καθάριζε τὰ μανουάλια τοῦ ναοῦ καὶ εἶδε τὸν μακαριστὸ Γέροντα νὰ μπαίνει μεταμορφωμένος. Ἔλαμπε ὁλόκληρος καὶ ἀκτινοβολοῦσε χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Στάθηκε ἀκίνητος καὶ τὸν παρατηροῦσε πλημμυρισμένος καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἐφραὶμ ἀπὸ ἀγαλλίαση καὶ ἔκπληξη.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Lin Wood: Η ομάδα, έχει ατράχαντα στοιχεία για να αποδείξει ότι ο Τραμπ κέρδισε – Εμπλοκή της CIA;

Οι δικηγόροι της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι και Σίντνεϊ Πάουελ έχουν «ατράνταχτα στοιχεία» για να αποδείξουν ότι ο Πρόεδρος κέρδισε τις εκλογές του 2020, ανέφερε ο διακεκριμένος δικηγόρος από την Ατλάντα, Lin Wood, αφού πέρασε μία μέρα με την Πάουελ.

«Έχω δει ένορκες καταθέσεις, έχω δει ένορκες δηλώσεις σε βίντεο», ανέφερε τη Δευτέρα σε συνέντευξη στο Newsmax TV με τον Χάουι Καρρ. «Πιστεύω ότι ο Ρούντι και η Σίντνεϊ έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα για να ενώσουν τα στοιχεία, δημιουργώντας μία ακλόνητη νομική υπόθεση σχετικά με το περίπλοκο σχέδιο απάτης, το οποίο σχετίζεται με τα εκλογικά μηχανήματα».

Ο Wood, ο οποίος εξήγησε ότι βοηθά στον νομικό αγώνα της εκστρατείας του Τραμπ ανεπίσημα, αναφέρθηκε στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από την εταιρεία Dominion Voting Systems, η οποία εδρεύει στον Καναδά. Η Πάουελ, έχει δηλώσει ότι μαζί με την ομάδα της ετοιμάζονται να δημοσιεύσουν στοιχεία τα οποία θα «ανατρέψουν τα εκλογικά αποτελέσματα σε πολλές Πολιτείες», υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό λογισμικό των ΗΠΑ άλλαξε «εκατομμύρια ψήφους» από τον Τραμπ στον Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον Wood, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βασίζονταν σε εκλογικές μηχανές που υπόκεινται σε χειραγώγηση, ενώαναμένει, όπως είπε, πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αποδείξεις για την απάτη μέσω υπολογιστών, αυξάνονται καθημερινά.Την περασμένη εβδομάδα, ο Lin Wood είπε, ότι είναι 100% σίγουρος, ότι ο Μπάιντεν δε θα γίνει ποτέ Πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην ερώτηση λοιπόν, του δημοσιογράφου, αν εξακολουθεί να είναι το ίδιο σίγουρος, ο Wood, είπε: «Ξεκάθαρα, ναι! Ήμουν 100% σίγουρος την περασμένη εβδομάδα, άρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο σίγουρος τώρα. Αλλά προσπαθώντας να σας απαντήσω σε επίπεδο πληροφόρησης που έχω, ας πούμε, ότι είμαι 105% σίγουρος αυτή την εβδομάδα».

Επίσης, στη συνέντευξή του, ανέφερε κάτι, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί βαρύνουσα σημασία. Επιβεβαίωσε, ότι υπήρξε επιδρομή του Αμερικανικού Στρατού στη Γερμανία, αλλά δε γνωρίζει, εάν οι servers ήταν υπό τη διαχείριση της Dominion ή της CIA. Εάν ήταν της CIA, τότε δικαιώνεται και εξηγείται η εμμονή της Σίντνεϊ Πάουελ να απολυθεί η Τζίνα Χάσπελ, διευθύντρια της CIA. Εάν όντως οι servers ήταν υπό την υψηλή διαχείριση της CIA, τότε το βαθύ Κράτος ή αν θέλετε, το βαθύ Παρακράτος, έχει τη μορφή Λερναίας Ύδρας, που όταν της κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν δύο.

Δείτε τη συνέντευξη του Lin Wood στο Χάουι Καρρ.