Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Οὔτε μία ὥρα τὸ ἀντισυνταγματικὸ βιβλίο στὴν τάξη

Χαράλαμπου Ἂνδραλη, δικηγόρου

Οἱ δύο προηγούμενοι ὑπουργοὶ παιδείας, κύριοι Φίλης καὶ Γαβρόγλου, μὲ ἔντονη πικρία μετὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκυρώνουν ἐκ νέου τὰ προγράμματά τους, μίλησαν πάλι γιὰ σκοταδισμὸ καὶ ὀπισθοχώρηση, τὰ χιλιοειπωμένα συνθήματα ποὺ καλύπτουν τὴν ἔνδεια τῶν ἐπιχειρημάτων τους.
Βεβαίως ὁ κ. Γαβρόγλου, καμία μεταμέλεια δὲν ἔδειξε γιὰ τὴν ἀπάτη τῶν «νέων» προγραμμάτων. Μὲ τὸν κομπιναδόρικο τρόπο τῆς ἀλλαγῆς ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου στὰ ἴδια προγράμματα, προσπάθησε νὰ ὑπερβεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης, ἐπιδεικνύοντας ἀσέβεια στὴ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, κατὰ τὴν τακτικὴ τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ.
Ἡ σημερινὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου «μελετάει» ἀκόμα τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, τὶς...
ὁποῖες ἡ ὑπουργὸς εἶχε μελετήσει ἐνδελεχῶς ὅταν ἦταν στὴν ἀντιπολίτευση, ἀναγνωρίζοντας τότε ὅτι τὸ πολυθρησκειακὸ μάθημα θρησκευτικῶν ἔχει κριθεῖ ἀντισυνταγματικό. Τότε ζητοῦσε, ὀρθῶς, τὴν τήρηση τῆς νομιμότητας. Ὅμως, ὅπως φαίνεται μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν προσώπων στὶς θέσεις «κλειδιά», θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἐκ νέου, ἐκ μέρους τῶν συντακτῶν τῶν παράνομων προγραμμάτων, νὰ ὑπάρξει κάποια νέα μεθόδευση γιὰ ὑπέρβαση τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Ἤδη μέλη τοῦ θεολογικοῦ συνδέσμου «Καιρός», δηλώνουν δημοσίως ὅτι οἱ ἀποφάσεις δὲν πρέπει νὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο, διότι εἶναι «ἀντιδημοκρατικές»! Τὸ γὰρ πολύ τῆς θλίψεως καὶ τῶν χαμένων κονδυλίων ἀπὸ τὴ συγγραφὴ τῶν βιβλίων, γεννοῦν παραφροσύνη. Τὸ θλιβερὸ εἶναι ὅτι βρέθηκε ἀκόμα καὶ Μητροπολίτης νὰ ὑποστηρίξει δημοσίως παραπλήσιες θέσεις.


Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ἂν ἡ σημερινὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου θὰ ὑποκύψει στὰ κελεύσματα τοῦ «καιροῦ» καὶ τοῦ γενικοῦ γραμματέα θρησκευμάτων, ἀκολουθώντας τὴν πραξικοπηματικὴ τακτικὴ τῶν προκατόχων της. Τὸ νομικό μας σύστημα, βεβαίως, ὅπως ἄριστα γνωρίζει ἡ ὑπουργός, ἔχει τὶς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐκκρεμοῦν ἤδη αἰτήσεις στὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ συμμόρφωσης, τὶς ὁποῖες κληρονόμησε ἡ σημερινὴ ὑπουργὸς ἀπὸ τὸν κ. Γαβρόγλου.


Μέχρι χθές, ἡ μόνιμη παραπαλανητικὴ δικαιολογία ἦταν ὅτι οἱ ἀκυρώσεις δὲν ἀφοροῦν τὰ ΦΕΚ Γαβρόγλου, ἀλλὰ τὰ ΦΕΚ Φίλη. Σήμερα δὲν ὑπάρχει καμία δικαιολογία. Σύμφωνα μὲ τὴν πάγια νομολογία τοῦ ΣτΕ ἡ ἀκυρωθεῖσα ὑπουργικὴ ἀπόφαση θεωρεῖται ὡς μηδέποτε ἐκδοθεῖσα καὶ ἀναβιώνει αὐτομάτως ἡ προηγούμενη, δηλαδὴ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ 2006 ἐν προκειμένω, τὸ ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόσουν οἱ θεολόγοι καὶ στὸ ὁποῖο ὑπάρχει πρόσβαση ἀπὸ τὴ σελίδα τοῦ ΙΕΠ. Οὔτε μία ὥρα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μποῦν τὰ βιβλία τῶν ἀκυρωθέντων προγραμμάτων στὴ σχολικὴ αἴθουσα. Κι ἂν τὸ ὑπουργεῖο δείξει ἀπείθεια, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ὀφείλουν νὰ μὴν ἐφαρμόσουν ἀντισυνταγματικὴ ἐντολὴ καὶ οἱ γονεῖς νὰ περιφρουρήσουν τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν τους.


Τὰ τρία προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί ἐκπαιδευτικοὶ ἀρνήθηκαν νὰ διδάξουν τὸ μάθημα κατήχησης στὴ θεοσοφία τῆς διεθνοῦς αἱρετικῆς ὀργάνωσης Ἀριγκάτου, δηλαδὴ τὸ πρόγραμμα Φίλη-Γαβρόγλου-Καιροῦ. Καὶ δὲν εὐδοκίμησε καμία πειθαρχικὴ δίωξη, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τοῦ δημοκράτη πρώην ὑπουργοῦ. Δὲν θὰ μποροῦσε ἄλλωστε νὰ στοιχειοθετηθεῖ πειθαρχικὸ παράπτωμα, καθὼς τὸ ἄρθρο 25 παρ. 3 τοῦ ὑπαλληλικοῦ κώδικα θεσπίζει ὑποχρέωση (ὄχι ἁπλῶς δικαίωμα) γιὰ τὴ μὴ ἐκτέλεση ἀντισυνταγματικῆς ἐντολῆς. Οἱ εὐσυνείδητοι δάσκαλοι δὲν παρανόμησαν. Ἐφάρμοσαν τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματος, στὸ ὁποῖο ἀπείθησαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ὑπουργείου καὶ οἱ θεολόγοι - δορυφόροι τους.


Αὐτοὶ οἱ δάσκαλοι δίδαξαν ὀρθόδοξο μάθημα, χωρὶς νὰ ἔχουν βιβλίο μέν, ἀλλὰ βιβλίο ἔγιναν οἱ ἴδιοι, διδάσκοντας ἔμπρακτα στοὺς μαθητὲς ὅτι ἀξίζει νὰ ἀγωνίζεται κανεὶς γιὰ τὰ ἰδανικά του, χωρὶς νὰ φοβᾶται ἀπειλὲς καὶ ἐκβιασμούς. Μεγάλος ἔπαινος ὀφείλεται, λοιπόν, σὲ αὐτοὺς τοὺς ἐκπαιδευτικούς, τοὺς ὑβριζόμενους ἀπὸ «ἐκμοντερνισμένους» συναδέλφους τους. Μεγάλος ἔπαινος ὀφείλεται στοὺς γονεῖς ποὺ ἐπέστρεψαν τὰ βιβλία στοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἀδικήματος. Ἐκείνους τοὺς γονεῖς ποὺ δὲν παρέμειναν μόνο στὴ μουρμούρα καὶ στὸ «τί κάνουν οἱ παπάδες καὶ οἱ Ἐπίσκοποι;», ἀλλὰ ἀνέλαβαν τὶς εὐθύνες τους ὡς βασίλειον ἱεράτευμα.


Μεγάλος ἔπαινος ὀφείλεται στοὺς λειτουργούς τῆς Δικαιοσύνης, τοὺς Συμβούλους τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ τόσα προσβλητικὰ ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς «δικαστὲς» τῶν τηλεοπτικῶν παραθύρων, ἐπειδὴ σεβάστηκαν τὶς συνταγματικὲς διατάξεις. Βέβαια, ποιὸς μεγαλύτερος ἔπαινος, ὅταν σὲ ἐγκαλοῦν γιὰ σκοταδισμὸ οἱ νοσταλγοὶ τοῦ Τσαουσέσκου καὶ τοῦ Στάλιν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου