Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017


 Οὗτός ἐστιν ὁ κραταιός καὶ δυνάστης, οὗτός ἐστιν ὁ δυνατὸς ἐν πολέμῳ, οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.

Τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου