Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Είχαμε μέχρι τώρα την μάσκα της βλασφήμου απιστίας, τώρα δε μένει να προστεθεί και η αισχρή της εμπορευματοποίηση εις βάρος πάντοτε της Πίστεως μας!

 "Aπολυτίκιον μασκοφόρου ομολογητού"

Ηχος γ’ - όπως το Θείας πίστεως

Μάσκας μέτοχος, της αφθαρσίας,
μάσκας άσυλον, της εκκλησίας,
φερωνύμως ανεδείχθης ολιγόπιστε
τοις ανιέροις γαρ επόμενος δόγμασιν,
προδοσίας φωστήρ εχρημάτισας.
Ολιγόπιστε όσιε μάσκας ικέτευε,
δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

δον κιx ο τις είπε...

Σκοτεινής ύλης,
μύστα, αμύητε

και τώ CERN κλίνων γόνυ,
εδαφιαίας μετανοίας μη παύων ποιούμενος

ειδικέ επιστήμων

ακαταπαύστως χρηματιζόμενε
και μεγάλως
επιχορηγούμενε

ως μόνος σύ αλάθητος
υπό του πλήθους δοκούμενος
και αμέτρως υπρυψούμενος

σκότιζε τας διανοίας υμών
ακαταπαύστως από τής τηλοψίας ορμώμενος και
επί καλάμου ενδόξως εποχούμενος και

υπό σπιθαμιαίων
αρχόντων θεσπιζόμενος,
ως ο μόνος υπάρχων
αμαλάκιστος και των τυφλών πολιτών οδηγός...

γκρέμισον και σύντριψον
υμάς άπαντας τους σε προσκυνούντας...


Τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου