Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Η πρώτη και κύρια εντολή και ο προφήτης Ηλίας

Χαράλαμπος Μηνάογλου

Οι θολολογούντες των νεωτέρων χρόνων έχουν διαστρέψει ακόμα και τα βασικά της πίστεώς μας. Όπως για παράδειγμα τις Δέκα Εντολές. Οι περισσότεροι σήμερα νομίζουμε ότι οι δέκα εντολές ξεκινούν με το ου κλέψεις, ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις. Είναι όμως έτσι;
Η πρώτη και κύρια εντολή είναι άλλη. Μάλιστα οι τέσσερεις πρώτες εντολές ουσιαστικά αποτελούν επέκταση της πρώτης και κύριας:
1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.
2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.
4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.
Οι θολολογούντες οικουμενιστές του καιρού μας, επειδή έχουν διαγράψει, όπως έκαναν πάντα οι αιρετικοί ανά τους αιώνες, την πρώτη εντολή, έχουν εναγκαλιστεί τον αγαπουλισμό, για αυτό τον λόγο και έχουν διαστρέψει και το παράδειγμα του προφήτη Ηλία. Του ιερέα κατεξοχήν που κάποιοι Πατέρες λένε ότι θα κρίνει μαζί με τον Πρόδρομο όλους τους ιερείς. Και γιατί διαστρέφουν τον βίο του και προσπαθούν να ξεχαστεί το παράδειγμά του; Επειδή ο προφήτης Ηλίας εφαρμόζοντας την πρώτη και κύρια εντολή κατέσφαξε 400 αιρετικούς ιερείς. Το παράδειγμά του και μόνο φτάνει για να δείξει πόσο αντίχριστη διδασκαλία είναι ο αγαπουλισμός και ο οικουμενισμός. Όπως ψάλλει η Εκκλησία μας για τον προφήτη Ηλία και θα ψάλλουμε όλοι οι ορθόδοξοι πάλι:
Τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, ξίφει κατέσφαξας....
Χωρίς την εφαρμογή της πρώτης εντολής, την πίστη στον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό, χωρίς δηλαδή την ορθόδοξη πίστη, όσο ηθικός και αν είναι ο άνθρωπος, δεν σώζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου