Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Ὑπὲρ τῆς κατοχυρώσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν τάσσεται ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας.
Θετικὸς στὴν κατοχύρωση καὶ τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἐμφανίστηκε σὲ συνέντευξή του ὁ Κώστας Τασούλας.
"Ὅσο ὡριμάζουν τὰ πράγματα στὴν κοινωνία τόσο διευκολύνεται καὶ ἡ θεσμικὴ ἐξέλιξη"

Λίγες ὧρες μετὰ τὴ συνέντευξη τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Ἀλέξη Πατέλη στὴν Καθημερινή, στὴν ὁποία ἀναφέρθηκε στὴ διαφορετικότητα τῆς σεξουαλικῆς του ἐπιλογῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς προχωρᾶ ἕνα βῆμα ἀκόμα.

Ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση, στὰ «Παραπολιτικὰ FM», ἂν θὰ μποροῦσε νὰ περάσει νομοθετικὰ ὁ πολιτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ Κώστας Τασούλας σημειώνει ὅτι ὅσο ὡριμάζουν τὰ πράγματα στὴν κοινωνία τόσο διευκολύνεται καὶ ἡ θεσμικὴ ἐξέλιξη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα.
Ὁ κ. Τασούλας, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 18 τολμηροὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ψήφισαν στὶς 22 Δεκεμβρίου 2015 τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια δήλωσε σήμερα ὅτι τὸ βῆμα ἐκεῖνο ἦταν ἀπαραίτητο. «Θεσμοθετήθηκε μὲ μία διακοσμητικὴ συναίνεση καὶ στὴ συνέχεια τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα ἔχουν...
βελτιωθεῖ ἀφάνταστα καὶ καλὸ εἶναι νὰ τ' ἀφήσουμε νὰ ἐξελίσσονται καὶ νὰ βελτιώνονται ἀφάνταστα», τόνισε.

Ἡ κοινωνικὴ ἐξέλιξη πολλὲς φορὲς πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὴ νομικὴ, πρόσθεσε.

Ἀναφερόμενος στὴν συνέντευξη τοῦ Ἀλέξη Πατέλη ἀνέφερε ὅτι τὰ ὅσα εἶπε ὁ οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπηχοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ θέματα τῆς διαφορετικότητας στὴν χώρα μᾶς ἔχουν γίνει πολὺ πιὸ πολιτισμένα. «Ὁ κ. Πατέλης ἔχει τὸ θάρρος τῆς γνώμης του καὶ αἰσθάνεται ἄνετα μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν διαφορετικότητα ὅπως λέγεται, εἶναι μία παράξενη λέξη ἀλλὰ ἔτσι ἔχει καθιερωθεῖ νὰ λέγεται, αἰσθάνεται ἄνετα καὶ αὐτὸ ἀπηχεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πράγματα στὴ χώρα μας γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔχουν γίνει πολὺ πιὸ πολιτισμένα ἀπὸ ὅτι ἦταν ἄλλοτε. Ἔχουμε τὴν νομικὴ ἐξέλιξη τοῦ θέματος ἀλλὰ ἔχουμε καὶ τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἐξέλιξη ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι πιὸ σημαντικὴ καθὼς μπορεῖ νὰ ἔχεις ἕνα νεωτερικὸ νομικὸ καθεστὼς ἀλλὰ μία ἀπαρχαιωμένη ἢ βάναυση κοινωνικὴ ἀντίληψη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα. Ἐμεῖς ἔχουμε παράλληλη βελτίωση σὲ αὐτὸ τὸ θέμα», κατέληξε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς.

Διανοητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου