Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Οι συζητήσεις για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας είναι ξεπερασμένες»
   Σχόλιο Ρωμαίικου ὉδοιπορικοῦὌχι, Μακαριώτατε! Δὲν εἶναι ξεπερασμένες! Τουλάχιστον γὶ` αὐτούς. Ἐπιθυμεῖτε καὶ ἐσεῖς καὶ ἐμεῖς, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, νὰ θεωρηθοῦν ξεπερασμένες, ἀλλὰ γὶ` αὐτούς, τοὺς πολιτευόμενους καὶ κυβερνῶντες, εἶναι λίαν ἐπίκαιρες καὶ φλέγουσες! Τὸ γνωρίζετε πολὺ καλά. Ἡ ἐπιθυμία τοὺς εἶναι νὰ περάσουν τὴν Ἐκκλησία στὸ περιθώριο. Νὰ πάψει ὁ ἁγιαστικὸς λόγος της. Νὰ σιωπήσει ὁ λόγος της, ὁ ἐλευθερωτὴς τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ χειραγωγοῦν τὸ λαὸ κατὰ τὸ θέλημά τους. Καὶ μέχρι αὐτὴν τὴν ὥρα ἡ προσπάθειά τους ἔχει ἀποδώσει τὰ μέγιστα. Θὰ καταλάβαμε βέβαια, ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἀγωνιοῦμε καὶ τρέχουμε καὶ διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν παροῦσα πολιτικὸ- οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ ἠθικὴ κατάπτωση, πώς, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀσχολούμαστε μὲ θέματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐπινοήσεις ἥσσονος σημασίας! Γιατί φωνάζουμε καὶ χαλᾶμε τὸ ρυθμὸ "τῶν μηχανῶν" τῆς καταστροφῆς; Αὐτὰ εἶναι ξεπερασμένα. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε καὶ ἂς ἀναζητήσουμε, κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποιὰ εἶναι τὰ μείζονος σημασίας, ὥστε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ ἐκεῖνα.

   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, λέει: "θὰ συνεργαστεῖ γιὰ τὸ κοινὸ καλό, σὲ κοινὴ προσπάθεια"! Μὲ ποιούς; Καὶ γιὰ ποιὰ θέματα; Γιὰ τὴν πίστη στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Γιὰ τὴν ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους; Ἢ γιὰ τὸ σεβασμὸ στὴν πατρογονική μας παράδοση; Πῶς θὰ συνεργαστεῖ; Μὴ ἐνδίδοντας ὡς πρὸς τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἢ κάνοντας καὶ λίγο πολὺ τὸ θέλημα τῶν ἀθέων;Συνεργασία κατ` ἐπίφασιν; Δηλαδὴ γιὰ τὰ μάτια; Διότι, μέχρι σήμερα σὲ ὅλα τὰ φλέγοντα θέματα ἐπικράτησε ὁ ἠττοπαθὴς ἐνδοτισμός, προβαλλόμενος ὡς λογικὴ καὶ ὡς νηφαλιότητα. Τότε ὅμως, πῶς θὰ προκύψει κοινὸ καλό; Ἀπὸ τὶς μέχρι τώρα συζητήσεις, ποῦ ἔκανε ἡ διουκοῦσα Ἐκκλησία μὲ τοὺς κυβερνῶντες, αὐτὸ τὸ μήνυμα εἰσέπραξε; Πῶς θὰ συνεργαστεῖ γιὰ "ἄλλα θέματα μείζονος σημασίας", δηλαδὴ σημαντικότερα αὐτῶν, ποὺ μέχρι τώρα ἀπασχολοῦν καὶ βασανίζουν τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ ἀσεβοῦν στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῶν προγόνων μας; Καὶ πὼς θὰ φέρει τέτοιο ἀποτέλεσμα ἡ συνεργασία αὐτή, ὥστε νὰ μὴν ἀποκλίνει στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας; Ποιὰ θὰ εἶναι αὐτά, «τὰ μέγιστα», ποὺ θὰ ξεπερνοῦν τὰ μέχρι στιγμῆς συμβαίνοντα, εἶναι μεγίστης ἀπορίας ἄξιον! Τί ἄλλο νὰ ἀναφωνήσουμε, πάρεξ τὸ καλοπροαίρετον: Ώ, τῆς «ἀγαθότητος»! Ὤ, τῆς ἀφράστου «ἀνοχῆς»! Εἰδάλλως, ἀπονοηθησόμεθα!

Ἡ εἴδηση: ...

...«Πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ ἀσχολούμαστε ὅλο μὲ μικρότητες ἢ πράγματα ποὺ ἐπινοοῦμε γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουμε τὸν λαὸ μᾶς» τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, φέρνοντας ὡς παράδειγμα, τὶς συζητήσεις περὶ σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, τὶς ὁποῖες χαρακτήρισε ξεπερασμένες. Ὅπως εἶπε, μπορεῖ στὴν Ἑλλάδα νὰ εἴμαστε σήμερα, περίπου 10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες, ἔξω ὅμως ἀπὸ τὰ σύνορά της χώρα ὑπάρχουν ἄλλα 7-10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Δὲν πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νὰ περιοριζόμαστε στὸν Ἑλλαδισμό, μιλώντας γιὰ θέματα ἥσσονος σημασίας, καθὼς ὁ χῶρος μᾶς εἶναι πολὺ εὐρύτερος, εἶναι ὁ Ἑλληνισμός. «Τὸ Ἔθνος μᾶς εἶναι μεγάλο. Ἄλλοι τόσοι Ἕλληνες ζοῦν στὸ Ἐξωτερικό. Καὶ εὔλογα γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: πῶς αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἀναπτύσσονται καὶ νὰ εἶναι πετυχημένοι ἐκτὸς Ἑλλάδας;», ἀναρωτήθηκε ὁ κ. Ἱερώνυμος, προσθέτοντας πὼς ἦρθε ἡ ὥρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία πρώτη, μὲ τὴν διαποίμανση γενικότερα τῶν Ἑλλήνων, ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ ἰδιαίτερα ἡ Πολιτεία, πρέπει νὰ ἐμπνεύσουν στὸν λαὸ τὸ ὅραμα τῆς μεγαλοσύνης καὶ νὰ πάψουν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ μικροπρέπειες. «Ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὅλοι νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ τὸ κοινὸ καλό, σὲ κοινὴ προσπάθεια. Τὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας σήμερα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορᾶ», συμπλήρωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος...
e-volos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου