Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021

Τεῖχος, ἀλλὰ ὄχι ἀνοσίας. Καλύτερο

 
 Χρονογραφίες

εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν…

Πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον…

ὅπλον καὶ τεῖχος ἀπόρθητον…

ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασία…

Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα

Πύργον ἀσφαλείας…

τεῖχος ἀκράδαντον…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου