Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Χίου δὲν συνιστοῦν ρατσισμό, τό ἀνθελληνικό καὶ ἀντορθόδοξο σύστημα φοβᾶται τοὺς Μητροπολίτες!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Χαράλαμπου Μηνάογλου
Μία μέρα μετὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Μητροπολίτη Χίου Μάρκου σὲ λαθρομετανάστες καὶ ὄχι πρόσφυγες καὶ σὲ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν κατεβάσει τὰ παντελόνια καὶ προδίδουν τὴν Ἑλλάδα κινητοποιήθηκε ἄμεσα ὁ ἀνθελληνικὸς μηχανισμὸς ἐναντίον του, ἴσως καὶ χωρὶς ἐντολὴ Σόρος. Βλέπετε μετὰ τὴν δημοσιοποίηση ἐγγράφων τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος τὶς προηγούμενες μέρες στὰ ὁποῖα φαίνεται νὰ δίνει ἀπευθείας ἐντολὲς ἀκόμη καὶ στὴν τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα ποιὸς κατευθύνει καὶ χρηματοδοτεῖ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς Εὐρώπης καλύπτοντάς την μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ δήθεν ἀντιρατσισμοῦ. 
Ὁ γ.γ. ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία νὰ διερευνηθοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Χίου ὡς πρὸς τὸ ἂν ἐμπίπτουν σὲ ὅσα διώκονται ἀπὸ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο. Δὲν εἴδαμε, ὅμως, ὁ κ. Γενικὸς νὰ ἔπραξε τὸ ἴδιο, ὅταν ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ συγκεκριμένα ὁ ὑπουργὸς παιδείας ἀρνήθηκε ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, τὴν ὁποία ρητὰ κολάζει ὁ ἰσχύων ἀντιρατσιστικός.

Δὲν θὰ ἐξηγήσουμε ἐδὼ τὸ γιατὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου δὲν συνιστοῦν ρατσισμό, καθὼς αὐτὸ τὸ ἔχουμε κάνει ἀλλοῦ καὶ ἐκτενῶς. Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία ὅμως εἶναι ὁ πανικὸς τοῦ ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀντορθοδόξου συστήματος, τὸ ὁποῖο δείχνει πόσο φοβᾶται τοὺς Μητροπολίτες ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει. Τὰ ἴδια εἶχαν συμβεῖ παλαιότερα καὶ μὲ ἀνάλογες δηλώσεις τοῦ Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε πάει τὸ πρᾶγμα βαθύτερα ἐντάσσοντάς το στὸν εὐρύτερο σιωνιστικὸ σχεδιασμό.

Ἄρα λοιπόν φοβοῦνται τοὺς ἀνυπάκουους στὰ σιωνιστικὰ σχέδια τῆς παγκοσμιοποίησης Μητροπολίτες· καὶ γιατὶ τοὺς φοβοῦνται; Γιατὶ γνωρίζουν καλὰ ὅτι μποροῦν νὰ ξυπνήσουν τὸν κόσμο. Καὶ ἂν αὐτὸ γίνει, τότε ὅλα ἀλλάζουν καὶ τὰ σχέδιά τους πάνε στὸν «κουβά». 
Τὸ συμπέρασμα, λοιπόν, εἶναι ὅτι κάθε Μητροπολίτης νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τοῦ Χίου καὶ τότε θὰ δοῦμε μία ἄλλη Ἑλλάδα, μία Ἑλλάδα ποὺ δὲν θὰ συναινεῖ τουλάχιστον στὰ δεινά της. Καὶ μία Ἐκκλησία ποὺ δὲν θὰ τὴν βεβηλώνουν καθημερινὰ οἱ μπαχαλάκηδες καὶ οὔτε θὰ ὑφίσταται τὴν ἀπαξίωση τῶν ἀλλόθρησκων κυβερνώντων. Ἐπειδὴ μερικοὶ «γνωστικοί» θὰ μᾶς ποῦν ὅτι οἱ Μητροπολίτες πρέπει νὰ ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικὰ μὲ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα καὶ τὰ «πνευματικά» ζητήματα, παραθέτουμε ὅσα ἔλεγε σχετικὰ ἕνας σύγχρονος Ἅγιος, ὁ γέροντας Παΐσιος:
«Ἂν οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὴν λογική τους ζοῦσαν στὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν, δὲν θἄχαμε κανέναν μάρτυρα. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ δὲν ἔβαζαν καθόλου τὴν λογική, ἀλλὰ ἀκράδαντα ὡμολογοῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ φλέγονταν γιὰ τὸ μαρτύριο. Τοὺς ἔδιναν ἀξιώματα, τοὺς ἔλεγαν: “Πὲς μόνο ὅτι δὲν εἶσαι Χριστιανὸς καὶ μέσα σου πίστευε στὸν Θεό σου, βάλε λίγο λιβάνι, κάνε ὅτι θυσιάζεις καὶ ὕστερα μὴν θυσιάζης, κάνε ὅτι τρῶς εἰδωλόθυτα καὶ σὺ φάε καθαρὸ κρέας, μὴν κηρύττης σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, πήγαινε ἀλλοῦ”· καὶ ὅμως μὲ τίποτε δὲν ἀρνοῦνταν τὸν Χριστό. Μὲ χαρὰ ἔτρεχαν νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Φλέγονταν ἀπὸ θεῖο ἔρωτα»[1].   
«Στὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας δέκα Χριστιανοὶ ὑπερασπίστηκαν δυναμικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Χρυσὴ Πύλη καὶ μαρτύρησαν γι’ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλασφημεῖται τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε. Ἂν ζούσαμε τότε ἐμεῖς οἱ “διακριτικοί” καὶ “γνωστικοί” θὰ λέγαμε στοὺς δέκα μάρτυρες: “Ἔτσι δὲν ἐνεργεῖτε πνευματικά· περιφρονεῖστε τὸν Σπαθάριο ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεμίση τὴν εἰκόνα, καὶ ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ βάλουμε στὴν θέση της ἄλλη εἰκόνα, καὶ μάλιστα πιὸ βυζαντινή”. Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερό!  Τὴν πτώση μας, τὴν δειλία, τὸ βόλεμά μας τὸ παρουσιάζουμε σὰν κάτι ἀνώτερο»[2].
Σεβασμιώτατε, μὴν πάρετε τίποτε πίσω, ὅσα εἴπατε εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ μὴν σταματήσετε. Συνεχίστε μὲ καθημερινὲς ἀναφορὲς σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα. Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν τίποτε, ἁπλῶς προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐκφοβίσουν. «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».

[1] Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, 300. 
[2] Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, 304-305.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου