Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Κύριε, ίδε ον φιλείς ασθενεί"


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


"Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμμία σημασία ας μου επιτραπεί να πώ ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρεί τον εαυτό του."
ΧΕΝΡΙ ΜΙΛΛΕΡ


Αξίζει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο ώστε τίποτε να μη γίνεται χωρίς το Θεό. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μας είπε,"Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν".Με τον Ιησού οδηγό και συμπαραστάτη δεν θα πέσουμε θύματα της προπαγάνδας και της τρομοκρατίας του Εχθρού.

Στο κεφάλαιο ιδ΄του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου διαβάζουμε τα εξής:
"Τω καιρώ εκείνω, ην τις ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κώμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής(...)Απέστειλαν ουν αι αδελφαί προς αυτόν λέγουσαι. Κύριε, ίδε ον φιλείς ασθενεί. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν. Αύτη η ασθένεια ουκ έστι προς θάνατον, αλλ΄ υπέρ της δόξης του Θεού, ίνα δοξασθή ο υιός του Θεού δι΄ αυτής."

Θα περίμενε κανείς, ότι ο Ιησούς θα πήγαινε αμέσως στη Βηθανία να θεραπεύσει τον φίλο του που αγαπούσε. Αυτός όμως μένει στον τόπο όπου βρισκόταν δυο μέρες ακόμα και μετά λέει στους μαθητές του ότι πηγαίνουν στην Ιουδαία. Οι μαθητές του απορούν γιατί εκεί θέλουν να τον λιθοβολήσουν και του λένε."Ραββί, νυν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί;" (Διδάσκαλε, μόλις τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι, κι εσύ θες να πας πάλι εκεί;)

Ο Κύριος χρησιμοποιεί κάθε πράγμα και κάθε γεγονός σαν αφορμή για να μεταδώσει τη διδασκαλία Του.Λέει στους μαθητές του:"Ουχί δώδεκα εισιν ώραι της ημέρας; εάν τις περιπατή εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. εάν δε τις περιπατεί εν τη νυκτί, προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστιν εν αυτώ." 
Διαβάστε περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου