Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Ἡ ΝΔ μὲ «σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα» στὸ Athens Gay Pride!
Τὸ δῆθεν «συντηρητικὸ» κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, τὸ ὁποῖο ὅπως δείχνουν οἱ ἐξελίξεις θὰ διοικεῖ τὸν τόπο μετὰ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, παρέστη διὰ ἐπίσημης ἀντιπροσωπείας στὸ Athens Gay Pride δίχως καμμιὰ αἰδῶ καὶ αἰσχύνη ἀλλὰ ἀντιθέτως μὲ σταθερὴ προσήλωση στὸ ἰδεολόγημα τῆς ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας! Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὸ κόμμα παρευρέθηκan στὶς ἐκδηλώσεις ὁ γραμματέας Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Γ. Σταμάτης καὶ οἱ ὑποψήφιες στὴν A' Ἀθηνῶν Φωτεινὴ Πιπιλὴ καὶ Ἀλεξάνδρα Χαριτάτου!
Ὅσοι ἀκόμα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς - δυστυχῶς εἶναι πολλοὶ - τρέφουν αὐταπάτες περὶ τῶν πατριωτικῶν καὶ «συντηρητικῶν» θέσεων τῆς ΝΔ ἂς τὸ ξανασκεφτοῦν καλύτερα… Κυρίως ὅμως αὐτοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας (;) πού διὰ τῆς πένας καὶ τοῦ λόγου τους στηρίζουν τὸ κόμμα κι ἄρα τὶς νεοταξίτικες ἰδεοληψίες τοὺς – ξέρουν πολὺ καλὰ οἱ ἴδιοι γιὰ ποιοὺς μιλᾶμε – νὰ γνωρίζουν ὅτι πλησιάζει ὁ καιρὸς τῆς ἀπόδοσης τῶν εὐθυνῶν ἑνὸς ἑκάστου... Μὴν τοὺς ξανακούσουμε νὰ μιλοῦν περὶ οἰκογένειας, ἀξιῶν, παράδοσης καὶ φιλοπατρίας…
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ὅλοι ἴδιοι; Ποιὸς θὰ τολμήσει νὰ τὸ ἀρνηθεῖ; Ἢ μήπως δὲν εἶναι σοβαρὸ τὸ φαινόμενο; Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες φαίνεται ξεκάθαρα πὼς στοὺς πολιτικάντηδες τῆς χώρας μας δὲν ἐνδιαφέρει καθόλου ἡ ἐνίσχυση τῶν ζωτικῶν γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ κράτος παραδοσιακῶν θεσμῶν ἀλλὰ μόνο.... ἡ ἄγρευση ψήφων. Τὸ πρόσκαιρο συμφέρον, ὁ ἀδίστακτος ἐκμαυλισμὸς τῶν δύστυχων ἀνθρώπων, ἄσχετα μὲ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχει στὴ ζωὴ αὐτῶν, στὴ ζωὴ τὴ δική μας καὶ στὴν ἱστορία τοῦ αἱματοβαμμένου αὐτοῦ τόπου. Ἔχουμε εὐθύνη ὅλοι μας. Δὲν μάθαμε ἀκόμη ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ὑποκριτὲς καὶ ἐλπίζουμε ἄλλοτε δεξιὰ καὶ ἄλλοτε ἀριστερά, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ δοῦμε κατάματα τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.
Ἤγγικεν ἡ ὥρα νὰ ἐπιλέξουμε ὅλοι μας στρατόπεδο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου