Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Ο ΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΩΝ ΒΟΑ, ΚΑΤΕΛΥΘΗ ΜΟΥ Η ΕΞΟΥΣΙΑ


"Τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις άδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι' ων της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου